جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدآقا

حومه شرقی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآقا


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٦
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥١

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآقا (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای احمدآقا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای احمدآقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

آنتونی رابینز
نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار كرد و با كمك چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآقا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآقا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآقا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدآقا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآقا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآقا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٢٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٤:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٣:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٧:١٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٣:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:١١١٣:٠٧:١١١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٧:٠٤١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٢:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٧٠٠:٢٢:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٢:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢١:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٨:٥١١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢١:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:١٦٠٠:٢١:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٧:١٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٠١٠٠:٢١:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٤١١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١١٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:١٥٠٠:٢٠:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١١٠٦:١٤:١٣١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١١٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٠:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٤٠٦:١٢:٥١١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٢:١٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٠:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١١:٣٤١٣:٠٦:٣١٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٠:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٠:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآقا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای احمدآقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای احمدآقا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای احمدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآقا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٩:٢٦١٣:١٦:٣٦٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٠:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٦:٣٧٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣١:٥٦٠٠:٣٠:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٦:٣٨٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٠:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢١:٢٠١٣:١٦:٣٨٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣٠:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:٥٩١٣:١٦:٣٨٢٠:١٠:٥٥٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٠:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٦:٣٧٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٠:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٣:١٧١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٣١:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣١:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣١:١٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٥:١٤١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣١:٢١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣١:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣١:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٧:١٣١٣:١٦:١٥٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣١:٣٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٦:١٠٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٣١:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٣٢١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٤٢٠٠:٣١:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٩:١١١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٣١:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٩:٥١١٣:١٥:٤٩٢٠:٠١:٢٠٢٠:١٩:٤٩٠٠:٣١:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٥:٤١٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٨:٥١٠٠:٣١:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣١:١٠١٣:١٥:٣٢١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٧:٥١٠٠:٣١:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣١:٤٩١٣:١٥:٢٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٥١٠٠:٣١:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٥:١٣١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٤٩٠٠:٣١:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٥:٠٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣١:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:١٤:٥٢١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:٣١:٣١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٤:٤٠١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٣٩٠٠:٣١:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٤:٢٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٣٣٠٠:٣١:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٤:١٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:٣١:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٦:٢١١٣:١٤:٠٢١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣١:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٣:٤٩١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:١٢٠٠:٣١:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٣:٣٥١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٣٠:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٨:١٦١٣:١٣:٢٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٣٠:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٣:٠٥١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآقا روستای احمدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآقا روستای احمدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآقا

روستای احمدآقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآقا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای احمدآقا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای احمدآقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق احمدآقا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآقا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احمدآقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق احمدآقا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدآقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآقا
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآقا
زمان پخش اذان زنده به افق احمدآقا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو