جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابواحمدی

بستان | دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ابواحمدی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣١
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٣٨:٢٧

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابواحمدی (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای ابواحمدی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ابواحمدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابواحمدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كار خیری كه انجام دهی، (نوعی) صدقه است چه در حقّ انسان فقیر باشد و چه در حقّ ثروتمند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابواحمدی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابواحمدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابواحمدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابواحمدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابواحمدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابواحمدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٦:١٣١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٢١٠٠:٣٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٦:٠٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٠٥٠٠:٣٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٥:٥٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٥:٤٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٥:٣٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:١٨٠٠:٣١:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٥:٢٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣١:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٥:٢٢١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣١:٤٩١٣:١٥:١٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣١٠٠:٣١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٥:٠٩١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:١٦٠٠:٣٠:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٠:٠١١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٠١٠٠:٣٠:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٤:٥٩٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٠:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٨:١٨١٣:١٤:٥٤٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٠:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:١٤٠٠:٣٠:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٩:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٥١١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٩:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٩:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٤:١٩١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٩:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٩:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٢:١١١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٨:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢١:٣١١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٤:٤١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٠:١٥١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٨:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٩:٣٩١٣:١٤:٤٥٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٨:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٩:٠٥١٣:١٤:٤٨٢٠:١٠:٥٢٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٨:٣٢١٣:١٤:٥١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٨:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٨:٠٠١٣:١٤:٥٥٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٧:٣٠١٣:١٥:٠٠٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٨:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٧:٠١١٣:١٥:٠٥٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابواحمدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابواحمدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابواحمدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابواحمدی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ابواحمدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابواحمدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابواحمدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ابواحمدی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابواحمدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابواحمدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابواحمدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابواحمدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابواحمدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابواحمدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابواحمدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابواحمدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابواحمدی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٣:٤١١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣١:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٣:٥٥١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣١:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٤:١١١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٣١:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣٢:١١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٤:٤٥١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:١١٠٠:٣٢:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٥:٠٤١٣:٢١:١٧٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٢:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٥:٢٤١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٧:٣١٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٣٢:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٥:٤٥١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٣٣:١٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٦:٠٧١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٣٣:٢٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٦:٣٠١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٢١٠٠:٣٣:٤٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٢:١٨٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٧:١٨٠٠:٣٣:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٧:٢٠١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:١٤٠٠:٣٤:١١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٣٤:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٨:١٣١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٣٤:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٨:٤٠١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣٤:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٩:٠٩١٣:٢٣:١١٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣٥:١٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٩:٣٨١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٦:٢٨٠٠:٣٥:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٣:٣٠٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٥:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٣:٣٩٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٣٥:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢١:١٠١٣:٢٣:٤٧٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣٦:١٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٣:٥٥٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٣٦:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٢٢:١٥١٣:٢٤:٠٢٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣٦:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٢:٤٨١٣:٢٤:٠٩٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٦:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢٤:١٥٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:١٦٠٠:٣٧:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٣:٥٦١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٧:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٤:٢٦٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٧:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:٢٤:٣١٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٧:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٥:٤٢١٣:٢٤:٣٥٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٧:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٦:١٨١٣:٢٤:٣٩٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٨:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٤:٤٢٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٨:١٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٧:٣١١٣:٢٤:٤٥٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابواحمدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابواحمدی روستای ابواحمدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابواحمدی روستای ابواحمدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابواحمدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابواحمدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ابواحمدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابواحمدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابواحمدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابواحمدی

روستای ابواحمدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابواحمدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابواحمدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابواحمدی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ابواحمدی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ابواحمدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابواحمدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابواحمدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابواحمدی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابواحمدی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ابواحمدی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابواحمدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابواحمدی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابواحمدی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابواحمدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابواحمدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابواحمدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابواحمدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو