جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ابراهیم آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای ابراهیم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابراهیم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابراهیم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
مشورت، حصاری (در مقابل) پشیمانی و ایمنی (در مقابل) سرزنش (دیگران) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابراهیم آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابراهیم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٤:١٤١٢:٥٢:٠١١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٣:١٢١٢:٥١:٥١١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٢:١١١٢:٥١:٤٢١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١١:١١١٢:٥١:٣٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٠:١٣١٢:٥١:٢٥١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٩:١٥١٢:٥١:١٧١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥١:١٠١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥١:٠٣١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٦:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٦:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٦:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠١:٢١١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٥:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٠:٢٨١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٠٤٠٠:٠٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٣٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٤:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٤:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٠٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٤:٣١١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٤:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٢:٥٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابراهیم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابراهیم آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٢٦٠٠:١٤:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٤:١٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:١٤٠٠:١٤:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٤:٥١١٢:٥٦:١٧١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٠٢٠٠:١٤:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٦:٠١١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٤:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٣٦٠٠:١٣:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٦:٤٣١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٢٢٠٠:١٣:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٣:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٤:٥٠١٩:٢١:١٣١٩:٣٨:٥٣٠٠:١٣:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٤:٣٢١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٣:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٤:١٣١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٢١٠٠:١٢:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٩:٤٨١٢:٥٣:٥٤١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٠٤٠٠:١٢:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٠:٢٥١٢:٥٣:٣٥١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٢:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٣:١٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٣٠٠٠:١٢:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٢:٥٥١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:١٣٠٠:١١:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٢:٣٥١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٥٥٠٠:١١:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٢:٥١١٢:٥٢:١٥١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٣٦٠٠:١١:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٣:٢٧١٢:٥١:٥٤١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:١٨٠٠:١١:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥١:٣٣١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٥:٥٩٠٠:١٠:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٤:٣٩١٢:٥١:١٣١٩:٠٧:١٦١٩:٢٤:٤٠٠٠:١٠:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٠:٥١١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٢٠٠٠:١٠:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٠:٣٠١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٠١٠٠:١٠:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٠:٠٩١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٠:٤١٠٠:٠٩:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٧:٠٤١٢:٤٩:٤٨١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٢٢٠٠:٠٩:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٧:٤٠١٢:٤٩:٢٦١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:٠٢٠٠:٠٩:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٨:١٦١٢:٤٩:٠٥١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٤٢٠٠:٠٨:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٣٨:٥٢١٢:٤٨:٤٣١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٢٢٠٠:٠٨:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٣٩:٢٨١٢:٤٨:٢٢١٨:٥٦:٤٥١٩:١٤:٠٢٠٠:٠٨:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٠:٠٥١٢:٤٨:٠٠١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٤٣٠٠:٠٧:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٠:٤١١٢:٤٧:٣٩١٨:٥٤:٠٧١٩:١١:٢٣٠٠:٠٧:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤١:١٨١٢:٤٧:١٧١٨:٥٢:٤٨١٩:١٠:٠٣٢٣:٣٧:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤١:٥٤١١:٤٦:٥٦١٧:٥١:٢٨١٨:٠٨:٤٤٢٣:٠٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد روستای ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد روستای ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابراهیم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابراهیم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابراهیم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابراهیم آباد

روستای ابراهیم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابراهیم آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابراهیم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ابراهیم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابراهیم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابراهیم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابراهیم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابراهیم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابراهیم آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابراهیم آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ابراهیم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو