جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ابوالوردی

ابوالوردی | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ابوالوردی

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٦:١٢
اذان مغرب: ١٩:١٣:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤١:٢٢

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابوالوردی (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای ابوالوردی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای ابوالوردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابوالوردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

اسپنسر جانسون
درست هنگامی كه از آفتاب بالای سرمان غفلت می كنیم، پل یخی زیر پای ما كه زمانی سفت و محكم بود، زیر پایمان آب می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابوالوردی

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابوالوردی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالوردی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ابوالوردی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالوردی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابوالوردی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:١٤٠٠:١٦:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٧:٠٨١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٨:١٣١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٥:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٧:٠٨١٢:٥٦:٤١١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٣٠٠:١٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٤:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٥:٠٠١٢:٥٦:١٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٣٤٠٠:١٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١٤٠٠:١٤:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٥:٥١١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:٥٤١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:١٥٠٠:١٣:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٥:١٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٢:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٢:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٨٠٠:١٢:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٤:٥٠١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٩٠٠:١٢:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٤:٤١١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٤٠٠٠:١١:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢١٠٠:١١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٤:١٥١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠٣٠٠:١١:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٤:١٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٤٤٠٠:١١:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٤:١٣١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١١:٣٩١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٣١٠٠:١٠:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:١٣٠٠:١٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٩:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٣:٤٣١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٩:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابوالوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابوالوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابوالوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوالوردی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ابوالوردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابوالوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ابوالوردی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ابوالوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ابوالوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ابوالوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابوالوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالوردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ابوالوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ابوالوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ابوالوردی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ابوالوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ابوالوردی روستای ابوالوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ابوالوردی روستای ابوالوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ابوالوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالوردی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالوردی

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٨:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٨:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٩:٣٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣١٠٠:١٨:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٠:٢١١٢:٥٩:٢١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢١٠٠:١٨:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٠:٥٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:١٢٠٠:١٨:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠١٠٠:١٧:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٢:٠٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٥٠٠٠:١٧:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٢:٣٦١٢:٥٨:١١١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٣٩٠٠:١٧:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤١٠٦:٣٣:٠٩١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:٢٧٠٠:١٧:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:١٤٠٠:١٧:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٤:١٦١٢:٥٧:١٤١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٠١٠٠:١٦:٤٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٤:٤٩١٢:٥٦:٥٥١٩:١٨:٣٤١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٦:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٥:٢٢١٢:٥٦:٣٥١٩:١٧:٢١١٩:٣٤:٣٤٠٠:١٦:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٥:٥٥١٢:٥٦:١٥١٩:١٦:٠٨١٩:٣٣:٢٠٠٠:١٦:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٦:٢٧١٢:٥٥:٥٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٥:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٧:٠٠١٢:٥٥:٣٥١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:٥١٠٠:١٥:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٧:٣٣١٢:٥٥:١٤١٩:١٢:٢٨١٩:٢٩:٣٦٠٠:١٥:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٣٨:٠٥١٢:٥٤:٥٤١٩:١١:١٤١٩:٢٨:٢١٠٠:١٤:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٥٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥٤:٣٣١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٠٦٠٠:١٤:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٩:١١١٢:٥٤:١٢١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٥:٥٠٠٠:١٤:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٣٩:٤٣١٢:٥٣:٥١١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٤:٣٤٠٠:١٤:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٠:١٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:١٩٠٠:١٣:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٠:٤٩١٢:٥٣:٠٨١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠٣٠٠:١٣:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤١:٢١١٢:٥٢:٤٧١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٤٧٠٠:١٣:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤١:٥٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٠٢:٣٠١٩:١٩:٣١٠٠:١٢:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٢:٢٧١٢:٥٢:٠٤١٩:٠١:١٤١٩:١٨:١٤٠٠:١٢:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٣:٠٠١٢:٥١:٤٣١٨:٥٩:٥٩١٩:١٦:٥٨٠٠:١٢:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٣:٣٣١٢:٥١:٢٢١٨:٥٨:٤٣١٩:١٥:٤٢٠٠:١٢:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٤:٠٦١٢:٥١:٠٠١٨:٥٧:٢٧١٩:١٤:٢٦٠٠:١١:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٤٤:٣٩١٢:٥٠:٣٩١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:١٠٢٣:٤١:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٤٥:١٢١١:٥٠:١٨١٧:٥٤:٥٦١٨:١١:٥٥٢٣:١١:٠٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ابوالوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالوردی روستای ابوالوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالوردی روستای ابوالوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابوالوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالوردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابوالوردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابوالوردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابوالوردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابوالوردی

روستای ابوالوردی بر روی نقشه

روستای ابوالوردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابوالوردی
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای ابوالوردی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ابوالوردی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ابوالوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابوالوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ابوالوردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابوالوردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ابوالوردی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوالوردی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابوالوردی
زمان پخش اذان زنده به افق ابوالوردی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ابوالوردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابوالوردی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابوالوردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ابوالوردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابوالوردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو