جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ادرزی

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ادرزی


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٢
اذان ظهر: ١١:٣٣:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٠١
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٣١

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ادرزی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای ادرزی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ادرزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادرزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اعمال با توجّه به نیّات و پایان آن است. (اگر عملی با نیّت خوب به پایان برسد، ارزش خواهد داشت.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ادرزی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ادرزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادرزی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ادرزی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادرزی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ادرزی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٢٩١٢:٤٦:٠٦١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٣:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٣١١٢:٤٥:٥٧١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:٤٢٠٠:٠٣:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٣٤١٢:٤٥:٤٨١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٢٣٠٠:٠٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٦:٣٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٢:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٢:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٥:١٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:١١٠٠:٠١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤٥:١٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٥٣٠٠:٠١:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٥:٠١١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:١٦٠٠:٠١:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠١:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٩:٤٦١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٠:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٠:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٨:١٤١٢:٤٤:٤٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٠:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٤:٤١١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٠:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٤:٤١١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٥١٢٣:٥٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٤:٤١١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٣٣٢٣:٥٩:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:١٧٢٣:٥٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥١:١٨١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٣٧٢٣:٥٩:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٠:٤٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:١٧٢٣:٥٩:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٥٧٢٣:٥٩:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٥:٠٧١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٣٦٢٣:٥٩:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٩:٢٧١٢:٤٥:١٣١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٤٢٣:٥٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادرزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادرزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادرزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ادرزی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ادرزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ادرزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادرزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ادرزی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ادرزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ادرزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ادرزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ادرزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادرزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ادرزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ادرزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادرزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ادرزی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٥:٣٢١١:٣٢:٤٢١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٦:٤٨٢٢:٥٣:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٦:١٥١١:٣٢:٣٣١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٥:٥٠٢٢:٥٣:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٥:٥٦:٥٩١١:٣٢:٢٦١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٤:٥٤٢٢:٥٢:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٥:٥٧:٤٢١١:٣٢:١٩١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٣:٥٨٢٢:٥٢:٤٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٨:٢٧١١:٣٢:١٣١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٣:٠٤٢٢:٥٢:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٥:٥٩:١١١١:٣٢:٠٨١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٢:١١٢٢:٥٢:٣٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٥:٥٩:٥٦١١:٣٢:٠٤١٧:٠٣:٤٨١٧:٢١:١٩٢٢:٥٢:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٠:٤٢١١:٣٢:٠٠١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٠:٢٨٢٢:٥٢:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠١:٢٧١١:٣١:٥٧١٧:٠٢:٠٤١٧:١٩:٣٨٢٢:٥٢:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٢:١٣١١:٣١:٥٥١٧:٠١:١٤١٧:١٨:٥٠٢٢:٥٢:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٣:٠٠١١:٣١:٥٣١٧:٠٠:٢٥١٧:١٨:٠٣٢٢:٥٢:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٣:٤٧١١:٣١:٥٣١٦:٥٩:٣٧١٧:١٧:١٧٢٢:٥٢:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٤:٣٤١١:٣١:٥٣١٦:٥٨:٥٠١٧:١٦:٣٢٢٢:٥١:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٥:٢١١١:٣١:٥٤١٦:٥٨:٠٥١٧:١٥:٤٩٢٢:٥١:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٦:٠٩١١:٣١:٥٦١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:٠٧٢٢:٥١:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٦:٥٧١١:٣١:٥٨١٦:٥٦:٣٨١٧:١٤:٢٧٢٢:٥١:٥٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٧:٤٦١١:٣٢:٠٢١٦:٥٥:٥٧١٧:١٣:٤٧٢٢:٥١:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٨:٣٤١١:٣٢:٠٦١٦:٥٥:١٧١٧:١٣:٠٩٢٢:٥١:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٩:٢٣١١:٣٢:١١١٦:٥٤:٣٩١٧:١٢:٣٣٢٢:٥١:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٠:١٣١١:٣٢:١٧١٦:٥٤:٠٢١٧:١١:٥٨٢٢:٥١:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١١:٠٢١١:٣٢:٢٤١٦:٥٣:٢٦١٧:١١:٢٥٢٢:٥٢:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١١:٥٢١١:٣٢:٣١١٦:٥٢:٥٢١٧:١٠:٥٣٢٢:٥٢:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٢:٤١١١:٣٢:٤٠١٦:٥٢:٢٠١٧:١٠:٢٢٢٢:٥٢:١١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٣:٣١١١:٣٢:٤٩١٦:٥١:٤٩١٧:٠٩:٥٤٢٢:٥٢:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٤:٢١١١:٣٢:٥٩١٦:٥١:٢٠١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٢:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:١٢١١:٣٣:١٠١٦:٥٠:٥٢١٧:٠٩:٠١٢٢:٥٢:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٠٢١١:٣٣:٢٢١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٨:٣٦٢٢:٥٢:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٦:٥٢١١:٣٣:٣٥١٦:٥٠:٠١١٧:٠٨:١٤٢٢:٥٢:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٤٣١١:٣٣:٤٩١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٧:٥٣٢٢:٥٢:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:٣٣١١:٣٤:٠٣١٦:٤٩:١٧١٧:٠٧:٣٤٢٢:٥٣:١٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ادرزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ادرزی روستای ادرزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ادرزی روستای ادرزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ادرزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادرزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ادرزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ادرزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ادرزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ادرزی

روستای ادرزی بر روی نقشه

روستای ادرزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ادرزی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ادرزی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ادرزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادرزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ادرزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ادرزی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ادرزی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ادرزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ادرزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ادرزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ادرزی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ادرزی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ادرزی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ادرزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو