جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ابهر

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ابهر

اذان صبح: ٠٤:١٣:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٧:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٥٦

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابهر (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر ابهر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ابهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

فرانسوا ولتر
بهترین راه برای جلب نیكی، رفع بدی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابهر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ابهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤١:١٦١٣:١٣:٢٠١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٨:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٣:٠٦١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٢:٥٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٧:١٧١٣:١٢:٣٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٢:٢٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٧:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٤:٤٢١٣:١٢:١١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٣:٢٥١٣:١١:٥٩١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٦:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٢:٠٩١٣:١١:٤٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٠:٥٤١٣:١١:٣٥١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٥:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٩:٤٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٥:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١٣:١١:١٢١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٤:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٧:١٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٤:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٠:٥٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٤:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٠:٤٢١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٣:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٠:٣٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٣:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٠:٢٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٣:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢١:٢٦١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٣:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٠:٢٠١٣:١٠:١٠٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٢:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٩:١٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٢:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٨:١٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٢:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢١:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢١:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢١:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢١:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٢:١٢١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١١:١٦١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٠:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٠:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ابهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ابهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ابهر شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٥٦:١٥١٣:١٤:٥٧٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٥:٠٣٠٠:٢١:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٥٦:٢٩١٣:١٥:١٠٢٠:٣٣:٥٠٢٠:٥٥:١٣٠٠:٢١:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٦:٤٥١٣:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٥:٢٣٠٠:٢١:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥٧:٠٢١٣:١٥:٣٦٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٢١:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٥٧:٢٠١٣:١٥:٤٩٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٢٢:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٧:٤٠١٣:١٦:٠٢٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٤٠٠٠:٢٢:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٥٨:٠١١٣:١٦:١٤٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٢٢:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥٨:٢٤١٣:١٦:٢٧٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٢٢:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٥٨:٤٨١٣:١٦:٣٩٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٥:٤٠٠٠:٢٣:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٩:١٣١٣:١٦:٥٠٢٠:٣٤:٢٠٢٠:٥٥:٣٧٠٠:٢٣:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥٩:٣٩١٣:١٧:٠٢٢٠:٣٤:١٥٢٠:٥٥:٣١٠٠:٢٣:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٦:٠٠:٠٦١٣:١٧:١٣٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٢٤٠٠:٢٣:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٦:٠٠:٣٥١٣:١٧:٢٤٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٥:١٥٠٠:٢٤:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٦:٠١:٠٥١٣:١٧:٣٥٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٥:٠٤٠٠:٢٤:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٦:٠١:٣٥١٣:١٧:٤٥٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٥١٠٠:٢٤:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠٢:٠٧١٣:١٧:٥٥٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٥:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٩٠٦:٠٢:٤٠١٣:١٨:٠٤٢٠:٣٣:١٤٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٥:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٦:٠٣:١٤١٣:١٨:١٤٢٠:٣٢:٥٨٢٠:٥٤:٠١٠٠:٢٥:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٨:٢٢٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٤١٠٠:٢٥:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٨:٣١٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٣:١٩٠٠:٢٦:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٦:٠٥:٠١١٣:١٨:٣٩٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:٥٥٠٠:٢٦:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٨:٤٦٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٢٦:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٦:١٧١٣:١٨:٥٣٢٠:٣١:١٠٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٢٧:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٩:٠٠٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٣٣٠٠:٢٧:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٩:٠٦٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٧:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٨:١٧١٣:١٩:١٢٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٢٧:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٩:١٧٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٢٨:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٩:٢١٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:١٨٠٠:٢٨:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٠:٢٣١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٤٠٠٠:٢٨:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:١١:٠٦١٣:١٩:٢٩٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٨:٠١٠٠:٢٨:٤٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١١:٥٠١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ابهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر شهر ابهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ابهر شهر ابهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابهر

اَبهَر یکی از شهرهای استان زنجان و مرکز شهرستان ابهر است. این شهر با۹۹٬۲۸۵نفر جمعیت در سال ۱۳۹۵، به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان زنجان پس از شهر زنجان محسوب می‌شودکه به عنوان دروازه ی آذربایجان مشهور است. ارتفاع شهر ابهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است

شهر ابهر در ویکیپدیا

شهر ابهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابهر بر روی نقشه

شهر ابهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابهر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ابهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ابهر
زمان پخش اذان زنده به افق ابهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابهر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ابهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو