جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آوج

آوج | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آوج


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٧:١١
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١٤:٢١

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آوج (شهرستان آوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر آوج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ مسلمانی نیست كه دو دختر داشته باشد و با آن‌ها نیكی كرده و همراهی نماید، مگر این كه (‌مهربانی)‌ آن دو دختر،‌ او را به بهشت داخل می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آوج

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آوج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آوج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آوج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آوج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آوج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٠:٥٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٠:٤٤١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٤:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٠:٣٥١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٣:١٩١٣:١٠:٢٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٣:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٢:١٣١٣:١٠:١٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢١:٠٨١٣:١٠:١٢١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٣:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٢:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٢:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:١٧٠٦:١٦:٠١١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢١:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢١:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٣:١٢١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢١:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٢:١٨١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢١:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١١:٢٥١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٠:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٠:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٠:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٠:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٠:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٠:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٣٩٠٠:١٩:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٩:٤١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٢٧٠٠:١٩:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٩:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٠٣٠٠:١٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٩:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٠٨٠٦:٠٢:١٥١٣:١٠:٠٠٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:٣٧٠٠:١٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آوج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آوج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر آوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر آوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آوج

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٦:٠٣١١:٥٧:٢٩١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٦:٥٢٢٣:١٥:٤٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٦:٥٧١١:٥٧:٢١١٧:٢٧:١٥١٧:٤٥:٤٣٢٣:١٥:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٧:٥٢١١:٥٧:١٣١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٤:٣٥٢٣:١٥:٢٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٨:٤٨١١:٥٧:٠٦١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٣:٢٩٢٣:١٥:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٩:٤٣١١:٥٧:٠٠١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٢:٢٣٢٣:١٥:٠٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٠:٣٩١١:٥٦:٥٥١٧:٢٢:٤٤١٧:٤١:١٩٢٣:١٤:٥٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:٣٥١١:٥٦:٥١١٧:٢١:٣٩١٧:٤٠:١٦٢٣:١٤:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٢:٣٢١١:٥٦:٤٧١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٩:١٥٢٣:١٤:٤٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٣:٢٩١١:٥٦:٤٤١٧:١٩:٣٢١٧:٣٨:١٤٢٣:١٤:٣٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٤:٢٦١١:٥٦:٤٢١٧:١٨:٣١١٧:٣٧:١٥٢٣:١٤:٣٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٥:٢٤١١:٥٦:٤٠١٧:١٧:٣١١٧:٣٦:١٨٢٣:١٤:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٦:٢١١١:٥٦:٤٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٥:٢١٢٣:١٤:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٧:١٩١١:٥٦:٤٠١٧:١٥:٣٥١٧:٣٤:٢٦٢٣:١٤:٢٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٨:١٨١١:٥٦:٤١١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٣٣٢٣:١٤:١٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٩:١٦١١:٥٦:٤٣١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:٤١٢٣:١٤:١٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٠:١٥١١:٥٦:٤٥١٧:١٢:٥٢١٧:٣١:٥٠٢٣:١٤:١٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤١:١٤١١:٥٦:٤٩١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:٠١٢٣:١٤:١٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٢:١٣١١:٥٦:٥٣١٧:١١:١٠١٧:٣٠:١٣٢٣:١٤:١٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٣:١٢١١:٥٦:٥٨١٧:١٠:٢٢١٧:٢٩:٢٧٢٣:١٤:١٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٤:١١١١:٥٧:٠٤١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٨:٤٣٢٣:١٤:١٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٥:١٠١١:٥٧:١١١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٨:٠٠٢٣:١٤:٢١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٦:١٠١١:٥٧:١٩١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٧:١٩٢٣:١٤:٢٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٧:٠٩١١:٥٧:٢٧١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٦:٣٩٢٣:١٤:٢٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٧:٣٦١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٦:٠١٢٣:١٤:٣٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٩:٠٨١١:٥٧:٤٧١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٥:٢٥٢٣:١٤:٤١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٠:٠٧١١:٥٧:٥٨١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٥١٢٣:١٤:٤٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥١:٠٧١١:٥٨:١٠١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٤:١٨٢٣:١٤:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٢:٠٦١١:٥٨:٢٢١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٤٧٢٣:١٥:٠٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٣:٠٥١١:٥٨:٣٦١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٣:١٨٢٣:١٥:١٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٨:٥١١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٥١٢٣:١٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آوج شهر آوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آوج شهر آوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آوج

آوَج مرکز شهرستان آوج در استان قزوین و کشور ایران است. شهر آوج در حد فاصل استان‌های قزوین و همدان در ۱۲۰ کیلومتری شهر قزوین و در سمت جنوب غربی استان قزوین واقع شده‌است

شهر آوج در ویکیپدیا

شهر آوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آوج بر روی نقشه

شهر آوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آوج
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آوج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر آوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آوج رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آوج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آوج
افق شرعی امروز فردا آوج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آوج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آوج
زمان پخش اذان زنده به افق آوج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آوج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو