جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای احمدآقا

حومه شرقی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآقا


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٥

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآقا (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای احمدآقا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای احمدآقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
زنهایی كه در روزگار پیری مقدس و مؤمن می شوند چیزی را به خدا تقدیم می كنند كه از بخشیدن آن به شیطان شرم دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآقا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآقا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآقا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای احمدآقا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآقا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآقا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٠:٢٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٨:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤١:٢٩١٣:١٠:٠٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٠:١٩١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٩:٣٩١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٧:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٩:٢٦١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٦:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٦:٥٤١٣:٠٩:١٣١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٦:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٥:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٥:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٨:١٤١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٤:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٤:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٤:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٤:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٣:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٣:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٧:١٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٣:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٧:١١١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٣:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٧:٠٤١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٢:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٢:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢١:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٨:١٣١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢١:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢١:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢١:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٥:٥١١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای احمدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای احمدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای احمدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآقا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای احمدآقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای احمدآقا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآقا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٩:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٩:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٩:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٩:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٩:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١٩:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٩:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٩:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٩:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٩:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٩:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٨:٠١٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٩:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٨:١٠٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٩:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٠:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٨:٤١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٠:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٠:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٠:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٩:١٤٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٠:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٠:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٠:٥٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢١:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٣:٤٣١٣:١٠:٠٢٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢١:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٠:١٥٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢١:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٣:٤٨١٣:١٠:٢٧٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢١:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٠:٤٠٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢١:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٣:٥٩١٣:١٠:٥٣٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢١:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٤:٠٦١٣:١١:٠٦٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٢:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٤:١٥١٣:١١:١٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٢:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٤:٢٥١٣:١١:٣٢٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٢٢:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٤:٣٧١٣:١١:٤٦٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای احمدآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآقا روستای احمدآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآقا روستای احمدآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآقا

روستای احمدآقا بر روی نقشه

روستای احمدآقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآقا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای احمدآقا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای احمدآقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدآقا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآقا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدآقا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآقا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق احمدآقا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآقا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدآقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق احمدآقا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو