جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد

آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوزیدآباد

اذان صبح: ٠٤:١٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠١

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر ابوزیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ابوزیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابوزیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

فرناندو پسوا
همه ی چیزهایی كه از دید ما ناپدید می شوند، در درون ما هم ناپدید می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابوزیدآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوزیدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ابوزیدآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوزیدآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابوزیدآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠٣:١١١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:٣٦٠٠:١٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٩:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:١٢٠٠:١٩:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٢:١٥١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٦:١٠١٣:٠١:٤٩١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠١:٣٧١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:١٣٠٠:١٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠١:٢٥١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٧:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:٤١١٣:٠١:١٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٦:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:٣٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٦:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٦:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:١٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:١٦٠٠:١٥:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٨:١٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٥:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٥:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٤:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٤:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٤:٠١١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٤:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:١١٠٠:١٤:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٢:٠١١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٣:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١١:٠٣١٢:٥٩:٤١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٣:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٩:٢٨١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:١٧٠٠:١٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٩:٢٤١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٠٦٠٠:١٢:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٩:٢١١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٥٠٠:١٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٩:١٩١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٩:١٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٩:١٦١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٢١٠٠:١٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابوزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابوزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابوزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوزیدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ابوزیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابوزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ابوزیدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابوزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابوزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوزیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر ابوزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوزیدآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ابوزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوزیدآباد شهر ابوزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابوزیدآباد شهر ابوزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ابوزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابوزیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابوزیدآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٥٢:٢٤١٣:٠٤:٤٨٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٤٥٠٠:١٣:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٦٠٥:٥٢:٣٨١٣:٠٥:٠١٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٥٦٠٠:١٣:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٥٢:٥٣١٣:٠٥:١٤٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:٠٦٠٠:١٤:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٥٣:١٠١٣:٠٥:٢٧٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٨:١٤٠٠:١٤:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٢٠٥:٥٣:٢٨١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٤:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٨:٢٥٠٠:١٤:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٤:٠٧١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:٢٨٠٠:١٥:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٥٤:٢٩١٣:٠٦:١٧٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:١٥:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٤:٥٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:١٥:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٦٠٥:٥٥:١٦١٣:٠٦:٤١٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٢٦٠٠:١٥:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٨٠٥:٥٥:٤١١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٢٣٠٠:١٦:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٦:٠٧١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٦:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٧:١٤٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٨:١٠٠٠:١٦:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:٠١٠٠:١٧:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٧:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٨:٠١١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٣٧٠٠:١٧:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٧:٤٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٨:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٨:١٣٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٨:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٨:٢١٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٨:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٠٩٠٠:١٨:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠١:١٨١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٤٦٠٠:١٩:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٩:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٥٦٠٠:١٩:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٢٨٠٠:١٩:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٠:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٠:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:١٢٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٠:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٩:١٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٠:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٩:١٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٠:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٩:٢٢٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢١:٠٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ابوزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابوزیدآباد شهر ابوزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابوزیدآباد شهر ابوزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابوزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابوزیدآباد

ابوزیدآباد از توابع شهرستان کاشان استان اصفهان ایران است

شهر ابوزیدآباد در ویکیپدیا

شهر ابوزیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابوزیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابوزیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابوزیدآباد بر روی نقشه

شهر ابوزیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابوزیدآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ابوزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر ابوزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ابوزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابوزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ابوزیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ابوزیدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ابوزیدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوزیدآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوزیدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابوزیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ابوزیدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابوزیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابوزیدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو