جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ابهر

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ابهر


اذان صبح: ٠٥:٥٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٤١:٠٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابهر (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر ابهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ابهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر كسی سستی را اطاعت كند، حقوق را ضایع سازد و هر كس سخن‌چین را اطاعت نماید، دوست را تباه كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ابهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٨:٠٩١٣:١١:١٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٦:٥٧١٣:١١:٠٠١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٠:٥٠١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٤:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٠:٤١١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٣٩٠٠:٢٣:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٠:٣٣١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٢:١٨١٣:١٠:٢٤١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢١:١١١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٣:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٩:٠٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٢:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٢:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥١٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢١:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢١:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢١:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٠:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١١:٥٩١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٠:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١١:٠٤١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٠:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٠:١٠١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٠:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٩:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٩:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٢٩٠٠:١٩:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:١٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٦:١٠٠٠:١٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٢٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٤٩٠٠:١٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٣٨٠٠:١٨:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٦٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابهر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ابهر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ابهر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٢٤٠٧:٢٢:٥٧١٢:١٤:٢٤١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٦:٢١٢٣:٢٩:٢٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٢:٤٥٠٧:٢٣:١٥١٢:١٤:٥٣١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٧:٠١٢٣:٢٩:٥٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٠٥٠٧:٢٣:٣٢١٢:١٥:٢٣١٧:٠٧:١٩١٧:٢٧:٤٣٢٣:٣٠:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٣:٤٧١٢:١٥:٥١١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٨:٢٦٢٣:٣٠:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٣:٣٩٠٧:٢٣:٥٩١٢:١٦:٢٠١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٩:١٠٢٣:٣١:٢١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٣:٥٤٠٧:٢٤:١٠١٢:١٦:٤٨١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٩:٥٥٢٣:٣١:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٤:١٩١٢:١٧:١٦١٧:١٠:٢٢١٧:٣٠:٤١٢٣:٣٢:٢٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:١٩٠٧:٢٤:٢٦١٢:١٧:٤٤١٧:١١:١١١٧:٣١:٢٩٢٣:٣٢:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢٤:٣١١٢:١٨:١١١٧:١٢:٠١١٧:٣٢:١٨٢٣:٣٣:١٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٤:٣٧٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٨:٣٨١٧:١٢:٥٢١٧:٣٣:٠٧٢٣:٣٣:٤٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٤:٤٤٠٧:٢٤:٣٥١٢:١٩:٠٤١٧:١٣:٤٤١٧:٣٣:٥٨٢٣:٣٤:١٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٤:٤٩٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٩:٣٠١٧:١٤:٣٧١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٤:٤٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٤:٣١١٢:١٩:٥٥١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:٤١٢٣:٣٥:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٤:٢٦١٢:٢٠:٢٠١٧:١٦:٢٦١٧:٣٦:٣٥٢٣:٣٥:٤٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٤:٢٠١٢:٢٠:٤٤١٧:١٧:٢٢١٧:٣٧:٢٨٢٣:٣٦:٠٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٤:١١١٢:٢١:٠٨١٧:١٨:١٩١٧:٣٨:٢٣٢٣:٣٦:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٤:٠٠١٢:٢١:٣١١٧:١٩:١٦١٧:٣٩:١٨٢٣:٣٦:٥٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٣:٤٧١٢:٢١:٥٣١٧:٢٠:١٤١٧:٤٠:١٥٢٣:٣٧:٢٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٣:٣٢١٢:٢٢:١٥١٧:٢١:١٣١٧:٤١:١١٢٣:٣٧:٥٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢٣:١٥١٢:٢٢:٣٦١٧:٢٢:١٣١٧:٤٢:٠٨٢٣:٣٨:١٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٢:٥٦١٧:٢٣:١٣١٧:٤٣:٠٦٢٣:٣٨:٣٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٢:٣٦١٢:٢٣:١٦١٧:٢٤:١٣١٧:٤٤:٠٥٢٣:٣٩:٠١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٣:٤٩٠٧:٢٢:١٤١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٥:١٤١٧:٤٥:٠٣٢٣:٣٩:٢٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٣:٣٣٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٣:٥٤١٧:٢٦:١٦١٧:٤٦:٠٣٢٣:٣٩:٤٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٣:١٥٠٧:٢١:٢٣١٢:٢٤:١١١٧:٢٧:١٨١٧:٤٧:٠٢٢٣:٤٠:٠٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٢:٥٦٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٨:٠٢٢٣:٤٠:٢٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٢:٣٥٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٤:٤٤١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٩:٠٢٢٣:٤٠:٤٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٩:٥٤١٢:٢٥:٠٠١٧:٣٠:٢٦١٧:٥٠:٠٣٢٣:٤١:٠٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥١:٤٧٠٧:١٩:٢٠١٢:٢٥:١٤١٧:٣١:٢٩١٧:٥١:٠٣٢٣:٤١:٢٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٨:٤٥١٢:٢٥:٢٨١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٢:٠٤٢٣:٤١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ابهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ابهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٥٠٧:٢١:٢٣١٢:٢٤:١١١٧:٢٧:١٨١٧:٤٧:٠٢٢٣:٤٠:٠٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٦٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٨:٠٢٢٣:٤٠:٢٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٥٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٤:٤٤١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٩:٠٢٢٣:٤٠:٤٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٩:٥٤١٢:٢٥:٠٠١٧:٣٠:٢٦١٧:٥٠:٠٣٢٣:٤١:٠٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:١٩:٢٠١٢:٢٥:١٤١٧:٣١:٢٩١٧:٥١:٠٣٢٣:٤١:٢٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٨:٤٥١٢:٢٥:٢٨١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٢:٠٤٢٣:٤١:٤٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٥:٤١١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٣:٠٥٢٣:٤١:٥٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٧:٢٩١٢:٢٥:٥٣١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٤:٠٦٢٣:٤٢:١٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٦:٤٩١٢:٢٦:٠٥١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٥:٠٧٢٣:٤٢:٣٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٧٠٧:١٦:٠٧١٢:٢٦:١٥١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٦:٠٨٢٣:٤٢:٤٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٥:٢٣١٢:٢٦:٢٥١٧:٣٧:٥١١٧:٥٧:٠٩٢٣:٤٢:٥٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٤:٣٧١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٨:١٠٢٣:٤٣:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٣:٥٠١٢:٢٦:٤٢١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٩:١١٢٣:٤٣:٢٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٣:٠٢١٢:٢٦:٤٩١٧:٤١:٠١١٨:٠٠:١٢٢٣:٤٣:٣٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٢:١١١٢:٢٦:٥٥١٧:٤٢:٠٥١٨:٠١:١٣٢٣:٤٣:٤٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١١:٢٠١٢:٢٧:٠١١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٢:١٤٢٣:٤٣:٥١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٥٠٧:١٠:٢٦١٢:٢٧:٠٦١٧:٤٤:١١١٨:٠٣:١٥٢٣:٤٣:٥٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٩:٣٢١٢:٢٧:١٠١٧:٤٥:١٤١٨:٠٤:١٥٢٣:٤٤:٠٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٨:٣٥١٢:٢٧:١٣١٧:٤٦:١٦١٨:٠٥:١٥٢٣:٤٤:١٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٧:٣٨١٢:٢٧:١٥١٧:٤٧:١٩١٨:٠٦:١٥٢٣:٤٤:١٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٦:٣٩١٢:٢٧:١٦١٧:٤٨:٢١١٨:٠٧:١٥٢٣:٤٤:٢٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٥:٣٩١٢:٢٧:١٧١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:١٥٢٣:٤٤:٢٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٤:٣٧١٢:٢٧:١٧١٧:٥٠:٢٥١٨:٠٩:١٥٢٣:٤٤:٣٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٣:٣٥١٢:٢٧:١٦١٧:٥١:٢٦١٨:١٠:١٤٢٣:٤٤:٣٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٧:١٥١٧:٥٢:٢٨١٨:١١:١٣٢٣:٤٤:٣٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠١:٢٥١٢:٢٧:١٣١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:١٢٢٣:٤٤:٣٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٠:١٩١٢:٢٧:١٠١٧:٥٤:٢٩١٨:١٣:١١٢٣:٤٤:٣٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٩:١٢١٢:٢٧:٠٦١٧:٥٥:٣٠١٨:١٤:٠٩٢٣:٤٤:٣٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٨:٠٣١٢:٢٧:٠٢١٧:٥٦:٣٠١٨:١٥:٠٧٢٣:٤٤:٣٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٦:٥٤١٢:٢٦:٥٧١٧:٥٧:٣٠١٨:١٦:٠٥٢٣:٤٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ابهر شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ابهر شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابهر

اَبهَر یکی از شهرهای استان زنجان و مرکز شهرستان ابهر است. این شهر با۹۹٬۲۸۵نفر جمعیت در سال ۱۳۹۵، به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان زنجان پس از شهر زنجان محسوب می‌شودکه به عنوان دروازه ی آذربایجان مشهور است. ارتفاع شهر ابهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است

شهر ابهر در ویکیپدیا

شهر ابهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابهر بر روی نقشه

شهر ابهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ابهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابهر
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ابهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ابهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو