جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ابهر

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ابهر

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:١٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:١٨

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابهر (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر ابهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ابهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
كسی كه پا را از مرز زندگی عادی فراتر می نهد، آرزویی بزرگ در دل دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابهر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ابهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٣:٠٦١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٢:٥٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٧:١٧١٣:١٢:٣٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٢:٢٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٤:٤٢١٣:١٢:١١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٣:٢٥١٣:١١:٥٩١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٦:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٢:٠٩١٣:١١:٤٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٠:٥٤١٣:١١:٣٥١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٩:٤٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١٣:١١:١٢١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٤:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٧:١٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٠:٥٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٠:٤٢١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٣:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٠:٣٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٣:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٠:٢٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٣:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢١:٢٦١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٣:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٠:٢٠١٣:١٠:١٠٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٢:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٩:١٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٢:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٨:١٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢١:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢١:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢١:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢١:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٢:١٢١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٠:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١١:١٦١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٠:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٠:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٠:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٤٩٠٠:١٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ابهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ابهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٠٥:٤٠١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٧:٤٩٢٣:٢٣:٣٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠١:٥٤١٢:٠٥:١٩١٨:٠٨:١٠١٨:٢٦:٢٠٢٣:٢٣:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٢:٤١١٢:٠٤:٥٩١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:٥٠٢٣:٢٢:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠٤:٣٨١٨:٠٥:١٢١٨:٢٣:٢١٢٣:٢٢:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٤:١٧١٢:٠٤:١٧١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٥٣٢٣:٢٢:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٥:٠٤١٢:٠٣:٥٧١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٢٤٢٣:٢٢:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠٣:٣٦١٨:٠٠:٤٧١٨:١٨:٥٦٢٣:٢١:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٦:٤١١٢:٠٣:١٦١٧:٥٩:١٩١٨:١٧:٢٨٢٣:٢١:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٧:٢٩١٢:٠٢:٥٧١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٠١٢٣:٢١:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٨:١٨١٢:٠٢:٣٧١٧:٥٦:٢٤١٨:١٤:٣٣٢٣:٢٠:٥٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٠٦١٢:٠٢:١٨١٧:٥٤:٥٧١٨:١٣:٠٧٢٣:٢٠:٣٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٩:٥٥١٢:٠١:٥٩١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٤١٢٣:٢٠:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٤٥١٢:٠١:٤١١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:١٥٢٣:١٩:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١١:٣٥١٢:٠١:٢٣١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٨:٥٠٢٣:١٩:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٢٤١٢:٠١:٠٥١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٢٥٢٣:١٩:٢٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٣:١٥١٢:٠٠:٤٨١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٦:٠١٢٣:١٩:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٤:٠٥١٢:٠٠:٣١١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٤:٣٨٢٣:١٨:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:٥٦١٢:٠٠:١٤١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:١٦٢٣:١٨:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٥:٤٧١١:٥٩:٥٨١٧:٤٣:٣٧١٨:٠١:٥٤٢٣:١٨:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٦:٣٩١١:٥٩:٤٣١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٣٢٢٣:١٧:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٧:٣١١١:٥٩:٢٨١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:١٢٢٣:١٧:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٨:٢٣١١:٥٩:١٣١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٧:٥٢٢٣:١٧:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٩:١٦١١:٥٩:٠٠١٧:٣٨:١٢١٧:٥٦:٣٣٢٣:١٧:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٠:٠٩١١:٥٨:٤٦١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٥:١٥٢٣:١٦:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢١:٠٢١١:٥٨:٣٣١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:٥٨٢٣:١٦:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢١:٥٦١١:٥٨:٢١١٧:٣٤:١٦١٧:٥٢:٤٢٢٣:١٦:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٢:٥٠١١:٥٨:١٠١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:٢٦٢٣:١٦:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٣:٤٤١١:٥٧:٥٩١٧:٣١:٤٣١٧:٥٠:١٢٢٣:١٦:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٤:٣٩١١:٥٧:٤٩١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٨:٥٨٢٣:١٥:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٥:٣٤١١:٥٧:٣٩١٧:٢٩:١٤١٧:٤٧:٤٦٢٣:١٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابهر

اَبهَر یکی از شهرهای استان زنجان و مرکز شهرستان ابهر است. این شهر با۹۹٬۲۸۵نفر جمعیت در سال ۱۳۹۵، به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان زنجان پس از شهر زنجان محسوب می‌شودکه به عنوان دروازه ی آذربایجان مشهور است. ارتفاع شهر ابهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است

شهر ابهر در ویکیپدیا

شهر ابهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابهر بر روی نقشه

شهر ابهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابهر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ابهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابهر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ابهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ابهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو