جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابشورک

ایسین | بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز ابشورک


اذان صبح: ٠٤:٢١:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٢٣

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابشورک (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای ابشورک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ابشورک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابشورک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوشگین
كسی كه برای محبت حدودی قایل می شود، هرگز معنای محبت را نفهمیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابشورک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابشورک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابشورک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابشورک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابشورک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابشورک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:٣٤١٢:٤٢:٢٤١٩:١٤:٣٧١٩:٣١:٥١٠٠:٠١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:٤١١٢:٤٢:١٤١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٢٦٠٠:٠١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٨:٤٩١٢:٤٢:٠٥١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:٠٢٠٠:٠١:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٤١:٥٦١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٣٧٠٠:٠٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤١:٤٨١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:١٣٠٠:٠٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٦:١٩١٢:٤١:٤٠١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٤٩٠٠:٠٠:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤١:٣٣١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٢٥٠٠:٠٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤١:٢٦١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٠١٢٣:٥٩:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤١:٢٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٣:١١١٢:٤١:١٥١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:١٣٢٣:٥٩:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤١:١٠١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٩:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠١:٤٣١٢:٤١:٠٥١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٩:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٠١١٢:٤١:٠١١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٨:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٨:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٨:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٠:٥٢١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٨:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٠:٥١١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٨:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٨:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٠:٤٩١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٨:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٠:٤٩١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٧:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٥٣٢٣:٥٧:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٠:٥١١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٠:٥٣١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٧:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٧:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٤:٠٢١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٧:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤١:٠٢١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥٣٢٣:٥٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤١:٠٦١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٢٩٢٣:٥٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤١:١١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٢:٢١١٢:٤١:١٦١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابشورک

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ابشورک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابشورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابشورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ابشورک

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابشورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابشورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابشورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابشورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابشورک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابشورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابشورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٠٢٠٠:٠١:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٠:٤٢١٢:٤٦:٣٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:١٣٠٠:٠١:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٠:٥٧١٢:٤٦:٥٠١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٢٣٠٠:٠١:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥١:١٣١٢:٤٧:٠٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٣٢٠٠:٠١:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٧:١٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٤٠٠٠:٠٢:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٧:٢٨١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٢:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٧:٤٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٢:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٢:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٢:٤٦١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٣:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٨:١٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٣:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٨:٢٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠٣:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٣:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٤:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٩:٠١١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٤:١٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٥:٠٥١٢:٤٩:١٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٤:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٤:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤٩:٣١١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٥:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٦:٢٣١٢:٤٩:٤٠١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٨٠٠:٠٥:١٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٥:٢٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠٥:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٥:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٠:١٣١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٦:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٠:١٩١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٦:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٩:١١١٢:٥٠:٢٦١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٦:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٦:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٦:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٧:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠١:١٠١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٧:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠١:٤١١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٧:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٧:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٥٩٠٠:٠٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابشورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک روستای ابشورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ابشورک روستای ابشورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابشورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابشورک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ابشورک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابشورک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابشورک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابشورک

روستای ابشورک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابشورک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ابشورک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای ابشورک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابشورک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابشورک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابشورک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابشورک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابشورک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ابشورک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابشورک
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابشورک
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ابشورک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابشورک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابشورک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو