جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابدر

سیه بنوییه | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ابدر


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١٠
غروب آفتاب: ١٨:٤٦:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٠٣:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٠٠

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابدر (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای ابدر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است كه صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابدر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١١٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٩:٥٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٩:٤٧١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٩:٣٨١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠١:٥١١٢:٣٩:٣٠١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٩:٢٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٠٠٢٣:٥٦:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٩:١٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٩:٠٨١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٦:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٥:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١١٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٨:٥١١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٢١٢٣:٥٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٨:٤٧١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٥:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٤١٢٣:٥٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٢١٢٣:٥٥:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٥:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٨:٣٤١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٤:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٤:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٤:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥١:٠١١٢:٣٨:٣١١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٨:٣١١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٤:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٤:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:١٧٢٣:٥٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٥٦٢٣:٥٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٨:٥٢١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:١١٢٣:٥٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابدر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ابدر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ابدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ابدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٤:٢٩١٢:٤٤:٥٤١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:١٧٠٠:٠٣:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٠٢١٢:٤٤:٣٨١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:١٠٠٠:٠٣:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٣٤١٢:٤٤:٢٢١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:٠٣٠٠:٠٣:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٤:٠٦١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:٥٦٠٠:٠٣:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:٣٩١٢:٤٣:٤٩١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٤٨٠٠:٠٣:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٧:١٢١٢:٤٣:٣١١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٣٩٠٠:٠٣:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٧:٤٤١٢:٤٣:١٣١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٣٠٠٠:٠٢:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٨:١٦١٢:٤٢:٥٥١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٢٠٠٠:٠٢:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٨:٤٨١٢:٤٢:٣٧١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٠٠٠:٠٢:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٩:١٩١٢:٤٢:١٨١٩:٠٤:٥٠١٩:٢١:٥٩٠٠:٠٢:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٩:٥١١٢:٤١:٥٩١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٤٨٠٠:٠١:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٠:٢٢١٢:٤١:٤٠١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٣٦٠٠:٠١:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٠:٥٤١٢:٤١:٢٠١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٢٤٠٠:٠١:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢١:٢٥١٢:٤١:٠٠١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:١٢٠٠:٠١:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢١:٥٦١٢:٤٠:٤٠١٨:٥٨:٥٧١٩:١٥:٥٩٠٠:٠٠:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٢:٢٧١٢:٤٠:٢٠١٨:٥٧:٤٦١٩:١٤:٤٦٠٠:٠٠:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٢:٥٨١٢:٣٩:٥٩١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٣٣٠٠:٠٠:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٣:٢٩١٢:٣٩:٣٩١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:١٩٠٠:٠٠:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٤:٠٠١٢:٣٩:١٨١٨:٥٤:٠٨١٩:١١:٠٦٢٣:٥٩:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٤:٣١١٢:٣٨:٥٧١٨:٥٢:٥٥١٩:٠٩:٥٢٢٣:٥٩:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٥:٠٢١٢:٣٨:٣٥١٨:٥١:٤٢١٩:٠٨:٣٧٢٣:٥٩:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٥:٣٢١٢:٣٨:١٤١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:٢٣٢٣:٥٨:٥٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٦:٠٣١٢:٣٧:٥٣١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:٠٩٢٣:٥٨:٣٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٦:٣٤١٢:٣٧:٣١١٨:٤٨:٠١١٩:٠٤:٥٥٢٣:٥٨:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٧:٠٥١٢:٣٧:١٠١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٣:٤٠٢٣:٥٨:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٢٧:٣٦١٢:٣٦:٤٨١٨:٤٥:٣٤١٩:٠٢:٢٦٢٣:٥٧:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٢٨:٠٧١٢:٣٦:٢٧١٨:٤٤:٢٠١٩:٠١:١١٢٣:٥٧:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٣٦:٠٥١٨:٤٣:٠٦١٨:٥٩:٥٧٢٣:٥٧:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٢٩:٠٩١٢:٣٥:٤٤١٨:٤١:٥٢١٨:٥٨:٤٢٢٣:٥٦:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٢٩:٤٠١٢:٣٥:٢٢١٨:٤٠:٣٨١٨:٥٧:٢٨٢٣:٢٦:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:١٢٠٥:٣٠:١١١١:٣٥:٠١١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٦:١٤٢٢:٥٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر روستای ابدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر روستای ابدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ابدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابدر

روستای ابدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابدر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ابدر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ابدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابدر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابدر
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابدر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ابدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابدر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابدر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ابدر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو