جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آگجه

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز آگجه


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٠١
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٢٦

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آگجه (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر آگجه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آگجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آگجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كُنراد هیلتون
انسان به كمك خداوند و از خودگذشتگی، توانایی انجام هر كاری را دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آگجه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آگجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آگجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آگجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آگجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آگجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٦:٢٣١٣:٢١:٥١٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٣٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٥:١٥١٣:٢١:٤٢٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٥:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢١:٣٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٣:٠١١٣:٢١:٢٦٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٣٤:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣١:٥٦١٣:٢١:١٩٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٤:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٣٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢١:١٢٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٣:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢١:٠٦٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٣:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٨:٤٧١٣:٢١:٠٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٣:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٣:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٠:٥١٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٢:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٣٢:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٤:٥٢١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٣٢:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢٠:٤١٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٢:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٢:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣١:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢١:١٨١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣١:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢٠:٢٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢١:١١٢٠:٤١:١١٠٠:٣١:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٤١٠٦:١٩:٣٩١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٣١:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٨:٥٢١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣١:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٨:٠٦١٣:٢٠:٣٧٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٧:٢٢١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٠:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٦:٣٩١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣٠:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١١٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٠:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٥:١٨١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٣٠:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١١٠٦:١٤:٤٠١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٣٠:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:١٤٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٣:٢٩١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٣٠:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٢٤٠٦:١٢:٥٥١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٥٠:١٥٠٠:٣٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آگجه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آگجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آگجه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آگجه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٧:٢٣١٢:٠٨:٣٦١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٧:٤٨٢٣:٢٦:٤٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٨:١٨١٢:٠٨:٢٨١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٦:٣٩٢٣:٢٦:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:١٣١٢:٠٨:٢٠١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٥:٣١٢٣:٢٦:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٠:٠٩١٢:٠٨:١٤١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:٢٤٢٣:٢٦:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤١:٠٥١٢:٠٨:٠٨١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٣:١٨٢٣:٢٦:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٠١١٢:٠٨:٠٢١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:١٤٢٣:٢٥:٥٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٢:٥٨١٢:٠٧:٥٨١٧:٣٢:٣٠١٧:٥١:١١٢٣:٢٥:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٣:٥٥١٢:٠٧:٥٤١٧:٣١:٢٦١٧:٥٠:٠٩٢٣:٢٥:٤٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٤:٥٣١٢:٠٧:٥١١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٩:٠٨٢٣:٢٥:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٥:٥٠١٢:٠٧:٤٩١٧:٢٩:٢١١٧:٤٨:٠٨٢٣:٢٥:٣٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٦:٤٨١٢:٠٧:٤٨١٧:٢٨:٢١١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٥:٢٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٧:٤٦١٢:٠٧:٤٧١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٦:١٣٢٣:٢٥:٢٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٨:٤٥١٢:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٥:١٨٢٣:٢٥:٢١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٩:٤٣١٢:٠٧:٤٨١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٤:٢٤٢٣:٢٥:١٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٠:٤٢١٢:٠٧:٥٠١٧:٢٤:٣٣١٧:٤٣:٣٢٢٣:٢٥:١٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥١:٤١١٢:٠٧:٥٣١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:٤١٢٣:٢٥:١٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٢:٤٠١٢:٠٧:٥٦١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:٥١٢٣:٢٥:١٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٣:٤٠١٢:٠٨:٠٠١٧:٢١:٥٧١٧:٤١:٠٣٢٣:٢٥:١٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٣٩١٢:٠٨:٠٥١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:١٧٢٣:٢٥:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٥:٣٩١٢:٠٨:١١١٧:٢٠:٢١١٧:٣٩:٣٢٢٣:٢٥:١٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠٨:١٨١٧:١٩:٣٥١٧:٣٨:٤٩٢٣:٢٥:٢٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٧:٣٨١٢:٠٨:٢٦١٧:١٨:٥١١٧:٣٨:٠٧٢٣:٢٥:٢٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٨:٣٨١٢:٠٨:٣٤١٧:١٨:٠٩١٧:٣٧:٢٧٢٣:٢٥:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٩:٣٨١٢:٠٨:٤٤١٧:١٧:٢٨١٧:٣٦:٤٩٢٣:٢٥:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٧:٠٠:٣٨١٢:٠٨:٥٤١٧:١٦:٤٩١٧:٣٦:١٣٢٣:٢٥:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠١:٣٨١٢:٠٩:٠٥١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٣٨٢٣:٢٥:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٦٠٧:٠٢:٣٧١٢:٠٩:١٧١٧:١٥:٣٧١٧:٣٥:٠٥٢٣:٢٥:٥٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠٣:٣٧١٢:٠٩:٣٠١٧:١٥:٠٣١٧:٣٤:٣٤٢٣:٢٦:٠٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٤:٣٦١٢:٠٩:٤٣١٧:١٤:٣١١٧:٣٤:٠٥٢٣:٢٦:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٥:٣٦١٢:٠٩:٥٨١٧:١٤:٠١١٧:٣٣:٣٧٢٣:٢٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آگجه شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آگجه شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آگجه

اگجه، روستایی از توابع بخش سرشیو شهرستان مریوان در استان کردستان ایران است این روستا در دهستان سرشیو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۱ نفر (۷خانوار) بوده‌است.

شهر آگجه در ویکیپدیا

شهر آگجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آگجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آگجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آگجه بر روی نقشه

شهر آگجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آگجه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آگجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آگجه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آگجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آگجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آگجه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا آگجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آگجه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آگجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آگجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق آگجه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آگجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آگجه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آگجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آگجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو