جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدآباد

زیرکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٩
اذان ظهر: ١١:٢٢:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٥٧
اذان مغرب: ١٦:٤١:٣١
نیمه شب: ٢٢:٣٩:١٣

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآباد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای احمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای احمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
كامل‌ترین مؤمن از نظر ایمانی كسی است كه خوش‌ خلق‌تر باشد و بهترین شما كسانی هستند كه به زنان‌شان بهتر باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٧:٢٧١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٣١٢٣:٤٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٦:١٩١٢:٢٧:١٧١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٥:١٤١٢:٢٧:٠٨١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٤:١١١٢:٢٦:٥٩١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٥٦٢٣:٤٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٣:٠٩١٢:٢٦:٥١١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤١:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٢:٠٧١٢:٢٦:٤٣١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:٣٢٢٣:٤١:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٢٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٦:٣٦١٩:١٢:٣٤١٩:٣١:٢٠٢٣:٤١:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢٦:٢٩١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤١:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٩:١٠١٢:٢٦:٢٣١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٥٧٢٣:٤٠:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٦:١٧١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٤٥٢٣:٤٠:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٦:١٢١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٠:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٦:٠٨١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٢٢٢٣:٤٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٥:٢٨١٢:٢٦:٠٤١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:١٠٢٣:٣٩:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٦:٠٠١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٥٨٢٣:٣٩:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٣١٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٥:٥٧١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٤٦٢٣:٣٩:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٥:٥٥١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٣٣٢٣:٣٩:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٢:٠٦١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٢١٢٣:٣٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٣١:١٩١٢:٢٥:٥٢١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:٠٨٢٣:٣٨:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٠:٣٣١٢:٢٥:٥٢١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٥٦٢٣:٣٨:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٢٩:٤٩١٢:٢٥:٥٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٤٣٢٣:٣٨:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٢٩:٠٦١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:٣٠٢٣:٣٨:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٥:٥٤١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:١٦٢٣:٣٨:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٢٧:٤٣١٢:٢٥:٥٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٤:٠٢٢٣:٣٨:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٢٧:٠٥١٢:٢٥:٥٨١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٤٨٢٣:٣٨:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٠٥٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٦:٠١١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٣٤٢٣:٣٨:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١١٠٥:٢٥:٥١١٢:٢٦:٠٤١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:١٩٢٣:٣٨:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١٩٠٥:٢٥:١٧١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٧:٠٣٢٣:٣٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٤:٤٤١٢:٢٦:١٣١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٧:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢٤:١٢١٢:٢٦:١٨١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٣١٢٣:٣٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای احمدآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٦:٥٢١١:١٥:٢٩١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٢:٥١٢٢:٣٣:٠٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٧:٤٧١١:١٥:٤٥١٦:٢٣:٢٧١٦:٤٢:٣١٢٢:٣٣:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:٤٢١١:١٦:٠٢١٦:٢٣:٠٦١٦:٤٢:١٢٢٢:٣٣:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٩:٣٧١١:١٦:٢٠١٦:٢٢:٤٧١٦:٤١:٥٥٢٢:٣٣:٤٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٠:٣١١١:١٦:٣٨١٦:٢٢:٣٠١٦:٤١:٤٠٢٢:٣٤:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١١:٢٥١١:١٦:٥٧١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٤:١٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٢:١٩١١:١٧:١٧١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:١٦٢٢:٣٤:٣٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٣:١٢١١:١٧:٣٨١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٠٦٢٢:٣٤:٥١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٤:٠٥١١:١٧:٥٩١٦:٢١:٤١١٦:٤٠:٥٨٢٢:٣٥:٠٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٤:٥٧١١:١٨:٢١١٦:٢١:٣٣١٦:٤٠:٥٢٢٢:٣٥:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٥:٤٨١١:١٨:٤٤١٦:٢١:٢٧١٦:٤٠:٤٨٢٢:٣٥:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٦:٣٩١١:١٩:٠٧١٦:٢١:٢٣١٦:٤٠:٤٦٢٢:٣٦:٠٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٧:٣٠١١:١٩:٣١١٦:٢١:٢١١٦:٤٠:٤٥٢٢:٣٦:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٨:١٩١١:١٩:٥٥١٦:٢١:٢٠١٦:٤٠:٤٧٢٢:٣٦:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٩:٠٨١١:٢٠:٢٠١٦:٢١:٢٢١٦:٤٠:٥٠٢٢:٣٧:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٩:٥٦١١:٢٠:٤٥١٦:٢١:٢٥١٦:٤٠:٥٤٢٢:٣٧:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٠:٤٣١١:٢١:١١١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٠١٢٢:٣٧:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:٢٩١١:٢١:٣٧١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٨:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٢:١٥١١:٢٢:٠٤١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:١٩٢٢:٣٨:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٥٩١١:٢٢:٣١١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٣١٢٢:٣٩:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٣:٤٢١١:٢٢:٥٩١٦:٢٢:١٠١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٩:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:٢٤١١:٢٣:٢٧١٦:٢٢:٢٤١٦:٤٢:٠٠٢٢:٤٠:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٠٥١١:٢٣:٥٥١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:١٧٢٢:٤٠:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٤٥١١:٢٤:٢٤١٦:٢٢:٥٨١٦:٤٢:٣٦٢٢:٤٠:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٦:٢٤١١:٢٤:٥٣١٦:٢٣:١٨١٦:٤٢:٥٦٢٢:٤١:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٧:٠١١١:٢٥:٢٢١٦:٢٣:٣٩١٦:٤٣:١٨٢٢:٤١:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٧:٣٨١١:٢٥:٥١١٦:٢٤:٠٢١٦:٤٣:٤١٢٢:٤٢:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٨:١٣١١:٢٦:٢١١٦:٢٤:٢٧١٦:٤٤:٠٦٢٢:٤٢:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:٤٦١١:٢٦:٥٠١٦:٢٤:٥٤١٦:٤٤:٣٣٢٢:٤٣:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٩:١٨١١:٢٧:٢٠١٦:٢٥:٢٢١٦:٤٥:٠١٢٢:٤٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآباد

روستای احمدآباد بر روی نقشه

روستای احمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق احمدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا احمدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو