جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ابشخوردام خمسیان


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٥:٤٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای ابشخوردام خمسیان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ابشخوردام خمسیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابشخوردام خمسیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

فردوسی
به این زمین گرد كه به سرعت می گردد بنگر كه درمان ما در آن است و درد ما نیز. نگاه كن و ببین كه نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می كشد، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابشخوردام خمسیان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابشخوردام خمسیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابشخوردام خمسیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابشخوردام خمسیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابشخوردام خمسیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٩:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٢:٣٥١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١١:٤٧١٢:٥٢:١٧١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٣١٠٠:٠٨:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٢:٠١١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٧:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥١:٥٤١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥١:٤٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥١:٤١١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥١:٣٥١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٦:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٥:١٥١٢:٥١:٣٠١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٦:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥١:٢٦١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٦:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥١:٢٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٦:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥١:١٨١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٦:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠١:٥٥١٢:٥١:١٦١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٤٦٠٠:٠٥:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠١:٠٨١٢:٥١:١٣١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٥:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥١:١٢١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٥:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥١:١٠١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥١:١٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٥:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٨:١٣١٢:٥١:١٠١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٥:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥١:١١١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥١:١٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٠٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٦:١٥١٢:٥١:١٤١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٠٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥١:١٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٤:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥١:١٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٠٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٤:٣٠١٢:٥١:٢٣١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥١:٢٧١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥١:٣١١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥١:٣٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشخوردام خمسیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشخوردام خمسیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابشخوردام خمسیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابشخوردام خمسیان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابشخوردام خمسیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابشخوردام خمسیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابشخوردام خمسیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابشخوردام خمسیان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابشخوردام خمسیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابشخوردام خمسیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابشخوردام خمسیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابشخوردام خمسیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابشخوردام خمسیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابشخوردام خمسیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابشخوردام خمسیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابشخوردام خمسیان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠١:١٩١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٤:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠١:٢٠١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٥:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠١:٢١١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٥:١٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٦:٠١١٣:٠١:٢١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٥:٢٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠١:٢١١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٤١٠٠:١٥:٣١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٧:١٨١٣:٠١:٢٠١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٥:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠١:١٩١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١٣٠٠:١٥:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠١:١٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٥:٥٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:١٥١٣:٠١:١٥١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣٩٠٠:١٥:٥٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠١:١١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥١٠٠:١٦:٠٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٠:٣٤١٣:٠١:٠٨١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠١٠٠:١٦:٠٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:١١:١٤١٣:٠١:٠٣١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٦:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٦:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٦:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٣:١٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٦:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٦:٢٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٦:٢٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:١١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٦:٢٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٠:١٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٦:٢٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٦:٢١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٦:١٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٦:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٦:١٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٦:٠٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٩:١١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٩٠٠:١٦:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٢٣١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:١٢٠٠:١٦:٠٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢١:٠٢١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٠٥٠٠:١٥:٥٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٧٠٠:١٥:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٨:١٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٨٠٠:١٥:٤١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٥:٣٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٧:٤٨١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٢٨٠٠:١٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابشخوردام خمسیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابشخوردام خمسیان روستای ابشخوردام خمسیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابشخوردام خمسیان روستای ابشخوردام خمسیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابشخوردام خمسیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابشخوردام خمسیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابشخوردام خمسیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابشخوردام خمسیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابشخوردام خمسیان

روستای ابشخوردام خمسیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابشخوردام خمسیان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ابشخوردام خمسیان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ابشخوردام خمسیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابشخوردام خمسیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابشخوردام خمسیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابشخوردام خمسیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ابشخوردام خمسیان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابشخوردام خمسیان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابشخوردام خمسیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابشخوردام خمسیان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابشخوردام خمسیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابشخوردام خمسیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابشخوردام خمسیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو