جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابکنه

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ابکنه


اذان صبح: ٠٥:١١:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٤

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابکنه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای ابکنه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابکنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابکنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابکنه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابکنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابکنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابکنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابکنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابکنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢١:١٩١٢:٥٣:١٧١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٠٥٠٠:١١:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٤١٠٠:١١:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٧:٥٢١٢:٥٢:٤١١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:١٧٠٠:١١:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٥:٥٣٠٠:١١:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٦:١٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٢٩٠٠:١٠:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٠٥٠٠:١٠:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٢:١٤١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٤١٠٠:١٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٧٠٠:١٠:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:١٠١٢:٥٢:٠٣١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٠:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٢:٢٦١٢:٥١:٥٨١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:٤٤١٢:٥١:٥٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٩:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١١:٠٢١٢:٥١:٥١١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٩:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٢٢١٢:٥١:٤٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٩:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥١:٤٦١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٥٧٠٠:٠٩:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥١:٤٤١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٩:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥١:٤٣١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٩:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥١:٤٣١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٧:١٧١٢:٥١:٤٣١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢٣٠٠:٠٨:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥١:٤٣١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٨:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٦:١٢١٢:٥١:٤٥١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠٨:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٥:٤١١٢:٥١:٤٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٥:١١١٢:٥١:٤٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٤٩٠٠:٠٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥١:٥٢١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٤:١٦١٢:٥١:٥٥١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥١:٥٩١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١١٠٠:٠٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٢:٠٩١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٦٠٠:٠٨:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابکنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابکنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابکنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابکنه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابکنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابکنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابکنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابکنه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابکنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابکنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابکنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابکنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابکنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابکنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابکنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابکنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابکنه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٨:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٠:٢٥١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٤:٥١١٩:٤١:٥١٠٠:١٧:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٧:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٧:١٧١٩:٢٢:٤٨١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٧:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣١:٥٠١٢:٥٧:٠٠١٩:٢١:٤٦١٩:٣٨:٤١٠٠:١٧:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٧:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٦:٢٥١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٣١٠٠:١٦:٥٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٣:١٤١٢:٥٦:٠٧١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٦:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٣:٤٢١٢:٥٥:٤٨١٩:١٧:٣٠١٩:٣٤:٢٠٠٠:١٦:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٤:١٠١٢:٥٥:٣٠١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:١٣٠٠:١٦:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٤:٣٧١٢:٥٥:١١١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٦:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٤:٥١١٩:١٤:١٤١٩:٣٠:٥٩٠٠:١٥:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٥:٣٢١٢:٥٤:٣٢١٩:١٣:٠٧١٩:٢٩:٥١٠٠:١٥:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٣٥:٥٩١٢:٥٤:١٢١٩:١٢:٠٠١٩:٢٨:٤٣٠٠:١٥:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٣٦:٢٦١٢:٥٣:٥٢١٩:١٠:٥٣١٩:٢٧:٣٤٠٠:١٤:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥٣:٣١١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٦:٢٦٠٠:١٤:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٧:١٩١٢:٥٣:١١١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٥:١٧٠٠:١٤:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٢:٥٠١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٤:٠٨٠٠:١٤:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٣٨:١٣١٢:٥٢:٢٩١٩:٠٦:٢١١٩:٢٢:٥٨٠٠:١٣:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٣٨:٣٩١٢:٥٢:٠٨١٩:٠٥:١٢١٩:٢١:٤٨٠٠:١٣:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٣٩:٠٦١٢:٥١:٤٧١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٠:٣٩٠٠:١٣:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٣٩:٣٢١٢:٥١:٢٥١٩:٠٢:٥٤١٩:١٩:٢٩٠٠:١٢:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٣٩:٥٩١٢:٥١:٠٤١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:١٩٠٠:١٢:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٠:٢٥١٢:٥٠:٤٢١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٠٩٠٠:١٢:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٠:٥٢١٢:٥٠:٢١١٨:٥٩:٢٥١٩:١٥:٥٨٠٠:١١:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤١:١٩١٢:٤٩:٥٩١٨:٥٨:١٦١٩:١٤:٤٨٠٠:١١:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤١:٤٥١٢:٤٩:٣٨١٨:٥٧:٠٦١٩:١٣:٣٨٠٠:١١:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٤٢:١٢١٢:٤٩:١٧١٨:٥٥:٥٦١٩:١٢:٢٨٠٠:١١:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٢:٣٩١٢:٤٨:٥٥١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:١٨٠٠:١٠:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٣:٠٦١٢:٤٨:٣٤١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٠٨٢٣:٤٠:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٣:٣٣١١:٤٨:١٣١٧:٥٢:٢٨١٨:٠٨:٥٨٢٣:١٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابکنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابکنه روستای ابکنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابکنه روستای ابکنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابکنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابکنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابکنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابکنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابکنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابکنه

روستای ابکنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابکنه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابکنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابکنه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابکنه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ابکنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابکنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابکنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابکنه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابکنه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابکنه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابکنه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابکنه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابکنه
افق شرعی امروز فردا ابکنه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابکنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ابکنه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابکنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو