جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آهنگرکلا

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آهنگرکلا

اذان صبح: ٠٤:٣١:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٢٨
اذان ظهر: ١١:٤٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠١:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٣٨

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آهنگرکلا (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر آهنگرکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آهنگرکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آهنگرکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آهنگرکلا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آهنگرکلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آهنگرکلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آهنگرکلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آهنگرکلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آهنگرکلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:١٨٠٠:١٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:١٢٠٠:١٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢١:١١١٢:٥٩:١٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٩:٠١١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٥١٠٠:١٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٧:٢٠١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٤١٠٠:١٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٨:٢٦١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٢:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٨:١٥١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٣٢٠٠:١١:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١١:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٠:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:١٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:١٨٠٠:١٠:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٠:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٠:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٩:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٧:١٢١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٩:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٧:٠٥١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٩:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٨:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٨:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٤١٠٠:٠٨:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠١:١٧١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٨:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٦:٤٠١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٧:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:٠٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٧:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٦:٣١١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٥٠٠:٠٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:١٠٠٠:٠٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٠٤٠٠:٠٦:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٥٨٠٠:٠٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آهنگرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آهنگرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آهنگرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آهنگرکلا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آهنگرکلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آهنگرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آهنگرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آهنگرکلا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آهنگرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آهنگرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آهنگرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آهنگرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آهنگرکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آهنگرکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر آهنگرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آهنگرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آهنگرکلا

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آهنگرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آهنگرکلا شهر آهنگرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آهنگرکلا شهر آهنگرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آهنگرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آهنگرکلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آهنگرکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آهنگرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آهنگرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آهنگرکلا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٨:٠٧١١:٥٢:٤٣١٧:٥٦:٤٤١٨:١٥:٠٠٢٣:١٠:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٤٨:٥٥١١:٥٢:٢٢١٧:٥٥:١٤١٨:١٣:٢٩٢٣:١٠:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٩:٤٤١١:٥٢:٠١١٧:٥٣:٤٤١٨:١١:٥٩٢٣:٠٩:٤٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٠:٣٢١١:٥١:٤٠١٧:٥٢:١٤١٨:١٠:٢٩٢٣:٠٩:٢٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥١:٢١١١:٥١:٢٠١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٨:٥٩٢٣:٠٩:١٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٢:١٠١١:٥٠:٥٩١٧:٤٩:١٤١٨:٠٧:٢٩٢٣:٠٨:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٢:٥٩١١:٥٠:٣٩١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٠٠٢٣:٠٨:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٣:٤٨١١:٥٠:١٩١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٣١٢٣:٠٨:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٤:٣٨١١:٤٩:٥٩١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:٠٢٢٣:٠٧:٥٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٥:٢٨١١:٤٩:٤٠١٧:٤٣:١٨١٨:٠١:٣٤٢٣:٠٧:٣٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٦:١٨١١:٤٩:٢١١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٠٧٢٣:٠٧:٢٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٧:٠٨١١:٤٩:٠٢١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٨:٣٩٢٣:٠٧:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٧:٥٨١١:٤٨:٤٣١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:١٣٢٣:٠٦:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٨:٤٩١١:٤٨:٢٥١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٥:٤٦٢٣:٠٦:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٩:٤٠١١:٤٨:٠٧١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٤:٢١٢٣:٠٦:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٠:٣١١١:٤٧:٥٠١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٢:٥٦٢٣:٠٥:٥٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠١:٢٣١١:٤٧:٣٣١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٣١٢٣:٠٥:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٢:١٥١١:٤٧:١٧١٧:٣١:٤٦١٧:٥٠:٠٨٢٣:٠٥:١٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٣:٠٧١١:٤٧:٠١١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٨:٤٤٢٣:٠٥:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٤:٠٠١١:٤٦:٤٥١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٧:٢٢٢٣:٠٤:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٤:٥٣١١:٤٦:٣٠١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٦:٠١٢٣:٠٤:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٥:٤٦١١:٤٦:١٦١٧:٢٦:١٤١٧:٤٤:٤٠٢٣:٠٤:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٦:٤٠١١:٤٦:٠٢١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٣:٢٠٢٣:٠٤:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٧:٣٤١١:٤٥:٤٩١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٢:٠١٢٣:٠٣:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٨:٢٩١١:٤٥:٣٦١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٤٢٢٣:٠٣:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٩:٢٣١١:٤٥:٢٤١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٢٥٢٣:٠٣:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٠:١٩١١:٤٥:١٢١٧:١٩:٣٥١٧:٣٨:٠٩٢٣:٠٣:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١١:١٤١١:٤٥:٠١١٧:١٨:١٨١٧:٣٦:٥٣٢٣:٠٢:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٢:١٠١١:٤٤:٥١١٧:١٧:٠٢١٧:٣٥:٣٨٢٣:٠٢:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٣:٠٦١١:٤٤:٤١١٧:١٥:٤٦١٧:٣٤:٢٥٢٣:٠٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آهنگرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آهنگرکلا شهر آهنگرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آهنگرکلا شهر آهنگرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آهنگرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آهنگرکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آهنگرکلا

اهنگرکلا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بابل در استان مازندران ایران

شهر آهنگرکلا در ویکیپدیا

شهر آهنگرکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آهنگرکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آهنگرکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آهنگرکلا بر روی نقشه

شهر آهنگرکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آهنگرکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آهنگرکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آهنگرکلا
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آهنگرکلا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آهنگرکلا + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آهنگرکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آهنگرکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آهنگرکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آهنگرکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آهنگرکلا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آهنگرکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا آهنگرکلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ آهنگرکلا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آهنگرکلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آهنگرکلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آهنگرکلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آهنگرکلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آهنگرکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آهنگرکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو