جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای احمدی

بوچیر | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز احمدی

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٥٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای احمدی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای احمدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

جك كانفیلد
هنگامی كه افراد، زمانی را برای انجام كاری تعیین می‌كنند و مسئولیت آن را می‌پذیرند، بازدهی بیشتری دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای احمدی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان احمدی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٥:٥٨١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٦:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:٠٠٠٠:١٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٥:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٥:١٦١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٠٦٠٠:١٥:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٥:٠٢١٩:٢١:٤١١٩:٣٨:٣٩٠٠:١٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٧:٤٩١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:١٣٠٠:١٤:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٤:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٢٠٠٠:١٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٥:٠٠١٢:٥٤:١٢١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٣:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٤:٠١١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٢٨٠٠:١٣:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٠٢٠٠:١٣:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٢:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:١١٠٠:١٢:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٢:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٩:٤١١٢:٥٣:١١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٢١٠٠:١٢:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٨:٥١١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٥٦٠٠:١١:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١١٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٣١٠٠:١١:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٧:١٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٠٧٠٠:١١:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٤٢٠٠:١١:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:١٨٠٠:١١:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١١٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٠:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:١٠١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:١٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٢:١٩١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٠٦٠٠:١٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٢:١٥١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٠:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٢:١١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:١٨٠٠:١٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١١:٢٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٠:٠٧١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٩:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای احمدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای احمدی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای احمدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای احمدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای احمدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احمدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای احمدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احمدی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای احمدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احمدی روستای احمدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احمدی روستای احمدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای احمدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احمدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای احمدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احمدی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٢:٣٣٠٥:٥٨:٣٧١٢:٠٢:٥١١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٣:٥٩٢٣:٥٤:٢٧
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٢٣٠٦:٥٧:٣١١٣:٠٢:٣٤١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٤:٣٠٠٠:٢٤:٠٧
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:١٣٠٦:٥٦:٢٥١٣:٠٢:١٦١٩:٠٨:٣١١٩:٢٥:٠٠٠٠:٢٣:٤٧
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٠٣٠٦:٥٥:١٨١٣:٠١:٥٧١٩:٠٩:٠١١٩:٢٥:٣١٠٠:٢٣:٢٧
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٥٢٠٦:٥٤:١٢١٣:٠١:٣٩١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:٠٢٠٠:٢٣:٠٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٤١٠٦:٥٣:٠٦١٣:٠١:٢١١٩:١٠:٠١١٩:٢٦:٣٢٠٠:٢٢:٤٦
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥١:٥٩١٣:٠١:٠٣١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٠٣٠٠:٢٢:٢٥
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٠:٥٣١٣:٠٠:٤٥١٩:١١:٠١١٩:٢٧:٣٣٠٠:٢٢:٠٤
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٤٩:٤٧١٣:٠٠:٢٧١٩:١١:٣١١٩:٢٨:٠٤٠٠:٢١:٤٣
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٥٥٠٦:٤٨:٤١١٣:٠٠:٠٨١٩:١٢:٠١١٩:٢٨:٣٤٠٠:٢١:٢٢
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٧:٣٥١٢:٥٩:٥٠١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٠٥٠٠:٢١:٠١
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣١٠٦:٤٦:٢٩١٢:٥٩:٣٣١٩:١٣:٠١١٩:٢٩:٣٦٠٠:٢٠:٤٠
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١٩٠٦:٤٥:٢٤١٢:٥٩:١٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣٠:٠٧٠٠:٢٠:١٩
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٤٤:١٨١٢:٥٨:٥٧١٩:١٤:٠٠١٩:٣٠:٣٨٠٠:١٩:٥٨
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٤٣:١٤١٢:٥٨:٤٠١٩:١٤:٣١١٩:٣١:٠٩٠٠:١٩:٣٧
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٢:٠٩١٢:٥٨:٢٢١٩:١٥:٠١١٩:٣١:٤٠٠٠:١٩:١٦
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤١:٠٥١٢:٥٨:٠٥١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:١١٠٠:١٨:٥٥
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٠:٠١١٢:٥٧:٤٨١٩:١٦:٠١١٩:٣٢:٤٣٠٠:١٨:٣٤
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٠٧٠٦:٣٨:٥٧١٢:٥٧:٣٢١٩:١٦:٣١١٩:٣٣:١٤٠٠:١٨:١٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٥٥٠٦:٣٧:٥٤١٢:٥٧:١٦١٩:١٧:٠٢١٩:٣٣:٤٦٠٠:١٧:٥٣
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٦:٥١١٢:٥٦:٥٩١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:١٨٠٠:١٧:٣٢
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٥:٤٩١٢:٥٦:٤٤١٩:١٨:٠٣١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٧:١٢
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٦:٢٨١٩:١٨:٣٤١٩:٣٥:٢٢٠٠:١٦:٥٢
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٦:١٣١٩:١٩:٠٥١٩:٣٥:٥٥٠٠:١٦:٣٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٥:٥٨١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٦:١٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:٠٠٠٠:١٥:٥٣
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٥:٣٤
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٢٩٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٥:١٦١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٠٦٠٠:١٥:١٥
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٥:٠٢١٩:٢١:٤١١٩:٣٨:٣٩٠٠:١٤:٥٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٧:٤٩١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:١٣٠٠:١٤:٣٨
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای احمدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احمدی روستای احمدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احمدی روستای احمدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدی

روستای احمدی بر روی نقشه

روستای احمدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای احمدی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای احمدی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای احمدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای احمدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق احمدی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ احمدی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق احمدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق احمدی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو