جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی

میان دربند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآبادسفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٢٥:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٤١
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای احمدآبادسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای احمدآبادسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآبادسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین انویل
موضوع [ =جستار ] هنر، شكل دادن به زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآبادسفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدآبادسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٨:٣١١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٠٦٠٠:٣٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:١٧١٣:١٩:٥٠٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٤:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٥:١١١٣:١٩:٤١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٣٣:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١٩٠٠:٣٣:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٩:١٨٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٣:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٩:١١٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٩:٥٩١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٥١٠٠:٣٢:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٢:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٨:٠١١٣:١٨:٥٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٢:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٨:٥٠٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣١:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٨:٤٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٣١:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٥:١٤١٣:١٨:٤٣٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣١:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٢١١٣:١٨:٤٠٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣١:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٨:٣٨٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٨:٣٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٠:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢١:٥٠١٣:١٨:٣٥٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٣٠:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢١:٠٢١٣:١٨:٣٤٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٠:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:١٥١٣:١٨:٣٤٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٠:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٩:٣٠١٣:١٨:٣٥٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٠:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٨:٤٧١٣:١٨:٣٦٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٠:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٨:٠٥١٣:١٨:٣٨٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٠:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٧:٢٤١٣:١٨:٤١٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:١٤٠٠:٢٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٦:٤٥١٣:١٨:٤٤٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٢٠٠:٢٩:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٨:٤٧٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٩:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٥:٣١١٣:١٨:٥١٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٤:٥٧١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٤:٢٤١٣:١٩:٠١٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٢٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادسفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای احمدآبادسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای احمدآبادسفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای احمدآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای احمدآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٦:١٠:٠١١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣٨:١٧٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٣٢:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٦:١٠:١٥١٣:٢٤:٢٢٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:١٥٠٠:٣٢:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤١٠٦:١٠:٣١١٣:٢٤:٣٥٢٠:٣٨:٣٨٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٢:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:١٠:٤٨١٣:٢٤:٤٨٢٠:٣٨:٤٥٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٣٣:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٦:١١:٠٦١٣:٢٥:٠١٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٣٣:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١١:٢٦١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٨:٥٦٢٠:٥٩:٤١٠٠:٣٣:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٦:١١:٤٧١٣:٢٥:٢٦٢٠:٣٨:٥٩٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٣٣:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٩:٠١٢٠:٥٩:٤٤٠٠:٣٤:٠٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١٢:٣٢١٣:٢٥:٥٠٢٠:٣٩:٠١٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٣٤:٢١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:١٢:٥٧١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٨:٥٩٢٠:٥٩:٤٠٠٠:٣٤:٣٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٨:٥٥٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٤:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٣:٤٩١٣:٢٦:٢٥٢٠:٣٨:٥٠٢٠:٥٩:٢٩٠٠:٣٥:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٦:١٤:١٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣٨:٤٤٢٠:٥٩:٢١٠٠:٣٥:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٦:٤٧٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٩:١١٠٠:٣٥:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٥:١٦١٣:٢٦:٥٧٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٥:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٣٦:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٦:١٩١٣:٢٧:١٧٢٠:٣٨:٠٠٢٠:٥٨:٣١٠٠:٣٦:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٦:٥٢١٣:٢٧:٢٦٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٨:١٤٠٠:٣٦:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٧:٢٥١٣:٢٧:٣٤٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٧:٥٥٠٠:٣٧:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٧:٥٩١٣:٢٧:٤٣٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٧:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٢٧:٥١٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:١٢٠٠:٣٧:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٩:١٠١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٦:٤٨٠٠:٣٧:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٨:٠٥٢٠:٣٦:٠٥٢٠:٥٦:٢٣٠٠:٣٨:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢٨:١١٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٣٨:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٣٨:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٢١:٤٠١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٤:٥٥٠٠:٣٨:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٢٢:١٩١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٤:٢٣٠٠:٣٩:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٨:٣١٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٣:٤٨٠٠:٣٩:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٨:٣٥٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٣:١٣٠٠:٣٩:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٤:١٩١٣:٢٨:٣٨٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٩:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٨:٤١٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٩:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی روستای احمدآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی روستای احمدآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای احمدآبادسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآبادسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآبادسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآبادسفلی

روستای احمدآبادسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآبادسفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای احمدآبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای احمدآبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآبادسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ احمدآبادسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق احمدآبادسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدآبادسفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآبادسفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق احمدآبادسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآبادسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق احمدآبادسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احمدآبادسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو