جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابوالخیر

دنباله رود جنوبی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوالخیر


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٤٧
اذان مغرب: ١٨:١٤:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٣٤

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابوالخیر (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای ابوالخیر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ابوالخیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میگوئل د اونامونو
كسی كه زیاد سفر می كند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابوالخیر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابوالخیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالخیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالخیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوالخیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٣:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٣:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:١٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٢:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٦:١٠١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٢:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢١:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢١:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢١:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢١:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٥:٣٢١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢١:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٠:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:١٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٠:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٥:١٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٠:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٥:١٥١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٠:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٥:١٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٩:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:١٤٠٠:١٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٩:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٤١٠٠:١٩:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٢٠٦:١٢:١٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٩:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٥:١٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٩:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١١:٠٢١٣:٠٥:١٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥١٠٠:١٩:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٢١٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٨:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوالخیر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابوالخیر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابوالخیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالخیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابوالخیر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٤:٥٧١٢:٢١:٢٧١٧:٣٨:١٧١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٠:٠٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢١:٤٠١٧:٣٩:١٢١٧:٥٧:٣٠٢٣:٤٠:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٣:٥٥١٢:٢١:٥١١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٨:٢٣٢٣:٤٠:٣٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٣:٢١١٢:٢٢:٠١١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:١٦٢٣:٤٠:٥٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٢:١١١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤١:٠٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٢:١٠١٢:٢٢:٢٠١٧:٤٢:٥١١٨:٠١:٠٠٢٣:٤١:١٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠١:٣٢١٢:٢٢:٢٨١٧:٤٣:٤٥١٨:٠١:٥٣٢٣:٤١:٢٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٢:٣٥١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٢:٤٥٢٣:٤١:٣٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٠:١٢١٢:٢٢:٤٢١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٣:٣٦٢٣:٤١:٤٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٩:٣٠١٢:٢٢:٤٧١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٤:٢٨٢٣:٤١:٥٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٨:٤٦١٢:٢٢:٥٢١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٥:١٩٢٣:٤٢:٠٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:٤٨٠٦:٥٨:٠١١٢:٢٢:٥٦١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:١٠٢٣:٤٢:١١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٧:١٥١٢:٢٢:٥٩١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٠١٢٣:٤٢:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٦:٢٧١٢:٢٣:٠١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:٥٢٢٣:٤٢:٢٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٥:٣٨١٢:٢٣:٠٣١٧:٥٠:٥١١٨:٠٨:٤٢٢٣:٤٢:٢٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٤:٤٨١٢:٢٣:٠٣١٧:٥١:٤٢١٨:٠٩:٣٢٢٣:٤٢:٣٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٣:٥٦١٢:٢٣:٠٣١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٢١٢٣:٤٢:٣٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٣:٠٤١٢:٢٣:٠٣١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:١١٢٣:٤٢:٣٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٢:١٠١٢:٢٣:٠١١٧:٥٤:١٦١٨:١٢:٠٠٢٣:٤٢:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥١:١٥١٢:٢٢:٥٩١٧:٥٥:٠٧١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٢:٣٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٠:١٩١٢:٢٢:٥٦١٧:٥٥:٥٧١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٢:٣٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٤٩:٢٢١٢:٢٢:٥٢١٧:٥٦:٤٧١٨:١٤:٢٦٢٣:٤٢:٣٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٤٨:٢٤١٢:٢٢:٤٨١٧:٥٧:٣٧١٨:١٥:١٤٢٣:٤٢:٣١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٧:٢٥١٢:٢٢:٤٣١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٠١٢٣:٤٢:٢٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٦:٣١٠٦:٤٦:٢٥١٢:٢٢:٣٧١٧:٥٩:١٥١٨:١٦:٤٩٢٣:٤٢:٢٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٤٥:٢٤١٢:٢٢:٣١١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:٣٦٢٣:٤٢:٢٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٤:٢٢١٢:٢٢:٢٤١٨:٠٠:٥٢١٨:١٨:٢٣٢٣:٤٢:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٣:١٩١٢:٢٢:١٧١٨:٠١:٤٠١٨:١٩:٠٩٢٣:٤٢:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٢:١٦١٢:٢٢:٠٨١٨:٠٢:٢٧١٨:١٩:٥٥٢٣:٤٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابوالخیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالخیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابوالخیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالخیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:٠٧:٢٤١٢:١٩:٥٧١٧:٣٢:٤٧١٧:٥١:٢١٢٣:٣٨:١٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٠٠٧:٠٧:٠٣١٢:٢٠:١٤١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٢:١٣٢٣:٣٨:٣٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٦:٤١١٢:٢٠:٣١١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٣:٠٦٢٣:٣٨:٥٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٠:٤٦١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٥٩٢٣:٣٩:١٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٥:٥٢١٢:٢١:٠١١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٥٢٢٣:٣٩:٣٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٥:٢٥١٢:٢١:١٤١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٥:٤٥٢٣:٣٩:٥٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٤:٥٧١٢:٢١:٢٧١٧:٣٨:١٧١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٠:٠٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢١:٤٠١٧:٣٩:١٢١٧:٥٧:٣٠٢٣:٤٠:٢٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٣:٥٥١٢:٢١:٥١١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٨:٢٣٢٣:٤٠:٣٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٣:٢١١٢:٢٢:٠١١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:١٦٢٣:٤٠:٥٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٢:١١١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤١:٠٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٢:١٠١٢:٢٢:٢٠١٧:٤٢:٥١١٨:٠١:٠٠٢٣:٤١:١٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠١:٣٢١٢:٢٢:٢٨١٧:٤٣:٤٥١٨:٠١:٥٣٢٣:٤١:٢٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٢:٣٥١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٢:٤٥٢٣:٤١:٣٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٠:١٢١٢:٢٢:٤٢١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٣:٣٦٢٣:٤١:٤٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٩:٣٠١٢:٢٢:٤٧١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٤:٢٨٢٣:٤١:٥٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٨:٤٦١٢:٢٢:٥٢١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٥:١٩٢٣:٤٢:٠٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٦:٥٨:٠١١٢:٢٢:٥٦١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:١٠٢٣:٤٢:١١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٧:١٥١٢:٢٢:٥٩١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٠١٢٣:٤٢:١٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٦:٢٧١٢:٢٣:٠١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:٥٢٢٣:٤٢:٢٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٥:٣٨١٢:٢٣:٠٣١٧:٥٠:٥١١٨:٠٨:٤٢٢٣:٤٢:٢٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٤:٤٨١٢:٢٣:٠٣١٧:٥١:٤٢١٨:٠٩:٣٢٢٣:٤٢:٣٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٣:٥٦١٢:٢٣:٠٣١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٢١٢٣:٤٢:٣٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٣:٠٤١٢:٢٣:٠٣١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:١١٢٣:٤٢:٣٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٢:١٠١٢:٢٣:٠١١٧:٥٤:١٦١٨:١٢:٠٠٢٣:٤٢:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥١:١٥١٢:٢٢:٥٩١٧:٥٥:٠٧١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٢:٣٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٠:١٩١٢:٢٢:٥٦١٧:٥٥:٥٧١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٢:٣٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٤٩:٢٢١٢:٢٢:٥٢١٧:٥٦:٤٧١٨:١٤:٢٦٢٣:٤٢:٣٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٤٨:٢٤١٢:٢٢:٤٨١٧:٥٧:٣٧١٨:١٥:١٤٢٣:٤٢:٣١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٧:٢٥١٢:٢٢:٤٣١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٠١٢٣:٤٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابوالخیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالخیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابوالخیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابوالخیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابوالخیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابوالخیر

روستای ابوالخیر بر روی نقشه

روستای ابوالخیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابوالخیر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ابوالخیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ابوالخیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابوالخیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ابوالخیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ابوالخیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوالخیر
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ابوالخیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوالخیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابوالخیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابوالخیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابوالخیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو