جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآبادعلیزاده

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٧
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٣٨
اذان مغرب: ١٨:١٤:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٣٩

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای احمدآبادعلیزاده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای احمدآبادعلیزاده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآبادعلیزاده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

نیچه
حالا می فهمم كه بهبود یافته ای، زیرا آن كس كه فراموش كرد بهبود یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآبادعلیزاده

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادعلیزاده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای احمدآبادعلیزاده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادعلیزاده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادعلیزاده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٤:٥١١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٠٨٠٠:٢٢:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٧:٠٩١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢١:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٦:١٦١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢١:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٥:٤١١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٠:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٩:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٥:١٩١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٩:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢١:١٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٩:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٨:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٤:٥١١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٣١٠٠:١٨:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٢٤٠٠:١٨:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:٤١١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:١٧٠٠:١٧:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:١٠٠٠:١٧:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٧:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٤:١٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٦:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١١:٢٧١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٦:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٣:٥١١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٥:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٤:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآبادعلیزاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآبادعلیزاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احمدآبادعلیزاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادعلیزاده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای احمدآبادعلیزاده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآبادعلیزاده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادعلیزاده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای احمدآبادعلیزاده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای احمدآبادعلیزاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای احمدآبادعلیزاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای احمدآبادعلیزاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآبادعلیزاده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآبادعلیزاده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای احمدآبادعلیزاده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادعلیزاده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآبادعلیزاده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای احمدآبادعلیزاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآبادعلیزاده روستای احمدآبادعلیزاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای احمدآبادعلیزاده روستای احمدآبادعلیزاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای احمدآبادعلیزاده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادعلیزاده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادعلیزاده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٥:٢٦١١:٥٩:٥٨١٨:٠٣:٥٦١٨:٢١:٥٧٢٣:١٨:١٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٦:١٢١١:٥٩:٣٧١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:٢٩٢٣:١٧:٥٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٦:٥٨١١:٥٩:١٦١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:٠١٢٣:١٧:٣٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٧:٤٤١١:٥٨:٥٥١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٣٤٢٣:١٧:١٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٨:٣٠١١:٥٨:٣٤١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٠٦٢٣:١٦:٥٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٩:١٧١١:٥٨:١٤١٧:٥٦:٣٨١٨:١٤:٣٩٢٣:١٦:٣٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٠:٠٣١١:٥٧:٥٤١٧:٥٥:١١١٨:١٣:١٢٢٣:١٦:٢٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٠:٥٠١١:٥٧:٣٤١٧:٥٣:٤٤١٨:١١:٤٦٢٣:١٦:٠٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠١:٣٧١١:٥٧:١٤١٧:٥٢:١٨١٨:١٠:٢٠٢٣:١٥:٤٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٢:٢٤١١:٥٦:٥٥١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٨:٥٤٢٣:١٥:٢٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٣:١٢١١:٥٦:٣٥١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٧:٢٩٢٣:١٥:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٣:٥٩١١:٥٦:١٧١٧:٤٨:٠١١٨:٠٦:٠٤٢٣:١٤:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٤:٤٧١١:٥٥:٥٨١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٤:٤٠٢٣:١٤:٣١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٥:٣٦١١:٥٥:٤٠١٧:٤٥:١٢١٨:٠٣:١٦٢٣:١٤:١٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٢٤١١:٥٥:٢٢١٧:٤٣:٤٨١٨:٠١:٥٣٢٣:١٣:٥٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٧:١٣١١:٥٥:٠٥١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٠:٣١٢٣:١٣:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٨:٠٢١١:٥٤:٤٨١٧:٤١:٠٢١٧:٥٩:٠٩٢٣:١٣:٢١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٨:٥٢١١:٥٤:٣٢١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٤٧٢٣:١٣:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٩:٤٢١١:٥٤:١٦١٧:٣٨:١٨١٧:٥٦:٢٧٢٣:١٢:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٠:٣٢١١:٥٤:٠٠١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٥:٠٧٢٣:١٢:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:٢٢١١:٥٣:٤٥١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٤٨٢٣:١٢:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٢:١٣١١:٥٣:٣١١٧:٣٤:١٧١٧:٥٢:٢٩٢٣:١٢:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:٠٤١١:٥٣:١٧١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:١٢٢٣:١١:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٥٦١١:٥٣:٠٤١٧:٣١:٤١١٧:٤٩:٥٥٢٣:١١:٣٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٤:٤٨١١:٥٢:٥١١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٨:٣٩٢٣:١١:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٥:٤٠١١:٥٢:٣٩١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٢٤٢٣:١١:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٦:٣٣١١:٥٢:٢٧١٧:٢٧:٥١١٧:٤٦:١٠٢٣:١٠:٥١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٧:٢٦١١:٥٢:١٦١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٤:٥٧٢٣:١٠:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٨:١٩١١:٥٢:٠٦١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٣:٤٥٢٣:١٠:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٩:١٣١١:٥١:٥٦١٧:٢٤:١٠١٧:٤٢:٣٤٢٣:١٠:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای احمدآبادعلیزاده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده روستای احمدآبادعلیزاده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای احمدآبادعلیزاده روستای احمدآبادعلیزاده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآبادعلیزاده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآبادعلیزاده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآبادعلیزاده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآبادعلیزاده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآبادعلیزاده

روستای احمدآبادعلیزاده بر روی نقشه

روستای احمدآبادعلیزاده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآبادعلیزاده
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای احمدآبادعلیزاده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآبادعلیزاده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق احمدآبادعلیزاده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدآبادعلیزاده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا احمدآبادعلیزاده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدآبادعلیزاده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق احمدآبادعلیزاده
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احمدآبادعلیزاده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآبادعلیزاده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادعلیزاده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو