جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابوالوردی

ابوالوردی | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ابوالوردی


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١١:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٠٧
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٣١:٢٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابوالوردی (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای ابوالوردی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ابوالوردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالوردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
زمانی كه ایمان و باور خود را از دست می‌دهید، زندگی، پوچ و بی‌معنا می‌شود و زمانی كه زندگی، پوچ و بی‌معنا شود، دیگر زنده نخواهید بود و زندگی را از كف خواهید داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابوالوردی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابوالوردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالوردی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابوالوردی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالوردی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوالوردی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٢٦٠٠:١٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٥:١٦١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٥:٠٧١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٢:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٢:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٠٠٠:١٢:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٥:٥٢١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٥٢٠٠:١١:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٣٣٠٠:١١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:١٥٠٠:١١:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٣:١٠١٢:٥٤:١٩١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٥٦٠٠:١١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٢:١٩١٢:٥٤:١٣١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٣٨٠٠:١٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٠٠٦:١١:٢٨١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:١٩٠٠:١٠:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٠:٣٨١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٠١٠٠:١٠:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٣٠٠:١٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٩:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٣:٤٥١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٣:٤٣١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٩:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٩:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٩:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٨:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٨:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠١:٠٨١٢:٥٣:٥١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٠٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٨:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوالوردی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابوالوردی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابوالوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابوالوردی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥١:٠٠١٢:٠٩:٥٧١٧:٢٩:١٢١٧:٤٧:١٥٢٣:٢٩:١٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٠:٣٣١٢:١٠:٠٩١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٨:٠٦٢٣:٢٩:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٠:٠٣١٢:١٠:٢١١٧:٣٠:٥٧١٧:٤٨:٥٦٢٣:٢٩:٤٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٩:٣٢١٢:١٠:٣١١٧:٣١:٤٩١٧:٤٩:٤٧٢٣:٢٩:٥٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٩:٠٠١٢:١٠:٤١١٧:٣٢:٤١١٧:٥٠:٣٧٢٣:٣٠:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٨:٢٦١٢:١٠:٥٠١٧:٣٣:٣٣١٧:٥١:٢٧٢٣:٣٠:٢٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٧:١٠٠٦:٤٧:٥٠١٢:١٠:٥٨١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٢:١٧٢٣:٣٠:٣٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٤٧:١٣١٢:١١:٠٥١٧:٣٥:١٧١٧:٥٣:٠٦٢٣:٣٠:٤٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٦:٣٥١٢:١١:١١١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٣:٥٦٢٣:٣٠:٥٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٥:٥٦١٢:١١:١٧١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٤:٤٥٢٣:٣١:٠١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٥:١٤١٢:١١:٢٢١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٥:٣٣٢٣:٣١:٠٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٤:٣٢١٢:١١:٢٦١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٦:٢٢٢٣:٣١:١٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٣:٤٨١٢:١١:٢٩١٧:٣٩:٣١١٧:٥٧:١٠٢٣:٣١:٢١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٣:٠٣١٢:١١:٣١١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٧:٥٨٢٣:٣١:٢٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٢:١٧١٢:١١:٣٣١٧:٤١:١٠١٧:٥٨:٤٦٢٣:٣١:٣١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٥١٠٦:٤١:٣٠١٢:١١:٣٣١٧:٤١:٥٩١٧:٥٩:٣٣٢٣:٣١:٣٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٠:٤١١٢:١١:٣٣١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٢٠٢٣:٣١:٣٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٩:٥١١٢:١١:٣٣١٧:٤٣:٣٧١٨:٠١:٠٧٢٣:٣١:٣٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٤٠٠٦:٣٩:٠٠١٢:١١:٣١١٧:٤٤:٢٥١٨:٠١:٥٣٢٣:٣١:٣٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٥٤٠٦:٣٨:٠٨١٢:١١:٢٩١٧:٤٥:١٣١٨:٠٢:٣٩٢٣:٣١:٣٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:٠٦٠٦:٣٧:١٥١٢:١١:٢٦١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٣:٢٥٢٣:٣١:٣٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٦:٢١١٢:١١:٢٢١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٤:١١٢٣:٣١:٣٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٥:٢٦١٢:١١:١٨١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٤:٥٦٢٣:٣١:٣٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٤:٣٠١٢:١١:١٣١٧:٤٨:٢١١٨:٠٥:٤١٢٣:٣١:٣٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٣:٣٢١٢:١١:٠٧١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٦:٢٥٢٣:٣١:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٢:٣٤١٢:١١:٠١١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٠٩٢٣:٣١:٢٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣١:٣٥١٢:١٠:٥٤١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٧:٥٣٢٣:٣١:١٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٠:٣٥١٢:١٠:٤٧١٧:٥١:٢٣١٨:٠٨:٣٧٢٣:٣١:١٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١١:٠٣٠٦:٢٩:٣٥١٢:١٠:٣٨١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٩:٢٠٢٣:٣١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابوالوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابوالوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالوردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابوالوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالوردی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٣:٣٢١٢:١١:٠٧١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٦:٢٥٢٣:٣١:٢٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٢:٣٤١٢:١١:٠١١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٠٩٢٣:٣١:٢٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣١:٣٥١٢:١٠:٥٤١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٧:٥٣٢٣:٣١:١٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٠:٣٥١٢:١٠:٤٧١٧:٥١:٢٣١٨:٠٨:٣٧٢٣:٣١:١٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٢٩:٣٥١٢:١٠:٣٨١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٩:٢٠٢٣:٣١:٠٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٨:٣٣١٢:١٠:٣٠١٧:٥٢:٥١١٨:١٠:٠٣٢٣:٣٠:٥٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٧:٣١١٢:١٠:٢٠١٧:٥٣:٣٥١٨:١٠:٤٦٢٣:٣٠:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٦:٢٨١٢:١٠:١٠١٧:٥٤:١٩١٨:١١:٢٨٢٣:٣٠:٤٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٥:٢٤١٢:١٠:٠٠١٧:٥٥:٠٢١٨:١٢:١٠٢٣:٣٠:٣٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٤:١٩١٢:٠٩:٤٩١٧:٥٥:٤٤١٨:١٢:٥٢٢٣:٣٠:٢٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٣:١٤١٢:٠٩:٣٧١٧:٥٦:٢٧١٨:١٣:٣٣٢٣:٣٠:١١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٢:٠٨١٢:٠٩:٢٥١٧:٥٧:٠٩١٨:١٤:١٤٢٣:٢٩:٥٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢١:٠١١٢:٠٩:١٢١٧:٥٧:٥٠١٨:١٤:٥٥٢٣:٢٩:٤٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٩:٥٤١٢:٠٨:٥٩١٧:٥٨:٣١١٨:١٥:٣٥٢٣:٢٩:٣٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:١٨:٤٦١٢:٠٨:٤٦١٧:٥٩:١٢١٨:١٦:١٥٢٣:٢٩:٢١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٧:٣٧١٢:٠٨:٣٢١٧:٥٩:٥٣١٨:١٦:٥٥٢٣:٢٩:٠٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٦:٢٨١٢:٠٨:١٧١٨:٠٠:٣٣١٨:١٧:٣٥٢٣:٢٨:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٥:١٩١٢:٠٨:٠٣١٨:٠١:١٣١٨:١٨:١٤٢٣:٢٨:٣٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٤:٠٩١٢:٠٧:٤٨١٨:٠١:٥٣١٨:١٨:٥٣٢٣:٢٨:٢٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٢:٥٩١٢:٠٧:٣٢١٨:٠٢:٣٢١٨:١٩:٣٢٢٣:٢٨:٠٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١١:٤٨١٢:٠٧:١٦١٨:٠٣:١١١٨:٢٠:١١٢٣:٢٧:٥٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٠:٣٧١٢:٠٧:٠٠١٨:٠٣:٥٠١٨:٢٠:٥٠٢٣:٢٧:٣٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٠٩:٢٦١٢:٠٦:٤٤١٨:٠٤:٢٩١٨:٢١:٢٨٢٣:٢٧:١٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٥:٠٨١٨:٢٢:٠٧٢٣:٢٦:٥٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٠٦:١٠١٨:٠٥:٤٦١٨:٢٢:٤٥٢٣:٢٦:٤٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٥:٥٠١٢:٠٥:٥٣١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٣:٢٣٢٣:٢٦:٢٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:٠٥:٣٦١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٤:٠١٢٣:٢٦:٠٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٣:٢٥١٢:٠٥:١٩١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٤:٣٩٢٣:٢٥:٤٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٢:١٢١٢:٠٥:٠١١٨:٠٨:١٨١٨:٢٥:١٧٢٣:٢٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابوالوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالوردی روستای ابوالوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالوردی روستای ابوالوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابوالوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالوردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابوالوردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابوالوردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابوالوردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابوالوردی

روستای ابوالوردی بر روی نقشه

روستای ابوالوردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابوالوردی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ابوالوردی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ابوالوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالوردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابوالوردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ابوالوردی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابوالوردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوالوردی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابوالوردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابوالوردی
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ابوالوردی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوالوردی
زمان پخش اذان زنده به افق ابوالوردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو