جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آگجه

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز آگجه

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٢٩:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:١٨
اذان مغرب: ٢١:٠٤:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٠١

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آگجه (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر آگجه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آگجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آگجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
اگر بازی، قانون نداشته باشد، كودكان هم به بی‌قانونی خو می‌گیرند و زمانی كه بزرگ شدند، مردان وظیفه‌شناس و درستكار نخواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آگجه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آگجه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آگجه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آگجه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آگجه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آگجه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٢:٥١١٣:٢٤:٣٠١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٢٠٠:٣٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١١٠٦:٥١:٣١١٣:٢٤:١٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:١٥٠٠:٣٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٧٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٤:٠١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٩:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٨:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٢٠٠:٣٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٦:٢١١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٨:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤٣:٥١١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٢:٣٦١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٧:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٦٠٦:٤١:٢٣١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٦:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٥٠٦:٤٠:١١١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٦:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٢:١١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٦:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٥:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣٥:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٣٥:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٤:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٣:١٦١٣:٢١:٢٧٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٣٤:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٢:١١١٣:٢١:١٩٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٤:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٢١:١٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢١:٠٦٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٩:٠١١٣:٢١:٠٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٣:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٠:٥١٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٥:٠٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٠:٤١٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٢:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣١:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آگجه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آگجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آگجه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٦:٠٨:٣٣١٣:٢٦:٠٧٢٠:٤٣:٤٠٢١:٠٤:٥٤٠٠:٣٢:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٨:٤٨١٣:٢٦:٢٠٢٠:٤٣:٥١٢١:٠٥:٠٥٠٠:٣٣:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٩:٠٣١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٤:٠١٢١:٠٥:١٤٠٠:٣٣:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٩:٢٠١٣:٢٦:٤٦٢٠:٤٤:٠٩٢١:٠٥:٢٢٠٠:٣٣:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٩:٣٩١٣:٢٦:٥٩٢٠:٤٤:١٥٢١:٠٥:٢٨٠٠:٣٣:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٧:١٢٢٠:٤٤:٢٠٢١:٠٥:٣٢٠٠:٣٤:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٦:١٠:١٩١٣:٢٧:٢٤٢٠:٤٤:٢٣٢١:٠٥:٣٤٠٠:٣٤:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:١٠:٤٢١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٥:٣٤٠٠:٣٤:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٦:١١:٠٥١٣:٢٧:٤٨٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٥:٣٣٠٠:٣٤:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٦:١١:٣٠١٣:٢٨:٠٠٢٠:٤٤:٢٢٢١:٠٥:٢٩٠٠:٣٥:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:١١:٥٦١٣:٢٨:١٢٢٠:٤٤:١٨٢١:٠٥:٢٤٠٠:٣٥:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٨:٢٣٢٠:٤٤:١٢٢١:٠٥:١٧٠٠:٣٥:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:١٢:٥٢١٣:٢٨:٣٤٢٠:٤٤:٠٥٢١:٠٥:٠٨٠٠:٣٥:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١٣:٢١١٣:٢٨:٤٤٢٠:٤٣:٥٦٢١:٠٤:٥٨٠٠:٣٦:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٨:٥٥٢٠:٤٣:٤٥٢١:٠٤:٤٥٠٠:٣٦:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٤:٢٣١٣:٢٩:٠٥٢٠:٤٣:٣٢٢١:٠٤:٣١٠٠:٣٦:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:١٤:٥٦١٣:٢٩:١٤٢٠:٤٣:١٨٢١:٠٤:١٥٠٠:٣٧:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٩:٢٣٢٠:٤٣:٠٢٢١:٠٣:٥٧٠٠:٣٧:١٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٩:٣٢٢٠:٤٢:٤٤٢١:٠٣:٣٧٠٠:٣٧:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١٦:٣٩١٣:٢٩:٤٠٢٠:٤٢:٢٥٢١:٠٣:١٦٠٠:٣٧:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٧:١٥١٣:٢٩:٤٨٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٨:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٩:٥٦٢٠:٤١:٤١٢١:٠٢:٢٧٠٠:٣٨:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٨:٣٠١٣:٣٠:٠٣٢٠:٤١:١٧٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣٨:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٣٠:١٠٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠١:٣١٠٠:٣٨:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٩:٤٨١٣:٣٠:١٦٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠١:٠١٠٠:٣٩:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٢٠:٢٨١٣:٣٠:٢١٢٠:٣٩:٥٣٢١:٠٠:٢٩٠٠:٣٩:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٢١:٠٩١٣:٣٠:٢٦٢٠:٣٩:٢٢٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٩:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٢١:٥٠١٣:٣٠:٣١٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:١٩٠٠:٣٩:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:٣٠:٣٥٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٨:٤٢٠٠:٤٠:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٢٣:١٥١٣:٣٠:٣٨٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٨:٠٣٠٠:٤٠:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٣:٥٨١٣:٣٠:٤١٢٠:٣٧:٠١٢٠:٥٧:٢٣٠٠:٤٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آگجه

اگجه، روستایی از توابع بخش سرشیو شهرستان مریوان در استان کردستان ایران است این روستا در دهستان سرشیو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۱ نفر (۷خانوار) بوده‌است.

شهر آگجه در ویکیپدیا

شهر آگجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آگجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آگجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آگجه بر روی نقشه

شهر آگجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آگجه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آگجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آگجه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آگجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آگجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آگجه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق آگجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آگجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آگجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آگجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آگجه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آگجه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آگجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آگجه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آگجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو