جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآباد زنجان

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٠٨
اذان ظهر: ١٢:١٠:١١
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٤٠
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:١١

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر احمدآباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر احمدآباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر احمدآباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
آنچه كس از كردنش پشیمان گردد، نیك نیست و پادافراه [ =سزای ] وی شیون و چهره‌ی اشكبار باشد. آن كرده‌ی نیك است كه كس از آن پشیمانی نخورد و پادافراه آن شادمانه و شادمان نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر احمدآباد زنجان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر احمدآباد زنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر احمدآباد زنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر احمدآباد زنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد زنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٠:٥٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٧٠٠:٣٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٠:٤٤١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٠٢٠٠:٣٥:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٤:٣٩١٣:٢٠:٣١١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٣:٢٠١٣:٢٠:١٧١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٥١٠٠:٣٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٢٤٠٦:٤٢:٠١١٣:٢٠:٠٤١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٤٦٠٠:٣٤:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٩:٥٢١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٨:١١١٣:١٩:٢٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٣١٠٠:٣٣:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٩:١٦٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٢٦٠٠:٣٢:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٥:٤١١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٢١٠٠:٣٢:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٤:٢٨١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٢:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٣:١٥١٣:١٨:٤٥٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:١١٠٠:٣١:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٨:٣٥٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٣١:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٣١:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٨:١٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٣٠:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٨:١٠٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٣٠:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٠:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٧:٥٦٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٣٠:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٥:١٧١٣:١٧:٤٩٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٤:١٣١٣:١٧:٤٤٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٩:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٣:١٠١٣:١٧:٣٨٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٩:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٧:٣٤٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢١:٠٩١٣:١٧:٣٠٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٨:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٠:١٠١٣:١٧:٢٧٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٨:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٩:١٢١٣:١٧:٢٤٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٨:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٨:١٦١٣:١٧:٢٢٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٧:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٧:٢١١٣:١٧:٢٠٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٦:٢٨١٣:١٧:١٩٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٧:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٥:٣٦١٣:١٧:١٨٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٢٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر احمدآباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر احمدآباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر احمدآباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد زنجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر احمدآباد زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر احمدآباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر احمدآباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر احمدآباد زنجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر احمدآباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر احمدآباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر احمدآباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر احمدآباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر احمدآباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر احمدآباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر احمدآباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر احمدآباد زنجان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر احمدآباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر احمدآباد زنجان شهر احمدآباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر احمدآباد زنجان شهر احمدآباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر احمدآباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر احمدآباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر احمدآباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:٥٨١٢:١٣:٣٣١٨:١٧:٣٣١٨:٣٥:٤٩٢٣:٣١:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٤٦١٢:١٣:١٢١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:١٨٢٣:٣٠:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٠:٣٥١٢:١٢:٥١١٨:١٤:٣٣١٨:٣٢:٤٨٢٣:٣٠:٣٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:٢٣١٢:١٢:٣٠١٨:١٣:٠٣١٨:٣١:١٨٢٣:٣٠:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:١٢١٢:١٢:١٠١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٤٨٢٣:٣٠:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٣:٠١١٢:١١:٤٩١٨:١٠:٠٣١٨:٢٨:١٨٢٣:٢٩:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٥٠١٢:١١:٢٩١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٦:٤٩٢٣:٢٩:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٤:٣٩١٢:١١:٠٩١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٥:٢٠٢٣:٢٩:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٥:٢٩١٢:١٠:٤٩١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٣:٥٢٢٣:٢٨:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٦:١٨١٢:١٠:٣٠١٨:٠٤:٠٨١٨:٢٢:٢٣٢٣:٢٨:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٧:٠٨١٢:١٠:١١١٨:٠٢:٤٠١٨:٢٠:٥٦٢٣:٢٨:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٧:٥٨١٢:٠٩:٥٢١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٢٩٢٣:٢٧:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٨:٤٩١٢:٠٩:٣٣١٧:٥٩:٤٥١٨:١٨:٠٢٢٣:٢٧:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٩:٤٠١٢:٠٩:١٥١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٣٦٢٣:٢٧:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٠:٣١١٢:٠٨:٥٨١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:١٠٢٣:٢٧:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢١:٢٢١٢:٠٨:٤٠١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٤٥٢٣:٢٦:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٢:١٣١٢:٠٨:٢٣١٧:٥٤:٠٠١٨:١٢:٢١٢٣:٢٦:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٣:٠٥١٢:٠٨:٠٧١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٥٧٢٣:٢٦:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٣:٥٨١٢:٠٧:٥١١٧:٥١:١٢١٨:٠٩:٣٤٢٣:٢٥:٥٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٤:٥٠١٢:٠٧:٣٦١٧:٤٩:٤٨١٨:٠٨:١٢٢٣:٢٥:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٥:٤٣١٢:٠٧:٢١١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٦:٥٠٢٣:٢٥:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٦:٣٧١٢:٠٧:٠٦١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٣٠٢٣:٢٥:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٧:٣٠١٢:٠٦:٥٢١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:١٠٢٣:٢٤:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٨:٢٤١٢:٠٦:٣٩١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٥١٢٣:٢٤:٣٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:١٩١٢:٠٦:٢٦١٧:٤٣:٠٢١٨:٠١:٣٢٢٣:٢٤:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٠:١٣١٢:٠٦:١٤١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:١٥٢٣:٢٤:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٠٩١٢:٠٦:٠٢١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٥٩٢٣:٢٣:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٢:٠٤١٢:٠٥:٥٢١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٧:٤٣٢٣:٢٣:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٣:٠٠١٢:٠٥:٤١١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٦:٢٩٢٣:٢٣:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:٥٦١٢:٠٥:٣٢١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٥:١٥٢٣:٢٣:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر احمدآباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان شهر احمدآباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان شهر احمدآباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر احمدآباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر احمدآباد زنجان

احمدآباد (زنجان)، روستایی از توابع بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است.

شهر احمدآباد زنجان در ویکیپدیا

شهر احمدآباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر احمدآباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر احمدآباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر احمدآباد زنجان بر روی نقشه

شهر احمدآباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر احمدآباد زنجان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدآباد زنجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآباد زنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق احمدآباد زنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق احمدآباد زنجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآباد زنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآباد زنجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآباد زنجان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآباد زنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو