جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابوالخیر

دنباله رود جنوبی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ابوالخیر


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٧

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابوالخیر (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای ابوالخیر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابوالخیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز دیوبولیس
مهم ترین نكته این است كه در هر لحظه بتوانیم آنچه را كه هستیم به خاطر آنچه می توانیم بشویم قربانی كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابوالخیر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابوالخیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالخیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابوالخیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابوالخیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٣:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:١٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٢:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٦:١٠١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٢:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢١:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢١:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢١:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢١:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٥:٣٢١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢١:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٠:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:١٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٠:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٠:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٥:١٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٠:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٥:١٥١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٠:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٥:١٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٩:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:١٤٠٠:١٩:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٤١٠٠:١٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٢٠٦:١٢:١٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٩:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٥:١٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١١:٠٢١٣:٠٥:١٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥١٠٠:١٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٢١٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٩:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٨:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابوالخیر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابوالخیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابوالخیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالخیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابوالخیر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابوالخیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالخیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابوالخیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابوالخیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٨:٤٢١٣:١١:٣٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٩:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٩:١٩١٣:١١:١٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٩:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٩:٥٦١٣:١١:٠٣١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢٩:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٠:٤٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:١٣٠٠:٢٩:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤١:١٠١٣:١٠:٢٩١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٠٠٠٠:٢٨:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤١:٤٦١٣:١٠:١٢١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٨:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٢:٢٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٣٣٠٠:٢٨:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٢:٥٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٨:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٣:٣٦١٣:٠٩:١٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٠٤٠٠:٢٨:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٨:٥٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٨٠٠:٢٧:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٤:٤٨١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٣٢٠٠:٢٧:٣٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٨:٢٠١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:١٦٠٠:٢٧:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٦:٠٠١٣:٠٨:٠١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٧:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٦:٣٦١٣:٠٧:٤١١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:٢٦:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٧:١٢١٣:٠٧:٢١١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٢٥٠٠:٢٦:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٧:٤٨١٣:٠٧:٠٠١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٠٧٠٠:٢٦:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٢٤:٢٦١٩:٤١:٤٩٠٠:٢٦:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠٦:١٩١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٣١٠٠:٢٥:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٤٩:٣٤١٣:٠٥:٥٨١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:١٣٠٠:٢٥:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٠:١٠١٣:٠٥:٣٧١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٧:٥٤٠٠:٢٥:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٠:٤٥١٣:٠٥:١٦١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٣٥٠٠:٢٤:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥١:٢١١٣:٠٤:٥٤١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:١٦٠٠:٢٤:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٤:٣٣١٩:١٦:٤٠١٩:٣٣:٥٧٠٠:٢٤:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٢:٣٢١٣:٠٤:١١١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:٣٨٠٠:٢٤:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٣:٠٧١٣:٠٣:٥٠١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:١٩٠٠:٢٣:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠٣:٢٨١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٠٠٠٠:٢٣:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٤:١٨١٣:٠٣:٠٧١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:٤٠٠٠:٢٣:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٤:٥٤١٣:٠٢:٤٥١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٢١٠٠:٢٢:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٦:٥٥:٣٠١٣:٠٢:٢٤١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٠٢٠٠:٢٢:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٦:٠٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٤٣٢٣:٥٢:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٦:٤٢١٢:٠١:٤١١٨:٠٦:١٢١٨:٢٣:٢٤٢٣:٢١:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابوالخیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر روستای ابوالخیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابوالخیر روستای ابوالخیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابوالخیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابوالخیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابوالخیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابوالخیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابوالخیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابوالخیر

روستای ابوالخیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابوالخیر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابوالخیر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ابوالخیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابوالخیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابوالخیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابوالخیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابوالخیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابوالخیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابوالخیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابوالخیر
زمان پخش اذان زنده به افق ابوالخیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابوالخیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابوالخیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابوالخیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو