جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدمحمودی

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز احمدمحمودی


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠١
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٣١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدمحمودی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای احمدمحمودی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای احمدمحمودی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدمحمودی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آلدوس هاكسلی
پس از سكوت، موسیقی، نزدیكترین امر به بیان ناگفته‌هاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدمحمودی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدمحمودی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدمحمودی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدمحمودی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدمحمودی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدمحمودی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٢٢٠٠:١٢:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٣١١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٥٩٠٠:١١:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٣:١٠١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٣٦٠٠:١١:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:١٣٠٠:١١:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥١٠٠:١١:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥١٠٦:١٥:١١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٠٦٠٠:١٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٢:٣٢١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٠:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٠:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٠٠٠:١٠:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٢:٠١١٢:٥٢:١٥١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٩:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١١:١٦١٢:٥٢:١٠١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٦٠٠:٠٩:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٠:٣١١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٩:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٩:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٩:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥١:٥٨١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٨:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥١:٥٦١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٨:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥١:٥٥١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٨:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٦:٣١١٢:٥١:٥٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٨:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥١:٥٥١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٨:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٥:٢١١٢:٥١:٥٥١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٨:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥١:٥٧١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠٨:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٤:١٥١٢:٥١:٥٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٨:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٢:٠١١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٨:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٨:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٢:١١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٢:١٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٢:٢١١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدمحمودی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدمحمودی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدمحمودی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدمحمودی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای احمدمحمودی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدمحمودی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدمحمودی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای احمدمحمودی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای احمدمحمودی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدمحمودی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدمحمودی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدمحمودی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدمحمودی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدمحمودی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدمحمودی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدمحمودی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدمحمودی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٨:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٨:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٣:٣١١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٨:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٨:٤٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٨:٤٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٥:١٠١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٨:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٨:٥٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٦:١٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٩:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:٥٠١٣:٠١:٥٩١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٩:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٧:٢٤١٣:٠١:٥٦١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٩:١١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٧:٥٧١٣:٠١:٥٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٩:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٨:٣٠١٣:٠١:٤٨١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٩:١٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٩:٠٤١٣:٠١:٤٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥١٠٠:١٩:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٩:٣٧١٣:٠١:٣٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٩:٢٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٠:١٠١٣:٠١:٣١١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٩:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠١:٢٤١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٩:٢٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢١:١٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٩:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢١:٤٨١٣:٠١:٠٩١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٩:١٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:٠٠١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٥٣٠٠:١٩:١٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٠:٥١١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٩:١٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٠:٤١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٩:١١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:١٠٠٠:١٩:٠٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٠:١٩١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:١٤٠٠:١٩:٠٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:١٧٠٠:١٨:٥٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:١٩٠٠:١٨:٥١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٨:٤٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٢٠٠٠:١٨:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٧:٠٨١٢:٥٩:١٧١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٨:٣١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:١٨٠٠:١٨:٢٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٨:١٠١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:١٦٠٠:١٨:١٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:١٤٠٠:١٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدمحمودی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدمحمودی روستای احمدمحمودی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدمحمودی روستای احمدمحمودی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدمحمودی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدمحمودی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدمحمودی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدمحمودی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدمحمودی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدمحمودی

روستای احمدمحمودی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدمحمودی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای احمدمحمودی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای احمدمحمودی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدمحمودی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدمحمودی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ احمدمحمودی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق احمدمحمودی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدمحمودی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق احمدمحمودی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدمحمودی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احمدمحمودی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا احمدمحمودی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدمحمودی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدمحمودی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو