جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آق قلا

آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آق قلا


اذان صبح: ٠٣:٤٢:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٣٣

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آق قلا (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر آق قلا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آق قلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آق قلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج پتون
ترس، كُشنده‌تر از مرگ است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آق قلا

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آق قلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آق قلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آق قلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:٢٣٠٠:٠٢:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٨:١٩٠٠:٠١:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٩:٥٧١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٩:١٦٠٠:٠١:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٩:٢١١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠١:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤٩:١٤١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠١:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٤٩:٠١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٠:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٨:٥١١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٥٩:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:٥٠٢٣:٥٩:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣١٠٥:٥١:١٦١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٥٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥٩:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:٣٧٢٣:٥٨:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٥٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٢٧٢٣:٥٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٨:٣١١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٢٢٢٣:٥٨:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤٨:٣٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:١٦٢٣:٥٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:١٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:١٠٢٣:٥٧:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٨:٣١١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٠٤٢٣:٥٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٥١٠٥:٤٣:١١١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٤:٥٨٢٣:٥٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:٥١٢٣:٥٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٤٣٢٣:٥٧:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٨:٤٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٣٥٢٣:٥٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٤٠:١٤١٢:٤٨:٤٣١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٦:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٤٨:٤٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:١٨٢٣:٥٦:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣٨:٥٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٩:١٤٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:١٥٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٨:٥٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٥٧٢٣:٥٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آق قلا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آق قلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آق قلا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آق قلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آق قلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آق قلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آق قلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آق قلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آق قلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر آق قلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آق قلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آق قلا

تیر