جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابیل

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ابیل


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٧
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٥
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٩
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابیل (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ابیل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ابیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابیل

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢١:٣٨١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٥٠٢٣:٣٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٣:٥١١٢:٢١:٢٨١٨:٥٩:٣٣١٩:١٧:٣٣٢٣:٣٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٢:٥٢١٢:٢١:١٩١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:١٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤١:٥٤١٢:٢١:١٠١٩:٠٠:٥٤١٩:١٨:٥٩٢٣:٣٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢١:٠٢١٩:٠١:٣٥١٩:١٩:٤٣٢٣:٣٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٢٦٢٣:٣٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٨٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٢:٥٧١٩:٢١:٠٩٢٣:٣٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١٨٠٥:٣٨:٠٩١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٣:٣٨١٩:٢١:٥٢٢٣:٣٦:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٧:١٦١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٣٦٢٣:٣٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٣:١٩٢٣:٣٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٤:٠٣٢٣:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٠:١٩١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٤٦٢٣:٣٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٠:١٥١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٢٩٢٣:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٠:١١١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٦:١٣٢٣:٣٥:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٥٦٢٣:٣٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٣٩٢٣:٣٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٨:٢٢٢٣:٣٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٠:٠٥١٢:٢٠:٠٣١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:٠٥٢٣:٣٤:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣١٠٥:٢٩:٢٣١٢:٢٠:٠٣١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٤٨٢٣:٣٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٢٨:٤٣١٢:٢٠:٠٣١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:٣١٢٣:٣٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٢٨:٠٤١٢:٢٠:٠٤١٩:١٢:٢٦١٩:٣١:١٤٢٣:٣٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٠:٠٥١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٥٦٢٣:٣٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٢٦:٤٩١٢:٢٠:٠٧١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:٣٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠١٠٥:٢٦:١٤١٢:٢٠:٠٩١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:٢٠٢٣:٣٤:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١١٠٥:٢٥:٤١١٢:٢٠:١٢١٩:١٥:٠٤١٩:٣٤:٠٢٢٣:٣٤:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٠:١٦١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٤:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٢٤٢٣:٣٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥١٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٠:٢٤١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠٨٠٥:٢٣:٤٠١٢:٢٠:٢٩١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٤٥٢٣:٣٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابیل

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ابیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ابیل

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ابیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ابیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ابیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ابیل

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٨٠٥:١٢:٠٩١١:١٦:١٢١٧:١٩:٤٦١٧:٣٦:٥٤٢٢:٣٦:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٧٠٥:١٢:٤٥١١:١٥:٥١١٧:١٨:٢٩١٧:٣٥:٣٦٢٢:٣٦:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٦٠٥:١٣:٢٠١١:١٥:٣٠١٧:١٧:١٢١٧:٣٤:١٩٢٢:٣٥:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٥٠٥:١٣:٥٦١١:١٥:١٠١٧:١٥:٥٥١٧:٣٣:٠٢٢٢:٣٥:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٤٠٥:١٤:٣٢١١:١٤:٤٩١٧:١٤:٣٨١٧:٣١:٤٥٢٢:٣٥:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٣٠٥:١٥:٠٨١١:١٤:٢٩١٧:١٣:٢٢١٧:٣٠:٢٩٢٢:٣٥:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤١٠٥:١٥:٤٤١١:١٤:٠٩١٧:١٢:٠٦١٧:٢٩:١٣٢٢:٣٤:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٠٠٥:١٦:٢١١١:١٣:٤٩١٧:١٠:٥٠١٧:٢٧:٥٧٢٢:٣٤:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٨٠٥:١٦:٥٨١١:١٣:٣٠١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٦:٤٢٢٢:٣٤:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٦٠٥:١٧:٣٤١١:١٣:١٠١٧:٠٨:١٩١٧:٢٥:٢٧٢٢:٣٣:٤٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٤٠٥:١٨:١٢١١:١٢:٥١١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٤:١٢٢٢:٣٣:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٢٠٥:١٨:٤٩١١:١٢:٣٣١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٢:٥٨٢٢:٣٣:١٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٠٠٥:١٩:٢٧١١:١٢:١٤١٧:٠٤:٣٥١٧:٢١:٤٤٢٢:٣٢:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٨٠٥:٢٠:٠٥١١:١١:٥٦١٧:٠٣:٢١١٧:٢٠:٣١٢٢:٣٢:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٦٠٥:٢٠:٤٣١١:١١:٣٩١٧:٠٢:٠٨١٧:١٩:١٨٢٢:٣٢:١٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٢١:٢١١١:١١:٢٢١٧:٠٠:٥٥١٧:١٨:٠٦٢٢:٣١:٥٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٢٢:٠٠١١:١١:٠٥١٦:٥٩:٤٢١٧:١٦:٥٥٢٢:٣١:٤١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٢٢:٣٩١١:١٠:٤٨١٦:٥٨:٣١١٧:١٥:٤٤٢٢:٣١:٢٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٨٠٥:٢٣:١٨١١:١٠:٣٢١٦:٥٧:٢٠١٧:١٤:٣٣٢٢:٣١:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٢٣:٥٨١١:١٠:١٧١٦:٥٦:٠٩١٧:١٣:٢٤٢٢:٣٠:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٢٤:٣٨١١:١٠:٠٢١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:١٥٢٢:٣٠:٣٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٢٥:١٩١١:٠٩:٤٧١٦:٥٣:٥٠١٧:١١:٠٧٢٢:٣٠:٢٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥١٠٥:٢٥:٥٩١١:٠٩:٣٤١٦:٥٢:٤٢١٧:١٠:٠٠٢٢:٣٠:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٢٦:٤١١١:٠٩:٢٠١٦:٥١:٣٤١٧:٠٨:٥٣٢٢:٢٩:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٢٧:٢٢١١:٠٩:٠٧١٦:٥٠:٢٧١٧:٠٧:٤٧٢٢:٢٩:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٢٨:٠٤١١:٠٨:٥٥١٦:٤٩:٢١١٧:٠٦:٤٢٢٢:٢٩:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٢٨:٤٧١١:٠٨:٤٤١٦:٤٨:١٥١٧:٠٥:٣٩٢٢:٢٩:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٢٩:٢٩١١:٠٨:٣٣١٦:٤٧:١١١٧:٠٤:٣٥٢٢:٢٨:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٠:١٣١١:٠٨:٢٢١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٣:٣٣٢٢:٢٨:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٠:٥٦١١:٠٨:١٣١٦:٤٥:٠٥١٧:٠٢:٣٢٢٢:٢٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ابیل روستای ابیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ابیل روستای ابیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابیل

روستای ابیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابیل
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ابیل + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ابیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابیل رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ابیل
افق شرعی امروز فردا ابیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابیل
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابیل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو