جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آلاشت

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آلاشت


اذان صبح: ٠٥:١١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٤٠
اذان ظهر: ١١:٤٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٥
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٢٨

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آلاشت (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر آلاشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آلاشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آلاشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماهاتما گاندی
آنچنان زندگی كن كه گویی فردا خواهی مرد و آنچنان بیاموز كه گویی تا ابد زنده خواهی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آلاشت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آلاشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آلاشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آلاشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آلاشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آلاشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١١:٢٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٩:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٦:١٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٩:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٩:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٨:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٨:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٧:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٥:١٩١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٧:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٥:١١١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٦:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٦:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٦:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٠٦:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٥:٠١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:٠٥:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٥:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٢١٠٠:٠٥:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٤٨٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٠٥:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٢:٣٥١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٠٥٠٠:٠٥:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٥:٠١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٥:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٤٨٠٠:٠٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:١٧٠٥:٥٠:٢١١٢:٥٥:٠٥٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٠٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥٥:٠٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٢٩٠٠:٠٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٥:١٢٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٠٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٠٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٥٥:٢١٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٠٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥٥:٢٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٠٤:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٦:٣٤١٢:٥٥:٣١٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٥:٣١٠٠:٠٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آلاشت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آلاشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آلاشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آلاشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آلاشت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آلاشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آلاشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آلاشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر آلاشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آلاشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آلاشت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٢:٠٨١١:٤٣:٠٠١٧:١٣:٢٣١٧:٣١:٥٦٢٣:٠١:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٣:٠٤١١:٤٢:٥٢١٧:١٢:١١١٧:٣٠:٤٦٢٣:٠٠:٥٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٠٠١١:٤٢:٤٤١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:٣٧٢٣:٠٠:٤٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٤:٥٦١١:٤٢:٣٨١٧:٠٩:٥١١٧:٢٨:٢٩٢٣:٠٠:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٥:٥٣١١:٤٢:٣٢١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٧:٢٣٢٣:٠٠:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٥٠١١:٤٢:٢٦١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:١٨٢٣:٠٠:١٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٧:٤٧١١:٤٢:٢٢١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٥:١٤٢٣:٠٠:٠٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:٤٥١١:٤٢:١٨١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٤:١١٢٢:٥٩:٥٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٩:٤٣١١:٤٢:١٥١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٣:١٠٢٢:٥٩:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٠:٤١١١:٤٢:١٣١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٠٩٢٢:٥٩:٤٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢١:٤٠١١:٤٢:١٢١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:١١٢٢:٥٩:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٢:٣٩١١:٤٢:١١١٧:٠١:١٧١٧:٢٠:١٣٢٢:٥٩:٣٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٣:٣٨١١:٤٢:١١١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:١٧٢٢:٥٩:٣٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٤:٣٧١١:٤٢:١٢١٦:٥٩:٢١١٧:١٨:٢٣٢٢:٥٩:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٥:٣٧١١:٤٢:١٤١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٢٩٢٢:٥٩:٣١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٦:٣٧١١:٤٢:١٧١٦:٥٧:٣٢١٧:١٦:٣٨٢٢:٥٩:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:٣٦١١:٤٢:٢٠١٦:٥٦:٣٩١٧:١٥:٤٨٢٢:٥٩:٢٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٣٦١١:٤٢:٢٤١٦:٥٥:٤٨١٧:١٤:٥٩٢٢:٥٩:٣٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:٣٧١١:٤٢:٢٩١٦:٥٤:٥٨١٧:١٤:١٢٢٢:٥٩:٣١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٣٧١١:٤٢:٣٥١٦:٥٤:١١١٧:١٣:٢٦٢٢:٥٩:٣٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣١:٣٧١١:٤٢:٤٢١٦:٥٣:٢٤١٧:١٢:٤٣٢٢:٥٩:٣٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٢:٣٨١١:٤٢:٥٠١٦:٥٢:٣٩١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٩:٣٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:٣٨١١:٤٢:٥٨١٦:٥١:٥٦١٧:١١:٢٠٢٢:٥٩:٤٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٤:٣٨١١:٤٣:٠٨١٦:٥١:١٥١٧:١٠:٤١٢٢:٥٩:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٥:٣٩١١:٤٣:١٨١٦:٥٠:٣٥١٧:١٠:٠٤٢٢:٥٩:٥٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٦:٣٩١١:٤٣:٢٩١٦:٤٩:٥٨١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٠:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٧:٤٠١١:٤٣:٤١١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٠:١٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٨:٤٠١١:٤٣:٥٤١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٨:٢٤٢٣:٠٠:١٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٩:٤٠١١:٤٤:٠٧١٦:٤٨:١٥١٧:٠٧:٥٤٢٣:٠٠:٢٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤٠:٤٠١١:٤٤:٢٢١٦:٤٧:٤٤١٧:٠٧:٢٦٢٣:٠٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آلاشت شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آلاشت شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آلاشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آلاشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آلاشت

آلاشْت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران و زادگاه رضاشاه پهلوی است. زبان مردم آلاشت مازندرانی است، نام آلاشت نیز در زبان مازندرانی به معنی آشیانه عقاب است

شهر آلاشت در ویکیپدیا

شهر آلاشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آلاشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آلاشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آلاشت بر روی نقشه

شهر آلاشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آلاشت
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آلاشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آلاشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق آلاشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آلاشت
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آلاشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آلاشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آلاشت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آلاشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آلاشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آلاشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو