جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد

خرم دشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز ابراهیم آباد


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٣١
اذان ظهر: ١٣:١٦:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٠١
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای ابراهیم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابراهیم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابراهیم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

لئوبوسكالیا
هر كسی را می‌توان دوست داشت، فقط از آن رو كه انسان است و یكی از آفریده‌های بی‌همتای خداوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابراهیم آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابراهیم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابراهیم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٩:٣٢١٣:١١:٥٦١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٦:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٨:٢٣١٣:١١:٤٦١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٦:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٧:١٥١٣:١١:٣٧١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٠٨١٣:١١:٢٨١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٥:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٥:٠٣١٣:١١:٢٠١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:١١:١٢١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٤:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:١١:٠٥١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢١:٥٢١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٤:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٠:٥٢٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٤:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٩:٥٠١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٣:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٨:٥١١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٣:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٧:٥٣١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٣:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٦:٥٦١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٣:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٦:٠٠١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٢:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٣:٢٢١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٢:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٢:٣٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١١:٤٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٠:٥٥١٣:١٠:٢١٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢١:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٠:٠٩١٣:١٠:٢٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢١:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٠:٢٣٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢١:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٠:٢٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢١:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٨:٠٠١٣:١٠:٢٨٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٧:٢٠١٣:١٠:٣١٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:١١٠٠:٢١:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٠:٣٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٠:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٠:٣٨٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:١٠:٤٣٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٠:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٤:٥٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابراهیم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ابراهیم آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:٣١١٣:١٦:٤٤١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٠١٠٠:٣٢:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٤٠:١٦١٣:١٦:٢٨١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:٣٢:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤١:٠٠١٣:١٦:١٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٣٢:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤١:٤٥١٣:١٥:٥٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٣٢:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٢:٣٠١٣:١٥:٣٩١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣١:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:١٤١٣:١٥:٢١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٣١:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٣:٥٩١٣:١٥:٠٣١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٣١:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٤:٤٥١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣١:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٥:٢٨١٣:١٤:٢٧١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٣٠٠:٣١:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٦:١٢١٣:١٤:٠٨١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٩٠٠:٣١:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٣:٤٩١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٥٠٠:٣٠:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٧:٤٠١٣:١٣:٣٠١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٠٠٠٠:٣٠:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٨:٢٤١٣:١٣:١٠١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٥٠٠:٣٠:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٩:٠٨١٣:١٢:٥٠١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:١٠٠٠:٣٠:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:٥٢١٣:١٢:٣٠١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٤٥٠٠:٢٩:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٠:٣٥١٣:١٢:١٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:١٩٠٠:٢٩:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥١:١٩١٣:١١:٤٩١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٥٢٠٠:٢٩:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٢:٠٣١٣:١١:٢٨١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٢٦٠٠:٢٩:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٤٦١٣:١١:٠٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٨:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٠:٤٦١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٣٢٠٠:٢٨:٣٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٤:١٤١٣:١٠:٢٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:٢٨:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٠:٠٤١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٣٨٠٠:٢٨:٠١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٩:٤٢١٩:٢٣:١١١٩:٤١:١١٠٠:٢٧:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٦:٢٤١٣:٠٩:٢١١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:٤٣٠٠:٢٧:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٧:٠٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:١٦٠٠:٢٧:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٧:٥٢١٣:٠٨:٣٨١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٤٨٠٠:٢٦:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٨:٣٦١٣:٠٨:١٧١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:٢١٠٠:٢٦:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٩:١٩١٣:٠٧:٥٥١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٥٤٠٠:٢٦:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٠:٠٣١٣:٠٧:٣٤١٩:١٤:٣٠١٩:٣٢:٢٦٠٠:٢٥:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٠:٤٨١٣:٠٧:١٢١٩:١٣:٠٤١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٥:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠١:٣٢١٢:٠٦:٥١١٨:١١:٣٧١٨:٢٩:٣٢٢٣:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد روستای ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابراهیم آباد روستای ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابراهیم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابراهیم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابراهیم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابراهیم آباد

روستای ابراهیم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابراهیم آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابراهیم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابراهیم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابراهیم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ابراهیم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابراهیم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابراهیم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابراهیم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابراهیم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابراهیم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابراهیم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو