جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ابوالعباس

بوچیر | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوالعباس

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٥١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٠٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابوالعباس (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای ابوالعباس)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای ابوالعباس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابوالعباس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

چارلز دیوبولیس
مهم ترین نكته این است كه در هر لحظه بتوانیم آنچه را كه هستیم به خاطر آنچه می توانیم بشویم قربانی كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابوالعباس

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابوالعباس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالعباس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ابوالعباس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالعباس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابوالعباس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٦:٠٨١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣١:٥٤١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:١٠٠٠:١٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٠:٥٤١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٥:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٢٩:٥٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:١٦٠٠:١٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٥:١٢١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٥٠٠٠:١٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٧:٥٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٢:٥٥١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٤:٣٤١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٤:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٠٤٠٠:١٣:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٤:١٤١٢:٥٤:١١١٩:٢٤:٣١١٩:٤١:٣٨٠٠:١٣:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:١٢٠٠:١٣:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٤٧٠٠:١٣:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢١:٣٣١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٢١٠٠:١٢:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٦:٤١١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٢:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٣:٢١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٣١٠٠:١٢:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٠٦٠٠:١٢:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:١١١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٤١٠٠:١١:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:١٧٠٠:١١:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٥٢٠٠:١١:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٢٨٠٠:١١:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٠:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٢:٣٣١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٢:٢٨١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:١٦٠٠:١٠:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٠:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:١٣١٢:٥٢:٢١١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١١:٣٣١٢:٥٢:١٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٠٤٠٠:١٠:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٢:١٦١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٤١٠٠:٠٩:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:١٧١٢:٥٢:١٤١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابوالعباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابوالعباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابوالعباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوالعباس

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای ابوالعباس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابوالعباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالعباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای ابوالعباس

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ابوالعباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای ابوالعباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای ابوالعباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابوالعباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالعباس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ابوالعباس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای ابوالعباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالعباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ابوالعباس

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای ابوالعباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ابوالعباس روستای ابوالعباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ابوالعباس روستای ابوالعباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ابوالعباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالعباس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ابوالعباس

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای ابوالعباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالعباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ابوالعباس

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٢:٤٢٠٥:٥٨:٤٧١٢:٠٣:٠١١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٤:٠٩٢٣:٥٤:٣٦
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٣٣٠٦:٥٧:٤١١٣:٠٢:٤٣١٩:٠٨:١٠١٩:٢٤:٣٩٠٠:٢٤:١٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٢٣٠٦:٥٦:٣٤١٣:٠٢:٢٥١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:١٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:١٢٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٠٩:١١١٩:٢٥:٤١٠٠:٢٣:٣٦
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٠٢٠٦:٥٤:٢٢١٣:٠١:٤٩١٩:٠٩:٤١١٩:٢٦:١١٠٠:٢٣:١٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٣:١٥١٣:٠١:٣١١٩:١٠:١١١٩:٢٦:٤٢٠٠:٢٢:٥٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٢:٠٩١٣:٠١:١٣١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:١٣٠٠:٢٢:٣٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥١:٠٣١٣:٠٠:٥٤١٩:١١:١١١٩:٢٧:٤٣٠٠:٢٢:١٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:١٦٠٦:٤٩:٥٦١٣:٠٠:٣٦١٩:١١:٤١١٩:٢٨:١٤٠٠:٢١:٥٣
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٠:١٨١٩:١٢:١١١٩:٢٨:٤٤٠٠:٢١:٣١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٤٧:٤٤١٣:٠٠:٠٠١٩:١٢:٤٠١٩:٢٩:١٥٠٠:٢١:١٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٤٦:٣٩١٢:٥٩:٤٢١٩:١٣:١٠١٩:٢٩:٤٦٠٠:٢٠:٤٩
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٤٥:٣٣١٢:٥٩:٢٤١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:١٧٠٠:٢٠:٢٨
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:١٦٠٦:٤٤:٢٨١٢:٥٩:٠٧١٩:١٤:١٠١٩:٣٠:٤٨٠٠:٢٠:٠٧
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٣:٢٣١٢:٥٨:٤٩١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:١٩٠٠:١٩:٤٦
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٢:١٨١٢:٥٨:٣٢١٩:١٥:١١١٩:٣١:٥٠٠٠:١٩:٢٥
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤١:١٤١٢:٥٨:١٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٢:٢١٠٠:١٩:٠٤
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٠:١٠١٢:٥٧:٥٨١٩:١٦:١١١٩:٣٢:٥٣٠٠:١٨:٤٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١٦٠٦:٣٩:٠٦١٢:٥٧:٤٢١٩:١٦:٤١١٩:٣٣:٢٤٠٠:١٨:٢٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٣٨:٠٣١٢:٥٧:٢٥١٩:١٧:١٢١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٨:٠٢
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٣٠٦:٣٧:٠٠١٢:٥٧:٠٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٢٨٠٠:١٧:٤٢
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٤١٠٦:٣٥:٥٨١٢:٥٦:٥٣١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٠٠٠٠:١٧:٢٢
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٤:٥٦١٢:٥٦:٣٨١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٣٢٠٠:١٧:٠٢
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٣:٥٥١٢:٥٦:٢٣١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٦:٤٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٦:٠٨١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٦:٢٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣١:٥٤١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:١٠٠٠:١٦:٠٣
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٠:٥٤١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٥:٤٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٣٨٠٦:٢٩:٥٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:١٦٠٠:١٥:٢٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٥:١٢١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٥٠٠٠:١٥:٠٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٧:٥٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٤:٤٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٢:٥٥١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای ابوالعباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ابوالعباس روستای ابوالعباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ابوالعباس روستای ابوالعباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابوالعباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالعباس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابوالعباس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابوالعباس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابوالعباس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابوالعباس

روستای ابوالعباس بر روی نقشه

روستای ابوالعباس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابوالعباس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابوالعباس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابوالعباس
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای ابوالعباس + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای ابوالعباس + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای ابوالعباس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابوالعباس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ابوالعباس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابوالعباس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابوالعباس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابوالعباس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ابوالعباس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابوالعباس دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوالعباس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ابوالعباس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابوالعباس
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابوالعباس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابوالعباس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابوالعباس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو