جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ابسردوییه

مردهک | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ابسردوییه

اذان صبح: ٠٤:١٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤١:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:١٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابسردوییه (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای ابسردوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ابسردوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابسردوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

بوسكالیا
یك زندگی را زمانی می شود با خوشبختی همراه دانست كه آغازش با عشق باشد و پایانش با جاه طلبی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابسردوییه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابسردوییه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابسردوییه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ابسردوییه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابسردوییه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابسردوییه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٧:٥٧١٩:٠٢:٤٥١٩:١٩:٤٩٢٣:٥٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٢:٣٣١٢:٣٧:٤٣١٩:٠٣:١٨١٩:٢٠:٢٤٢٣:٥٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:١٧٠٦:١١:٣١١٢:٣٧:٢٩١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٠٠٢٣:٥٦:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٠:٢٩١٢:٣٧:١٥١٩:٠٤:٢٦١٩:٢١:٣٦٢٣:٥٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٩:٢٨١٢:٣٧:٠١١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:١٢٢٣:٥٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٨:٢٨١٢:٣٦:٤٨١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٢:٤٨٢٣:٥٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٧:٢٨١٢:٣٦:٣٦١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٣:٢٤٢٣:٥٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٦:٢٣١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٤:٠٠٢٣:٥٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٥:٣١١٢:٣٦:١٢١٩:٠٧:١٨١٩:٢٤:٣٦٢٣:٥٥:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٤:٣٣١٢:٣٦:٠٠١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:١٣٢٣:٥٤:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٥:٤٩١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٥:٥٠٢٣:٥٤:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٢٧٢٣:٥٤:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠١:٤٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٠٤٢٣:٥٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٠:٥١١٢:٣٥:١٩١٩:١٠:١٢١٩:٢٧:٤١٢٣:٥٣:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٩:٥٧١٢:٣٥:١٠١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٣:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٩:٠٥١٢:٣٥:٠٢١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٥٦٢٣:٥٣:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:١٣١٢:٣٤:٥٤١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٣٤٢٣:٥٢:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٤:٤٦١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:١١٢٣:٥٢:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٤:٤٠١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٤:٣٣١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٢٧٢٣:٥٢:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٤:٢٨١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٠٥٢٣:٥٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٤:٢٢١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥١:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣٤:١٨١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥١:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:٤١١٢:٣٤:١٤١٩:١٦:٠٩١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥١:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٤:١٠١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥١:١٥١٢:٣٤:٠٨١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:١٧٢٣:٥١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٤:٠٥١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥١:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٤:٠٤١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥٠:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٩:١٦١٢:٣٤:٠٣١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:١٣٢٣:٥٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابسردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابسردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابسردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابسردوییه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ابسردوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابسردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابسردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ابسردوییه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابسردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ابسردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ابسردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابسردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابسردوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابسردوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ابسردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابسردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابسردوییه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ابسردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابسردوییه روستای ابسردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابسردوییه روستای ابسردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ابسردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابسردوییه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابسردوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابسردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابسردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابسردوییه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤١:١٠١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٣:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٣:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٤:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤١:٥٥١٢:٤٠:١٣١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٤:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤٢:١١١٢:٤٠:٢٦١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٣٤٢٣:٥٤:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٢:٢٩١٢:٤٠:٣٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٤:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٢:٤٨١٢:٤٠:٥١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٤٥٢٣:٥٥:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٤٣:٠٨١٢:٤١:٠٣١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٥:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤١:١٥١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٥:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٣:٥٠١٢:٤١:٢٧١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٥:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٤:١٢١٢:٤١:٣٨١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٦:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤١:٥٠١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٦:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٦:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٢:١١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤١٢٣:٥٦:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٢:٢١١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٣٥٢٣:٥٦:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٦:١٤١٢:٤٢:٣١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٢٧٢٣:٥٧:١١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٢:٤١١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:١٨٢٣:٥٧:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٧:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٢:٥٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٧:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٨:٠٣١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٨:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٣:١٥١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٨:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٩:٠١١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:١٠٢٣:٥٨:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٥٢٢٣:٥٨:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٨:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٩:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٤٣:٤٨١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥٩:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥١:٣٤١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٢٧٢٣:٥٩:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥٩:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٢:٣٧١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٣٥٢٣:٥٩:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٠:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٣:٤٢١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٠:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ابسردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابسردوییه روستای ابسردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابسردوییه روستای ابسردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابسردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابسردوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابسردوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابسردوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابسردوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابسردوییه

روستای ابسردوییه بر روی نقشه

روستای ابسردوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابسردوییه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ابسردوییه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ابسردوییه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ابسردوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابسردوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ابسردوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابسردوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابسردوییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابسردوییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابسردوییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ابسردوییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابسردوییه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابسردوییه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابسردوییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابسردوییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابسردوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو