جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ابرکوه

ابرکوه | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ابرکوه


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥٤:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٠٧:١١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابرکوه (شهرستان ابرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر ابرکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ابرکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابرکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دكارت
انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول كند، مگر آنكه به راستی در نظر او حقیقت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابرکوه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابرکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابرکوه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ابرکوه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابرکوه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابرکوه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٥:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٣١٠٠:١٤:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:١٣٠٠:١٤:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٥:٣٨١٢:٥٦:١٠١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٣:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٩٠٠:١٣:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٠١٠٠:١٣:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢١:١٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٤٣٠٠:١٢:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٢:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٩:١٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٢:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:١١١٢:٥٤:٤٨١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٥١٠٠:١١:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٧:١٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٣٠٠:١١:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٦:١٠١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:١٦٠٠:١١:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٥:١٢١٢:٥٤:١٩١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٥٩٠٠:١١:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٤:١٤١٢:٥٤:١١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٤٢٠٠:١٠:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٣:١٧١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٠:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٢:٢١١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠٩٠٠:١٠:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١١:٢٦١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٠:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠٩:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٩:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٣:٣١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٣:٢٧١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٩:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٣:١٩١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٣:١٧١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٣:١٤١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٣:١٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٨:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٣:١٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ابرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ابرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ابرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابرکوه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ابرکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ابرکوه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ابرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ابرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابرکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ابرکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ابرکوه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٧:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٧:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٧:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٣:٤٣١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٧:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٦٠٠:٠٧:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٥٠٠:٠٧:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٧:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٤:١١١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٧:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٤:١٨١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٧:١١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٧:١٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٣:٥٠١٢:٥٤:٣٦١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٥٨٠٠:٠٧:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٣:٣٥١٢:٥٤:٤٥١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٧:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٣:٢٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٠٧٠٠:٠٧:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٣:٠٩١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٧:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥٥:١٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:١٢٠٠:٠٧:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥٥:٢٥١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٤٣٠٠:٠٧:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:١٣٠٠:٠٧:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٢:٣٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٧:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:١١٠٠:٠٨:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٦:١٠٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:٠٨:١١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٠٨:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٢:٢٣١٢:٥٦:٣٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٠٨:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥٦:٤٦٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٠٨:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٦:٥٩٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:١٧٠٠:٠٨:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٢٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٧:١١٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٣٨٠٠:٠٩:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٢:٣٥١٢:٥٧:٢٤٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٠٩:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٧:٣٧٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٨٠٠:٠٩:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٧:٥٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٠٩:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٨:٠٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٠٩:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٨:١٦٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٠:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٠:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ابرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ابرکوه شهر ابرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ابرکوه شهر ابرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابرکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابرکوه

اَبَرکوه شهری است در استان یزد ایران. این شهر مرکز شهرستان ابرکوه است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته‌است. این شهرستان در مسیر اتوبان یزد - اقلید - یاسوج قرار دارد

شهر ابرکوه در ویکیپدیا

شهر ابرکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابرکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابرکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابرکوه بر روی نقشه

شهر ابرکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابرکوه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ابرکوه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر ابرکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابرکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابرکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابرکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابرکوه
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابرکوه
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابرکوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابرکوه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ابرکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابرکوه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابرکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو