جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آق قلا

آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آق قلا


اذان صبح: ٠٥:٠٨:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٩:٠٦
اذان مغرب: ١٩:١٧:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٠٤:١١

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آق قلا (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر آق قلا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آق قلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آق قلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر که همگى اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى‏ کند .

اوقات شرعی ماه جاری شهر آق قلا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آق قلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آق قلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:٢٣٠٠:٠٢:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٨:١٩٠٠:٠١:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٩:٥٧١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٩:١٦٠٠:٠١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٩:٢١١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠١:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤٩:١٤١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠١:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٠:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٤٩:٠١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٠:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٠:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٨:٥١١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٥٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:٥٠٢٣:٥٩:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣١٠٥:٥١:١٦١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٥٩:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥٩:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:٣٧٢٣:٥٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٥٨:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٢٧٢٣:٥٨:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٨:٣١١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٢٢٢٣:٥٨:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤٨:٣٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:١٦٢٣:٥٨:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:١٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:١٠٢٣:٥٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٨:٣١١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٠٤٢٣:٥٧:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٥١٠٥:٤٣:١١١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٤:٥٨٢٣:٥٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:٥١٢٣:٥٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٤٣٢٣:٥٧:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٨:٤٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٣٥٢٣:٥٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٤٠:١٤١٢:٤٨:٤٣١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٦:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٤٨:٤٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:١٨٢٣:٥٦:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣٨:٥٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٩:١٤٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:١٥٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٨:٥٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٥٧٢٣:٥٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٣:١٧٠٥:٣٧:٤٢١٢:٤٩:٠٢٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢١:٤٦٢٣:٥٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آق قلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آق قلا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آق قلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آق قلا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٩:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٩:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٤:٢١١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٩:٠١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٨:٥٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٨:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٩:١١١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٠٩٠٠:٠٨:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٣:١٣١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:٠٨:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٨:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٨:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٢:١٧١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:١٨٠٠:٠٧:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٣:١٦١٢:٥١:٥٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٤٩٠٠:٠٧:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥١:٣٩١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٢٠٠٠:٠٧:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥١:١٩١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٥٠٠٠:٠٧:١٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٥:٤٢١٢:٥١:٠٠١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:٢٠٠٠:٠٧:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٠:٣٩١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٤٩٠٠:٠٦:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٧:١٩١٢:٥٠:١٩١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:١٩٠٠:٠٦:٣٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٨:٠٨١٢:٤٩:٥٨١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٤٨٠٠:٠٦:٢٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:٥٦١٢:٤٩:٣٨١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:١٦٠٠:٠٦:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٩:٤٥١٢:٤٩:١٧١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٤٥٠٠:٠٥:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٠:٣٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:١٣٠٠:٠٥:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣١:٢١١٢:٤٨:٣٤١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٤١٠٠:٠٥:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٢:١٠١٢:٤٨:١٣١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٢:٠٩٠٠:٠٥:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٢:٥٨١٢:٤٧:٥٢١٩:٠٢:٠٩١٩:٢٠:٣٦٠٠:٠٤:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٣:٤٧١٢:٤٧:٣٠١٩:٠٠:٣٨١٩:١٩:٠٤٠٠:٠٤:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٤:٣٥١٢:٤٧:٠٩١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٣٢٠٠:٠٤:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٥:٢٤١٢:٤٦:٤٧١٨:٥٧:٣٥١٩:١٦:٠٠٠٠:٠٣:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٦:١٢١٢:٤٦:٢٦١٨:٥٦:٠٣١٩:١٤:٢٧٠٠:٠٣:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:٠١١٢:٤٦:٠٤١٨:٥٤:٣١١٩:١٢:٥٥٠٠:٠٣:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٧:٥٠١٢:٤٥:٤٣١٨:٥٣:٠٠١٩:١١:٢٣٠٠:٠٣:٠١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٨:٣٩١٢:٤٥:٢٢١٨:٥١:٢٨١٩:٠٩:٥١٢٣:٣٢:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٩:٢٨١١:٤٥:٠٠١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:١٩٢٣:٠٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آق قلا شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آق قلا شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آق قلا

آق‌قلا یا آق قلعه، مرکز شهرستان آق‌قلا یکی از شهرهای استان گلستان ایران است. این شهر بر پایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۰، ۳۱۶۲۶نفر جمعیت داشته است. شهرستان آق‌قلا، در طرفین رودخانهٔ گرگان و در شمال شهر گرگان قرار گرفته است

شهر آق قلا در ویکیپدیا

شهر آق قلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آق قلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آق قلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آق قلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آق قلا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر آق قلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آق قلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آق قلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آق قلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا آق قلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آق قلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آق قلا
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آق قلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آق قلا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آق قلا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آق قلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آق قلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو