جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابسردوییه

مردهک | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ابسردوییه


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٢
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:١٣
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٠٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابسردوییه (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای ابسردوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابسردوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابسردوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
زشتی كه تو را غمگین كند، بهتر از كاری است كه تو را به نخوت كشاند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابسردوییه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابسردوییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابسردوییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابسردوییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابسردوییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابسردوییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٢:٢٧١٢:٣٥:٣٧١٩:٠٩:١١١٩:٢٦:٣٦٢٣:٥٤:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠١:٣٣١٢:٣٥:٢٧١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٥:١٨١٩:١٠:٢٢١٩:٢٧:٥١٢٣:٥٣:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٥:٠٩١٩:١٠:٥٧١٩:٢٨:٢٩٢٣:٥٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٥:٠١١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٤:٥٣١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٢:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٤:٤٦١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٤:٣٩١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٢:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٤:٣٣١٩:١٣:٥٥١٩:٣١:٣٨٢٣:٥٢:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٤:٢٨١٩:١٤:٣١١٩:٣٢:١٦٢٣:٥٢:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٤:٠٠١٢:٣٤:٢٢١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٥٤٢٣:٥١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٤:١٨١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٤:١٤١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:١١٢٣:٥١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥١:٤٨١٢:٣٤:١١١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥١:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٤:٠٨١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٤:٠٥١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٩:٤٥١٢:٣٤:٠٤١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٤:٠٣١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٤:٠٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٠:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٤:٠٣١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٤:٠٤١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٥٤٢٣:٥٠:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:١٠٢٣:٥٠:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٤:١١١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٤:١٥١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٤:١٧١٢:٣٤:١٩١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٠١٢٣:٥٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٤٢٣:٥٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابسردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابسردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابسردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابسردوییه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابسردوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابسردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابسردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابسردوییه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابسردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابسردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابسردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابسردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابسردوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابسردوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابسردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابسردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابسردوییه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١١:١٢١٢:٤٠:٢٥١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٢٥٠٠:٠٠:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١١:٤٣١٢:٤٠:١٠١٩:٠٨:١١١٩:٢٥:٢١٢٣:٥٩:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٢:١٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:١٦٢٣:٥٩:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٢:٤٤١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:١١٢٣:٥٩:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٣:١٤١٢:٣٩:٢٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠٥٢٣:٥٩:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٣:٤٤١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٠:٥٩٢٣:٥٩:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٤:١٤١٢:٣٨:٤٥١٩:٠٢:٥٠١٩:١٩:٥٢٢٣:٥٨:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٤:٤٤١٢:٣٨:٢٧١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٤٤٢٣:٥٨:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٥:١٣١٢:٣٨:٠٨١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٣٦٢٣:٥٨:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٥:٤٣١٢:٣٧:٤٩١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٨:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٦:١٢١٢:٣٧:٣٠١٨:٥٨:٢٣١٩:١٥:١٩٢٣:٥٧:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٧:١١١٨:٥٧:١٥١٩:١٤:٠٩٢٣:٥٧:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٧:١١١٢:٣٦:٥١١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:٠٠٢٣:٥٧:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٧:٤٠١٢:٣٦:٣٢١٨:٥٤:٥٧١٩:١١:٤٩٢٣:٥٧:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٨:٠٩١٢:٣٦:١١١٨:٥٣:٤٨١٩:١٠:٣٩٢٣:٥٦:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٨:٣٨١٢:٣٥:٥١١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٢٨٢٣:٥٦:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٩:٠٦١٢:٣٥:٣٠١٨:٥١:٢٩١٩:٠٨:١٧٢٣:٥٦:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:١٩:٣٥١٢:٣٥:١٠١٨:٥٠:١٩١٩:٠٧:٠٦٢٣:٥٦:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٠:٠٤١٢:٣٤:٤٩١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٥٥٢٣:٥٥:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٠:٣٢١٢:٣٤:٢٨١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٤:٤٣٢٣:٥٥:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢١:٠١١٢:٣٤:٠٦١٨:٤٦:٤٦١٩:٠٣:٣١٢٣:٥٥:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢١:٢٩١٢:٣٣:٤٥١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٢:١٩٢٣:٥٤:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢١:٥٨١٢:٣٣:٢٤١٨:٤٤:٢٤١٩:٠١:٠٧٢٣:٥٤:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٢:٢٦١٢:٣٣:٠٢١٨:٤٣:١٣١٨:٥٩:٥٥٢٣:٥٤:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٢:٥٥١٢:٣٢:٤١١٨:٤٢:٠١١٨:٥٨:٤٣٢٣:٥٣:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٣:٢٣١٢:٣٢:١٩١٨:٤٠:٤٩١٨:٥٧:٣١٢٣:٥٣:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٣:٥٢١٢:٣١:٥٨١٨:٣٩:٣٨١٨:٥٦:١٩٢٣:٥٣:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٤:٢١١٢:٣١:٣٦١٨:٣٨:٢٦١٨:٥٥:٠٧٢٣:٥٣:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٢٤:٥٠١٢:٣١:١٥١٨:٣٧:١٥١٨:٥٣:٥٥٢٣:٥٢:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٥:١٩١٢:٣٠:٥٤١٨:٣٦:٠٣١٨:٥٢:٤٣٢٣:٢٢:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٢٥:٤٨١١:٣٠:٣٢١٧:٣٤:٥١١٧:٥١:٣١٢٢:٥٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابسردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابسردوییه روستای ابسردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابسردوییه روستای ابسردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابسردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابسردوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابسردوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابسردوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابسردوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابسردوییه

روستای ابسردوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابسردوییه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابسردوییه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ابسردوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابسردوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابسردوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ابسردوییه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابسردوییه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابسردوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابسردوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابسردوییه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابسردوییه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابسردوییه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابسردوییه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو