جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آق قلا

آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آق قلا


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٤

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آق قلا (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر آق قلا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آق قلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آق قلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
كسب سود پیش از به وجود آوردن كیفیت و خدمات خوب، مانند بستن اسب به پشت گاری است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آق قلا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آق قلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آق قلا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٢:١١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٦:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٦:٤٢١٢:٥١:٥٧١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٦:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥١:٤٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٥:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٤:٠١١٢:٥١:٣٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٢:٤١١٢:٥١:١٦١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٠٤١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٤:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٤:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٣:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٠:١٧١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٣:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٣:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:٤٨١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:١١٠٠:٠٢:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٢:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٢:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠١:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٩:٠٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠١:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٩:١٥١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠١:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٩:٠١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٠:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٠:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٣:٣٤١٢:٤٨:٥١١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٥٩:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:١٥٠٥:٥٢:٣١١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٥٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٥١٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٦:٣١٢٣:٥٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٩:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٥٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٩:١٨٢٣:٥٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:١٣٢٣:٥٨:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٨:٣١١٩:٥٠:٤٨٢٠:١١:٠٨٢٣:٥٨:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آق قلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آق قلا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٤٨:٤٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:١٨٢٣:٥٦:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣٨:٥٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٩:١٤٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٦:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٥٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٨:٥٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٥٧٢٣:٥٦:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٧٠٥:٣٧:٤٢١٢:٤٩:٠٢٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢١:٤٦٢٣:٥٦:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٣٧:٠٨١٢:٤٩:٠٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٢:٣٤٢٣:٥٦:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٨٠٥:٣٦:٣٦١٢:٤٩:١٥٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٣:٢٢٢٣:٥٦:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٣٦:٠٦١٢:٤٩:٢٢٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٤:٠٨٢٣:٥٦:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٣٥:٣٨١٢:٤٩:٣٠٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٤:٥٤٢٣:٥٦:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٣٥:١١١٢:٤٩:٣٨٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٥:٣٨٢٣:٥٦:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٥٠٥:٣٤:٤٥١٢:٤٩:٤٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٦:٢٢٢٣:٥٦:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٣٤:٢٢١٢:٤٩:٥٥٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٧:٠٥٢٣:٥٦:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:٥٠:٠٤٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٧:٤٦٢٣:٥٦:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٥٠٥:٣٣:٤٠١٢:٥٠:١٣٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٨:٢٧٢٣:٥٦:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٣٣:٢٢١٢:٥٠:٢٣٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٩:٠٦٢٣:٥٦:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٣٣:٠٥١٢:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٩:٤٤٢٣:٥٦:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٣٢:٥١١٢:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٣٠:٢١٢٣:٥٦:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٣٢:٣٧١٢:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٣٠:٥٧٢٣:٥٦:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٣٢:٢٦١٢:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣١:٣١٢٣:٥٦:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:٣٢:١٧١٢:٥١:١٧٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٢:٠٤٢٣:٥٦:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٣٢:٠٩١٢:٥١:٢٩٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٢:٣٦٢٣:٥٦:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤١٠٥:٣٢:٠٣١٢:٥١:٤١٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٣:٠٦٢٣:٥٦:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٣١:٥٩١٢:٥١:٥٣٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٣:٣٥٢٣:٥٧:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٤٠٥:٣١:٥٦١٢:٥٢:٠٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٤:٠٢٢٣:٥٧:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٥٠٥:٣١:٥٦١٢:٥٢:١٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٤:٢٨٢٣:٥٧:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٨٠٥:٣١:٥٧١٢:٥٢:٣١٢٠:١٣:١١٢٠:٣٤:٥٢٢٣:٥٧:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٤٠٥:٣١:٥٩١٢:٥٢:٤٣٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٥:١٥٢٣:٥٧:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٢٠٥:٣٢:٠٤١٢:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٥:٣٦٢٣:٥٧:٥٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٣٠٥:٣٢:١٠١٢:٥٣:٠٩٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٥٦٢٣:٥٨:٠٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٧٠٥:٣٢:١٧١٢:٥٣:٢٢٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٦:١٤٢٣:٥٨:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٣٢:٢٧١٢:٥٣:٣٦٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٦:٣٠٢٣:٥٨:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٣٠٥:٣٢:٣٨١٢:٥٣:٤٩٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٦:٤٤٢٣:٥٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آق قلا

آق‌قلا یا آق قلعه، مرکز شهرستان آق‌قلا یکی از شهرهای استان گلستان ایران است. این شهر بر پایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۰، ۳۱۶۲۶نفر جمعیت داشته است. شهرستان آق‌قلا، در طرفین رودخانهٔ گرگان و در شمال شهر گرگان قرار گرفته است

شهر آق قلا در ویکیپدیا

شهر آق قلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آق قلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آق قلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آق قلا بر روی نقشه

شهر آق قلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آق قلا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آق قلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آق قلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آق قلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آق قلا
زمان پخش اذان آنلاین به افق آق قلا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آق قلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آق قلا
زمان پخش اذان زنده به افق آق قلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آق قلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا آق قلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو