جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای احمدمحمودی

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز احمدمحمودی

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٠:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:١٥:١٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٥٤

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدمحمودی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای احمدمحمودی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای احمدمحمودی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدمحمودی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
حج، جهاد هر ناتوانی است و برای هر چیزی زكاتی است و زكات بدن روزه می‌باشد و جهادِ زن، شوهرداریِ نیكوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدمحمودی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدمحمودی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدمحمودی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای احمدمحمودی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدمحمودی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان احمدمحمودی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٥٠٦:٣١:٣٢١٢:٥٥:٥٠١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٥:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:١١٠٠:١٥:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٥:٢١١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٤٧٠٠:١٤:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٤:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٢:٤٨١٩:٣٩:٥٨٠٠:١٤:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٤:٤١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٣٤٠٠:١٣:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:١٠٠٠:١٣:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٤:٢٧١٢:٥٤:١٦١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٤٦٠٠:١٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٣:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٢:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٢:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٣:٣١١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٢٠٠:١٢:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٣:٢١١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٤٩٠٠:١١:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٢٦٠٠:١١:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٠٣٠٠:١١:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٠٠٠:١١:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٦:١٣١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:١٨٠٠:١٠:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٥٦٠٠:١٠:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:١١٠٠:١٠:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٢:٥٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٤٩٠٠:١٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٢:١١١٢:٥٢:١٥١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٩:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:٢٥١٢:٥٢:١٠١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٩:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٤١١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٩:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥١:٥٨١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥١:٥٦١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٧٠٠:٠٨:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٧:١٧١٢:٥١:٥٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدمحمودی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدمحمودی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدمحمودی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدمحمودی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای احمدمحمودی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدمحمودی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدمحمودی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای احمدمحمودی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدمحمودی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدمحمودی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدمحمودی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدمحمودی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدمحمودی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدمحمودی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای احمدمحمودی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدمحمودی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدمحمودی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای احمدمحمودی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدمحمودی روستای احمدمحمودی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدمحمودی روستای احمدمحمودی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای احمدمحمودی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدمحمودی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدمحمودی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدمحمودی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدمحمودی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدمحمودی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٧:٢٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٣٤٠٠:١١:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٧:٣٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:١١:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٢:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٢:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٨:١٨١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:١٣٠٠:١٢:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٨:٣١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١٩٠٠:١٢:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٢:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠١:١٣١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٣:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٣:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٩:١٩١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٣١٠٠:١٣:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٩:٣١١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٣:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٤:١١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٤:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٤:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٠:١٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٤٠٠:١٤:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٥:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٥:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٥:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٠:٥١١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٥:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠١:٠٠١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢١٠٠:١٦:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠١:٠٨١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٦:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠١:١٥١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٦:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠١:٢٢١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٦:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠١:٢٩١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٣٠٠:١٦:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠١:٣٥١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٧:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠١:٤١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٧:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠١:٤٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٧:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٠:٠٩١٣:٠١:٥٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٢٠٠:١٧:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٠:٤١١٣:٠١:٥٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:١٦٠٠:١٧:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١١:١٣١٣:٠١:٥٨١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٧:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١١:٤٥١٣:٠٢:٠١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:١٩٠٠:١٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای احمدمحمودی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدمحمودی روستای احمدمحمودی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدمحمودی روستای احمدمحمودی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدمحمودی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدمحمودی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدمحمودی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدمحمودی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدمحمودی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدمحمودی

روستای احمدمحمودی بر روی نقشه

روستای احمدمحمودی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدمحمودی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای احمدمحمودی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای احمدمحمودی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای احمدمحمودی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدمحمودی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای احمدمحمودی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدمحمودی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق احمدمحمودی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق احمدمحمودی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدمحمودی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدمحمودی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدمحمودی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدمحمودی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدمحمودی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق احمدمحمودی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو