جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدآباد

نخلستان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٢٣
اذان ظهر: ١١:٣٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٥٦
اذان مغرب: ١٦:٥٤:٣١
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٢٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای احمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای احمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هرشل
اگر می خواهید در زندگی، دوستان وفادار و یاران غمخوار داشته باشید، كم و خیلی دیر با مردم دوست شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٠:١٠١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٠:٠١١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٩:٥١١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٦:٥٦١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٣٨٢٣:٥٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٤:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٩:١٩١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٩:١٣١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٣:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٩:٠١١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥٣:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٣:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٨:٥١١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٠٣٢٣:٥٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٥١٢٣:٥٢:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٧:٢١١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:٣٩٢٣:٥٢:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٨:٤١١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٢:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:١٥٢٣:٥٢:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٢:٠٣٢٣:٥١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٥٠٢٣:٥١:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٣٧٢٣:٥١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤١:٥١١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:١١٢٣:٥١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥١:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٤٤٢٣:٥١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٨:١٥٢٣:٥٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٨:٣٧١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٠٠٢٣:٥٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٨:٥٢١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٤٥٢٣:٥٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٧:٢٩١٢:٣٨:٥٧١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٥٠:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٩:٠٢١٩:٤١:٢٧٢٠:٠١:١٣٢٣:٥٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٩:٣٤١١:٢٨:١٣١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٥:٣٦٢٢:٤٥:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٠:٢٩١١:٢٨:٢٩١٦:٣٦:١٣١٦:٥٥:١٦٢٢:٤٦:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢١:٢٤١١:٢٨:٤٦١٦:٣٥:٥٢١٦:٥٤:٥٨٢٢:٤٦:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:١٨١١:٢٩:٠٤١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٤:٤١٢٢:٤٦:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٣:١٣١١:٢٩:٢٢١٦:٣٥:١٦١٦:٥٤:٢٦٢٢:٤٦:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٩:٤١١٦:٣٥:٠١١٦:٥٤:١٣٢٢:٤٧:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٥:٠٠١١:٣٠:٠١١٦:٣٤:٤٨١٦:٥٤:٠١٢٢:٤٧:١٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٥٤١١:٣٠:٢٢١٦:٣٤:٣٦١٦:٥٣:٥٢٢٢:٤٧:٣٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٦:٤٦١١:٣٠:٤٣١٦:٣٤:٢٧١٦:٥٣:٤٤٢٢:٤٧:٥٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٣٨١١:٣١:٠٥١٦:٣٤:١٩١٦:٥٣:٣٨٢٢:٤٨:١٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٨:٣٠١١:٣١:٢٧١٦:٣٤:١٣١٦:٥٣:٣٤٢٢:٤٨:٣٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٩:٢١١١:٣١:٥١١٦:٣٤:٠٩١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٨:٥٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٠:١١١١:٣٢:١٤١٦:٣٤:٠٧١٦:٥٣:٣١٢٢:٤٩:١٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣١:٠١١١:٣٢:٣٩١٦:٣٤:٠٧١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٩:٣٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣١:٤٩١١:٣٣:٠٤١٦:٣٤:٠٨١٦:٥٣:٣٥٢٢:٤٩:٥٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٢:٣٧١١:٣٣:٢٩١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٤٠٢٢:٥٠:١٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٣:٢٥١١:٣٣:٥٥١٦:٣٤:١٧١٦:٥٣:٤٧٢٢:٥٠:٤٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:١١١١:٣٤:٢١١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٣:٥٥٢٢:٥١:٠٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٤:٥٦١١:٣٤:٤٨١٦:٣٤:٣٣١٦:٥٤:٠٥٢٢:٥١:٣٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٥:٤٠١١:٣٥:١٥١٦:٣٤:٤٤١٦:٥٤:١٧٢٢:٥١:٥٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٦:٢٣١١:٣٥:٤٣١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٤:٣١٢٢:٥٢:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٧:٠٦١١:٣٦:١١١٦:٣٥:١١١٦:٥٤:٤٦٢٢:٥٢:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:٤٧١١:٣٦:٣٩١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٥:٠٣٢٢:٥٣:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٨:٢٧١١:٣٧:٠٨١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٥:٢٢٢٢:٥٣:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٩:٠٥١١:٣٧:٣٧١٦:٣٦:٠٤١٦:٥٥:٤٢٢٢:٥٤:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٩:٤٣١١:٣٨:٠٦١٦:٣٦:٢٦١٦:٥٦:٠٤٢٢:٥٤:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٠:١٩١١:٣٨:٣٥١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٦:٢٧٢٢:٥٥:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٠:٥٤١١:٣٩:٠٥١٦:٣٧:١٤١٦:٥٦:٥٣٢٢:٥٥:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤١:٢٧١١:٣٩:٣٤١٦:٣٧:٤٠١٦:٥٧:١٩٢٢:٥٦:٠٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤١:٥٩١١:٤٠:٠٤١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٧:٤٨٢٢:٥٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآباد

روستای احمدآباد بر روی نقشه

روستای احمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق احمدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدآباد
افق شرعی امروز فردا احمدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق احمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو