جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی

میان دربند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز احمدآبادسفلی


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣١
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:١٨:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٣٦:١٠
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٣١

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای احمدآبادسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای احمدآبادسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآبادسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
انسانی كه به حقیقت دست یافته چگونه می تواند دروغ بگوید؟ برای چه باید دروغ بگوید؟ او هیچ دروغی برای گفتن ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احمدآبادسفلی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای احمدآبادسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احمدآبادسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:١٧١٣:١٩:٥٠٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٥:١١١٣:١٩:٤١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٣٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١٩٠٠:٣٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٩:١٨٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٣:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٩:١١٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٩:٥٩١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٥١٠٠:٣٢:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٢:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٨:٠١١٣:١٨:٥٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٢:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٨:٥٠٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣١:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٨:٤٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٣١:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٥:١٤١٣:١٨:٤٣٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٢١١٣:١٨:٤٠٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣١:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٨:٣٨٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣١:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٨:٣٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٠:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢١:٥٠١٣:١٨:٣٥٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٣٠:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢١:٠٢١٣:١٨:٣٤٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٠:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:١٥١٣:١٨:٣٤٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٠:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٩:٣٠١٣:١٨:٣٥٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٠:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٨:٤٧١٣:١٨:٣٦٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٠:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٨:٠٥١٣:١٨:٣٨٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٠:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٧:٢٤١٣:١٨:٤١٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:١٤٠٠:٢٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٦:٤٥١٣:١٨:٤٤٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٢٠٠:٢٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٨:٤٧٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٩:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٥:٣١١٣:١٨:٥١٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٤:٥٧١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢٩:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٤:٢٤١٣:١٩:٠١٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٢٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٣:٥٢١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٥١٠٠:٢٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احمدآبادسفلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای احمدآبادسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احمدآبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای احمدآبادسفلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای احمدآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای احمدآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احمدآبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای احمدآبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احمدآبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٠:٣١١٢:١٤:٤٣١٨:١٨:٢٢١٨:٣٦:١٠٢٣:٣٣:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١١:١٥١٢:١٤:٢٢١٨:١٦:٥٦١٨:٣٤:٤٤٢٣:٣٣:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١١:٥٨١٢:١٤:٠١١٨:١٥:٣١١٨:٣٣:١٩٢٣:٣٢:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:٤٢١٢:١٣:٤٠١٨:١٤:٠٧١٨:٣١:٥٤٢٣:٣٢:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:٢٦١٢:١٣:٢٠١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٢٩٢٣:٣٢:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:١٠١٢:١٣:٠٠١٨:١١:١٧١٨:٢٩:٠٥٢٣:٣١:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٤:٥٤١٢:١٢:٤٠١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٤١٢٣:٣١:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٥:٣٩١٢:١٢:٢٠١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٦:١٧٢٣:٣١:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٦:٢٣١٢:١٢:٠٠١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٤:٥٤٢٣:٣١:٠٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٧:٠٨١٢:١١:٤١١٨:٠٥:٤٢١٨:٢٣:٣١٢٣:٣٠:٤٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٧:٥٣١٢:١١:٢٢١٨:٠٤:٢٠١٨:٢٢:٠٨٢٣:٣٠:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٨:٣٩١٢:١١:٠٣١٨:٠٢:٥٧١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٠:٠٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:٢٤١٢:١٠:٤٥١٨:٠١:٣٥١٨:١٩:٢٥٢٣:٢٩:٥٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٠:١٠١٢:١٠:٢٧١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٠٤٢٣:٢٩:٣٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٠:٥٦١٢:١٠:١٠١٧:٥٨:٥٢١٨:١٦:٤٣٢٣:٢٩:١٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢١:٤٢١٢:٠٩:٥٢١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:٢٤٢٣:٢٨:٥٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٢:٢٩١٢:٠٩:٣٥١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٠٤٢٣:٢٨:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٣:١٦١٢:٠٩:١٩١٧:٥٤:٥٢١٨:١٢:٤٦٢٣:٢٨:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٤:٠٣١٢:٠٩:٠٣١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٢٨٢٣:٢٨:٠٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٤:٥١١٢:٠٨:٤٨١٧:٥٢:١٤١٨:١٠:١٠٢٣:٢٧:٥١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٥:٣٩١٢:٠٨:٣٣١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٨:٥٤٢٣:٢٧:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٦:٢٧١٢:٠٨:١٨١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٧:٣٨٢٣:٢٧:٢٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٧:١٦١٢:٠٨:٠٤١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٦:٢٣٢٣:٢٧:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٨:٠٥١٢:٠٧:٥١١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٥:٠٩٢٣:٢٦:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٨:٥٤١٢:٠٧:٣٨١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٣:٥٦٢٣:٢٦:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٩:٤٤١٢:٠٧:٢٦١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٢:٤٣٢٣:٢٦:٢٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٠:٣٤١٢:٠٧:١٥١٧:٤٣:٢٧١٨:٠١:٣٢٢٣:٢٦:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣١:٢٤١٢:٠٧:٠٤١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٢١٢٣:٢٥:٥٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٢:١٥١٢:٠٦:٥٤١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:١٢٢٣:٢٥:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٣:٠٧١٢:٠٦:٤٤١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:٠٣٢٣:٢٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای احمدآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی روستای احمدآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای احمدآبادسفلی روستای احمدآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احمدآبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احمدآبادسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احمدآبادسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احمدآبادسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احمدآبادسفلی

روستای احمدآبادسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احمدآبادسفلی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای احمدآبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای احمدآبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای احمدآبادسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق احمدآبادسفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق احمدآبادسفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ احمدآبادسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق احمدآبادسفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا احمدآبادسفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق احمدآبادسفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احمدآبادسفلی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ احمدآبادسفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احمدآبادسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو