جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اخترآباد

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز اخترآباد

اذان صبح: ٠٥:٣٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٠٣

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اخترآباد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر اخترآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر اخترآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اخترآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

فرناندو پسوا
این كار ما نیست كه آشكار بدانیم چه كسی هستیم؛ آن چه ما فكر و احساس می كنیم همواره برگردانی است از اینكه، آنچه می خواهیم، هرگز نخواسته ایم و به احتمال زیاد هرگز كسی نخواسته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اخترآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اخترآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اخترآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اخترآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اخترآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اخترآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٣:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٣:٤٧١٣:٠٧:٢٣١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٢:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:١٣١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢١:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢١:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٦:١٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٠:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٠:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٩:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٩:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٩:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٥:١٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٨:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٥:٠٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٨:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٣٧٠٠:١٨:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٨:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٥:٥١١٣:٠٤:٤١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٧:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:١٦٠٠:١٧:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٧:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٦:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١١:٤٢١٣:٠٤:١٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٤:١٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٦:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٤١٠٠:١٦:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٥:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٩٠٠:١٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١١٠٠:١٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٥:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اخترآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٢:١٥١٣:١٠:٢٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٥:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٣:٠١١٣:١٠:٠٩١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢٥:٤٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٥:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٥:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٩:١٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٥:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٩:٠٢١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٥:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٤:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:١١٠٠:٢٤:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٤:٣١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٩:٠٧١٣:٠٧:٤٩١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٤:١٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٤:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٤٠:٣٧١٣:٠٧:١٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٣١٠٠:٢٣:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤١:٢٢١٣:٠٦:٥٠١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٣:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٠٧١٣:٠٦:٣٠١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٣٨٠٠:٢٣:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٦:١٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١١٠٠:٢٣:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٣:٣٧١٣:٠٥:٥٠١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٤٤٠٠:٢٢:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٤:٢٢١٣:٠٥:٢٩١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:١٧٠٠:٢٢:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٤٩٠٠:٢٢:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٥:٥٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٢١٠٠:٢٢:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٦:٣٧١٣:٠٤:٢٧١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٥٣٠٠:٢١:٥٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٧:٢٢١٣:٠٤:٠٦١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٢٥٠٠:٢١:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٣:٤٥١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٥٦٠٠:٢١:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٣:٢٣١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٢٨٠٠:٢١:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٩:٣٧١٣:٠٣:٠٢١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٥٩٠٠:٢٠:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٠:٢٢١٣:٠٢:٤١١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٣١٠٠:٢٠:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٢:١٩١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٠٢٠٠:٢٠:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥١:٥٣١٣:٠١:٥٨١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٩:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٢:٣٨١٣:٠١:٣٧١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٠٥٠٠:١٩:٣٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٣:٢٣١٣:٠١:١٥١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٣٦٠٠:١٩:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٩:٠٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:٥٤١٢:٠٠:٣٣١٨:٠٥:٣٧١٨:٢٣:٣٩٢٣:١٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اخترآباد

اخترآباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران ایران

شهر اخترآباد در ویکیپدیا

شهر اخترآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اخترآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اخترآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اخترآباد بر روی نقشه

شهر اخترآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اخترآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اخترآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اخترآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اخترآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اخترآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اخترآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اخترآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اخترآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اخترآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ اخترآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اخترآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو