جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای احمدآباد

نخلستان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآباد

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٠٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای احمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای احمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

جك كانفیلد
آینده از آن شماست؛ آن را ببینید، احساس كنید و باور كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای احمدآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٣:١٧١٢:٤٢:٣١١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٢١٢٣:٥٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٢:٠٣١٢:٤٢:١٦١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٠٨٢٣:٥٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٠:٥٠١٢:٤٢:٠٢١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٥٥٢٣:٥٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٩:٣٨١٢:٤١:٤٨١٩:١٤:٣١١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٤١:٣٥١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٢٩٢٣:٥٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٧:١٤١٢:٤١:٢٢١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:١٦٢٣:٥٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٦:٠٤١٢:٤١:٠٩١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٧:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٠:٥٧١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٥٠٢٣:٥٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٠:٤٥١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٣٨٢٣:٥٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٠:٣٣١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٢٦٢٣:٥٦:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠١:٣٠١٢:٤٠:٢٣١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٦:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٠:١٢١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٥:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٩:١٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٥:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٥:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٤:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٦:٠٧١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٤:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٥:٠٦١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٠١٢٣:٥٤:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٤:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٣:٠٦١٢:٣٩:١٣١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٣٧٢٣:٥٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٢٦٢٣:٥٣:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥١:١٠١٢:٣٩:٠١١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:١٤٢٣:٥٣:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٨:٥١١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٢:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٢٧٢٣:٥٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٨:٤١١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٢:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣٨:٣٩١٩:٣١:٥٣١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٢:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٥١٢٣:٥١:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:١١٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٢:٣٨٢٣:٥١:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٢:٥٥١٢:٤٤:٠٧١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٤٣٢٣:٥٣:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣٣:٠٩١٢:٤٤:٢٠١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٥:٥٤٢٣:٥٣:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٣٣:٢٥١٢:٤٤:٣٣١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٦:٠٤٢٣:٥٤:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٣٣:٤١١٢:٤٤:٤٦١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٦:١٢٢٣:٥٤:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٤:٥٩١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٦:١٩٢٣:٥٤:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٣٤:١٨١٢:٤٥:١١١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٦:٢٣٢٣:٥٤:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٤:٣٨١٢:٤٥:٢٤١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٦:٢٧٢٣:٥٥:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٣٥:٠٠١٢:٤٥:٣٦١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٢٨٢٣:٥٥:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣٥:٢٢١٢:٤٥:٤٨١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٢٨٢٣:٥٥:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٥:٤٦١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٢٦٢٣:٥٥:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٣٦:١١١٢:٤٦:١٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٦:٢٣٢٣:٥٦:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٣٦:٣٦١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٦:١٧٢٣:٥٦:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣٧:٠٣١٢:٤٦:٣٤١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٦:١٠٢٣:٥٦:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٣٠٥:٣٧:٣١١٢:٤٦:٤٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٦:٠٢٢٣:٥٦:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥١٠٥:٣٧:٥٩١٢:٤٦:٥٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٥١٢٣:٥٧:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٨:٢٩١٢:٤٧:٠٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٣٩٢٣:٥٧:٢٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٧:١٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٥:٢٦٢٣:٥٧:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٣٩:٣١١٢:٤٧:٢٣١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:١٠٢٣:٥٧:٥١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٠:٠٣١٢:٤٧:٣٢١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٥٣٢٣:٥٨:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٦٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٧:٤٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٣٤٢٣:٥٨:٢٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٤١:١٠١٢:٤٧:٤٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:١٤٢٣:٥٨:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤١:٤٤١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٥٢٢٣:٥٨:٥٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٤٢:١٩١٢:٤٨:٠٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:٢٨٢٣:٥٩:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٨:١٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٣:٠٢٢٣:٥٩:٢٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٨:١٦١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٩:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٤:٠٨١٢:٤٨:٢١١٩:٥٢:١٥٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٩:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٤:٤٦١٢:٤٨:٢٦١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٣٦٠٠:٠٠:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٨:٣١١٩:٥١:١٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٠:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٠:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٠:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآباد

روستای احمدآباد بر روی نقشه

روستای احمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای احمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق احمدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق احمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق احمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو