جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد

آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوزیدآباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٧:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٠٠
اذان مغرب: ١٧:١٤:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٣:٤٢

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر ابوزیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ابوزیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوزیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعید نفیسی
تنها كسانی كه دل داده ی دانشند بزرگند، نه آنها كه سوداگر دانشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابوزیدآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوزیدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ابوزیدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابوزیدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوزیدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢١:١٦١٣:٠١:٠١١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٥١٠٠:١٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٥:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٥:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٥:٥١١٣:٠٠:١٥١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٤:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١١:٤٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٣:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٩:٤١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٣:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٣:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٩:٢٨١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٢:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:١٩٠٠:١٢:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٩:٢١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٢:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٩:١٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٢:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٩:١٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٢:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٩:١٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٩:١٦١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢١٠٠:١١:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٩:١٦١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٩٠٠:١١:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٩:١٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٥٧٠٠:١١:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٩:١٨١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٤٠٠:١١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٠:١١١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٣١٠٠:١١:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٨٠٠:١١:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٩:٢٥٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١١:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٩:٢٩٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١١:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٩:٣٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٠:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٩:٣٧٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٠:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٩:٤٢٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابوزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوزیدآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ابوزیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابوزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ابوزیدآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابوزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ابوزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابوزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ابوزیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابوزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابوزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ابوزیدآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤١:١٢١١:٤٨:٥٤١٦:٥٦:١٨١٧:١٥:٢٦٢٣:٠٦:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٩:١٠١٦:٥٥:٥٥١٧:١٥:٠٥٢٣:٠٦:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٩:٢٧١٦:٥٥:٣٤١٧:١٤:٤٦٢٣:٠٦:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٩:٤٤١٦:٥٥:١٤١٧:١٤:٢٩٢٣:٠٦:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٥٤١١:٥٠:٠٣١٦:٥٤:٥٧١٧:١٤:١٣٢٣:٠٧:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٥:٤٨١١:٥٠:٢٢١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:٠٠٢٣:٠٧:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٦:٤٢١١:٥٠:٤٢١٦:٥٤:٢٧١٧:١٣:٤٨٢٣:٠٧:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٧:٣٦١١:٥١:٠٢١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٣٨٢٣:٠٨:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٨:٢٩١١:٥١:٢٤١٦:٥٤:٠٥١٧:١٣:٣٠٢٣:٠٨:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٩:٢٢١١:٥١:٤٦١٦:٥٣:٥٧١٧:١٣:٢٣٢٣:٠٨:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥٠:١٤١١:٥٢:٠٨١٦:٥٣:٥٠١٧:١٣:١٨٢٣:٠٨:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٥١:٠٦١١:٥٢:٣١١٦:٥٣:٤٦١٧:١٣:١٦٢٣:٠٩:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥١:٥٦١١:٥٢:٥٥١٦:٥٣:٤٣١٧:١٣:١٥٢٣:٠٩:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٢:٤٦١١:٥٣:٢٠١٦:٥٣:٤٢١٧:١٣:١٦٢٣:١٠:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٣:٣٦١١:٥٣:٤٥١٦:٥٣:٤٤١٧:١٣:١٨٢٣:١٠:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٤:٢٤١١:٥٤:١٠١٦:٥٣:٤٧١٧:١٣:٢٣٢٣:١٠:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٥:١١١١:٥٤:٣٦١٦:٥٣:٥٢١٧:١٣:٢٩٢٣:١١:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٥:٥٨١١:٥٥:٠٢١٦:٥٣:٥٨١٧:١٣:٣٧٢٣:١١:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٦:٤٤١١:٥٥:٢٩١٦:٥٤:٠٧١٧:١٣:٤٧٢٣:١١:٥٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٧:٢٨١١:٥٥:٥٦١٦:٥٤:١٧١٧:١٣:٥٨٢٣:١٢:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٨:١٢١١:٥٦:٢٤١٦:٥٤:٣٠١٧:١٤:١٢٢٣:١٢:٤٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٨:٥٤١١:٥٦:٥٢١٦:٥٤:٤٤١٧:١٤:٢٧٢٣:١٣:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٩:٣٥١١:٥٧:٢٠١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:٤٤٢٣:١٣:٤٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٧:٠٠:١٥١١:٥٧:٤٩١٦:٥٥:١٨١٧:١٥:٠٢٢٣:١٤:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٧:٠٠:٥٤١١:٥٨:١٨١٦:٥٥:٣٧١٧:١٥:٢٢٢٣:١٤:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠١:٣٢١١:٥٨:٤٧١٦:٥٥:٥٨١٧:١٥:٤٤٢٣:١٥:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٧:٠٢:٠٨١١:٥٩:١٦١٦:٥٦:٢١١٧:١٦:٠٨٢٣:١٥:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٢:٤٣١١:٥٩:٤٦١٦:٥٦:٤٦١٧:١٦:٣٣٢٣:١٦:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٣:١٧١٢:٠٠:١٥١٦:٥٧:١٣١٧:١٦:٥٩٢٣:١٦:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٣:٤٩١٢:٠٠:٤٥١٦:٥٧:٤١١٧:١٧:٢٨٢٣:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ابوزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ابوزیدآباد شهر ابوزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ابوزیدآباد شهر ابوزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابوزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابوزیدآباد

ابوزیدآباد از توابع شهرستان کاشان استان اصفهان ایران است

شهر ابوزیدآباد در ویکیپدیا

شهر ابوزیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابوزیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابوزیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابوزیدآباد بر روی نقشه

شهر ابوزیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابوزیدآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ابوزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر ابوزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابوزیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابوزیدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابوزیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوزیدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابوزیدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابوزیدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابوزیدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابوزیدآباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ابوزیدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابوزیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو