جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آق قلا

آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آق قلا

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٥
اذان ظهر: ١١:٣٥:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٤٨
اذان مغرب: ١٧:١٦:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٣:٠٢

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آق قلا (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر آق قلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر آق قلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آق قلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آق قلا

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آق قلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آق قلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٢:١١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٦:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٦:٤٢١٢:٥١:٥٧١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٦:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥١:٤٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٥:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٤:٠١١٢:٥١:٣٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٢:٤١١٢:٥١:١٦١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٠٤١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٤:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٤:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٣:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٠:١٧١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٣:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٣:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:٤٨١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:١١٠٠:٠٢:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٢:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٢:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠١:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٩:٠٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠١:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٩:١٥١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠١:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٩:٠١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٠:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٠:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٣:٣٤١٢:٤٨:٥١١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٥٩:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:١٥٠٥:٥٢:٣١١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٥٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٥١٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٦:٣١٢٣:٥٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٩:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٥٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٩:١٨٢٣:٥٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:١٣٢٣:٥٨:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٨:٣١١٩:٥٠:٤٨٢٠:١١:٠٨٢٣:٥٨:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر آق قلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر آق قلا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آق قلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آق قلا

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آق قلا شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آق قلا شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٦:٣٤١١:٣٦:٣٥١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٥٢٢٢:٥٤:٠٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٧:٣٢١١:٣٦:٢٦١٧:٠٤:٥١١٧:٢٣:٣٩٢٢:٥٣:٥٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٨:٣٠١١:٣٦:١٩١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٢:٢٨٢٢:٥٣:٤٤
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٩:٢٨١١:٣٦:١٢١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:١٨٢٢:٥٣:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٠:٢٧١١:٣٦:٠٥١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٠٩٢٢:٥٣:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١١:٢٦١١:٣٦:٠٠١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٠١٢٢:٥٣:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٢:٢٦١١:٣٥:٥٥١٦:٥٨:٥٦١٧:١٧:٥٥٢٢:٥٣:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٣:٢٥١١:٣٥:٥١١٦:٥٧:٤٨١٧:١٦:٤٩٢٢:٥٣:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٤:٢٥١١:٣٥:٤٨١٦:٥٦:٤٢١٧:١٥:٤٥٢٢:٥٢:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٥:٢٦١١:٣٥:٤٥١٦:٥٥:٣٧١٧:١٤:٤٣٢٢:٥٢:٤٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٦:٢٦١١:٣٥:٤٣١٦:٥٤:٣٣١٧:١٣:٤١٢٢:٥٢:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٧:٢٧١١:٣٥:٤٢١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:٤١٢٢:٥٢:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٨:٢٨١١:٣٥:٤٢١٦:٥٢:٣٠١٧:١١:٤٣٢٢:٥٢:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٩:٢٩١١:٣٥:٤٣١٦:٥١:٣٠١٧:١٠:٤٦٢٢:٥٢:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٠:٣١١١:٣٥:٤٥١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٩:٥٠٢٢:٥٢:٣١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:٣٢١١:٣٥:٤٧١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٨:٥٦٢٢:٥٢:٢٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٣٤١١:٣٥:٥٠١٦:٤٨:٤١١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٢:٢٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٣:٣٧١١:٣٥:٥٤١٦:٤٧:٤٧١٧:٠٧:١٣٢٢:٥٢:٢٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٤:٣٩١١:٣٥:٥٩١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٦:٢٣٢٢:٥٢:٣٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٥:٤١١١:٣٦:٠٥١٦:٤٦:٠٥١٧:٠٥:٣٦٢٢:٥٢:٣٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٦:٤٤١١:٣٦:١٢١٦:٤٥:١٦١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥٢:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٧:٤٦١١:٣٦:١٩١٦:٤٤:٢٩١٧:٠٤:٠٥٢٢:٥٢:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٨:٤٩١١:٣٦:٢٨١٦:٤٣:٤٤١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٢:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٩:٥١١١:٣٦:٣٧١٦:٤٣:٠١١٧:٠٢:٤٢٢٢:٥٢:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٠:٥٤١١:٣٦:٤٧١٦:٤٢:١٩١٧:٠٢:٠٣٢٢:٥٢:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣١:٥٦١١:٣٦:٥٨١٦:٤١:٣٩١٧:٠١:٢٥٢٢:٥٣:٠٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٢:٥٩١١:٣٧:١٠١٦:٤١:٠١١٧:٠٠:٥٠٢٢:٥٣:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٤:٠١١١:٣٧:٢٣١٦:٤٠:٢٤١٧:٠٠:١٦٢٢:٥٣:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٥:٠٣١١:٣٧:٣٦١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٩:٤٤٢٢:٥٣:٢٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٦:٠٤١١:٣٧:٥٠١٦:٣٩:١٧١٦:٥٩:١٤٢٢:٥٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آق قلا شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آق قلا

آق‌قلا یا آق قلعه، مرکز شهرستان آق‌قلا یکی از شهرهای استان گلستان ایران است. این شهر بر پایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۰، ۳۱۶۲۶نفر جمعیت داشته است. شهرستان آق‌قلا، در طرفین رودخانهٔ گرگان و در شمال شهر گرگان قرار گرفته است

شهر آق قلا در ویکیپدیا

شهر آق قلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آق قلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آق قلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آق قلا بر روی نقشه

شهر آق قلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آق قلا
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آق قلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آق قلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آق قلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق آق قلا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آق قلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آق قلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا آق قلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آق قلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آق قلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آق قلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو