جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ابریزک

چم سنگر | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز ابریزک

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٥:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٥:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٣٨

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابریزک (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای ابریزک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ابریزک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابریزک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
روز محاسبه‌ی مظلوم بر ظالم، سخت‌تر است از روز ستم ظالم بر مظلوم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابریزک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابریزک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابریزک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ابریزک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابریزک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابریزک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٤:٥٧١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٣٢:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٤:٤٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:١٠٠٠:٣١:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٣:٣٦١٣:١٤:٢٨١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٣١:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٢:٢٥١٣:١٤:١٤١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٣١:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤١:١٣١٣:١٤:٠١١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٣٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٣:٤٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٥٠٠:٣٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٣:٣٥١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠١٠٠:٣٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٨٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٣:٢٣١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٣:١١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٩:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٣:٠٠١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:٢٢١٣:١٢:٤٩١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٨:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٣:١٧١٣:١٢:٣٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٢:١٢١٣:١٢:٢٨١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٨:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣١:٠٨١٣:١٢:١٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٧:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٢:١٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٧:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٧:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٨:٠٢١٣:١١:٥٣١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٧:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٧:٠٢١٣:١١:٤٦١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٦:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٦:٠٤١٣:١١:٣٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٦:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٥:٠٦١٣:١١:٣٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٦:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٤:٠٩١٣:١١:٢٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٢٢١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٢:٢٠١٣:١١:١٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢١:٢٧١٣:١١:١٤٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٠:٣٥١٣:١١:١٠٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٥:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٩:٤٤١٣:١١:٠٧٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٨:٥٥١٣:١١:٠٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٨:٠٧١٣:١١:٠٣٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٤:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٢٠١٣:١١:٠٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ابریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابریزک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ابریزک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ابریزک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ابریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ابریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابریزک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابریزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ابریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابریزک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ابریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابریزک روستای ابریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ابریزک روستای ابریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ابریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابریزک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابریزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابریزک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٦:١٥١٣:١٦:٣٤٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:١١٠٠:٢٦:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٦:٤٧٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٢٦:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٦:٤٤١٣:١٧:٠٠٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٢٦:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٧:٠١١٣:١٧:١٣٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٢٧:٠٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٧:١٨١٣:١٧:٢٦٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢٧:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٧:٣٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٧:٥١٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٢٧:٤٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٨:١٩١٣:١٨:٠٣٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٢٨:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٨:٤١١٣:١٨:١٥٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٢٨:١٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٨:٢٧٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٢٨:٣٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٨:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢٩:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:١٠:٢١١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٩:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:١٠:٤٩١٣:١٩:١١٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٧:٣١٠٠:٢٩:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:١١:١٧١٣:١٩:٢١٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٢١٠٠:٢٩:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١١:٤٧١٣:١٩:٣١٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٠:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:١٢:١٧١٣:١٩:٤١٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٣٠:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٢:٤٨١٣:١٩:٥٠٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣٠:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٣:٢٠١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٣٠:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٣١:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٤:٢٦١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣١:٢٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٣١:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٣١:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٦:١٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٢:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٣٢:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٧:٢٣١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٢:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١٨:٠٠١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:١٠٠٠:٣٢:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٢:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٩:١٦١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٣:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٩:٥٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:٣١٠٠:٣٣:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢١:٠٨٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ابریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابریزک روستای ابریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ابریزک روستای ابریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابریزک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابریزک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابریزک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابریزک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابریزک

روستای ابریزک بر روی نقشه

روستای ابریزک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابریزک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابریزک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابریزک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ابریزک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ابریزک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ابریزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابریزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ابریزک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابریزک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابریزک رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ابریزک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابریزک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابریزک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابریزک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابریزک
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ابریزک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابریزک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ابریزک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابریزک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو