جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آگجه

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز آگجه

اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١٥:٢٧
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٥٥
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٣:٤٤

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آگجه (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر آگجه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آگجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آگجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

پرمودا باترا
بزرگترین دشمن انسان، خودش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آگجه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آگجه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آگجه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آگجه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آگجه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آگجه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١١٠٦:٥١:٣١١٣:٢٤:١٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:١٥٠٠:٣٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٧٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٤:٠١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٩:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٢٠٠:٣٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٦:٢١١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٥:٠٦١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤٣:٥١١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٢:٣٦١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٦٠٦:٤١:٢٣١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٦:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٥٠٦:٤٠:١١١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٦:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٢:١١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٦:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٥:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣٥:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٣٥:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٤:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٣:١٦١٣:٢١:٢٧٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٣٤:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٢:١١١٣:٢١:١٩٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٤:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٣١:٠٦١٣:٢١:١٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٤:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢١:٠٦٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٩:٠١١٣:٢١:٠٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٣:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٣:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٠:٥١٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٥:٠٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٢:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٠:٤١٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٢:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣١:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣١:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آگجه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آگجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آگجه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آگجه شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:١٨١٢:١٦:٥٠١٨:٢٠:٤٧١٨:٣٨:٥١٢٣:٣٤:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٣:٠٥١٢:١٦:٢٩١٨:١٩:١٩١٨:٣٧:٢٣٢٣:٣٤:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٥١١٢:١٦:٠٨١٨:١٧:٥١١٨:٣٥:٥٥٢٣:٣٤:٢٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٤:٣٨١٢:١٥:٤٧١٨:١٦:٢٣١٨:٣٤:٢٧٢٣:٣٤:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٥:٢٤١٢:١٥:٢٧١٨:١٤:٥٥١٨:٣٢:٥٩٢٣:٣٣:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٦:١١١٢:١٥:٠٦١٨:١٣:٢٨١٨:٣١:٣١٢٣:٣٣:٢٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٥٨١٢:١٤:٤٦١٨:١٢:٠٠١٨:٣٠:٠٤٢٣:٣٣:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٧:٤٥١٢:١٤:٢٦١٨:١٠:٣٣١٨:٢٨:٣٧٢٣:٣٢:٤٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٨:٣٣١٢:١٤:٠٦١٨:٠٩:٠٧١٨:٢٧:١١٢٣:٣٢:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٩:٢٠١٢:١٣:٤٧١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٥:٤٥٢٣:٣٢:١٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:٠٨١٢:١٣:٢٨١٨:٠٦:١٤١٨:٢٤:١٩٢٣:٣١:٥٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٠:٥٦١٢:١٣:٠٩١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٢:٥٤٢٣:٣١:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢١:٤٥١٢:١٢:٥٠١٨:٠٣:٢٣١٨:٢١:٢٩٢٣:٣١:١٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٢:٣٣١٢:١٢:٣٢١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٠٥٢٣:٣١:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٣:٢٢١٢:١٢:١٤١٨:٠٠:٣٤١٨:١٨:٤٢٢٣:٣٠:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٤:١١١٢:١١:٥٧١٧:٥٩:١١١٨:١٧:١٩٢٣:٣٠:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٥:٠١١٢:١١:٤٠١٧:٥٧:٤٧١٨:١٥:٥٦٢٣:٣٠:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٥:٥١١٢:١١:٢٤١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٣٥٢٣:٢٩:٥٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٦:٤١١٢:١١:٠٨١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:١٤٢٣:٢٩:٣٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٧:٣٢١٢:١٠:٥٢١٧:٥٣:٤١١٨:١١:٥٣٢٣:٢٩:١٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٨:٢٣١٢:١٠:٣٧١٧:٥٢:٢١١٨:١٠:٣٤٢٣:٢٩:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٩:١٤١٢:١٠:٢٣١٧:٥١:٠١١٨:٠٩:١٥٢٣:٢٨:٤٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٠:٠٦١٢:١٠:٠٩١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٧:٥٧٢٣:٢٨:٣٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٠:٥٨١٢:٠٩:٥٦١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٦:٤٠٢٣:٢٨:١٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣١:٥٠١٢:٠٩:٤٣١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٢٤٢٣:٢٨:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٢:٤٣١٢:٠٩:٣١١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٤:٠٨٢٣:٢٧:٥١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٣:٣٦١٢:٠٩:١٩١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢٧:٣٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٤:٢٩١٢:٠٩:٠٨١٧:٤٣:١٨١٨:٠١:٤١٢٣:٢٧:٢٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٢٣١٢:٠٨:٥٨١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٢٨٢٣:٢٧:١٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٦:١٧١٢:٠٨:٤٨١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٩:١٦٢٣:٢٧:٠١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه شهر آگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آگجه شهر آگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آگجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آگجه

اگجه، روستایی از توابع بخش سرشیو شهرستان مریوان در استان کردستان ایران است این روستا در دهستان سرشیو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۱ نفر (۷خانوار) بوده‌است.

شهر آگجه در ویکیپدیا

شهر آگجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آگجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آگجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آگجه بر روی نقشه

شهر آگجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آگجه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آگجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آگجه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آگجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آگجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آگجه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آگجه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آگجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا آگجه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آگجه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آگجه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آگجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا آگجه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آگجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آگجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو