جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابوالخیر

دنباله رود جنوبی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوالخیر


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٩:١٣

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابوالخیر (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای ابوالخیر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ابوالخیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

رالف والدو امرسون
جهان هستی به كسی كه می داند به كجا می رود، راه نشان می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابوالخیر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابوالخیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالخیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالخیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوالخیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٣:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٣:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:١٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٢:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٦:١٠١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٢:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢١:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢١:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٥:٣٢١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢١:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٠:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:١٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٠:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٠:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٥:١٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٠:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٥:١٥١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٠:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٥:١٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٩:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:١٤٠٠:١٩:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٩:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٤١٠٠:١٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٢٠٦:١٢:١٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٩:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٥:١٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٩:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١١:٠٢١٣:٠٥:١٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥١٠٠:١٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٩:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٢١٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٩:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٨:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوالخیر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ابوالخیر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالخیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ابوالخیر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٤:٥٠١٣:١٤:٢٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٤٨٠٠:٣٣:٥٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٤:٠٨١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٢٩٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٢:١٨١٣:١٣:٥٠١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٠٠٠:٣٣:١٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠١:٠٢١٣:١٣:٣٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٠٠٠:٣٢:٥١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:١١٠٦:٥٩:٤٦١٣:١٣:١٤١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣١٠٠:٣٢:٣٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٤٨٠٦:٥٨:٣١١٣:١٢:٥٦١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:١٢٠٠:٣٢:٠٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٧:١٦١٣:١٢:٣٨١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٥٢٠٠:٣١:٤٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٦:٠٠١٣:١٢:٢٠١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٣٣٠٠:٣١:٢٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٤:٤٦١٣:١٢:٠٣١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:١٤٠٠:٣١:٠٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٣:٣١١٣:١١:٤٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٥٠٠:٣٠:٤٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٢:١٧١٣:١١:٢٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٣٦٠٠:٣٠:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥١:٠٣١٣:١١:١١١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:١٧٠٠:٢٩:٥٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٩:٤٩١٣:١٠:٥٤١٩:٣٢:٢٨١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٩:٣٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٤٨:٣٦١٣:١٠:٣٧١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٩:١٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٧:٢٤١٣:١٠:٢١١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٢١٠٠:٢٨:٥١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٦:١١١٣:١٠:٠٥١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:٢٨:٢٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٥:٠٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢٨:٠٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٣:٤٨١٣:٠٩:٣٣١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٧:٤٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:٣٨١٣:٠٩:١٨١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٧:٢٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٧:٠٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٦:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٨:٣٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٦:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٨:٢١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٦:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٥:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٧:٤٢١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٥:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٧:٣٠١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٤:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٢:٣١١٣:٠٧:١٨١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٤:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٤:١٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابوالخیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالخیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالخیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالخیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالخیر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٢:٢٦١٢:١٦:١٣١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٧:٤٤٠٠:٠٥:٥٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٨٠٧:١١:١٠١٣:١٥:٥٦١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٢٥٠٠:٣٥:٣٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٨٠٧:٠٩:٥٤١٣:١٥:٣٨١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٠٦٠٠:٣٥:١٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٧٠٧:٠٨:٣٨١٣:١٥:٢٠١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٦٠٠:٣٤:٥٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٥٠٧:٠٧:٢٢١٣:١٥:٠٢١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٢٧٠٠:٣٤:٣٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٦:٠٦١٣:١٤:٤٤١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٠٨٠٠:٣٤:١٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٤:٥٠١٣:١٤:٢٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٤٨٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٤:٠٨١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٢٩٠٠:٣٣:٣٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٢:١٨١٣:١٣:٥٠١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٠٠٠:٣٣:١٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠١:٠٢١٣:١٣:٣٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٠٠٠:٣٢:٥١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١١٠٦:٥٩:٤٦١٣:١٣:١٤١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣١٠٠:٣٢:٣٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٨٠٦:٥٨:٣١١٣:١٢:٥٦١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:١٢٠٠:٣٢:٠٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٧:١٦١٣:١٢:٣٨١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٥٢٠٠:٣١:٤٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٦:٠٠١٣:١٢:٢٠١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٣٣٠٠:٣١:٢٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٤:٤٦١٣:١٢:٠٣١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:١٤٠٠:٣١:٠٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٣:٣١١٣:١١:٤٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٥٠٠:٣٠:٤٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٢:١٧١٣:١١:٢٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٣٦٠٠:٣٠:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥١:٠٣١٣:١١:١١١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:١٧٠٠:٢٩:٥٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٩:٤٩١٣:١٠:٥٤١٩:٣٢:٢٨١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٩:٣٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٤٨:٣٦١٣:١٠:٣٧١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٩:١٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٧:٢٤١٣:١٠:٢١١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٢١٠٠:٢٨:٥١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٦:١١١٣:١٠:٠٥١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:٢٨:٢٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٥:٠٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢٨:٠٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٣:٤٨١٣:٠٩:٣٣١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٧:٤٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:٣٨١٣:٠٩:١٨١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٧:٢٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٧:٠٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٦:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٨:٣٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٦:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٨:٢١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٦:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالخیر روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابوالخیر روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابوالخیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالخیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابوالخیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابوالخیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابوالخیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابوالخیر

روستای ابوالخیر بر روی نقشه

روستای ابوالخیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابوالخیر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ابوالخیر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ابوالخیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابوالخیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابوالخیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ابوالخیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابوالخیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابوالخیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوالخیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابوالخیر
افق شرعی امروز فردا ابوالخیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابوالخیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو