جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ادرزی

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ادرزی


اذان صبح: ٠٤:١٤:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢١

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ادرزی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای ادرزی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ادرزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ادرزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
با شناختن هر چیزی در كسی آن چیز را در او برافروخته می سازیم. پس، از خُردان بپرهیز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ادرزی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ادرزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادرزی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ادرزی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادرزی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ادرزی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٢:٢٢١٢:٤٨:٣٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٤٤٠٠:٠٧:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢١:١٥١٢:٤٨:٢١١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٢٤٠٠:٠٦:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٠٩١٢:٤٨:٠٧١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٠٤٠٠:٠٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٩:٠٣١٢:٤٧:٥٣١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٤٤٠٠:٠٦:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:٥٨١٢:٤٧:٤٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٥:٢٤٠٠:٠٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٦:٥٣١٢:٤٧:٢٧١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٠٤٠٠:٠٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:٤٩١٢:٤٧:١٤١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٤٤٠٠:٠٥:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٤:٤٦١٢:٤٧:٠٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٢٥٠٠:٠٥:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٠٦٠٠:٠٤:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٦:٣٩١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٤٦٠٠:٠٤:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١١:٤٢١٢:٤٦:٢٨١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٢٧٠٠:٠٤:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٤٢١٢:٤٦:١٧١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٠٨٠٠:٠٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٩:٤٣١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٣:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٤٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٣١٠٠:٠٣:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٥:٤٩١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:١٢٠٠:٠٣:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٦:٥١١٢:٤٥:٤٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٢:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٢:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:١٧٠٠:٠٢:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٥:١٨١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٥:١٢١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٤١٠٠:٠١:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠١:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٥:٠١١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:٠٥٠٠:٠١:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠١:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٩:٥٧١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:١١٠٠:٠٠:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٤:٤٦١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٠:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٣٥٠٠:٠٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:١٧٠٠:٠٠:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٦:١٥١٢:٤٤:٤١١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ادرزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ادرزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ادرزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ادرزی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ادرزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ادرزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادرزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ادرزی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ادرزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ادرزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ادرزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ادرزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادرزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ادرزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادرزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادرزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ادرزی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٠:٤٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:١٧٢٣:٥٩:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٥٧٢٣:٥٩:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٥:٠٧١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٣٦٢٣:٥٩:١٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٩:٢٧١٢:٤٥:١٣١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٤٢٣:٥٩:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٥:١٩١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٥٩:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٣٠٢٣:٥٩:١٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٨:١٨١٢:٤٥:٣٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٥٩:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٤٣٢٣:٥٩:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٥:٤٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:١٩٢٣:٥٩:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤٥:٥٦١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٥٩:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٦:٠٥١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٢٩٢٣:٥٩:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٦:٥٢١٢:٤٦:١٤١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:٠٣٢٣:٥٩:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤٦:٣٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٥٩:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٦:٣٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٠٨٢٣:٥٩:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٦:٤٤١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٣٩٢٣:٥٩:٤٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٦:٥٤١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:١٠٢٣:٥٩:٥٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٧:٠٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٣٩٢٣:٥٩:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٧:١٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٠٠:٠٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٧:٢٨١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٠:١٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٧:٣٩١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٠:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٧:٥١١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٠:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٨:٠٣١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٠:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٨:١٦١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٠:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٨:٢٨١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٠:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٨:٤١١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٠١٠٠:٠١:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٨:٥٤١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٢٢٠٠:٠١:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٦:٠٤١٢:٤٩:٠٧١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٤١٠٠:٠١:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٩:٢٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٥٩٠٠:٠١:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٤٦:٢١١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:١٦٠٠:٠١:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٩:٤٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٣١٠٠:٠٢:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤٩:٥٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ادرزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ادرزی روستای ادرزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ادرزی روستای ادرزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ادرزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادرزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ادرزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ادرزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ادرزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ادرزی

روستای ادرزی بر روی نقشه

روستای ادرزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ادرزی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ادرزی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ادرزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ادرزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ادرزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ادرزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ادرزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ادرزی
افق شرعی امروز فردا ادرزی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ادرزی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ادرزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ادرزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ادرزی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو