جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ابوغریب

دهلران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ابوغریب


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:١٦:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٣٣:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٥١:٣٣

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابوغریب (شهرستان دهلران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ شهر ابوغریب)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ابوغریب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوغریب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ساندرا راجرز
هر بار كه از كُنه قلب و با تمام وجود، آرزو و خواست خود را با خدا در میان گذاشته و هیچ شك و تردیدی در این باره نداشته باشیم، به مراد دل خود می رسیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابوغریب

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابوغریب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوغریب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ابوغریب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوغریب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوغریب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٩:٥٧١٣:١٧:٣٢١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٧:٢٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٠١٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٧:١٢١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٣:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٧:٠٣١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٠٦٠٠:٣٣:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٦:٥٤١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥١٠٠:٣٢:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٦:٤٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٣٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٦:٣٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٢:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٢:٥١١٣:١٦:٣١٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٠٩٠٠:٣٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣١:٥٤١٣:١٦:٢٤٢٠:٠١:٢٣٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣١:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٦:١٨٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣١:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٦:١٢٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٢٦٠٠:٣١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٩:١٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣١:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٨:١٧١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٣٠:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٣٠:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٣٠:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣٠:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٥:٥٠٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣٠:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٤:١٢١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٩:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٩:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٩:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٢:٠١١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٩:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢١:٢٠١٣:١٥:٤٨٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٩:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٥:٤٩٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٥:٥١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٩:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٩:٢٥١٣:١٥:٥٣٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٨:٤٩١٣:١٥:٥٦٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٨:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٨:١٥١٣:١٦:٠٠٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٧:٤٢١٣:١٦:٠٤٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٨:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٧:١١١٣:١٦:٠٩٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٨:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٦:٤١١٣:١٦:١٤٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوغریب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوغریب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوغریب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوغریب

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر ابوغریب

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوغریب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوغریب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر ابوغریب

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٢:٢٧١٢:٣٢:٣٥١٨:١٣:١١١٨:٣٠:٤٦٢٣:٥٢:١٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥١:١٩١٢:٣٢:٢٦١٨:١٣:٥٩١٨:٣١:٣٣٢٣:٥٢:٠٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٠:١٢١٢:٣٢:١٦١٨:١٤:٤٧١٨:٣٢:٢٠٢٣:٥١:٥٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٤٩:٠٣١٢:٣٢:٠٥١٨:١٥:٣٥١٨:٣٣:٠٧٢٣:٥١:٤٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٧:٥٤١٢:٣١:٥٤١٨:١٦:٢٢١٨:٣٣:٥٣٢٣:٥١:٣٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٤٦:٤٤١٢:٣١:٤٢١٨:١٧:٠٩١٨:٣٤:٣٩٢٣:٥١:٢٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٥:٣٣١٢:٣١:٣٠١٨:١٧:٥٦١٨:٣٥:٢٥٢٣:٥١:١٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٤:٢١١٢:٣١:١٨١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:١٠٢٣:٥٠:٥٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٣:٠٩١٢:٣١:٠٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٦:٥٥٢٣:٥٠:٤٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤١:٥٧١٢:٣٠:٥١١٨:٢٠:١٤١٨:٣٧:٤٠٢٣:٥٠:٣٢
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٠:٤٤١٢:٣٠:٣٧١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٨:٢٥٢٣:٥٠:١٨
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٩:٣٦٠٦:٣٩:٣٠١٢:٣٠:٢٣١٨:٢١:٤٤١٨:٣٩:٠٩٢٣:٥٠:٠٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٣٨:١٦١٢:٣٠:٠٨١٨:٢٢:٢٩١٨:٣٩:٥٣٢٣:٤٩:٤٨
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٧:٠١١٢:٢٩:٥٣١٨:٢٣:١٤١٨:٤٠:٣٧٢٣:٤٩:٣٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٥:٤٦١٢:٢٩:٣٧١٨:٢٣:٥٨١٨:٤١:٢١٢٣:٤٩:١٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٤:٣١١٢:٢٩:٢١١٨:٢٤:٤٢١٨:٤٢:٠٥٢٣:٤٩:٠٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٣:١٥١٢:٢٩:٠٥١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٢:٤٨٢٣:٤٨:٤٣
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣١:٥٩١٢:٢٨:٤٩١٨:٢٦:٠٩١٨:٤٣:٣١٢٣:٤٨:٢٥
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٤٢١٢:٢٨:٣٢١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٤:١٤٢٣:٤٨:٠٧
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٩:٢٥١٢:٢٨:١٥١٨:٢٧:٣٥١٨:٤٤:٥٨٢٣:٤٧:٤٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٨:٠٨١٢:٢٧:٥٨١٨:٢٨:١٨١٨:٤٥:٤٠٢٣:٤٧:٣١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٦:٥١١٢:٢٧:٤١١٨:٢٩:٠١١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٧:١٢
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٥:٣٤١٢:٢٧:٢٤١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٧:٠٦٢٣:٤٦:٥٢
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٤:١٦١٢:٢٧:٠٦١٨:٣٠:٢٦١٨:٤٧:٤٩٢٣:٤٦:٣٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٢:٥٩١٢:٢٦:٤٩١٨:٣١:٠٩١٨:٤٨:٣١٠٠:١٦:١٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠١:١٧٠٧:٢١:٤١١٣:٢٦:٣١١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:١٤٠٠:٤٥:٥٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٩:٥٤٠٧:٢٠:٢٣١٣:٢٦:١٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٤٩:٥٧٠٠:٤٥:٣٢
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٨:٣١٠٧:١٩:٠٥١٣:٢٥:٥٥١٩:٣٣:١٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:٤٥:١٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٧:٠٨٠٧:١٧:٤٨١٣:٢٥:٣٧١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٢١٠٠:٤٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابوغریب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوغریب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوغریب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابوغریب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوغریب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوغریب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابوغریب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوغریب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوغریب

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٦:٥٧:٤٩١٢:٣٣:١٣١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٦:٤٥٢٣:٥٢:٤٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٦:٤٦١٢:٣٣:٠٦١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٣٤٢٣:٥٢:٣٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٦:٥٥:٤٣١٢:٣٢:٥٩١٨:١٠:٤٣١٨:٢٨:٢٣٢٣:٥٢:٣٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٤:٣٨١٢:٣٢:٥٢١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:١١٢٣:٥٢:٢٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٣:٣٣١٢:٣٢:٤٤١٨:١٢:٢٢١٨:٢٩:٥٩٢٣:٥٢:١٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٢:٢٧١٢:٣٢:٣٥١٨:١٣:١١١٨:٣٠:٤٦٢٣:٥٢:١٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥١:١٩١٢:٣٢:٢٦١٨:١٣:٥٩١٨:٣١:٣٣٢٣:٥٢:٠٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٠:١٢١٢:٣٢:١٦١٨:١٤:٤٧١٨:٣٢:٢٠٢٣:٥١:٥٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٤٩:٠٣١٢:٣٢:٠٥١٨:١٥:٣٥١٨:٣٣:٠٧٢٣:٥١:٤٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٧:٥٤١٢:٣١:٥٤١٨:١٦:٢٢١٨:٣٣:٥٣٢٣:٥١:٣٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٤٦:٤٤١٢:٣١:٤٢١٨:١٧:٠٩١٨:٣٤:٣٩٢٣:٥١:٢٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٥:٣٣١٢:٣١:٣٠١٨:١٧:٥٦١٨:٣٥:٢٥٢٣:٥١:١٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٤:٢١١٢:٣١:١٨١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:١٠٢٣:٥٠:٥٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٣:٠٩١٢:٣١:٠٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٦:٥٥٢٣:٥٠:٤٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤١:٥٧١٢:٣٠:٥١١٨:٢٠:١٤١٨:٣٧:٤٠٢٣:٥٠:٣٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٠:٤٤١٢:٣٠:٣٧١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٨:٢٥٢٣:٥٠:١٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٣٩:٣٠١٢:٣٠:٢٣١٨:٢١:٤٤١٨:٣٩:٠٩٢٣:٥٠:٠٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٣٨:١٦١٢:٣٠:٠٨١٨:٢٢:٢٩١٨:٣٩:٥٣٢٣:٤٩:٤٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٧:٠١١٢:٢٩:٥٣١٨:٢٣:١٤١٨:٤٠:٣٧٢٣:٤٩:٣٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٥:٤٦١٢:٢٩:٣٧١٨:٢٣:٥٨١٨:٤١:٢١٢٣:٤٩:١٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٤:٣١١٢:٢٩:٢١١٨:٢٤:٤٢١٨:٤٢:٠٥٢٣:٤٩:٠٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٣:١٥١٢:٢٩:٠٥١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٢:٤٨٢٣:٤٨:٤٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣١:٥٩١٢:٢٨:٤٩١٨:٢٦:٠٩١٨:٤٣:٣١٢٣:٤٨:٢٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٤٢١٢:٢٨:٣٢١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٤:١٤٢٣:٤٨:٠٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٩:٢٥١٢:٢٨:١٥١٨:٢٧:٣٥١٨:٤٤:٥٨٢٣:٤٧:٤٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٨:٠٨١٢:٢٧:٥٨١٨:٢٨:١٨١٨:٤٥:٤٠٢٣:٤٧:٣١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٦:٥١١٢:٢٧:٤١١٨:٢٩:٠١١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٧:١٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٥:٣٤١٢:٢٧:٢٤١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٧:٠٦٢٣:٤٦:٥٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٤:١٦١٢:٢٧:٠٦١٨:٣٠:٢٦١٨:٤٧:٤٩٢٣:٤٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ابوغریب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوغریب شهر ابوغریب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ابوغریب شهر ابوغریب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابوغریب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوغریب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابوغریب

ابوقریب (دهلران)، روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایلام ایران است.

شهر ابوغریب در ویکیپدیا

شهر ابوغریب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابوغریب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابوغریب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابوغریب بر روی نقشه

شهر ابوغریب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابوغریب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابوغریب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابوغریب
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ابوغریب + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر ابوغریب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوغریب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابوغریب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابوغریب رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ابوغریب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابوغریب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابوغریب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابوغریب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوغریب
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ابوغریب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابوغریب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابوغریب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابوغریب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو