جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ابوموسی

ابوموسی | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوموسی


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٢٦
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٠١
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٣٠

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابوموسی (شهرستان ابوموسی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر ابوموسی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ابوموسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوموسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چیزی كه در راه مسلمانان، اذیّت و آزار به وجود می‌آورد را دور كن تا كارهای نیك تو زیاد شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابوموسی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابوموسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوموسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ابوموسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوموسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوموسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٥٠٦:١٨:٣٢١٢:٤٧:٥٨١٩:١٧:٤٦١٩:٣٤:٤٤٠٠:٠٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٧:٤١١٢:٤٧:٤٨١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:١٧٠٠:٠٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٥٠١٢:٤٧:٣٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٥:٤٩٠٠:٠٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٦:٠١١٢:٤٧:٢٩١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٥:١٢١٢:٤٧:٢٠١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٥٥٠٠:٠٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٤:٢٥١٢:٤٧:١٢١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٢٨٠٠:٠٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٣:٣٨١٢:٤٧:٠٤١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٠١٠٠:٠٦:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥١٠٦:١٢:٥٢١٢:٤٦:٥٧١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٥٠٠:٠٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٢:٠٧١٢:٤٦:٥٠١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١١:٢٣١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٤٢٠٠:٠٥:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٠:٤٠١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:١٥٠٠:٠٥:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٦:٣٣١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٥:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٥:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٥:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٧:٥٧١٢:٤٦:٢١١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٤:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٧:١٩١٢:٤٦:١٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٤:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٦:١٦١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٤:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٦:٠٧١٢:٤٦:١٥١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٤:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤٦:١٣١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٤:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٤:٥٩١٢:٤٦:١٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٤:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٦:١٣١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٤:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٣:٥٥١٢:٤٦:١٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٤:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٣:٢٥١٢:٤٦:١٥١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٠٥٠٠:٠٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٦:١٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٦:١٩١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٦:٢٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٦:٢٦١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠٣:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠١:١٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٣:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٦:٣٤١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٣:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٦:٣٩١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوموسی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ابوموسی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابوموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ابوموسی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٧:٥٣٠٦:٣٦:٠٥١٢:٠٢:٢٨١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٦:٢٤٢٣:٢٣:٢٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٥:٤٤١٢:٠٢:٤١١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٧:٠٨٢٣:٢٣:٣٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٥:٢٢١٢:٠٢:٥٢١٧:٣٠:٣٨١٧:٤٧:٥١٢٣:٢٣:٥٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٤:٥٨١٢:٠٣:٠٣١٧:٣١:٢٣١٧:٤٨:٣٤٢٣:٢٤:٠٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٦:٤٩٠٦:٣٤:٣٣١٢:٠٣:١٢١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٩:١٧٢٣:٢٤:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٤:٠٦١٢:٠٣:٢١١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:٠٠٢٣:٢٤:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٣:٣٨١٢:٠٣:٢٩١٧:٣٣:٣٧١٧:٥٠:٤٣٢٣:٢٤:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٣:٠٩١٢:٠٣:٣٦١٧:٣٤:٢١١٧:٥١:٢٥٢٣:٢٤:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٢:٣٩١٢:٠٣:٤٣١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٢:٠٧٢٣:٢٥:٠٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٢:٠٧١٢:٠٣:٤٨١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٢:٤٨٢٣:٢٥:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣١:٣٣١٢:٠٣:٥٣١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٣:٢٩٢٣:٢٥:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٠:٥٩١٢:٠٣:٥٧١٧:٣٧:١٣١٧:٥٤:١٠٢٣:٢٥:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٠:٢٣١٢:٠٤:٠٠١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٤:٥٠٢٣:٢٥:٢٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٣:٠٢٠٦:٢٩:٤٧١٢:٠٤:٠٢١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٥:٣٠٢٣:٢٥:٣٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٢:٣٠٠٦:٢٩:٠٨١٢:٠٤:٠٤١٧:٣٩:١٨١٧:٥٦:١٠٢٣:٢٥:٣٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١١:٥٧٠٦:٢٨:٢٩١٢:٠٤:٠٥١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٦:٤٩٢٣:٢٥:٤١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١١:٢٣٠٦:٢٧:٤٩١٢:٠٤:٠٥١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٧:٢٨٢٣:٢٥:٤٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٧:٠٨١٢:٠٤:٠٤١٧:٤١:١٩١٧:٥٨:٠٦٢٣:٢٥:٤٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٠:١٠٠٦:٢٦:٢٥١٢:٠٤:٠٢١٧:٤١:٥٩١٧:٥٨:٤٤٢٣:٢٥:٤٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٥:٤١١٢:٠٤:٠٠١٧:٤٢:٣٨١٧:٥٩:٢٢٢٣:٢٥:٤٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٤:٥٧١٢:٠٣:٥٧١٧:٤٣:١٧١٨:٠٠:٠٠٢٣:٢٥:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٤:١١١٢:٠٣:٥٤١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٠:٣٧٢٣:٢٥:٤٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٠٣:٤٩١٧:٤٤:٣٤١٨:٠١:١٣٢٣:٢٥:٤١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٢:٣٧١٢:٠٣:٤٤١٧:٤٥:١٢١٨:٠١:٥٠٢٣:٢٥:٣٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢١:٤٩١٢:٠٣:٣٩١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٢:٢٦٢٣:٢٥:٣٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢١:٠٠١٢:٠٣:٣٢١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٣:٠١٢٣:٢٥:٣٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٠:٠٩١٢:٠٣:٢٥١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٣:٣٦٢٣:٢٥:٢٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٦٠٦:١٩:١٨١٢:٠٣:١٨١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:١١٢٣:٢٥:١٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٢:٥٨٠٦:١٨:٢٧١٢:٠٣:١٠١٧:٤٨:١٤١٨:٠٤:٤٦٢٣:٢٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابوموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوموسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابوموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢١:٤٩١٢:٠٣:٣٩١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٢:٢٦٢٣:٢٥:٣٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢١:٠٠١٢:٠٣:٣٢١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٣:٠١٢٣:٢٥:٣٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٠:٠٩١٢:٠٣:٢٥١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٣:٣٦٢٣:٢٥:٢٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:١٩:١٨١٢:٠٣:١٨١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:١١٢٣:٢٥:١٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:١٨:٢٧١٢:٠٣:١٠١٧:٤٨:١٤١٨:٠٤:٤٦٢٣:٢٥:١٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:١٧:٣٤١٢:٠٣:٠١١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٥:٢٠٢٣:٢٥:٠٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:١٦:٤٠١٢:٠٢:٥٢١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٥:٥٣٢٣:٢٤:٥٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:١٥:٤٦١٢:٠٢:٤٢١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٦:٢٧٢٣:٢٤:٤٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٤:٥١١٢:٠٢:٣١١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٧:٠٠٢٣:٢٤:٣٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٣:٥٦١٢:٠٢:٢٠١٧:٥١:٠٦١٨:٠٧:٣٢٢٣:٢٤:٢٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٢:٥٩١٢:٠٢:٠٨١٧:٥١:٣٩١٨:٠٨:٠٥٢٣:٢٤:١٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٢:٠٣١٢:٠١:٥٦١٧:٥٢:١٢١٨:٠٨:٣٧٢٣:٢٤:٠٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١١:٠٥١٢:٠١:٤٤١٧:٥٢:٤٥١٨:٠٩:٠٨٢٣:٢٣:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٠:٠٧١٢:٠١:٣١١٧:٥٣:١٧١٨:٠٩:٤٠٢٣:٢٣:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٠٩:٠٨١٢:٠١:١٧١٧:٥٣:٤٩١٨:١٠:١١٢٣:٢٣:٢٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٠٨:٠٩١٢:٠١:٠٣١٧:٥٤:٢٠١٨:١٠:٤٢٢٣:٢٣:١٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٠٧:٠٩١٢:٠٠:٤٩١٧:٥٤:٥١١٨:١١:١٢٢٣:٢٣:٠٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:٠٦:٠٩١٢:٠٠:٣٤١٧:٥٥:٢٢١٨:١١:٤٢٢٣:٢٢:٤٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٠٥:٠٨١٢:٠٠:١٩١٧:٥٥:٥٢١٨:١٢:١٢٢٣:٢٢:٣٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٠:٠٣١٧:٥٦:٢٢١٨:١٢:٤٢٢٣:٢٢:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٣:٠٦١١:٥٩:٤٨١٧:٥٦:٥٢١٨:١٣:١٢٢٣:٢١:٥٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٢:٠٤١١:٥٩:٣٢١٧:٥٧:٢٢١٨:١٣:٤١٢٣:٢١:٤١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠١:٠٢١١:٥٩:١٥١٧:٥٧:٥٢١٨:١٤:١٠٢٣:٢١:٢٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٥:٥٩:٥٩١١:٥٨:٥٩١٧:٥٨:٢١١٨:١٤:٤٠٢٣:٢١:٠٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٥:٥٨:٥٦١١:٥٨:٤٢١٧:٥٨:٥٠١٨:١٥:٠٩٢٣:٢٠:٤٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٥:٥٧:٥٣١١:٥٨:٢٥١٧:٥٩:١٩١٨:١٥:٣٧٢٣:٢٠:٣١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٥:٥٦:٥٠١١:٥٨:٠٧١٧:٥٩:٤٨١٨:١٦:٠٦٢٣:٢٠:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٥:٥٥:٤٧١١:٥٧:٥٠١٨:٠٠:١٦١٨:١٦:٣٥٢٣:١٩:٥٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٤:٤٣١١:٥٧:٣٣١٨:٠٠:٤٥١٨:١٧:٠٣٢٣:١٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ابوموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی شهر ابوموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوموسی شهر ابوموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابوموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوموسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابوموسی

شهر ابوموسی، مرکز شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان بوده که در جنوب ایران و در جزیره ابوموسی قرار دارد

شهر ابوموسی در ویکیپدیا

شهر ابوموسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابوموسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابوموسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابوموسی بر روی نقشه

شهر ابوموسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابوموسی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر ابوموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوموسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابوموسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابوموسی
افق شرعی امروز فردا ابوموسی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابوموسی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابوموسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابوموسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابوموسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ابوموسی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابوموسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابوموسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو