جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابدهگاه

امامزاده جعفر | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ابدهگاه


اذان صبح: ٠٥:٢٣:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥١
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٢٥

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابدهگاه (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای ابدهگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ابدهگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابدهگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

كریتس
هر كه هستیم و هر كجا هستیم، خودمان اینگونه خواسته ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابدهگاه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابدهگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابدهگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابدهگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابدهگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابدهگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:١٥٠٠:٢١:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٣:٥٧١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢١:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٣:٤٨١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢١:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٣:٣١١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٠:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٣:١٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٢٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٩:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٩:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٧٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٨:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٨:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٨:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٥:١٦١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٨:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٨:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٣:٥١١٣:٠٢:٣٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٧:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:١٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٣١١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٣٠٠٠:١٧:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١١:٥٣١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٢٠٠:١٧:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٤٠٦:١١:١٦١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٧:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٠:٤١١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:١٥٠٠:١٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٧:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٧:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:١٥٠٠:١٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٧:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدهگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدهگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدهگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابدهگاه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ابدهگاه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدهگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابدهگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ابدهگاه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٢:٢٨١٣:١١:٤٦١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٣٦٠٠:٣١:٤٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠١:١٥١٣:١١:٢٨١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:١٥٠٠:٣١:٢٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٠:٠٢١٣:١١:١٠١٩:٢٢:٤٧١٩:٣٩:٥٣٠٠:٣١:٠٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٩:٢٣٠٦:٥٨:٤٨١٣:١٠:٥٢١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٣١٠٠:٣٠:٤٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٧:٣٥١٣:١٠:٣٤١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠٩٠٠:٣٠:٢٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٦:٢٢١٣:١٠:١٦١٩:٢٤:٣٩١٩:٤١:٤٧٠٠:٣٠:٠١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٢٥٠٠:٢٩:٣٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٣:٥٧١٣:٠٩:٤١١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٠٣٠٠:٢٩:١٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤١٠٠:٢٨:٥٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥١:٣٣١٣:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٠٠٠:٢٨:٣٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٠:٢١١٣:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٤:٥٨٠٠:٢٨:١٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٤٩:١٠١٣:٠٨:٣١١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٣٦٠٠:٢٧:٥١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٨:١٤١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:١٥٠٠:٢٧:٢٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٦:٤٨١٣:٠٧:٥٨١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٦:٥٤٠٠:٢٧:٠٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٧:٤١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٣٢٠٠:٢٦:٤٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٤:٢٨١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:١١٠٠:٢٦:٢٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٣:١٩١٣:٠٧:٠٩١٩:٣١:٢٨١٩:٤٨:٥٠٠٠:٢٦:٠٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٢:١٠١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٣٠٠٠:٢٥:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤١:٠٢١٣:٠٦:٣٨١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٠٩٠٠:٢٥:٢٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٩:٥٤١٣:٠٦:٢٤١٩:٣٣:٢١١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٥:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٨:٤٧١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٤:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٧:٤١١٣:٠٥:٥٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٠٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٥:٤١١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٤٨٠٠:٢٤:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٩٠٠:٢٣:٤٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٣١٠٦:٣٤:٢٥١٣:٠٥:١٥١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٣:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٥:٠٢١٩:٣٧:١١١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٣:٠٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٤:٥٠١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٢:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣١:١٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٢:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٢:١٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٤:١٧١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢١:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابدهگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ابدهگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ابدهگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابدهگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابدهگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابدهگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدهگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابدهگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابدهگاه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:٠٩:٤٩١٢:١٣:٣٤١٨:١٧:٤٧١٨:٣٤:٤٨٠٠:٠٣:٥٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٤٠٧:٠٨:٣٦١٣:١٣:١٦١٩:١٨:٢٤١٩:٣٥:٢٦٠٠:٣٣:٣٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٦٠٧:٠٧:٢٢١٣:١٢:٥٨١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٠٤٠٠:٣٣:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٨٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٢:٤٠١٩:١٩:٤٠١٩:٣٦:٤٢٠٠:٣٢:٥٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٤:٥٥١٣:١٢:٢٢١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٢٠٠٠:٣٢:٢٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤١٠٧:٠٣:٤٢١٣:١٢:٠٤١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٧:٥٨٠٠:٣٢:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٢:٢٨١٣:١١:٤٦١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٣٦٠٠:٣١:٤٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠١:١٥١٣:١١:٢٨١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:١٥٠٠:٣١:٢٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٠:٠٢١٣:١١:١٠١٩:٢٢:٤٧١٩:٣٩:٥٣٠٠:٣١:٠٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٣٠٦:٥٨:٤٨١٣:١٠:٥٢١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٣١٠٠:٣٠:٤٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٧:٣٥١٣:١٠:٣٤١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠٩٠٠:٣٠:٢٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٦:٢٢١٣:١٠:١٦١٩:٢٤:٣٩١٩:٤١:٤٧٠٠:٣٠:٠١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٢٥٠٠:٢٩:٣٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٣:٥٧١٣:٠٩:٤١١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٠٣٠٠:٢٩:١٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤١٠٠:٢٨:٥٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥١:٣٣١٣:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٠٠٠:٢٨:٣٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٠:٢١١٣:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٤:٥٨٠٠:٢٨:١٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٤٩:١٠١٣:٠٨:٣١١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٣٦٠٠:٢٧:٥١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٨:١٤١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:١٥٠٠:٢٧:٢٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٦:٤٨١٣:٠٧:٥٨١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٦:٥٤٠٠:٢٧:٠٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٧:٤١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٣٢٠٠:٢٦:٤٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٤:٢٨١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:١١٠٠:٢٦:٢٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٣:١٩١٣:٠٧:٠٩١٩:٣١:٢٨١٩:٤٨:٥٠٠٠:٢٦:٠٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٢:١٠١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٣٠٠٠:٢٥:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤١:٠٢١٣:٠٦:٣٨١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٠٩٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٩:٥٤١٣:٠٦:٢٤١٩:٣٣:٢١١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٥:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٨:٤٧١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٤:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٧:٤١١٣:٠٥:٥٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٠٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٥:٤١١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٤٨٠٠:٢٤:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٩٠٠:٢٣:٤٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣١٠٦:٣٤:٢٥١٣:٠٥:١٥١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ابدهگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابدهگاه روستای ابدهگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ابدهگاه روستای ابدهگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابدهگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابدهگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابدهگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابدهگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابدهگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابدهگاه

روستای ابدهگاه بر روی نقشه

روستای ابدهگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابدهگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابدهگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابدهگاه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ابدهگاه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ابدهگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابدهگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابدهگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابدهگاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابدهگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابدهگاه
زمان پخش اذان زنده به افق ابدهگاه
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابدهگاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابدهگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ابدهگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابدهگاه
افق شرعی امروز فردا ابدهگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابدهگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو