جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ابرکوه

ابرکوه | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ابرکوه

اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١١
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:٥١

جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٢ شوال ١٤٤٢ قمری
١٤ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابرکوه (شهرستان ابرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ اردیبهشت ٠٠ شهر ابرکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر ابرکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر ابرکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت االله میرزا حسن شیرازی (1270 هـ ش)

امام علی (ع)
امروز تنها عید كسی است كه خداوند روزه‌‏اش را پذیرفته و شب‌زنده‌‏داری‌‏اش را سپاس گزارده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابرکوه

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابرکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابرکوه ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر ابرکوه (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٥ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابرکوه ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابرکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٢:٢١١٢:٥٩:٥٢١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:١٣٠٠:١٩:٠٢
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤١:٠٨١٢:٥٩:٣٥١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٥٣٠٠:١٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٩:٥٥١٢:٥٩:١٨١٩:١٩:١٠١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٨:١٩
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥٩:٠١١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:١٣٠٠:١٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٧:٣٠١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٦:١٨١٢:٥٨:٢٨١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٧:١٤
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٥:٠٧١٢:٥٨:١٢١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:١٥٠٠:١٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٣:٥٦١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٦:١٠
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:١٧٠٠:١٥:٤٩
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٧:١٠١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٥٨٠٠:١٥:٢٨
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٩:١٧١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٥:٠٨
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٦:٤١١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٢١٠٠:١٤:٤٧
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٤:٢٧
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٦:١٣١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٤:٠٧
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٤:٤٧١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٢٦٠٠:١٣:٤٨
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٣:٤٢١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٣:٢٨
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٣:٠٩
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢١:٣٣١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٢:٥١
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٥:١١١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:١٥٠٠:١٢:٣٢
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٢:١٤
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٤:٥٠١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٤٠٠٠:١١:٥٧
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١١٠٦:١٧:٢٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٣٠٠:١١:٤٠
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٤:٣١١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٠٦٠٠:١١:٢٣
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٤٩٠٠:١١:٠٧
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٤:٢٨١٢:٥٤:١٣١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٠:٥١
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٣:٣١١٢:٥٤:٠٥١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:١٦٠٠:١٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٠:٢١
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١١:٤٠١٢:٥٣:٥١١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر ابرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر ابرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر ابرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابرکوه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر ابرکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر ابرکوه

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ابرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابرکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر ابرکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر ابرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر ابرکوه

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر ابرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر ابرکوه شهر ابرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر ابرکوه شهر ابرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ابرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابرکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر ابرکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر ابرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر ابرکوه

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٠١٠٠:١٣:٠٥
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢١:١٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٤٣٠٠:١٢:٤٧
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٢:٢٨
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٩:١٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٢:١٠
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:١١١٢:٥٤:٤٨١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٥١٠٠:١١:٥٣
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٧:١٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٣٠٠:١١:٣٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٦:١٠١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:١٦٠٠:١١:١٩
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٥:١٢١٢:٥٤:١٩١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٥٩٠٠:١١:٠٣
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٨:١١٠٦:١٤:١٤١٢:٥٤:١١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٤٢٠٠:١٠:٤٧
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٣:١٧١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٠:٣١
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٢:٢١١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠٩٠٠:١٠:١٦
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١١:٢٦١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٠:٠٢
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠٩:٤٨
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٩:٣٥
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٣:٣١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٩:٢٢
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٣:٢٧١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٩:٠٩
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٨:٥٨
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٣:١٩١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٨:٤٦
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٣:١٧١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٨:٣٦
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٣:١٤١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٨:٢٦
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٣:١٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٨:١٦
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٣:١٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٨:٠٧
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٣:١١١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٠٧:٥٩
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٣:١١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٠٧:٥١
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠١:١٧١٢:٥٣:١٢١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٧:٤٤
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٣:١٣١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠٧:٣٧
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٣:١٥١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٤١٠٠:٠٧:٣٢
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٣:١٧١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٧:٢٦
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٧:٢٢
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٧:١٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٧:١٤

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر ابرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر ابرکوه شهر ابرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر ابرکوه شهر ابرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابرکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابرکوه

اَبَرکوه شهری است در استان یزد ایران. این شهر مرکز شهرستان ابرکوه است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته‌است. این شهرستان در مسیر اتوبان یزد - اقلید - یاسوج قرار دارد

شهر ابرکوه در ویکیپدیا

شهر ابرکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابرکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابرکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابرکوه بر روی نقشه

شهر ابرکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابرکوه
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر ابرکوه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر ابرکوه + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر ابرکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر ابرکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر ابرکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابرکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ابرکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابرکوه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابرکوه
زمان پخش اذان زنده به افق ابرکوه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابرکوه ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ ابرکوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ابرکوه
افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ ابرکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابرکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو