جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ابوموسی

ابوموسی | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوموسی

اذان صبح: ٠٤:٢٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٠٦
اذان ظهر: ١١:٤٢:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:١٠
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:١٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابوموسی (شهرستان ابوموسی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر ابوموسی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ابوموسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابوموسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اُرد بزرگ
اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابوموسی

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابوموسی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوموسی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ابوموسی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوموسی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابوموسی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٦:٥٨١٢:٤٩:٥٤١٩:١٣:١٣١٩:٢٩:٥٥٠٠:١٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٦:٠٠١٢:٤٩:٣٩١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٠:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٥:٠٤١٢:٤٩:٢٦١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٥٦٠٠:٠٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٤:٠٧١٢:٤٩:١٢١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:٢٧٠٠:٠٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٣:١٢١٢:٤٨:٥٩١٩:١٥:٠٩١٩:٣١:٥٨٠٠:٠٩:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٢:١٧١٢:٤٨:٤٦١٩:١٥:٣٩١٩:٣٢:٢٩٠٠:٠٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢١:٢٢١٢:٤٨:٣٤١٩:١٦:٠٩١٩:٣٣:٠١٠٠:٠٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٠:٢٩١٢:٤٨:٢٢١٩:١٦:٣٨١٩:٣٣:٣٢٠٠:٠٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٣٠٦:١٩:٣٦١٢:٤٨:١١١٩:١٧:٠٨١٩:٣٤:٠٤٠٠:٠٨:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٨:٤٤١٢:٤٨:٠٠١٩:١٧:٣٩١٩:٣٤:٣٦٠٠:٠٧:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٧:٥٢١٢:٤٧:٥٠١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٠٨٠٠:٠٧:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٧:٠٢١٢:٤٧:٤٠١٩:١٨:٣٩١٩:٣٥:٤٠٠٠:٠٧:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٦:١٢١٢:٤٧:٣٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٦:١٣٠٠:٠٧:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٥:٢٣١٢:٤٧:٢١١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٦٠٠:٠٦:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٤:٣٥١٢:٤٧:١٣١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:١٩٠٠:٠٦:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٣:٤٨١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٥٢٠٠:٠٦:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٣:٠٢١٢:٤٦:٥٧١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٢٥٠٠:٠٦:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٢:١٧١٢:٤٦:٥٠١٩:٢١:٤٥١٩:٣٨:٥٨٠٠:٠٥:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:١١:٣٢١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٢:١٧١٩:٣٩:٣٢٠٠:٠٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٠:٤٩١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٠٦٠٠:٠٥:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٠:٠٧١٢:٤٦:٣٣١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٥:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:١٤٠٠:٠٥:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٨:٤٥١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٤٨٠٠:٠٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٨:٠٦١٢:٤٦:٢١١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٦:١٩١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥٦٠٠:٠٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٦:٥١١٢:٤٦:١٦١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٤:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٦:١٥١٢:٤٦:١٥١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٦:١٤١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٤:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٦:١٣١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوموسی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ابوموسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابوموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ابوموسی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابوموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوموسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ابوموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوموسی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوموسی شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوموسی شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ابوموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوموسی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ابوموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ابوموسی

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٢:٤١١٩:١٩:٠٢١٩:٣٥:٥٠٠٠:١٣:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٦:٢٣١٢:٥٢:٢٥١٩:١٨:٠٥١٩:٣٤:٥١٠٠:١٣:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٦:٤٩١٢:٥٢:٠٩١٩:١٧:٠٧١٩:٣٣:٥١٠٠:١٢:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٧:١٥١٢:٥١:٥٣١٩:١٦:٠٨١٩:٣٢:٥١٠٠:١٢:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٧:٤٠١٢:٥١:٣٦١٩:١٥:٠٨١٩:٣١:٥٠٠٠:١٢:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥١:١٨١٩:١٤:٠٨١٩:٣٠:٤٨٠٠:١٢:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٢٨:٣٠١٢:٥١:٠٠١٩:١٣:٠٨١٩:٢٩:٤٦٠٠:١٢:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٠:٤٢١٩:١٢:٠٦١٩:٢٨:٤٤٠٠:١١:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٢٩:٢٠١٢:٥٠:٢٤١٩:١١:٠٥١٩:٢٧:٤٠٠٠:١١:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٠:٠٥١٩:١٠:٠٣١٩:٢٦:٣٧٠٠:١١:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٠:٠٩١٢:٤٩:٤٦١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٥:٣٣٠٠:١١:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٠:٣٣١٢:٤٩:٢٧١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٠:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٠:٥٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٢٤٠٠:١٠:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣١:٢١١٢:٤٨:٤٧١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٢:١٩٠٠:١٠:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣١:٤٥١٢:٤٨:٢٧١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:١٤٠٠:١٠:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٢:٠٩١٢:٤٨:٠٦١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٠٨٠٠:٠٩:٤٩
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٢:٣٣١٢:٤٧:٤٦١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:٠٢٠٠:٠٩:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٢:٥٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٠١:٣١١٩:١٧:٥٦٠٠:٠٩:١٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٣:٢٠١٢:٤٧:٠٤١٩:٠٠:٢٥١٩:١٦:٥٠٠٠:٠٨:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٣:٤٤١٢:٤٦:٤٣١٨:٥٩:٢٠١٩:١٥:٤٣٠٠:٠٨:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٨٠٦:٣٤:٠٨١٢:٤٦:٢٢١٨:٥٨:١٤١٩:١٤:٣٦٠٠:٠٨:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٤:٣١١٢:٤٦:٠١١٨:٥٧:٠٨١٩:١٣:٣٠٠٠:٠٨:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٣٤:٥٥١٢:٤٥:٤٠١٨:٥٦:٠٢١٩:١٢:٢٣٠٠:٠٧:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٣٥:١٩١٢:٤٥:١٩١٨:٥٤:٥٥١٩:١١:١٦٠٠:٠٧:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٤٠٦:٣٥:٤٢١٢:٤٤:٥٧١٨:٥٣:٤٩١٩:١٠:٠٩٠٠:٠٧:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٣٦:٠٦١٢:٤٤:٣٦١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٠٢٠٠:٠٦:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٦:٣٠١٢:٤٤:١٤١٨:٥١:٣٦١٩:٠٧:٥٥٠٠:٠٦:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٩٠٦:٣٦:٥٤١٢:٤٣:٥٣١٨:٥٠:٣٠١٩:٠٦:٤٨٠٠:٠٦:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٣٧:١٨١٢:٤٣:٣٢١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٥:٤١٠٠:٠٥:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٣٧:٤٢١٢:٤٣:١١١٨:٤٨:١٧١٩:٠٤:٣٥٢٣:٣٥:٢٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٣٨:٠٦١١:٤٢:٤٩١٧:٤٧:١٠١٨:٠٣:٢٨٢٣:٠٥:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ابوموسی شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ابوموسی شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابوموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوموسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابوموسی

شهر ابوموسی، مرکز شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان بوده که در جنوب ایران و در جزیره ابوموسی قرار دارد

شهر ابوموسی در ویکیپدیا

شهر ابوموسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابوموسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابوموسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابوموسی بر روی نقشه

شهر ابوموسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابوموسی
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ابوموسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابوموسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ابوموسی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ ابوموسی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابوموسی دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ ابوموسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابوموسی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوموسی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوموسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابوموسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو