جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدآباد

زرین | جوین | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:١٣

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآباد (شهرستان جوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای احمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای احمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام جعفر صادق (ع)
امام صادق عليه السلام ـ به ابوالعباس درباره مباهله ـ فرمود : پنجه ات را در پنجه او مى گذارى، آن گاه مى گويى: «خدايا ! اگر فلانى حقّى را انكار يا به باطلى اقرار كرده او را به بلايى آسمانى، يا عذابى از جانب خودت گرفتار كن» و هفتاد بار او را نفرين مى كنى .

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٢:٢٥١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٠:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٦٠٥:٥١:١٣١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٣:١٦١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥٠:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٣٠٢٣:٤٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٦:٣١١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٦:٣٤١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٦:١٦١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٨:٣١١٩:٤٨:١٢٢٣:٤٨:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:٠٧٢٣:٤٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٤١:١٠١٢:٣٥:٥٢١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٥٧٢٣:٤٧:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٥:٤٨١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٧:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٥:٤٤١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٢:٤٧٢٣:٤٦:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٧:١٣١٢:٣٥:٣٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٦:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١١٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٥:٣٥١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٥:٣١٢٣:٤٦:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٥:٣٣١٩:٣٦:١٥١٩:٥٦:٢٥٢٣:٤٥:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٤:٢٩١٢:٣٥:٣٢١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:١٩٢٣:٤٥:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣٣:٣٧١٢:٣٥:٣٢١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٨:١٢٢٣:٤٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٥:٣٢١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٩:٠٦٢٣:٤٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٥٦٠٥:٣١:٥٨١٢:٣٥:٣٣١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٩:٥٩٢٣:٤٥:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٣١:١١١٢:٣٥:٣٤١٩:٤٠:٢٥٢٠:٠٠:٥١٢٣:٤٥:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٣٠:٢٥١٢:٣٥:٣٦١٩:٤١:١٤٢٠:٠١:٤٣٢٣:٤٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٣٠٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٥:٣٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٢:٣٥٢٣:٤٤:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٨:٥٨١٢:٣٥:٤١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٤٤:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٢٨:١٧١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٤:١٧٢٣:٤٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٥:٤٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٤٤:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢٦:٥٩١٢:٣٥:٥٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٥٧٢٣:٤٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٢٦:٢٣١٢:٣٥:٥٨١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٤٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای احمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای احمدآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤١:٥٥١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٦:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٦:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٤:١٦١٢:٤١:٢٣١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٦:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤١:٠٦١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٢٦٢٣:٥٦:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٥:٥٣١٢:٤٠:٤٩١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٦:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٠:٣٢١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٥:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٧:٢٩١٢:٤٠:١٤١٩:١٢:٢٣١٩:٣١:١٠٢٣:٥٥:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٨:١٧١٢:٣٩:٥٦١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٥:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٩:٠٥١٢:٣٩:٣٨١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٨:١٧٢٣:٥٥:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٩:٥٣١٢:٣٩:١٩١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٥٠٢٣:٥٥:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٠:٤١١٢:٣٩:٠٠١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:٢٢٢٣:٥٥:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:١١:٢٩١٢:٣٨:٤١١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٤:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٢:١٦١٢:٣٨:٢١١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٢٥٢٣:٥٤:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٣:٠٤١٢:٣٨:٠١١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٥٦٢٣:٥٤:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٣:٥٢١٢:٣٧:٤١١٩:٠٠:٥٤١٩:١٩:٢٦٢٣:٥٤:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٤:٣٩١٢:٣٧:٢١١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٥٧٢٣:٥٣:٥٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٥:٢٦١٢:٣٧:٠٠١٨:٥٧:٥٨١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٣:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٦:١٤١٢:٣٦:٣٩١٨:٥٦:٢٩١٩:١٤:٥٦٢٣:٥٣:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٧:٠١١٢:٣٦:١٨١٨:٥٥:٠٠١٩:١٣:٢٦٢٣:٥٣:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٧:٤٨١٢:٣٥:٥٧١٨:٥٣:٣٠١٩:١١:٥٥٢٣:٥٢:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٨:٣٦١٢:٣٥:٣٦١٨:٥٢:٠١١٩:١٠:٢٤٢٣:٥٢:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٩:٢٣١٢:٣٥:١٥١٨:٥٠:٣١١٩:٠٨:٥٣٢٣:٥٢:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٠:١٠١٢:٣٤:٥٣١٨:٤٩:٠١١٩:٠٧:٢٢٢٣:٥٢:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٠:٥٨١٢:٣٤:٣٢١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٥:٥١٢٣:٥١:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢١:٤٥١٢:٣٤:١٠١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٤:٢٠٢٣:٥١:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٢:٣٣١٢:٣٣:٤٩١٨:٤٤:٣٠١٩:٠٢:٤٨٢٣:٥١:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٢٠١٢:٣٣:٢٧١٨:٤٢:٥٩١٩:٠١:١٧٢٣:٥٠:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٠٨١٢:٣٣:٠٦١٨:٤١:٢٨١٨:٥٩:٤٦٢٣:٥٠:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٤:٥٦١٢:٣٢:٤٥١٨:٣٩:٥٨١٨:٥٨:١٥٢٣:٥٠:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٥:٤٤١٢:٣٢:٢٣١٨:٣٨:٢٧١٨:٥٦:٤٤٢٣:١٩:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٠٠٥:٢٦:٣٢١١:٣٢:٠٢١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٥:١٣٢٢:٤٩:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآباد روستای احمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآباد

روستای احمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای احمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق احمدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق احمدآباد
افق شرعی امروز فردا احمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق احمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو