جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ابوموسی

ابوموسی | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوموسی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:١٠
اذان ظهر: ١١:٤٢:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١١
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابوموسی (شهرستان ابوموسی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر ابوموسی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ابوموسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوموسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

باربارا دی آنجلیس
هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با همه ی شكوه و بزرگی آن بنگرید، آنگاه به توانایی، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد؛ زیرا شما نیز بخشی از همین شكوه و بزرگی هستید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابوموسی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابوموسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوموسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ابوموسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوموسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوموسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٥٠١٢:٤٧:٣٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٥:٤٩٠٠:٠٧:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٦:٠١١٢:٤٧:٢٩١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٥:١٢١٢:٤٧:٢٠١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٥٥٠٠:٠٦:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٤:٢٥١٢:٤٧:١٢١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٢٨٠٠:٠٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٣:٣٨١٢:٤٧:٠٤١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٠١٠٠:٠٦:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥١٠٦:١٢:٥٢١٢:٤٦:٥٧١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٥٠٠:٠٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٢:٠٧١٢:٤٦:٥٠١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١١:٢٣١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٤٢٠٠:٠٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٠:٤٠١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:١٥٠٠:٠٥:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٦:٣٣١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٥:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٥:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٥:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٧:٥٧١٢:٤٦:٢١١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٧:١٩١٢:٤٦:١٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٦:١٦١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٦:٠٧١٢:٤٦:١٥١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٤:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤٦:١٣١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٤:٥٩١٢:٤٦:١٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٤:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٦:١٣١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٤:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٣:٥٥١٢:٤٦:١٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٤:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٣:٢٥١٢:٤٦:١٥١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٠٥٠٠:٠٣:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٦:١٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٣:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٦:١٩١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٦:٢٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٦:٢٦١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠١:١٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٣:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٦:٣٤١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٦:٣٩١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوموسی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ابوموسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابوموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ابوموسی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابوموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوموسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابوموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٦:٠٢١٢:٥٢:٣٦١٩:١٨:٤٧١٩:٣٥:٣٥٠٠:١٣:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٢:٢٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٤:٣٦٠٠:١٣:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٢:٠٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٣:٣٦٠٠:١٢:٥٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥١:٤٧١٩:١٥:٥٣١٩:٣٢:٣٥٠٠:١٢:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٧:٤٥١٢:٥١:٣٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣١:٣٤٠٠:١٢:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٨:١٠١٢:٥١:١٣١٩:١٣:٥٣١٩:٣٠:٣٣٠٠:١٢:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٠:٥٥١٩:١٢:٥٢١٩:٢٩:٣٠٠٠:١٢:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٠:٣٧١٩:١١:٥١١٩:٢٨:٢٨٠٠:١١:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٠:١٩١٩:١٠:٤٩١٩:٢٧:٢٥٠٠:١١:٣٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٠:٠٠١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٦:٢١٠٠:١١:٢١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٠:١٥١٢:٤٩:٤١١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٥:١٧٠٠:١١:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٠:٣٩١٢:٤٩:٢٢١٩:٠٧:٤١١٩:٢٤:١٣٠٠:١٠:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣١:٠٣١٢:٤٩:٠٢١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٠٨٠٠:١٠:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣١:٢٧١٢:٤٨:٤٢١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٠٣٠٠:١٠:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣١:٥١١٢:٤٨:٢٢١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٠:٥٨٠٠:١٠:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٢:١٥١٢:٤٨:٠٢١٩:٠٣:٢٥١٩:١٩:٥٢٠٠:٠٩:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٢:٣٩١٢:٤٧:٤١١٩:٠٢:٢٠١٩:١٨:٤٦٠٠:٠٩:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٣:٠٣١٢:٤٧:٢٠١٩:٠١:١٥١٩:١٧:٤٠٠٠:٠٩:١٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٣:٢٦١٢:٤٦:٥٩١٩:٠٠:٠٩١٩:١٦:٣٤٠٠:٠٨:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٣:٥٠١٢:٤٦:٣٨١٨:٥٩:٠٤١٩:١٥:٢٧٠٠:٠٨:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٤:١٣١٢:٤٦:١٧١٨:٥٧:٥٨١٩:١٤:٢٠٠٠:٠٨:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٤:٣٧١٢:٤٥:٥٦١٨:٥٦:٥٢١٩:١٣:١٣٠٠:٠٧:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٣٥:٠٠١٢:٤٥:٣٤١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٠٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٣٥:٢٤١٢:٤٥:١٣١٨:٥٤:٣٩١٩:١٠:٥٩٠٠:٠٧:٢٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٥:٤٧١٢:٤٤:٥١١٨:٥٣:٣٢١٩:٠٩:٥٢٠٠:٠٧:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٣٦:١١١٢:٤٤:٣٠١٨:٥٢:٢٦١٩:٠٨:٤٥٠٠:٠٦:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٣٦:٣٥١٢:٤٤:٠٨١٨:٥١:١٩١٩:٠٧:٣٨٠٠:٠٦:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٣٦:٥٨١٢:٤٣:٤٧١٨:٥٠:١٣١٩:٠٦:٣١٠٠:٠٦:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٣٧:٢٢١٢:٤٣:٢٦١٨:٤٩:٠٦١٩:٠٥:٢٤٠٠:٠٥:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٣٧:٤٦١٢:٤٣:٠٤١٨:٤٨:٠٠١٩:٠٤:١٨٢٣:٣٥:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٣٨:١٠١١:٤٢:٤٣١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٣:١١٢٣:٠٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابوموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوموسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابوموسی

شهر ابوموسی، مرکز شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان بوده که در جنوب ایران و در جزیره ابوموسی قرار دارد

شهر ابوموسی در ویکیپدیا

شهر ابوموسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابوموسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابوموسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابوموسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابوموسی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوموسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابوموسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابوموسی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابوموسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوموسی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابوموسی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابوموسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابوموسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابوموسی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ابوموسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو