جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآباد زنجان


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٢٢:١١
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٣٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ شهر احمدآباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر احمدآباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر احمدآباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

برایان تریسی
ادیسون در اختراع 1097 پدیده، بیشترین شكست ها را تحمل كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر احمدآباد زنجان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر احمدآباد زنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر احمدآباد زنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر احمدآباد زنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد زنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٤:١١١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٣٢:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٨:٤٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٣١:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣١:٤٧١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢١٠٠:٣١:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٨:٢٥٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣١:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٨:١٧٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٠:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٨:٠٩٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٧:١٣١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٠:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٧:٥٥٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٧:٤٩٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٩:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٧:٤٤٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٩:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٧:٣٩٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٩:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٢١:٥٥١٣:١٧:٣٤٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٨:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٧:٣٠٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٩:٥٧١٣:١٧:٢٧٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٨:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٧٠٦:١٨:٥٩١٣:١٧:٢٤٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٨:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٨:٠٣١٣:١٧:٢٢٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٧:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٧:٠٩١٣:١٧:٢٠٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:١١٠٠:٢٧:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٦:١٦١٣:١٧:١٩٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٧:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٥:٢٤١٣:١٧:١٨٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٢٧:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٤:٣٤١٣:١٧:١٨٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٧:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٣:٤٥١٣:١٧:١٩٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:٤٥٠٠:٢٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٢:٥٧١٣:١٧:٢٠٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٢٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٢:١٢١٣:١٧:٢٢٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٢٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:١١:٢٧١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٦:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١٧:٢٨٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:١٢٠٠:٢٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠٨٠٦:١٠:٠٤١٣:١٧:٣١٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٢٦:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٧:٣٥٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٢٦:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٢٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٨:١٠١٣:١٧:٤٥٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر احمدآباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر احمدآباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر احمدآباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآباد زنجان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر احمدآباد زنجان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر احمدآباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر احمدآباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر احمدآباد زنجان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٥:٢٩١٣:٢٦:٣٢١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٣٣٠٠:٤٣:١٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٤:٠١١٣:٢٦:١٤١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٢٥٠٠:٤٢:٥٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٢:٣٣١٣:٢٥:٥٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:١٨٠٠:٤٢:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٥:١٣٠٧:١١:٠٥١٣:٢٥:٣٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:١١٠٠:٤٢:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٩:٣٨١٣:٢٥:٢٠١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٤١:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٨:١٠١٣:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٤١:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٦:٤٣١٣:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٥٠٠٠:٤١:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٥:١٦١٣:٢٤:٢٧١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٤٠:٣٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٣:٤٩١٣:٢٤:٠٩١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٤٠:١٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٢٦٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٣:٥٢١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٩:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٤٨٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٣:٣٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٣٩:٢٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٩:٣١١٣:٢٣:١٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٦٠٠:٣٩:٠٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٨:٠٥١٣:٢٣:٠٠١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٨:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٦:٤٠١٣:٢٢:٤٤١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٣٨:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٥:١٦١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٣٧:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٣:٥٢١٣:٢٢:١١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٣٧:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٢:٢٨١٣:٢١:٥٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٧:٠٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٥١:٠٥١٣:٢١:٤٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٨٠٠:٣٦:٤٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢١:٢٥١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:٣٦:٢٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٨:٢١١٣:٢١:١٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٦:٠١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٧:٠٠١٣:٢٠:٥٥١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٢٠٠٠:٣٥:٣٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٥:٤٠١٣:٢٠:٤١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٥:١٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٤:٢٠١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٤:٥٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٣:٠١١٣:٢٠:١٤١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٤:٣٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٠٠٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٠:٠١١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٩٠٠:٣٤:١٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٤٠:٢٥١٣:١٩:٤٩١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٣:٤٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٤٩٠٠:٣٣:٢٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٩:٢٥٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٣:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٩:١٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٢:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر احمدآباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر احمدآباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر احمدآباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر احمدآباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر احمدآباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر احمدآباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٤:١٨١٢:٢٨:٢٠١٨:٣٢:٥٧١٨:٥١:١٥٠٠:١٥:٢٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٢:٥٠١٣:٢٨:٠٢١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٠٨٠٠:٤٥:٠٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢١:٢٢١٣:٢٧:٤٤١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠١٠٠:٤٤:٤٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٠٠٧:١٩:٥٤١٣:٢٧:٢٦١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٥٤٠٠:٤٤:٢٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٥٠٧:١٨:٢٥١٣:٢٧:٠٨١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٤٧٠٠:٤٤:٠٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٦:٥٧١٣:٢٦:٥٠١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٤٠٠٠:٤٣:٤١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٥:٢٩١٣:٢٦:٣٢١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٣٣٠٠:٤٣:١٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٤:٠١١٣:٢٦:١٤١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٢٥٠٠:٤٢:٥٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٢:٣٣١٣:٢٥:٥٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:١٨٠٠:٤٢:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٣٠٧:١١:٠٥١٣:٢٥:٣٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:١١٠٠:٤٢:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٩:٣٨١٣:٢٥:٢٠١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٤١:٤٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٨:١٠١٣:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٤١:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٦:٤٣١٣:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٥٠٠٠:٤١:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٥:١٦١٣:٢٤:٢٧١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٤٠:٣٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٣:٤٩١٣:٢٤:٠٩١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٤٠:١٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٦٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٣:٥٢١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٩:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٨٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٣:٣٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٣٩:٢٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٩:٣١١٣:٢٣:١٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٦٠٠:٣٩:٠٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٨:٠٥١٣:٢٣:٠٠١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٨:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٦:٤٠١٣:٢٢:٤٤١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٣٨:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٥:١٦١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٣٧:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٣:٥٢١٣:٢٢:١١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٣٧:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٢:٢٨١٣:٢١:٥٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٧:٠٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٥١:٠٥١٣:٢١:٤٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٨٠٠:٣٦:٤٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢١:٢٥١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:٣٦:٢٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٨:٢١١٣:٢١:١٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٦:٠١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٧:٠٠١٣:٢٠:٥٥١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٢٠٠٠:٣٥:٣٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٥:٤٠١٣:٢٠:٤١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٥:١٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٤:٢٠١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٤:٥٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٣:٠١١٣:٢٠:١٤١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٤:٣٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٠:٠١١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٩٠٠:٣٤:١٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر احمدآباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان شهر احمدآباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر احمدآباد زنجان شهر احمدآباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر احمدآباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر احمدآباد زنجان

احمدآباد (زنجان)، روستایی از توابع بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است.

شهر احمدآباد زنجان در ویکیپدیا

شهر احمدآباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر احمدآباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر احمدآباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر احمدآباد زنجان بر روی نقشه

شهر احمدآباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر احمدآباد زنجان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر احمدآباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احمدآباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآباد زنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق احمدآباد زنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق احمدآباد زنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآباد زنجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآباد زنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق احمدآباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا احمدآباد زنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر احمدآباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو