جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد

اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ابراهیم آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٥٣
اذان مغرب: ١٨:١٥:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٢٩

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر ابراهیم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ابراهیم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابراهیم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

آنتوان دوسنت اگزوپری
عشق آن نیست كه به هم خیره شویم، عشق آن است كه هر دو به یك سو بنگریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ابراهیم آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابراهیم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ابراهیم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ابراهیم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٨:٤٨١٣:٠٩:٤٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٦:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠١٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٩:٣٥١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٥:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٩:٢١١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٥:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٨:١٨١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٣:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٣:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٢:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٢:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٢:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٧:١٧١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢١:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٠٠٠:٢١:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢١:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢١:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٠:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٠:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٠:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٠:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٩:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٣:٤١١٣:٠٦:١٧١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٩:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:٥٧١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٩:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:٠٧١٣:٠٦:١٠٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:١٨١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابراهیم آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ابراهیم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ابراهیم آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابراهیم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابراهیم آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابراهیم آباد شهر ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ابراهیم آباد شهر ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابراهیم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ابراهیم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ابراهیم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابراهیم آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٧:٥٨١٢:٠٢:٢٤١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٠١٢٣:٢١:٢٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٨:٤٠١٢:٠٢:٠٣١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٢:٣٦٢٣:٢١:٠٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٩:٢٣١٢:٠١:٤٢١٨:٠٣:٢٩١٨:٢١:١٢٢٣:٢٠:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٠:٠٦١٢:٠١:٢١١٨:٠٢:٠٤١٨:١٩:٤٨٢٣:٢٠:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٠١:٠٠١٨:٠٠:٤٠١٨:١٨:٢٣٢٣:٢٠:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠١:٣٢١٢:٠٠:٤٠١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٠٠٢٣:١٩:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٠:٢٠١٧:٥٧:٥٣١٨:١٥:٣٦٢٣:١٩:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٢:٥٨١٢:٠٠:٠٠١٧:٥٦:٣٠١٨:١٤:١٣٢٣:١٩:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٣:٤٢١١:٥٩:٤٠١٧:٥٥:٠٧١٨:١٢:٥١٢٣:١٨:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٤:٢٦١١:٥٩:٢١١٧:٥٣:٤٤١٨:١١:٢٨٢٣:١٨:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٥:١٠١١:٥٩:٠١١٧:٥٢:٢٢١٨:١٠:٠٦٢٣:١٨:١٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٥:٥٤١١:٥٨:٤٣١٧:٥١:٠٠١٨:٠٨:٤٥٢٣:١٧:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٦:٣٩١١:٥٨:٢٤١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٢٤٢٣:١٧:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٧:٢٣١١:٥٨:٠٦١٧:٤٨:١٨١٨:٠٦:٠٤٢٣:١٧:٢١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٨:٠٩١١:٥٧:٤٨١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:٤٤٢٣:١٧:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٨:٥٤١١:٥٧:٣١١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٣:٢٥٢٣:١٦:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٩:٤٠١١:٥٧:١٤١٧:٤٤:١٨١٨:٠٢:٠٦٢٣:١٦:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:٢٦١١:٥٦:٥٧١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٠:٤٨٢٣:١٦:١٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١١:١٣١١:٥٦:٤٢١٧:٤١:٤١١٧:٥٩:٣١٢٣:١٥:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١١:٥٩١١:٥٦:٢٦١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٨:١٤٢٣:١٥:٣٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٢:٤٧١١:٥٦:١١١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٦:٥٨٢٣:١٥:٢٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١٣:٣٤١١:٥٥:٥٧١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٥:٤٣٢٣:١٥:٠٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٢٢١١:٥٥:٤٣١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٤:٢٩٢٣:١٤:٥٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:١٠١١:٥٥:٢٩١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٣:١٦٢٣:١٤:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٥:٥٩١١:٥٥:١٧١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٢:٠٣٢٣:١٤:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٤٨١١:٥٥:٠٥١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:٥١٢٣:١٤:١١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٧:٣٧١١:٥٤:٥٣١٧:٣١:٤٠١٧:٤٩:٤٠٢٣:١٣:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٢٧١١:٥٤:٤٢١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٣٠٢٣:١٣:٤٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٩:١٧١١:٥٤:٣٢١٧:٢٩:١٨١٧:٤٧:٢٢٢٣:١٣:٣٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٠:٠٨١١:٥٤:٢٢١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٦:١٤٢٣:١٣:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ابراهیم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابراهیم آباد شهر ابراهیم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ابراهیم آباد شهر ابراهیم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ابراهیم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ابراهیم آباد

ابراهیم‌آباد (اراک)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی ایران است

شهر ابراهیم آباد در ویکیپدیا

شهر ابراهیم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ابراهیم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ابراهیم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ابراهیم آباد بر روی نقشه

شهر ابراهیم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ابراهیم آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ابراهیم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ابراهیم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابراهیم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابراهیم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ابراهیم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابراهیم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ابراهیم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابراهیم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابراهیم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ابراهیم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ابراهیم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو