جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آلاشت

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آلاشت


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠١
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٩

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آلاشت (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر آلاشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آلاشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آلاشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام محمد باقر (ع)
امام سجّاد علیه‏السلام مانند كسى كه آخرین نماز خود را به جاى مى‏آورد ، نماز مى‏گزارد. او چنین مى دید كه پس از آن هیچ‏گاه نماز نمى‏گزارد

اوقات شرعی ماه جاری شهر آلاشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آلاشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آلاشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آلاشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آلاشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آلاشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٦:٣٤١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٠:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١١:٢٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٩:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٦:١٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٩:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٩:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٨:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٧:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٥:١٩١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٧:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٧:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٥:١١١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٦:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٦:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٦:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٠٦:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٥:٠١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:٠٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٥:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٢١٠٠:٠٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٤٨٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٠٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٢:٣٥١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٠٥٠٠:٠٥:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٥:٠١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٤٨٠٠:٠٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:١٧٠٥:٥٠:٢١١٢:٥٥:٠٥٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٠٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥٥:٠٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٢٩٠٠:٠٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٥:١٢٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٠٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٠٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٥٥:٢١٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٠٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥٥:٢٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٠٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آلاشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آلاشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آلاشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آلاشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٣:٢١١٣:٠٤:١٣١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٥٥٠٠:٢١:١٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥١:٥٤١٣:٠٣:٥٥١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:٤٧٠٠:٢٠:٥٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٠:٢٧١٣:٠٣:٣٧١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٠:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٩:٠١١٣:٠٣:١٩١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٣٠٠٠:٢٠:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٧:٣٤١٣:٠٣:٠١١٩:١٩:٠٤١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٩:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٦:٠٨١٣:٠٢:٤٣١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٣٠٠:١٩:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٤:٤٢١٣:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٥٠٠:١٩:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٣:١٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٨:٤٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:٥١١٣:٠١:٥٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٨:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٠:٢٦١٣:٠١:٣٣١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٤٠٠٠:١٧:٥٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٩:٠١١٣:٠١:١٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٧:٣١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٧:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٠:٤١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٦٠٠:١٦:٤٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٦:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٥:٥٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٠٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٥:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٥:١٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٩:٢١١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٤:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٣١٠٠:١٤:٢٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٦:٣٧١٢:٥٨:٥١١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٤:٠٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٧٠٠:١٣:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:١٠٠٠:١٣:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٢:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٢١١٢:٥٧:٥٥١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٥٧٠٠:١٢:٣٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٧:٤٢١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٢:١٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٧:٣٠١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٤٠٠:١١:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٧:١٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٨٠٠:١١:٣٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٦:١٨١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:١١:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٠:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:٥١١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آلاشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آلاشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آلاشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٢:٠٢١٢:٠٦:٠١١٨:١٠:٣٥١٨:٢٨:٤٥٢٣:٥٣:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٠:٣٥١٣:٠٥:٤٣١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢٣:٠٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٩:٠٨١٣:٠٥:٢٥١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٢٩٠٠:٢٢:٤٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٧:٤١١٣:٠٥:٠٧١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٢٠٠٠:٢٢:٢٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:١٤١٣:٠٤:٤٩١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:١٢٠٠:٢٢:٠٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٤:٤٧١٣:٠٤:٣١١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٠٤٠٠:٢١:٤١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٣:٢١١٣:٠٤:١٣١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٥٥٠٠:٢١:١٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥١:٥٤١٣:٠٣:٥٥١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:٤٧٠٠:٢٠:٥٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٠:٢٧١٣:٠٣:٣٧١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٠:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٩:٠١١٣:٠٣:١٩١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٣٠٠٠:٢٠:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٧:٣٤١٣:٠٣:٠١١٩:١٩:٠٤١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٩:٤٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٦:٠٨١٣:٠٢:٤٣١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٣٠٠:١٩:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٤:٤٢١٣:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٥٠٠:١٩:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٣:١٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٨:٤٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:٥١١٣:٠١:٥٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٨:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٠:٢٦١٣:٠١:٣٣١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٤٠٠٠:١٧:٥٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٩:٠١١٣:٠١:١٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٧:٣١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٧:٠٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٠:٤١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٦٠٠:١٦:٤٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٦:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٥:٥٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٠٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٥:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٥:١٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٩:٢١١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٤:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٣١٠٠:١٤:٢٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٦:٣٧١٢:٥٨:٥١١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٤:٠٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٧٠٠:١٣:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:١٠٠٠:١٣:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٢:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٢١١٢:٥٧:٥٥١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٥٧٠٠:١٢:٣٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٧:٤٢١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٢:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آلاشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آلاشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آلاشت

آلاشْت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران و زادگاه رضاشاه پهلوی است. زبان مردم آلاشت مازندرانی است، نام آلاشت نیز در زبان مازندرانی به معنی آشیانه عقاب است

شهر آلاشت در ویکیپدیا

شهر آلاشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آلاشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آلاشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آلاشت بر روی نقشه

شهر آلاشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آلاشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آلاشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آلاشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آلاشت
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ آلاشت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آلاشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آلاشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آلاشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق آلاشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آلاشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آلاشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو