جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آمل

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آمل

اذان صبح: ٠٤:٢٨:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥١:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٢٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آمل (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ شهر آمل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آمل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آمل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

پائولو كوئیلو
مردم، بسیار از نشانه حرف می زنند، اما نمی دانند كه به راستی درباره ی چه چیز حرف می زنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آمل

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آمل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آمل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آمل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آمل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آمل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٤:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:١٨٠٠:١٤:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:١٣٠٠:١٣:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٣:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:١١٠٦:١٩:١٥١٢:٥٩:١٨١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٣:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٩:٠٦١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٢:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٨:٥٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٢:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٢:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٤:١٧١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٤١٠٠:١١:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١١:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:٥٤١٢:٥٨:١٤١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٣١٠٠:١١:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٠:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٧:٥٦١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٠:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٧:٤٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٠:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٧:٤١١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٠:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٩:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٧:٢٢١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٩:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٧:١٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٧:١٢١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٨:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:٠١١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٣٦٠٠:٠٨:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٣١٠٠:٠٧:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:٠٧:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:١٩٠٠:٠٧:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٦:٥٧١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:١٣٠٠:٠٧:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥٥:٣٠١٢:٥٦:٥٧١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:٠٧٠٠:٠٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آمل

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آمل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آمل

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آمل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آمل

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر آمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آمل

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آمل شهر آمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آمل شهر آمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آمل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آمل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آمل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آمل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آمل

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٨:٣٦١١:٥٣:١٢١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٢٦٢٣:١٠:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٩:٢٤١١:٥٢:٥١١٧:٥٥:٤٣١٨:١٣:٥٦٢٣:١٠:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٠:١٢١١:٥٢:٣٠١٧:٥٤:١٣١٨:١٢:٢٦٢٣:١٠:٢٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥١:٠١١١:٥٢:٠٩١٧:٥٢:٤٣١٨:١٠:٥٦٢٣:١٠:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥١:٤٩١١:٥١:٤٩١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٢٧٢٣:٠٩:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٢:٣٨١١:٥١:٢٨١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٧:٥٧٢٣:٠٩:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٣:٢٦١١:٥١:٠٨١٧:٤٨:١٥١٨:٠٦:٢٨٢٣:٠٩:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:١٥١١:٥٠:٤٨١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:٠٠٢٣:٠٨:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥٥:٠٥١١:٥٠:٢٨١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٣٢٢٣:٠٨:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٥:٥٤١١:٥٠:٠٩١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٠٤٢٣:٠٨:١١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٦:٤٤١١:٤٩:٤٩١٧:٤٢:٢٢١٨:٠٠:٣٦٢٣:٠٧:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٧:٣٣١١:٤٩:٣١١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٩:٠٩٢٣:٠٧:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٨:٢٤١١:٤٩:١٢١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٧:٤٣٢٣:٠٧:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٩:١٤١١:٤٨:٥٤١٧:٣٨:٠١١٧:٥٦:١٧٢٣:٠٦:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٠:٠٥١١:٤٨:٣٦١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٤:٥٢٢٣:٠٦:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٠:٥٦١١:٤٨:١٩١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٣:٢٧٢٣:٠٦:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠١:٤٧١١:٤٨:٠٢١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٢:٠٣٢٣:٠٦:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٢:٣٩١١:٤٧:٤٦١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٠:٤٠٢٣:٠٥:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٣:٣١١١:٤٧:٣٠١٧:٣٠:٥٦١٧:٤٩:١٧٢٣:٠٥:٣٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٤:٢٣١١:٤٧:١٤١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٧:٥٥٢٣:٠٥:١٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٥:١٦١١:٤٦:٥٩١٧:٢٨:١٠١٧:٤٦:٣٤٢٣:٠٥:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:٠٩١١:٤٦:٤٥١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٥:١٣٢٣:٠٤:٤٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٧:٠٢١١:٤٦:٣١١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٣:٥٣٢٣:٠٤:٣٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٧:٥٦١١:٤٦:١٨١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٢:٣٥٢٣:٠٤:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:٥٠١١:٤٦:٠٥١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:١٧٢٣:٠٤:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٤٥١١:٤٥:٥٣١٧:٢١:٣٠١٧:٤٠:٠٠٢٣:٠٣:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٣٩١١:٤٥:٤١١٧:٢٠:١٢١٧:٣٨:٤٣٢٣:٠٣:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٣٥١١:٤٥:٣٠١٧:١٨:٥٥١٧:٣٧:٢٨٢٣:٠٣:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٢:٣٠١١:٤٥:٢٠١٧:١٧:٣٩١٧:٣٦:١٤٢٣:٠٣:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٣:٢٦١١:٤٥:١٠١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:٠١٢٣:٠٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آمل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آمل شهر آمل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آمل شهر آمل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آمل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آمل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آمل

آمل یک شهر در استان مازندران و مرکز شهرستان آمل است. آمل یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران، قطب صنعت و فرهنگ استان مازندران، پایتخت برنج ایران، یکی از قدیمی‌ترین مراکز یک‌جانشینی، از شهرهای مهم ترابری، کشاورزی، گردشگری، معدنی و صنعتی ایران و از مهمترین

شهر آمل در ویکیپدیا

شهر آمل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آمل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آمل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آمل بر روی نقشه

شهر آمل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آمل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آمل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آمل
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آمل + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آمل + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آمل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آمل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آمل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آمل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آمل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آمل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ آمل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آمل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آمل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق آمل
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ آمل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آمل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آمل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آمل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو