جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اخترآباد

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز اخترآباد

اذان صبح: ٠٥:٣١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٣٣
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:١٥
اذان مغرب: ١٧:١٤:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:١٨

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اخترآباد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر اخترآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر اخترآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اخترآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

لئوبوسكالیا
با عشق می‌توانیم به كمك آن كه دوست می‌داریم و با برابر هم نهادن باورها و رفتارهایمان، به دیدگاه‌هایی تازه برسیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اخترآباد

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اخترآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اخترآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اخترآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اخترآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اخترآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٣:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٣:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٣:٤٧١٣:٠٧:٢٣١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٢:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:١٣١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢١:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢١:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٦:١٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٠:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٠:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٩:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٩:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٩:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٥:١٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٨:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٥:٠٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٨:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٣٧٠٠:١٨:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٨:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٥:٥١١٣:٠٤:٤١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٧:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:١٦٠٠:١٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٧:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١١:٤٢١٣:٠٤:١٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٦:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٤:١٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٤١٠٠:١٦:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٥:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٩٠٠:١٥:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١١٠٠:١٥:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اخترآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر اخترآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اخترآباد شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اخترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اخترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٩:٢١١١:٥٣:٣٢١٦:٥٧:٢٥١٧:١٧:٠٠٢٣:١٠:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٥٠:١٩١١:٥٣:٤٨١٦:٥٦:٥٩١٧:١٦:٣٦٢٣:١٠:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥١:١٧١١:٥٤:٠٥١٦:٥٦:٣٤١٧:١٦:١٤٢٣:١٠:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٢:١٥١١:٥٤:٢٢١٦:٥٦:١٢١٧:١٥:٥٤٢٣:١٠:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٣:١٣١١:٥٤:٤٠١٦:٥٥:٥١١٧:١٥:٣٥٢٣:١٠:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٤:١٠١١:٥٤:٥٩١٦:٥٥:٣٢١٧:١٥:١٨٢٣:١١:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٥:٠٦١١:٥٥:١٨١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٠٤٢٣:١١:٢٦
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٦:٠٢١١:٥٥:٣٩١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:٥١٢٣:١١:٤٣
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٦:٥٨١١:٥٦:٠٠١٦:٥٤:٤٧١٧:١٤:٤٠٢٣:١٢:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٧:٥٣١١:٥٦:٢١١٦:٥٤:٣٦١٧:١٤:٣١٢٣:١٢:١٨
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٨:٤٧١١:٥٦:٤٤١٦:٥٤:٢٧١٧:١٤:٢٤٢٣:١٢:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٩:٤٠١١:٥٧:٠٦١٦:٥٤:٢٠١٧:١٤:١٩٢٣:١٢:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٤٠٧:٠٠:٣٣١١:٥٧:٣٠١٦:٥٤:١٥١٧:١٤:١٥٢٣:١٣:١٨
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٠٠٧:٠١:٢٥١١:٥٧:٥٤١٦:٥٤:١٢١٧:١٤:١٤٢٣:١٣:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٥٠٧:٠٢:١٦١١:٥٨:١٩١٦:٥٤:١١١٧:١٤:١٥٢٣:١٤:٠١
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٣:٠٦١١:٥٨:٤٤١٦:٥٤:١٢١٧:١٤:١٧٢٣:١٤:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠٣:٥٦١١:٥٩:١٠١٦:٥٤:١٥١٧:١٤:٢١٢٣:١٤:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٤:٤٤١١:٥٩:٣٦١٦:٥٤:٢٠١٧:١٤:٢٨٢٣:١٥:١٠
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٥:٣١١٢:٠٠:٠٣١٦:٥٤:٢٧١٧:١٤:٣٦٢٣:١٥:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٦:١٧١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٤:٣٦١٧:١٤:٤٦٢٣:١٦:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٧:٠٢١٢:٠٠:٥٨١٦:٥٤:٤٧١٧:١٤:٥٨٢٣:١٦:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٧:٤٦١٢:٠١:٢٦١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:١٢٢٣:١٦:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٨:٢٩١٢:٠١:٥٤١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٢٨٢٣:١٧:١٨
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٩:١٠١٢:٠٢:٢٣١٦:٥٥:٣١١٧:١٥:٤٥٢٣:١٧:٤٥
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٩:٥٠١٢:٠٢:٥٢١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:٠٤٢٣:١٨:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٦٠٧:١٠:٢٩١٢:٠٣:٢١١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:٢٦٢٣:١٨:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:١٢٠٧:١١:٠٦١٢:٠٣:٥١١٦:٥٦:٣٢١٧:١٦:٤٨٢٣:١٩:٠٩
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:١١:٤٢١٢:٠٤:٢٠١٦:٥٦:٥٦١٧:١٧:١٣٢٣:١٩:٣٨
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٩٠٧:١٢:١٦١٢:٠٤:٥٠١٦:٥٧:٢٢١٧:١٧:٣٩٢٣:٢٠:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥١٠٧:١٢:٤٩١٢:٠٥:٢٠١٦:٥٧:٥٠١٧:١٨:٠٧٢٣:٢٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اخترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد شهر اخترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر اخترآباد شهر اخترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اخترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اخترآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اخترآباد

اخترآباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران ایران

شهر اخترآباد در ویکیپدیا

شهر اخترآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اخترآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اخترآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اخترآباد بر روی نقشه

شهر اخترآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اخترآباد
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اخترآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اخترآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اخترآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اخترآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اخترآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اخترآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اخترآباد
افق شرعی امروز فردا اخترآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اخترآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ اخترآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اخترآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اخترآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو