جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابشورک

ایسین | بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز ابشورک


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٠
اذان ظهر: ١١:٣٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٠٨:٠٩
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٣٣

پنج شنبه ١٤ آذر ١٣٩٨
٠٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابشورک (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ آذر ٩٨ روستای ابشورک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ابشورک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابشورک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره میتوس
بهترین راه شاد زیستن، انجام كار برای دیگران است. ما حتی از لحظه تصمیم به شاد كردن دیگران احساس بهتری خواهیم داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابشورک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابشورک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابشورک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابشورک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابشورک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابشورک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:٤١١٢:٤٢:١٤١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٢٦٠٠:٠١:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٨:٤٩١٢:٤٢:٠٥١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:٠٢٠٠:٠١:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٤١:٥٦١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٣٧٠٠:٠٠:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤١:٤٨١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:١٣٠٠:٠٠:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٦:١٩١٢:٤١:٤٠١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٤٩٠٠:٠٠:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤١:٣٣١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٢٥٠٠:٠٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤١:٢٦١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٠١٢٣:٥٩:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤١:٢٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٩:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٣:١١١٢:٤١:١٥١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:١٣٢٣:٥٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤١:١٠١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٩:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠١:٤٣١٢:٤١:٠٥١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٩:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٠١١٢:٤١:٠١١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٨:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٨:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٨:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٠:٥٢١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٨:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٠:٥١١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٨:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٨:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٠:٤٩١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٨:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٠:٤٩١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٧:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٥٣٢٣:٥٧:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٠:٥١١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٠:٥٣١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٤:٠٢١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٧:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤١:٠٢١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥٣٢٣:٥٧:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤١:٠٦١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٢٩٢٣:٥٧:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤١:١١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٢:٢١١٢:٤١:١٦١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٢:٠٠١٢:٤١:٢١١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابشورک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابشورک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابشورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابشورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ابشورک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابشورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابشورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ابشورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابشورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابشورک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابشورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابشورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٠٩:٤١١١:٣٠:٢٧١٦:٥٠:٥٩١٧:٠٨:٤٢٢٢:٥٠:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٠:٢٧١١:٣٠:٤٣١٦:٥٠:٤٥١٧:٠٨:٣٠٢٢:٥٠:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١١:١٣١١:٣١:٠٠١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٨:٢٠٢٢:٥١:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١١:٥٩١١:٣١:١٧١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٨:١١٢٢:٥١:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٢:٤٥١١:٣١:٣٦١٦:٥٠:١٤١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥١:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٣:٣١١١:٣١:٥٥١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٧:٥٨٢٢:٥١:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٤:١٧١١:٣٢:١٥١٦:٥٠:٠١١٧:٠٧:٥٤٢٢:٥٢:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٥:٠٣١١:٣٢:٣٥١٦:٤٩:٥٧١٧:٠٧:٥٢٢٢:٥٢:٣١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٥:٤٨١١:٣٢:٥٧١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٧:٥١٢٢:٥٢:٥٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٦:٣٣١١:٣٣:١٩١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٧:٥٢٢٢:٥٣:٠٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٧:١٨١١:٣٣:٤١١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٧:٥٤٢٢:٥٣:٢٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٨:٠٣١١:٣٤:٠٤١٦:٤٩:٥٧١٧:٠٧:٥٧٢٢:٥٣:٥٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٨:٤٧١١:٣٤:٢٨١٦:٥٠:٠١١٧:٠٨:٠٣٢٢:٥٤:١١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:٣٠١١:٣٤:٥٣١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٨:٠٩٢٢:٥٤:٣٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٠:١٤١١:٣٥:١٧١٦:٥٠:١٤١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٤:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٠:٥٦١١:٣٥:٤٣١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٨:٢٧٢٢:٥٥:١٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢١:٣٨١١:٣٦:٠٩١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٨:٣٨٢٢:٥٥:٤٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٢:٢٠١١:٣٦:٣٥١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٨:٥١٢٢:٥٦:٠٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:٠١١١:٣٧:٠٢١٦:٥٠:٥٧١٧:٠٩:٠٥٢٢:٥٦:٣٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٣:٤١١١:٣٧:٢٩١٦:٥١:١٢١٧:٠٩:٢١٢٢:٥٦:٥٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٤:٢١١١:٣٧:٥٧١٦:٥١:٢٨١٧:٠٩:٣٨٢٢:٥٧:٢٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٥:٠٠١١:٣٨:٢٥١٦:٥١:٤٥١٧:٠٩:٥٦٢٢:٥٧:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٣٨١١:٣٨:٥٣١٦:٥٢:٠٤١٧:١٠:١٥٢٢:٥٨:١٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٦:١٥١١:٣٩:٢٢١٦:٥٢:٢٥١٧:١٠:٣٧٢٢:٥٨:٤٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٦:٥١١١:٣٩:٥٠١٦:٥٢:٤٧١٧:١٠:٥٩٢٢:٥٩:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٧:٢٧١١:٤٠:٢٠١٦:٥٣:١٠١٧:١١:٢٣٢٢:٥٩:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٨:٠١١١:٤٠:٤٩١٦:٥٣:٣٤١٧:١١:٤٧٢٣:٠٠:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٨:٣٥١١:٤١:١٨١٦:٥٤:٠٠١٧:١٢:١٤٢٣:٠٠:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٩:٠٨١١:٤١:٤٨١٦:٥٤:٢٨١٧:١٢:٤١٢٣:٠١:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٩:٣٩١١:٤٢:١٨١٦:٥٤:٥٦١٧:١٣:١٠٢٣:٠١:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابشورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک روستای ابشورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک روستای ابشورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابشورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابشورک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابشورک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابشورک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابشورک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابشورک

روستای ابشورک بر روی نقشه

روستای ابشورک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابشورک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ابشورک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ابشورک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابشورک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابشورک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابشورک
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابشورک
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ابشورک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابشورک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابشورک
زمان پخش اذان زنده به افق ابشورک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابشورک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابشورک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو