جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اخترآباد

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز اخترآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢١:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٣٩
اذان مغرب: ١٨:١٢:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٣٩:١٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اخترآباد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر اخترآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اخترآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اخترآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تئودور روزولت
همه‌ی منابع مورد نیاز ما در ذهن ماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اخترآباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اخترآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اخترآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اخترآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اخترآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اخترآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٥:٣١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٩:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:١١١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٩:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٨:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٨:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٥٢٠٠:١٨:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٦:٤١١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٨:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٤:٤١١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١١٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٣١٠٠:١٧:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٧:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:١٧٠٠:١٦:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٢٨١٣:٠٤:١٧١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٠٠٠:١٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٤:١٢١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٦:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٥:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٥:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٥:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٤:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠١:٥١١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٤:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٤:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:١٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٤:١٨٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٣:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٤:٢٣٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اخترآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر اخترآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر اخترآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١١:٢٩١٢:٢٠:١٢١٧:٢٩:١٧١٧:٤٨:٣٦٢٣:٣٦:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١٠:٥٢١٢:٢٠:٢٥١٧:٣٠:١٩١٧:٤٩:٣٦٢٣:٣٧:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٠:١٢١٢:٢٠:٣٦١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٦٢٣:٣٧:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٩:٣١١٢:٢٠:٤٦١٧:٣٢:٢٤١٧:٥١:٣٦٢٣:٣٧:٣٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:٢٠:٥٦١٧:٣٣:٢٦١٧:٥٢:٣٦٢٣:٣٧:٤٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٨:٠٥١٢:٢١:٠٥١٧:٣٤:٢٩١٧:٥٣:٣٦٢٣:٣٨:٠٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٧:١٩١٢:٢١:١٣١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٣٦٢٣:٣٨:١٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٦:٣١١٢:٢١:٢٠١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٥:٣٦٢٣:٣٨:٢٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٥:٤٢١٢:٢١:٢٧١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣٨:٣٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٤:٥٢١٢:٢١:٣٢١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٧:٣٥٢٣:٣٨:٤٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٤:٠٠١٢:٢١:٣٧١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٨:٣٤٢٣:٣٨:٥٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٣:٠٦١٢:٢١:٤١١٧:٤٠:٤١١٧:٥٩:٣٤٢٣:٣٨:٥٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٢:١١١٢:٢١:٤٤١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٣٣٢٣:٣٩:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠١:١٥١٢:٢١:٤٦١٧:٤٢:٤٣١٨:٠١:٣١٢٣:٣٩:٠٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٠:١٨١٢:٢١:٤٨١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٢:٣٠٢٣:٣٩:١٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٩:١٩١٢:٢١:٤٨١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٣:٢٩٢٣:٣٩:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٨:١٨١٢:٢١:٤٨١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٢٧٢٣:٣٩:٢٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:١٧١٢:٢١:٤٨١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:٢٥٢٣:٣٩:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٦:١٤١٢:٢١:٤٦١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٢٣٢٣:٣٩:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٥:١١١٢:٢١:٤٤١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٧:٢٠٢٣:٣٩:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٤:٠٦١٢:٢١:٤١١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:١٨٢٣:٣٩:٢٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٣:٠٠١٢:٢١:٣٧١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٩:١٥٢٣:٣٩:٢٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥١:٥٢١٢:٢١:٣٣١٧:٥١:٤٣١٨:١٠:١٢٢٣:٣٩:٢٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٠:٤٤١٢:٢١:٢٨١٧:٥٢:٤١١٨:١١:٠٨٢٣:٣٩:١٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٩:٣٥١٢:٢١:٢٢١٧:٥٣:٣٩١٨:١٢:٠٥٢٣:٣٩:١٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٨:٢٥١٢:٢١:١٦١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٠١٢٣:٣٩:٠٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٧:١٤١٢:٢١:٠٩١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:٥٧٢٣:٣٩:٠٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٦:٠٢١٢:٢١:٠٢١٧:٥٦:٣٢١٨:١٤:٥٢٢٣:٣٨:٥٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٤:٤٩١٢:٢٠:٥٣١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٤٨٢٣:٣٨:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اخترآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اخترآباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٩:٣٥١٢:٢١:٢٢١٧:٥٣:٣٩١٨:١٢:٠٥٢٣:٣٩:١٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٨:٢٥١٢:٢١:١٦١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٠١٢٣:٣٩:٠٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٧:١٤١٢:٢١:٠٩١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:٥٧٢٣:٣٩:٠٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٦:٠٢١٢:٢١:٠٢١٧:٥٦:٣٢١٨:١٤:٥٢٢٣:٣٨:٥٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٤:٤٩١٢:٢٠:٥٣١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٤٨٢٣:٣٨:٥١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٣:٣٥١٢:٢٠:٤٥١٧:٥٨:٢٥١٨:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٤٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٢:٢٠١٢:٢٠:٣٥١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:٣٧٢٣:٣٨:٣٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤١:٠٤١٢:٢٠:٢٥١٨:٠٠:١٧١٨:١٨:٣٢٢٣:٣٨:٢٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٩:٤٨١٢:٢٠:١٥١٨:٠١:١٣١٨:١٩:٢٦٢٣:٣٨:١٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٨:٣١١٢:٢٠:٠٤١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:٢٠٢٣:٣٨:٠٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٧:١٣١٢:١٩:٥٢١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:١٤٢٣:٣٧:٥٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٥:٥٥١٢:١٩:٤٠١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:٠٧٢٣:٣٧:٤٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٤:٣٦١٢:١٩:٢٧١٨:٠٤:٥١١٨:٢٣:٠٠٢٣:٣٧:٣٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٣:١٦١٢:١٩:١٤١٨:٠٥:٤٥١٨:٢٣:٥٣٢٣:٣٧:١٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣١:٥٦١٢:١٩:٠١١٨:٠٦:٣٨١٨:٢٤:٤٦٢٣:٣٧:٠٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٠:٣٥١٢:١٨:٤٧١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٥:٣٨٢٣:٣٦:٥١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٩:١٣١٢:١٨:٣٢١٨:٠٨:٢٤١٨:٢٦:٣٠٢٣:٣٦:٣٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:٥١١٢:١٨:١٨١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٢٢٢٣:٣٦:٢١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٦:٢٩١٢:١٨:٠٢١٨:١٠:٠٩١٨:٢٨:١٤٢٣:٣٦:٠٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٥:٠٦١٢:١٧:٤٧١٨:١١:٠١١٨:٢٩:٠٥٢٣:٣٥:٤٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٣:٤٢١٢:١٧:٣١١٨:١١:٥٣١٨:٢٩:٥٧٢٣:٣٥:٣٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:١٩١٢:١٧:١٥١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:٤٨٢٣:٣٥:١٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٠:٥٥١٢:١٦:٥٩١٨:١٣:٣٦١٨:٣١:٣٩٢٣:٣٤:٥٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٩:٣١١٢:١٦:٤٢١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:٣٠٢٣:٣٤:٣٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٨:٠٦١٢:١٦:٢٥١٨:١٥:١٨١٨:٣٣:٢١٢٣:٣٤:٢٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٤١١٢:١٦:٠٨١٨:١٦:٠٩١٨:٣٤:١٢٢٣:٣٤:٠١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:١٦١٢:١٥:٥١١٨:١٧:٠٠١٨:٣٥:٠٣٢٣:٣٣:٤١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٥١١٢:١٥:٣٤١٨:١٧:٥٠١٨:٣٥:٥٣٢٣:٣٣:٢٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٢:٢٦١٢:١٥:١٦١٨:١٨:٤١١٨:٣٦:٤٤٢٣:٣٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اخترآباد شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اخترآباد شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اخترآباد

اخترآباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران ایران

شهر اخترآباد در ویکیپدیا

شهر اخترآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اخترآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اخترآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اخترآباد بر روی نقشه

شهر اخترآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اخترآباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اخترآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اخترآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اخترآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اخترآباد
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اخترآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اخترآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اخترآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اخترآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اخترآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اخترآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو