جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآبادعلیزاده


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢١:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٢٥
اذان مغرب: ١٨:١١:٥١
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای احمدآبادعلیزاده)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای احمدآبادعلیزاده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآبادعلیزاده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
تو با حقایقت سخت فرو می كوبی. اما چماقت از من می راند این حقیقت را!

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآبادعلیزاده

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادعلیزاده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدآبادعلیزاده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادعلیزاده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادعلیزاده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٥:١٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٩:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٨:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٨:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٤:٥٠١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٣٨٠٠:١٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٣١٠٠:١٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:١٧٠٠:١٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٣:١٦١٣:٠٤:١٤١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:١٠٠٠:١٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٢:١٤١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١١:١٤١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٦:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٠:١٥١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٦:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٤١٠٠:١٥:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٣:٥١١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٥:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:١٨٠٠:١٥:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٥:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١٤:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٤:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٤:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٣:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:٠٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:٢٠٠٠:١٣:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٤:٠٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادعلیزاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادعلیزاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادعلیزاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادعلیزاده

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای احمدآبادعلیزاده

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآبادعلیزاده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادعلیزاده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای احمدآبادعلیزاده

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٣٨٠٧:١١:١٦١٢:١٩:٥٨١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:٢٢٢٣:٣٦:٣٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١٠:٣٨١٢:٢٠:١١١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٩:٢٢٢٣:٣٦:٥١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٩:٥٩١٢:٢٠:٢٢١٧:٣١:٠٧١٧:٥٠:٢٢٢٣:٣٧:٠٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٩:١٨١٢:٢٠:٣٢١٧:٣٢:١٠١٧:٥١:٢٢٢٣:٣٧:٢١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٨:٣٥١٢:٢٠:٤٢١٧:٣٣:١٢١٧:٥٢:٢٢٢٣:٣٧:٣٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٧:٥١١٢:٢٠:٥١١٧:٣٤:١٥١٧:٥٣:٢٢٢٣:٣٧:٤٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٧:٠٥١٢:٢٠:٥٩١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:٢٢٢٣:٣٧:٥٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٦:١٨١٢:٢١:٠٦١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٢١٢٣:٣٨:٠٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٥:٢٩١٢:٢١:١٣١٧:٣٧:٢١١٧:٥٦:٢١٢٣:٣٨:١٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢١:١٨١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:٢١٢٣:٣٨:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٣:٤٦١٢:٢١:٢٣١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٢٠٢٣:٣٨:٣٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٢:٥٣١٢:٢١:٢٧١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٩:١٩٢٣:٣٨:٤٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠١:٥٨١٢:٢١:٣٠١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:١٨٢٣:٣٨:٤٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠١:٠٢١٢:٢١:٣٢١٧:٤٢:٢٩١٨:٠١:١٧٢٣:٣٨:٥٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٠:٠٤١٢:٢١:٣٤١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٢:١٦٢٣:٣٨:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٩:٠٥١٢:٢١:٣٤١٧:٤٤:٣١١٨:٠٣:١٤٢٣:٣٩:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٨:٠٥١٢:٢١:٣٤١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:١٣٢٣:٣٩:٠٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٧:٠٣١٢:٢١:٣٤١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:١١٢٣:٣٩:٠٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٦:٠١١٢:٢١:٣٢١٧:٤٧:٣١١٨:٠٦:٠٩٢٣:٣٩:٠٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٤:٥٧١٢:٢١:٣٠١٧:٤٨:٣١١٨:٠٧:٠٦٢٣:٣٩:٠٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٣:٥٢١٢:٢١:٢٧١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣٩:٠٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٢:٤٦١٢:٢١:٢٣١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٩:٠١٢٣:٣٩:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥١:٣٩١٢:٢١:١٩١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:٥٨٢٣:٣٩:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٠:٣١١٢:٢١:١٤١٧:٥٢:٢٧١٨:١٠:٥٤٢٣:٣٩:٠٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٤٩:٢١١٢:٢١:٠٨١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٥١٢٣:٣٨:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٨:١١١٢:٢١:٠٢١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٤٧٢٣:٣٨:٥٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٠:٥٥١٧:٥٥:٢٠١٨:١٣:٤٣٢٣:٣٨:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٥:٤٨١٢:٢٠:٤٨١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٣٨٢٣:٣٨:٤٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٤:٣٥١٢:٢٠:٣٩١٧:٥٧:١٤١٨:١٥:٣٣٢٣:٣٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدآبادعلیزاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآبادعلیزاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآبادعلیزاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآبادعلیزاده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآبادعلیزاده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادعلیزاده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٤٩:٢١١٢:٢١:٠٨١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٥١٢٣:٣٨:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٨:١١١٢:٢١:٠٢١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٤٧٢٣:٣٨:٥٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٠:٥٥١٧:٥٥:٢٠١٨:١٣:٤٣٢٣:٣٨:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٥:٤٨١٢:٢٠:٤٨١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٣٨٢٣:٣٨:٤٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٤:٣٥١٢:٢٠:٣٩١٧:٥٧:١٤١٨:١٥:٣٣٢٣:٣٨:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٣:٢١١٢:٢٠:٣١١٧:٥٨:١١١٨:١٦:٢٩٢٣:٣٨:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٢:٠٦١٢:٢٠:٢١١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٢٣٢٣:٣٨:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٠:٥١١٢:٢٠:١١١٨:٠٠:٠٣١٨:١٨:١٨٢٣:٣٨:١٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٩:٣٤١٢:٢٠:٠١١٨:٠٠:٥٨١٨:١٩:١٢٢٣:٣٨:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٨:١٧١٢:١٩:٥٠١٨:٠١:٥٤١٨:٢٠:٠٦٢٣:٣٧:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٧:٠٠١٢:١٩:٣٨١٨:٠٢:٤٨١٨:٢١:٠٠٢٣:٣٧:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٥:٤١١٢:١٩:٢٦١٨:٠٣:٤٣١٨:٢١:٥٣٢٣:٣٧:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٤:٢٢١٢:١٩:١٣١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٤٦٢٣:٣٧:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٣:٠٢١٢:١٩:٠٠١٨:٠٥:٣١١٨:٢٣:٣٩٢٣:٣٧:٠٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣١:٤٢١٢:١٨:٤٧١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٤:٣٢٢٣:٣٦:٥١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٠:٢١١٢:١٨:٣٣١٨:٠٧:١٧١٨:٢٥:٢٤٢٣:٣٦:٣٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٨:٥٩١٢:١٨:١٨١٨:٠٨:١٠١٨:٢٦:١٦٢٣:٣٦:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٧:٣٧١٢:١٨:٠٤١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٠٨٢٣:٣٦:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٦:١٥١٢:١٧:٤٩١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٨:٠٠٢٣:٣٥:٥١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٤:٥٢١٢:١٧:٣٣١٨:١٠:٤٧١٨:٢٨:٥١٢٣:٣٥:٣٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٣:٢٩١٢:١٧:١٧١٨:١١:٣٩١٨:٢٩:٤٣٢٣:٣٥:١٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٢:٠٥١٢:١٧:٠١١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٣٤٢٣:٣٥:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٠:٤١١٢:١٦:٤٥١٨:١٣:٢٢١٨:٣١:٢٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٩:١٧١٢:١٦:٢٨١٨:١٤:١٣١٨:٣٢:١٦٢٣:٣٤:٢٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٧:٥٢١٢:١٦:١١١٨:١٥:٠٤١٨:٣٣:٠٧٢٣:٣٤:٠٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٦:٢٧١٢:١٥:٥٤١٨:١٥:٥٥١٨:٣٣:٥٨٢٣:٣٣:٤٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٥:٠٢١٢:١٥:٣٧١٨:١٦:٤٦١٨:٣٤:٤٩٢٣:٣٣:٢٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٣٧١٢:١٥:٢٠١٨:١٧:٣٦١٨:٣٥:٣٩٢٣:٣٣:٠٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٢:١٢١٢:١٥:٠٢١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدآبادعلیزاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده روستای احمدآبادعلیزاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده روستای احمدآبادعلیزاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآبادعلیزاده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآبادعلیزاده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآبادعلیزاده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآبادعلیزاده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآبادعلیزاده

روستای احمدآبادعلیزاده بر روی نقشه

روستای احمدآبادعلیزاده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآبادعلیزاده
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآبادعلیزاده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدآبادعلیزاده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احمدآبادعلیزاده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدآبادعلیزاده
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ احمدآبادعلیزاده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآبادعلیزاده
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآبادعلیزاده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق احمدآبادعلیزاده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو