جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای احمدآباد

زیرکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآباد

اذان صبح: ٠٤:١١:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٤٧

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآباد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای احمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای احمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
تفاوت زن و مرد در این است كه مردان همیشه آینده را می نگرند و زنها گذشته را به یاد می آورند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای احمدآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٢٩:٤٧١٨:٥٩:٣٣١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٩:١٩١٢:٢٩:٣٣١٩:٠٠:١٨١٩:١٨:٢٥٢٣:٤٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٨:٠٦١٢:٢٩:١٨١٩:٠١:٠٣١٩:١٩:١٢٢٣:٤٦:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٢٩:٠٥١٩:٠١:٤٨١٩:١٩:٥٩٢٣:٤٥:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٥:٤١١٢:٢٨:٥١١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٤٦٢٣:٤٥:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٤:٣٠١٢:٢٨:٣٨١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٣٣٢٣:٤٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٣:٢٠١٢:٢٨:٢٥١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٢١٢٣:٤٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٢:١٠١٢:٢٨:١٣١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٣:٠٨٢٣:٤٤:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥١:٠١١٢:٢٨:٠١١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٦٢٣:٤٤:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٩:٥٣١٢:٢٧:٥٠١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٣:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٨:٤٦١٢:٢٧:٣٩١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٣:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٢٧:٢٩١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:١٩٢٣:٤٣:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٦:٣٤١٢:٢٧:١٩١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٢:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٧:٠٩١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٢:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢٧:٠٠١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:٤٣٢٣:٤٢:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢٦:٥٢١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:٣١٢٣:٤١:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٢:٢١١٢:٢٦:٤٤١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٤١:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٣٩٠٥:٤١:٢٠١٢:٢٦:٣٦١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:٠٧٢٣:٤١:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٦:٢٩١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٥٥٢٣:٤١:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٦:٢٣١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٤٤٢٣:٤٠:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٦:١٧١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٠:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٦:١٢١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٦:٠٨١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٠:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٥:٤٠١٢:٢٦:٠٤١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٩:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٤:٤٨١٢:٢٦:٠٠١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٤٥٢٣:٣٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢٥:٥٧١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٣٣٢٣:٣٩:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٥:٥٥١٩:١٩:١١١٩:٣٨:٢١٢٣:٣٩:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٣١٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٥:٥٣١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٠٩٢٣:٣٩:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٥:٥٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٣٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآباد روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣٥:١٥١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٠٠٢٣:٤٨:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٢٠٢٣:٤٨:٢٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٣٩٢٣:٤٨:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣٧:١٦١٢:٣٦:٠٤١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٨:٤٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٦:٠٤١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:١٢٢٣:٤٨:٥٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٢:٢٦٢٣:٤٩:٠٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٣٩٢٣:٤٩:١٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٦:٠٠١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٥٠٢٣:٤٩:٢٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٩:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤١:٢٦١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٩:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٥:٥١١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٩:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٢٢٢٣:٤٩:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٥:٤١١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٩:٤٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٩:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤٩:٥٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٩:٥٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٥:١٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٩:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٢:٤٢١٩:٤١:٣٢٢٣:٤٩:٥٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٤:٥٩١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٩:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٩:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٩:١١١٢:٣٤:٤٠١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٩:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٤:٣٠١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:١٦٢٣:٤٩:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٤:١٩١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٩:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥١:١٨١٢:٣٤:٠٨١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٩:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٣:٥٦١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٥٤٢٣:٤٩:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٣:٤٤١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٤٤٢٣:٤٩:٤٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٣:٣١١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٩:٣٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٣:١٨١٩:١١:٥٩١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٩:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٣:٠٤١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:١١٢٣:٤٩:٢٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٩:٢٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٦:١١١٢:٣٢:٣٥١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٤٥٢٣:٤٩:١٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآباد

روستای احمدآباد بر روی نقشه

روستای احمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای احمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق احمدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدآباد
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق احمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو