جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ابدر

سیه بنوییه | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ابدر


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ابدر (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای ابدر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای ابدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوشكین
دانش و هنر از هر سرزمینی برخیزد و وابسته به هر قومی كه باشد از آن ِ همه ی جهانیان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ابدر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ابدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ابدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ابدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ابدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٠:٠٦١٩:١٥:٠٥١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١١٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٩:٥٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٩:٤٧١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٧:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٩:٣٨١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠١:٥١١٢:٣٩:٣٠١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٩:٢٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٠٠٢٣:٥٦:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٩:١٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٦:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٩:٠٨١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٥:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١١٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٨:٥١١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٢١٢٣:٥٥:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٨:٤٧١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٥:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٤١٢٣:٥٥:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٢١٢٣:٥٥:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٥:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٨:٣٤١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٤:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٤:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٤:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥١:٠١١٢:٣٨:٣١١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٨:٣١١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٤:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٤:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٤:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:١٧٢٣:٥٣:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٥٦٢٣:٥٣:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٨:٥٢١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:١١٢٣:٥٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ابدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ابدر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ابدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ابدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای ابدر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ابدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای ابدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ابدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ابدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ابدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٣:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٣:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٠٢٣:٥٣:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٩:٠٤١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٣:٤٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٩:١٠١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٣:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٩:١٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٣:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٤٤:٠٨١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٤٦٢٣:٥٣:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٣:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٥٦٢٣:٥٣:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٣:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٤:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٢:٤٨١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٤:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣١٠٥:٤٢:٣٧١٢:٤٠:١٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٤:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١١٠٥:٤٢:٢٧١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:٣٩٢٣:٥٤:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٢:١٨١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٤:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٢:١٠١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤٠٢٣:٥٤:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٠:٥٩١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٤:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤١:٥٩١٢:٤١:١٠١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٤:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤١:٥٦١٢:٤١:٢٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٤:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤١:٥٤١٢:٤١:٣٤١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٥٥:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤١:٥٣١٢:٤١:٤٦١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٥٥٢٣:٥٥:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤١:٥٤١٢:٤١:٥٨١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٥:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤١:٥٦١٢:٤٢:١٠١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٤٢٢٣:٥٥:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤١:٥٩١٢:٤٢:٢٣١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٥٥:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٢:٣٥١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٥٥:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٢:٤٨١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٥٦:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٢:١٦١٢:٤٣:٠١١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٠٣٢٣:٥٦:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٣:١٤١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٢٠٢٣:٥٦:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٣:٢٧١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٦:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٥١٢٣:٥٦:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٣:٥٣١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٥٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ابدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر روستای ابدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ابدر روستای ابدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ابدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ابدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ابدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ابدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ابدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ابدر

روستای ابدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ابدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ابدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ابدر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای ابدر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای ابدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ابدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ابدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ابدر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ابدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ابدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ابدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ابدر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ابدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ابدر
زمان پخش اذان مستقیم به افق ابدر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ابدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ابدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو