جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد

اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ابراهیم آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥٣

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر ابراهیم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ابراهیم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابراهیم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جك كانفیلد
بیشتر از آنچه می‌بخشید، دریافت می‌كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابراهیم آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابراهیم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ابراهیم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابراهیم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٢:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٧:١٦١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢١:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٤٠٠:٢١:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:١٢١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٤٠٠:٢١:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢١:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٠:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٦:٤٠١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٧:١١١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٦:١٤١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:١٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١٢٠٠:١٩:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٩:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٦:١٧١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٩:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١١٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٤١٠٠:١٩:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١١:٤٥١٣:٠٦:١٢٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٨:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٦:١٠٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:١٩٠٠:١٨:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٨:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٨:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٦:١١٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٨:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٧:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٧:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٧:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٧:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٦:٤١٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ابراهیم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ابراهیم آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابراهیم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابراهیم آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٢٥١٣:١٢:٣٢١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٨:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٢:١٦١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٨:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٢:٠٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٨:٣٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٨:٣٣١٣:١١:٤٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٨:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٩:١٦١٣:١١:٢٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٨:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٩:٥٨١٣:١١:٠٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٨:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٠:٤١١٣:١٠:٥١١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٧:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤١:٢٣١٣:١٠:٣٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٧:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٠٥١٣:١٠:١٤١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢٧:٣٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠٩:٥٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٧:١٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٣:٣٠١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٧:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٩:١٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٥٣٠٠:٢٦:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٤:٥٤١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢٦:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٥:٣٦١٣:٠٨:٣٨١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:٠٧٠٠:٢٦:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٦:١٧١٣:٠٨:١٨١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٤٣٠٠:٢٦:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٦:٥٩١٣:٠٧:٥٧١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:١٩٠٠:٢٥:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٧:٤١١٣:٠٧:٣٧١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:٢٥:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٨:٢٢١٣:٠٧:١٦١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٣١٠٠:٢٥:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٩:٠٤١٣:٠٦:٥٥١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٠٦٠٠:٢٥:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٩:٤٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٤١٠٠:٢٤:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٠:٢٧١٣:٠٦:١٣١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:١٦٠٠:٢٤:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥١:٠٨١٣:٠٥:٥١١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٥١٠٠:٢٤:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥١:٥٠١٣:٠٥:٣٠١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٢٦٠٠:٢٤:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٢:٣١١٣:٠٥:٠٨١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٠١٠٠:٢٣:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٣:١٣١٣:٠٤:٤٧١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٣٥٠٠:٢٣:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٣:٥٥١٣:٠٤:٢٥١٩:١٤:٢٤١٩:٣٢:١٠٠٠:٢٣:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٤:٣٦١٣:٠٤:٠٤١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٥:١٨١٣:٠٣:٤٢١٩:١١:٣٤١٩:٢٩:١٩٠٠:٢٢:٣٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٦:٠٠١٣:٠٣:٢١١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٥٤٠٠:٢٢:١٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٦:٤٢١٣:٠٣:٠٠١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٢٩٢٣:٥١:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٠٢:٣٨١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٥:٠٤٢٣:٢١:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابراهیم آباد شهر ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ابراهیم آباد شهر ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابراهیم آباد

ابراهیم‌آباد (اراک)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی ایران است

شهر ابراهیم آباد در ویکیپدیا

شهر ابراهیم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابراهیم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابراهیم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابراهیم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابراهیم آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ابراهیم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابراهیم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابراهیم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ابراهیم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابراهیم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ابراهیم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابراهیم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابراهیم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابراهیم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو