جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابطاف علیا

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ابطاف علیا


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابطاف علیا (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای ابطاف علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابطاف علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابطاف علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

جیم ران
اگر دلیل كافی داشته باشی به هر كاری توانا خواهی شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابطاف علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابطاف علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابطاف علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابطاف علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابطاف علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابطاف علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٦:٢٦١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٠٤٠٠:٣٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٥:٣٦١٣:١٦:١٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٥٠٠٠:٣٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٦:٠٨١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٣٧٠٠:٣١:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٦:٠٠١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣١:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٥:٥٢١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:١٠٠٠:٣١:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣١:٣٦١٣:١٥:٤٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣١:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٥:٣٨٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٥:٣٢٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٠:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٥:٢١٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٠:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٦:٥٩١٣:١٥:١٧٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٩:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٥:١٣٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٩:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٩:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٩:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٩:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٨:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٨:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢١:٢٢١٣:١٥:٠١٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٨:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٥:٠١٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٩:٥٧١٣:١٥:٠٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٨:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٩:١٧١٣:١٥:٠٣٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢٨:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٨:٣٨١٣:١٥:٠٥٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:١١٠٠:٢٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٠٧٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٧:٢٥١٣:١٥:١٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٦:٥٠١٣:١٥:١٤٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٧:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٦:١٧١٣:١٥:١٨٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٧:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٥:٤٥١٣:١٥:٢٣٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:١٥١٣:١٥:٢٨٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٤:٤٦١٣:١٥:٣٣٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابطاف علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابطاف علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابطاف علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابطاف علیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابطاف علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابطاف علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابطاف علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابطاف علیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابطاف علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابطاف علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابطاف علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابطاف علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابطاف علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابطاف علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابطاف علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٧:١٤١٣:٢١:٢٤١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٨:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢١:٠٨١٩:٥٣:٥٢٢٠:١١:٥٣٠٠:٣٨:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٨:٣٣١٣:٢٠:٥٢١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:١٢١٣:٢٠:٣٥١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٨:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٠:١٨١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٣٨:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٠:٣٠١٣:٢٠:٠١١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٣٧:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥١:٠٩١٣:١٩:٤٣١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٣٧:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥١:٤٨١٣:١٩:٢٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٣٧:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٢:٢٧١٣:١٩:٠٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٧:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٣:٠٥١٣:١٨:٤٨١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٤٥٠٠:٣٧:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٣:٤٤١٣:١٨:٢٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٦:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٤:٢٢١٣:١٨:٠٩١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٠٨٠٠:٣٦:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٥:٠١١٣:١٧:٥٠١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٤٩٠٠:٣٦:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٥:٣٩١٣:١٧:٣٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٢٩٠٠:٣٦:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٦:١٧١٣:١٧:١٠١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:١٠٠٠:٣٥:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٦:٥٥١٣:١٦:٤٩١٩:٣٦:١٣١٩:٥٣:٤٩٠٠:٣٥:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٦:٢٩١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٢٩٠٠:٣٥:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٨:١١١٣:١٦:٠٨١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٠٨٠٠:٣٥:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٨:٤٩١٣:١٥:٤٧١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:٣٤:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٦:٥٩:٢٧١٣:١٥:٢٦١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٢٦٠٠:٣٤:٣٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٥:٠٥١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٠٥٠٠:٣٤:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٠:٤٣١٣:١٤:٤٣١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٤٠٠:٣٣:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠١:٢١١٣:١٤:٢٢١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:٢٢٠٠:٣٣:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠١:٥٨١٣:١٤:٠١١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٠١٠٠:٣٣:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٢:٣٦١٣:١٣:٣٩١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٣٩٠٠:٣٣:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٣:١٤١٣:١٣:١٨١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:١٧٠٠:٣٢:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٣:٥٢١٣:١٢:٥٦١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٥٦٠٠:٣٢:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٤:٣١١٣:١٢:٣٥١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٣٤٠٠:٣٢:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:٠٥:٠٩١٣:١٢:١٣١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:١٣٠٠:٣١:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:٠٥:٤٧١٣:١١:٥٢١٩:١٧:٢٦١٩:٣٤:٥١٠٠:٠١:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٦:٢٦١٢:١١:٣١١٨:١٦:٠٥١٨:٣٣:٣٠٢٣:٣١:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابطاف علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف علیا روستای ابطاف علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف علیا روستای ابطاف علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابطاف علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابطاف علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابطاف علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابطاف علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابطاف علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابطاف علیا

روستای ابطاف علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابطاف علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابطاف علیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ابطاف علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابطاف علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابطاف علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابطاف علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابطاف علیا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابطاف علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابطاف علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابطاف علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابطاف علیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابطاف علیا
افق شرعی امروز فردا ابطاف علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو