جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اب کک

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اب کک


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اب کک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اب کک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اب کک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اب کک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
اثر سجده در تمام مواضع هفت گانه سجده او نمایان بود ؛ از این جهت «سجّاد» نامیده شد

اوقات شرعی ماه جاری روستای اب کک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اب کک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اب کک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اب کک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اب کک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اب کک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠١:٤٩١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠١:٤٠١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢١:٥٤١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٠١:١٣١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:١٩٠٠:١٧:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٨:٥٦١٣:٠١:٠٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:١٤١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٦:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٥:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٥:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٥٠١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٥:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٠:١٥١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٤:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٧٠٠:١٤:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٢٠٠:١٤:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٤٦٠٠:١٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٠:١٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:١٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:١٤٠٠:١٤:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٠:١٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٠:١٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٣:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٤:١١١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٤٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اب کک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اب کک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اب کک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اب کک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اب کک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اب کک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اب کک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اب کک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اب کک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اب کک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اب کک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اب کک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اب کک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اب کک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اب کک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اب کک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اب کک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:١٤١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٤:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:٥٢١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٤:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٣٠١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٤:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٥:٠٨١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٤:٢٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٤٧١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٤:٣٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٤:٤٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٧:٠٤١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٤:٥١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٧:٤٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٤:٥٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٢٣١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٥:٠٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٩:٠٢١٣:١٠:١٦٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٥:٠٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٤٢١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٥:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٠:٢١١٣:١٠:٠٨١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:١١٠٠:٢٥:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢١:٠١١٣:١٠:٠٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٥:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٥:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٩:٥١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٥:٢٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٥:٢٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٥:٢٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٥:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٥:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٩:١٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٥:٢٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٩:٠١١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٥:٢٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٥:٢٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٥:١٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٥:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٨:١٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢٥:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٥:٠٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٤:٥٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٤:٥٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٤:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٤:٣٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٤:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اب کک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اب کک روستای اب کک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اب کک روستای اب کک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اب کک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اب کک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اب کک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اب کک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اب کک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اب کک

روستای اب کک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اب کک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اب کک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اب کک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اب کک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اب کک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اب کک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اب کک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اب کک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اب کک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اب کک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اب کک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اب کک
جدول اوقات شرعی امروز فردا اب کک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اب کک
زمان پخش اذان زنده به افق اب کک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اب کک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اب کک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو