جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ابراهیم باغی


اذان صبح: ٠٥:١٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٥١
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١١:٢٥

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای ابراهیم باغی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ابراهیم باغی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابراهیم باغی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسمایلز
اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابراهیم باغی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم باغی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابراهیم باغی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم باغی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم باغی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٧:١٩١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٣١٠٠:٢١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٧:٠٩١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٢٣٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٧:٠١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٠:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٩:١٤١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٨:١٠١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٦:٣١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٦:١٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٩:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٦:١٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٨:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:١٢٠٠:١٨:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٨:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١١:١٣١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٨:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٧:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٧:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٥٢٠٠:١٦:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٣٢٠٠:١٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٠:٠١٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠١:٥١١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٦:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠١:١٣١٣:٠٦:١٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٦:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٦:١٥٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٦:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٠١٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٦:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم باغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم باغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم باغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم باغی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ابراهیم باغی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابراهیم باغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم باغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ابراهیم باغی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابراهیم باغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ابراهیم باغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ابراهیم باغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابراهیم باغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم باغی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابراهیم باغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم باغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم باغی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٢:٠٥١١:٥٣:٥٤١٧:٢٥:١٦١٧:٤٣:٣٧٢٣:١٢:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:٥٨١١:٥٣:٤٦١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:٢٩٢٣:١٢:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٣:٥٣١١:٥٣:٣٩١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٢٢٢٣:١٢:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٤:٤٧١١:٥٣:٣٢١٧:٢١:٥٠١٧:٤٠:١٦٢٣:١١:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٥:٤٢١١:٥٣:٢٦١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٩:١٢٢٣:١١:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٦:٣٧١١:٥٣:٢١١٧:١٩:٣٨١٧:٣٨:٠٨٢٣:١١:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٧:٣٢١١:٥٣:١٦١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:٠٦٢٣:١١:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٨:٢٨١١:٥٣:١٣١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٠٥٢٣:١١:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٢٤١١:٥٣:١٠١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٠٦٢٣:١١:١٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٠:٢١١١:٥٣:٠٨١٧:١٥:٢٨١٧:٣٤:٠٧٢٣:١١:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:١٨١١:٥٣:٠٦١٧:١٤:٢٩١٧:٣٣:١٠٢٣:١١:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٢:١٥١١:٥٣:٠٦١٧:١٣:٣١١٧:٣٢:١٥٢٣:١١:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٣:١٢١١:٥٣:٠٦١٧:١٢:٣٥١٧:٣١:٢١٢٣:١٠:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٤:٠٩١١:٥٣:٠٧١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٢٨٢٣:١٠:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٥:٠٧١١:٥٣:٠٩١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٣٦٢٣:١٠:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٦:٠٥١١:٥٣:١١١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٨:٤٦٢٣:١٠:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٧:٠٣١١:٥٣:١٥١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٥٨٢٣:١٠:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٨:٠١١١:٥٣:١٩١٧:٠٨:١٣١٧:٢٧:١١٢٣:١٠:٥١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٩:٠٠١١:٥٣:٢٤١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٦:٢٦٢٣:١٠:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٩:٥٨١١:٥٣:٣٠١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٥:٤٢٢٣:١٠:٥٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٥٧١١:٥٣:٣٧١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٥:٠٠٢٣:١٠:٥٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤١:٥٥١١:٥٣:٤٤١٧:٠٥:١١١٧:٢٤:١٩٢٣:١١:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٢:٥٤١١:٥٣:٥٣١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٤٠٢٣:١١:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:٥٣١١:٥٤:٠٢١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٣:٠٣٢٣:١١:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٤:١٢١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٢٧٢٣:١١:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٥:٥١١١:٥٤:٢٣١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٥٤٢٣:١١:٢٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٦:٤٩١١:٥٤:٣٥١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٢١٢٣:١١:٣٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٧:٤٨١١:٥٤:٤٨١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٥١٢٣:١١:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٨:٤٧١١:٥٥:٠٢١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٢٣٢٣:١١:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:٤٥١١:٥٥:١٦١٧:٠٠:٢٩١٧:١٩:٥٦٢٣:١٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابراهیم باغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم باغی روستای ابراهیم باغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم باغی روستای ابراهیم باغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابراهیم باغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابراهیم باغی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابراهیم باغی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابراهیم باغی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابراهیم باغی

روستای ابراهیم باغی بر روی نقشه

روستای ابراهیم باغی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابراهیم باغی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ابراهیم باغی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ابراهیم باغی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابراهیم باغی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ابراهیم باغی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ابراهیم باغی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابراهیم باغی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابراهیم باغی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابراهیم باغی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ابراهیم باغی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابراهیم باغی
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابراهیم باغی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم باغی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو