جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابگرم

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ابگرم


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠٩
اذان ظهر: ١١:٢٨:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٢٩
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٤٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابگرم (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ابگرم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ابگرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابگرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گابریل گارسیا ماركز
هرگز وقت خود را با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابگرم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابگرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابگرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابگرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابگرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابگرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:١٩٢٣:٥٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٨:٤١١٢:٣١:٥٤١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٢:٥٦٢٣:٥٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣١:٤٤١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٣٣٢٣:٥٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٦:٥٣١٢:٣١:٣٥١٩:٠٦:٤١١٩:٢٤:١١٢٣:٤٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣١:٢٦١٩:٠٧:١٦١٩:٢٤:٤٨٢٣:٤٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣١:١٨١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:٢٦٢٣:٤٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٤:١٦١٢:٣١:١٠١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٠٤٢٣:٤٩:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣١:٠٣١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٤٢٢٣:٤٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٨:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥١:٤٨١٢:٣٠:٥٠١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥١:٠٠١٢:٣٠:٤٤١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٤٨:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٠:٣٩١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٨:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٩:٢٨١٢:٣٠:٣٤١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٧:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٠:٣٠١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٧:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٨:٠١١٢:٣٠:٢٧١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٠٩٢٣:٤٧:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٠:٢٤١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٤٨٢٣:٤٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٠:٢٢١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٢٦٢٣:٤٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٠:٢٠١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٠٤٢٣:٤٧:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣٠:١٩١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٧:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٠:١٩١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٢١٢٣:٤٦:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٠:١٩١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٦:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٠:١٩١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٠:٢١١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:١٥٢٣:٤٦:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٠:٢٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٦:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٠:٢٥١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٠:٢٨١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٠:٣١١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٦:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٦:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٠:٠٣١٢:٣٠:٤٠١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٦:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٦:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابگرم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابگرم

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابگرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابگرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابگرم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٥:٥٧١١:٢١:٤٤١٦:٣٧:٢٠١٦:٥٥:٢٥٢٢:٤١:١٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٦:٤٤١١:٢٢:٠٥١٦:٣٧:١٥١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤١:٣٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٧:٣٠١١:٢٢:٢٦١٦:٣٧:١١١٦:٥٥:٢٠٢٢:٤١:٥٤
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:١٦١١:٢٢:٤٨١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٥:١٩٢٢:٤٢:١٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٩:٠٢١١:٢٣:١٠١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٥:٢٠٢٢:٤٢:٣٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٩:٤٨١١:٢٣:٣٤١٦:٣٧:١٠١٦:٥٥:٢٣٢٢:٤٢:٥٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٠:٣٣١١:٢٣:٥٧١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤٣:١٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٩:١٧٠٦:١١:١٨١١:٢٤:٢٢١٦:٣٧:١٧١٦:٥٥:٣٣٢٢:٤٣:٣٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:٠٢١١:٢٤:٤٧١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٥:٤٠٢٢:٤٤:٠٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٢:٤٥١١:٢٥:١٢١٦:٣٧:٣١١٦:٥٥:٤٩٢٢:٤٤:٢٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥١:١٥٠٦:١٣:٢٨١١:٢٥:٣٨١٦:٣٧:٤٠١٦:٥٥:٥٩٢٢:٤٤:٤٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:١١١١:٢٦:٠٤١٦:٣٧:٥١١٦:٥٦:١١٢٢:٤٥:١١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٤:٥٢١١:٢٦:٣١١٦:٣٨:٠٤١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٥:٣٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٣٣١١:٢٦:٥٨١٦:٣٨:١٨١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٦:٠٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٦:١٤١١:٢٧:٢٦١٦:٣٨:٣٣١٦:٥٦:٥٦٢٢:٤٦:٢٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٥٣١١:٢٧:٥٤١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:١٤٢٢:٤٦:٥٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٧:٣٢١١:٢٨:٢٢١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٧:٣٣٢٢:٤٧:٢١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٨:٠٩١١:٢٨:٥١١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٥٤٢٢:٤٧:٤٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٨:٤٦١١:٢٩:٢٠١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٨:١٦٢٢:٤٨:١٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٢٢١١:٢٩:٤٩١٦:٤٠:١٣١٦:٥٨:٣٩٢٢:٤٨:٤٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٥٧١١:٣٠:١٨١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٩:٠٤٢٢:٤٩:١٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٠:٣١١١:٣٠:٤٨١٦:٤١:٠٣١٦:٥٩:٣٠٢٢:٤٩:٤٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢١:٠٣١١:٣١:١٧١٦:٤١:٣٠١٦:٥٩:٥٧٢٢:٥٠:١١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٣٥١١:٣١:٤٧١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٠:٤١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٢:١٧١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٠:٥٥٢٢:٥١:١٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:٣٥١١:٣٢:٤٧١٦:٤٣:٠٠١٧:٠١:٢٦٢٢:٥١:٤٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٣:٠٣١١:٣٣:١٧١٦:٤٣:٣٢١٧:٠١:٥٨٢٢:٥٢:١٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٣٠١١:٣٣:٤٧١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٢:٣٢٢٢:٥٢:٤٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٣:٥٦١١:٣٤:١٧١٦:٤٤:٤٠١٧:٠٣:٠٦٢٢:٥٣:١١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٤:٢٠١١:٣٤:٤٧١٦:٤٥:١٦١٧:٠٣:٤١٢٢:٥٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابگرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابگرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابگرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابگرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابگرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابگرم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠١:١٢١١:١٩:٥٦١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٦:٢١٢٢:٣٩:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٢:٠٠١١:٢٠:١٢١٦:٣٨:١١١٦:٥٦:٠٧٢٢:٤٠:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٢:٤٧١١:٢٠:٢٩١٦:٣٧:٥٧١٦:٥٥:٥٦٢٢:٤٠:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٣:٣٥١١:٢٠:٤٧١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٥:٤٦٢٢:٤٠:٢٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٤:٢٢١١:٢١:٠٥١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٥:٣٧٢٢:٤٠:٤٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٥:١٠١١:٢١:٢٤١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٥:٣٠٢٢:٤١:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٥:٥٧١١:٢١:٤٤١٦:٣٧:٢٠١٦:٥٥:٢٥٢٢:٤١:١٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٦:٤٤١١:٢٢:٠٥١٦:٣٧:١٥١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤١:٣٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٧:٣٠١١:٢٢:٢٦١٦:٣٧:١١١٦:٥٥:٢٠٢٢:٤١:٥٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:١٦١١:٢٢:٤٨١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٥:١٩٢٢:٤٢:١٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٩:٠٢١١:٢٣:١٠١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٥:٢٠٢٢:٤٢:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٩:٤٨١١:٢٣:٣٤١٦:٣٧:١٠١٦:٥٥:٢٣٢٢:٤٢:٥٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٠:٣٣١١:٢٣:٥٧١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤٣:١٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١١:١٨١١:٢٤:٢٢١٦:٣٧:١٧١٦:٥٥:٣٣٢٢:٤٣:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:٠٢١١:٢٤:٤٧١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٥:٤٠٢٢:٤٤:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٢:٤٥١١:٢٥:١٢١٦:٣٧:٣١١٦:٥٥:٤٩٢٢:٤٤:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٣:٢٨١١:٢٥:٣٨١٦:٣٧:٤٠١٦:٥٥:٥٩٢٢:٤٤:٤٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:١١١١:٢٦:٠٤١٦:٣٧:٥١١٦:٥٦:١١٢٢:٤٥:١١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٤:٥٢١١:٢٦:٣١١٦:٣٨:٠٤١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٥:٣٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٣٣١١:٢٦:٥٨١٦:٣٨:١٨١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٦:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٦:١٤١١:٢٧:٢٦١٦:٣٨:٣٣١٦:٥٦:٥٦٢٢:٤٦:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٥٣١١:٢٧:٥٤١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:١٤٢٢:٤٦:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٧:٣٢١١:٢٨:٢٢١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٧:٣٣٢٢:٤٧:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٨:٠٩١١:٢٨:٥١١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٥٤٢٢:٤٧:٤٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٨:٤٦١١:٢٩:٢٠١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٨:١٦٢٢:٤٨:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٢٢١١:٢٩:٤٩١٦:٤٠:١٣١٦:٥٨:٣٩٢٢:٤٨:٤٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٥٧١١:٣٠:١٨١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٩:٠٤٢٢:٤٩:١٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٠:٣١١١:٣٠:٤٨١٦:٤١:٠٣١٦:٥٩:٣٠٢٢:٤٩:٤٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢١:٠٣١١:٣١:١٧١٦:٤١:٣٠١٦:٥٩:٥٧٢٢:٥٠:١١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٣٥١١:٣١:٤٧١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٠:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابگرم روستای ابگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابگرم روستای ابگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابگرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابگرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابگرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابگرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابگرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابگرم

روستای ابگرم بر روی نقشه

روستای ابگرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابگرم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابگرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابگرم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ابگرم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ابگرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابگرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابگرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابگرم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابگرم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابگرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابگرم دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ابگرم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ابگرم
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابگرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابگرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابگرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابگرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو