جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ابراهیم باغی


اذان صبح: ٠٤:١٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٩
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٤

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای ابراهیم باغی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ابراهیم باغی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابراهیم باغی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فریمن
آن كس كه می تواند از بدی جلوگیری نماید و با وجود این چنین نمی كند، خود دستیار كسی است كه بدی می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابراهیم باغی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم باغی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ابراهیم باغی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم باغی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم باغی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٨:٤٣١٣:٠٩:٤٩١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٥:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٥:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٥١١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٢٤:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢٤:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٣:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٨:١٥١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٢:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٢:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٧:٤١١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٢:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢١:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٧:٢٠١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:١٧٠٠:٢١:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٧:١١١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٩٠٠:٢١:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٠:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٠:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٠:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٠:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٧:٢١١٣:٠٦:٣١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٦:١٨١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٩:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٥:١٨١٣:٠٦:١٩١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:١٤٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٤:١٨١٣:٠٦:١٤١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٨:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٣:١٩١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٥١٠٠:١٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١١:٢٦١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٨:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:٣١١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٧:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٧:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ابراهیم باغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ابراهیم باغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ابراهیم باغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم باغی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ابراهیم باغی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابراهیم باغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم باغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ابراهیم باغی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابراهیم باغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ابراهیم باغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ابراهیم باغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابراهیم باغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ابراهیم باغی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم باغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم باغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ابراهیم باغی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠١:١٣١٣:٠٦:١٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٦:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٦:١٥٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٦:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٦:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٦:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٥:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٣٥٠٠:١٥:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:١٨٠٠:١٥:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٠١٠٠:١٥:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٧:٠١٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٤٣٠٠:١٥:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٤٠٠:١٥:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٧:١٨٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٠٥٠٠:١٥:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٤٤٠٠:١٥:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٥:٥١١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٢٢٠٠:١٥:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٥:٣٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٥٩٠٠:١٦:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٥:٥٥:٢٠١٣:٠٧:٥٧٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤١:٣٥٠٠:١٦:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٥٥:٠٧١٣:٠٨:٠٧٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٢:١٠٠٠:١٦:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠٨:١٨٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٤٤٠٠:١٦:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٨٠٥:٥٤:٤٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:١٧٠٠:١٦:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٥٤:٣٨١٣:٠٨:٤١٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:٤٨٠٠:١٦:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٥٤:٣١١٣:٠٨:٥٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:١٩٠٠:١٦:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٥٤:٢٦١٣:٠٩:٠٤٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:٤٨٠٠:١٦:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٤:٢٣١٣:٠٩:١٦٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٥:١٥٠٠:١٦:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٥٤:٢٢١٣:٠٩:٢٩٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٥:٤٢٠٠:١٧:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٥٤:٢٢١٣:٠٩:٤١٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٠٦٠٠:١٧:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٥٤:٢٤١٣:٠٩:٥٤٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٦:٣٠٠٠:١٧:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٥٤:٢٧١٣:١٠:٠٧٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٦:٥٢٠٠:١٧:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٥٤:٣٢١٣:١٠:٢٠٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٧:١٣٠٠:١٧:٤٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٥٤:٣٩١٣:١٠:٣٣٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٧:٣٢٠٠:١٧:٥٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٥٤:٤٧١٣:١٠:٤٦٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٧:٤٩٠٠:١٨:٠٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٥٤:٥٧١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٨:٠٥٠٠:١٨:١٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٥:٠٨١٣:١١:١٢٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٨:١٩٠٠:١٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ابراهیم باغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ابراهیم باغی روستای ابراهیم باغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ابراهیم باغی روستای ابراهیم باغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابراهیم باغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابراهیم باغی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابراهیم باغی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابراهیم باغی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابراهیم باغی

روستای ابراهیم باغی بر روی نقشه

روستای ابراهیم باغی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابراهیم باغی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ابراهیم باغی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ابراهیم باغی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ابراهیم باغی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابراهیم باغی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابراهیم باغی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابراهیم باغی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابراهیم باغی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابراهیم باغی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ابراهیم باغی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ابراهیم باغی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابراهیم باغی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو