جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ابطاف سفلی


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٥

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای ابطاف سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابطاف سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابطاف سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

استیو چندلر
لازم است بدانید كه نخستین گام، بسیار مهم است و گام دیگر، ساختن یك دورنمای مثبت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابطاف سفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابطاف سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابطاف سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابطاف سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابطاف سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٦:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٠٢٠٠:٣٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٦:١٥١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٤٨٠٠:٣٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٦:٠٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٣٥٠٠:٣١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٥:٥٨١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٢١٠٠:٣١:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٥:٥٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣١:٣٤١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣١:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٥:٣٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٤٠٠٠:٣٠:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٥:٣٠٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٣٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٠:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٥:١٩٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٣٠:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٥:١٥٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٩:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٥:١١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٩:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٥:١٥١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٩:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٩:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٩:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٨:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٨:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١١٠٦:٢١:٢٠١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٨:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٨:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٩:٥٥١٣:١٥:٠٠٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٨:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:١٥١٣:١٥:٠١٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٨:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:٣٦١٣:١٥:٠٣٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٧:٥٨١٣:١٥:٠٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٨:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:٢٢١٣:١٥:٠٨٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٦:٤٨١٣:١٥:١٢٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٧:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:١٥١٣:١٥:١٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٥:٤٣١٣:١٥:٢٠٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:١٣١٣:١٥:٢٦٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٧:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٤:٤٤١٣:١٥:٣١٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابطاف سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابطاف سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابطاف سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابطاف سفلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابطاف سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابطاف سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابطاف سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابطاف سفلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابطاف سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابطاف سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابطاف سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابطاف سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابطاف سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابطاف سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف سفلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٧:١٢١٣:٢١:٢٢١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٠٤٠٠:٣٨:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٧:٥١١٣:٢١:٠٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١١:٥١٠٠:٣٨:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٨:٣١١٣:٢٠:٥٠١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٣٧٠٠:٣٨:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٩:١٠١٣:٢٠:٣٣١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٨:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٩:٤٩١٣:٢٠:١٦١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٣٨:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٠:٢٨١٣:١٩:٥٩١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣٧:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥١:٠٧١٣:١٩:٤١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٣٧:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥١:٤٦١٣:١٩:٢٣١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:١٨٠٠:٣٧:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٩:٠٤١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٠١٠٠:٣٧:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٣:٠٣١٣:١٨:٤٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٤٣٠٠:٣٧:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٣:٤٢١٣:١٨:٢٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٣٦:٤٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٤:٢٠١٣:١٨:٠٧١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٦٠٠:٣٦:٣٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٤:٥٩١٣:١٧:٤٨١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣٦:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٥:٣٧١٣:١٧:٢٨١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٧٠٠:٣٦:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٦:١٥١٣:١٧:٠٨١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٠٨٠٠:٣٥:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٦:٥٣١٣:١٦:٤٧١٩:٣٦:١١١٩:٥٣:٤٧٠٠:٣٥:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٣١١٣:١٦:٢٧١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٢٧٠٠:٣٥:٢٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٦:٠٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٠٦٠٠:٣٥:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٦٠٦:٥٨:٤٧١٣:١٥:٤٥١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٤٥٠٠:٣٤:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٢٠٦:٥٩:٢٥١٣:١٥:٢٤١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٢٤٠٠:٣٤:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٠:٠٣١٣:١٥:٠٣١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٠٣٠٠:٣٤:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٠:٤٠١٣:١٤:٤١١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٤٢٠٠:٣٣:٥٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠١:١٨١٣:١٤:٢٠١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٢٠٠٠:٣٣:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠١:٥٦١٣:١٣:٥٨١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٣:٢٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٢:٣٤١٣:١٣:٣٧١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٣٧٠٠:٣٣:٠٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٣:١٢١٣:١٣:١٥١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:١٥٠٠:٣٢:٤٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٩٠٧:٠٣:٥٠١٣:١٢:٥٤١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:٥٤٠٠:٣٢:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٤:٢٨١٣:١٢:٣٢١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٣٢٠٠:٣٢:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٥:٠٧١٣:١٢:١١١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:١١٠٠:٣١:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٥:٤٥١٣:١١:٥٠١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٤٩٠٠:٠١:٢٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٦:٢٤١٢:١١:٢٩١٨:١٦:٠٣١٨:٣٣:٢٨٢٣:٣١:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابطاف سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف سفلی روستای ابطاف سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابطاف سفلی روستای ابطاف سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابطاف سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابطاف سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابطاف سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابطاف سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابطاف سفلی

روستای ابطاف سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابطاف سفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابطاف سفلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ابطاف سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابطاف سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابطاف سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابطاف سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابطاف سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابطاف سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابطاف سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابطاف سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابطاف سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابطاف سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابطاف سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو