جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آلاشت

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آلاشت

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٤٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٣٧

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آلاشت (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر آلاشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آلاشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آلاشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

هالی تربون
دانش بدون تكامل اخلاقی خطرناك و نابود كننده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آلاشت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آلاشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آلاشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آلاشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آلاشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آلاشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٨:٥٤١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:١١٠٠:١٤:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٥:٣٦١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٠٤٠٠:١٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥٧٠٠:١٣:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٨:١٢١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٣:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٢:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٠:٢٣١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٣١٠٠:١١:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٧:٥١١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٢٤٠٠:١١:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٦:٣٦١٢:٥٧:٠٨١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:١٨٠٠:١١:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:١٢٠٠:١٠:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٠:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٤٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٠:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١١:٤٥١٢:٥٦:٢٦١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٩:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٦:١٦١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٩:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٩:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٩:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٥:٥١١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٨:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٨:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٧:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٧:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠١:٥٠١٢:٥٥:١٩١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٧:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٠٧:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٥:١١١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٤٣٠٠:٠٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٦:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٦:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٥:٠١١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آلاشت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آلاشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آلاشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آلاشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آلاشت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آلاشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آلاشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آلاشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آلاشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آلاشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آلاشت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آلاشت شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آلاشت شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آلاشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آلاشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آلاشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آلاشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٩٠٥:٤٢:٠٤١٣:٠٠:٣١٢٠:١٨:٥٧٢٠:٤٠:١٨٠٠:٠٦:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٤٢:١٨١٣:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٠٨٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٠٦:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٤٢:٣٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٠٧:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٠٠٥:٤٢:٥١١٣:٠١:١٠٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٠٧:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٤٣:٠٩١٣:٠١:٢٣٢٠:١٩:٣٢٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٠٧:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٤٣:٢٩١٣:٠١:٣٥٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٠٧:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٤٣:٥٠١٣:٠١:٤٨٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٠٨:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥١٠٥:٤٤:١٢١٣:٠٢:٠٠٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٠٨:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٤٤:٣٦١٣:٠٢:١٢٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٠٨:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٤٥:٠١١٣:٠٢:٢٤٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٠٩:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٤٥:٢٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٠٩:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٤٥:٥٥١٣:٠٢:٤٧٢٠:١٩:٢٨٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٠٩:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٤٦:٢٣١٣:٠٢:٥٨٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:٣١٠٠:٠٩:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٧٠٥:٤٦:٥٣١٣:٠٣:٠٨٢٠:١٩:١١٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٠:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٠٠٥:٤٧:٢٤١٣:٠٣:١٨٢٠:١٩:٠٠٢٠:٤٠:٠٨٠٠:١٠:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤٧:٥٥١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٠:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤١٠٥:٤٨:٢٨١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١١:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤٩:٠٢١٣:٠٣:٤٧٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:١٨٠٠:١١:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٩:٣٧١٣:٠٣:٥٦٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٥٨٠٠:١١:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٥٠:١٢١٣:٠٤:٠٤٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٣٦٠٠:١١:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٥٠:٤٩١٣:٠٤:١٢٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٨:١٣٠٠:١٢:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٥١:٢٦١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٤٧٠٠:١٢:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٥٢:٠٥١٣:٠٤:٢٧٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٧:٢٠٠٠:١٢:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٥٢:٤٤١٣:٠٤:٣٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٥١٠٠:١٢:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٥٣:٢٤١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٦:٢٠٠٠:١٣:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٣:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٩٠٥:٥٤:٤٥١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:١٣:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٥:٢٧١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٣:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٦:١٠١٣:٠٤:٥٩٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٥٩٠٠:١٤:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٥:٠٢٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٤:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آلاشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت شهر آلاشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آلاشت شهر آلاشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آلاشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آلاشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آلاشت

آلاشْت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران و زادگاه رضاشاه پهلوی است. زبان مردم آلاشت مازندرانی است، نام آلاشت نیز در زبان مازندرانی به معنی آشیانه عقاب است

شهر آلاشت در ویکیپدیا

شهر آلاشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آلاشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آلاشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آلاشت بر روی نقشه

شهر آلاشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آلاشت
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آلاشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آلاشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آلاشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا آلاشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آلاشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آلاشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آلاشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آلاشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آلاشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آلاشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آلاشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آلاشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو