جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آوج

آوج | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آوج

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٣٧
اذان مغرب: ١٨:١٤:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:١١

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آوج (شهرستان آوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر آوج)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

امام حسن عسکری(ع)
از جمله تواضع و فروتنی، سلام كردن بر هر كسی است كه بر او میگذری، و نشستن در پایین مجلس است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آوج

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آوج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آوج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آوج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آوج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آوج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣١٠٦:٤٠:٣٧١٣:١٣:٠٨١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٩:١٩١٣:١٢:٥٤١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٨:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٨:٠١١٣:١٢:٤٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٢:٢٧١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٧:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٥:٢٨١٣:١٢:١٤١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٧:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٤:١٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٢:٥٩١٣:١١:٤٩١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣١:٤٥١٣:١١:٣٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١١٠٦:٣٠:٣٢١٣:١١:٢٦١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥١٠٠:٢٥:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٩:٢٠١٣:١١:١٥١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٥:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٨:٠٩١٣:١١:٠٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٥:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٥٩١٣:١٠:٥٤١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٤:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٠:٤٥١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٤:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٤:٤١١٣:١٠:٣٦١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٤:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٢٧١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٣:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٠:١٩١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٣:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢١:٢٣١٣:١٠:١٢١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٣:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٠:١٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٣:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٩:١٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٢:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٨:١٤١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٢:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٧:١٤١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٢:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٦:١٤١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٥:١٦١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:١١٠٠:٢١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢١:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢١:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢١:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٠٠٦:١١:٣٧١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٠:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آوج

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آوج

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر آوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آوج

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آوج شهر آوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آوج شهر آوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آوج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آوج

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:١٢١٢:٠٥:٤٣١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٧:٤٢٢٣:٢٣:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٠٥:٢٢١٨:٠٨:١٣١٨:٢٦:١٤٢٣:٢٣:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠٥:٠١١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٤٦٢٣:٢٣:٢٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠٤:٤٠١٨:٠٥:١٧١٨:٢٣:١٨٢٣:٢٣:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٤:١٦١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٣:٥٠١٨:٢١:٥١٢٣:٢٢:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:٠٢١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٢:٢٣١٨:٢٠:٢٤٢٣:٢٢:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٥:٤٩١٢:٠٣:٣٩١٨:٠٠:٥٦١٨:١٨:٥٧٢٣:٢٢:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠٣:١٩١٧:٥٩:٢٩١٨:١٧:٣١٢٣:٢١:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٧:٢٢١٢:٠٢:٥٩١٧:٥٨:٠٣١٨:١٦:٠٥٢٣:٢١:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٨:٠٩١٢:٠٢:٤٠١٧:٥٦:٣٧١٨:١٤:٣٩٢٣:٢١:١١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٨:٥٧١٢:٠٢:٢١١٧:٥٥:١٢١٨:١٣:١٤٢٣:٢٠:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٩:٤٥١٢:٠٢:٠٢١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٤٩٢٣:٢٠:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٠:٣٢١٢:٠١:٤٣١٧:٥٢:٢٢١٨:١٠:٢٥٢٣:٢٠:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٢١١٢:٠١:٢٥١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:٠١٢٣:١٩:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٠٩١٢:٠١:٠٧١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٧:٣٨٢٣:١٩:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:٥٨١٢:٠٠:٥٠١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:١٦٢٣:١٩:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٣:٤٧١٢:٠٠:٣٣١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٤:٥٤٢٣:١٩:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٤:٣٧١٢:٠٠:١٧١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٣:٣٣٢٣:١٨:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٢٦١٢:٠٠:٠١١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٢:١٢٢٣:١٨:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:١٦١١:٥٩:٤٥١٧:٤٢:٤٣١٨:٠٠:٥٢٢٣:١٨:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٧:٠٧١١:٥٩:٣٠١٧:٤١:٢٢١٧:٥٩:٣٣٢٣:١٨:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٧:٥٨١١:٥٩:١٦١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:١٥٢٣:١٧:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٨:٤٩١١:٥٩:٠٢١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٦:٥٧٢٣:١٧:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:٤١١١:٥٨:٤٩١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٥:٤١٢٣:١٧:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:٣٣١١:٥٨:٣٦١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٤:٢٥٢٣:١٧:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢١:٢٥١١:٥٨:٢٤١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:١٠٢٣:١٦:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٢:١٨١١:٥٨:١٢١٧:٣٣:٣٧١٧:٥١:٥٦٢٣:١٦:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٣:١١١١:٥٨:٠١١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٤٣٢٣:١٦:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٤:٠٤١١:٥٧:٥١١٧:٣١:٠٨١٧:٤٩:٣١٢٣:١٦:١١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٤:٥٨١١:٥٧:٤١١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٨:١٩٢٣:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آوج شهر آوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آوج شهر آوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آوج

آوَج مرکز شهرستان آوج در استان قزوین و کشور ایران است. شهر آوج در حد فاصل استان‌های قزوین و همدان در ۱۲۰ کیلومتری شهر قزوین و در سمت جنوب غربی استان قزوین واقع شده‌است

شهر آوج در ویکیپدیا

شهر آوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آوج بر روی نقشه

شهر آوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آوج
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آوج + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آوج + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آوج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آوج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آوج
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ آوج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آوج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آوج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آوج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق آوج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آوج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو