جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر

ضیابر | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آقامحله بهمبر


اذان صبح: ٠٤:٥٨:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٦:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٠٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای آقامحله بهمبر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای آقامحله بهمبر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آقامحله بهمبر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
‌رضایت خداوند،‌ در رضایت پدر و مادر است و خشم او در خشم آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آقامحله بهمبر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آقامحله بهمبر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آقامحله بهمبر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آقامحله بهمبر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آقامحله بهمبر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٤:٥٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٣:٤١١٣:١٠:٥٠١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٣:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٠:٤١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٢:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢١:١٥١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٠:٢٤٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٨:٥٤١٣:١٠:١٦٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢١:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٧:٤٥١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢١:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢١:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٠:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٠:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٢:١٧١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١١:١٥١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٩:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١١٠٦:١٠:١٥١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٩:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٩:٣١٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٩:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٩:٢٨٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٩:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٨:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٨:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٤:٢٣٠٠:١٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:١٨٠٠:١٨:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٨:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٤٠٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٨:٠١٠٠:١٧:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٨٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٩:٣١٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٥٤٠٠:١٧:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٩٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٧:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٢٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٤٠٠٠:١٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٩:٤٢٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤١:٣١٠٠:١٧:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٤٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٩:٤٧٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٣٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٣:١٣٠٠:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آقامحله بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آقامحله بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آقامحله بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آقامحله بهمبر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آقامحله بهمبر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آقامحله بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آقامحله بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آقامحله بهمبر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آقامحله بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آقامحله بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آقامحله بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آقامحله بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آقامحله بهمبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای آقامحله بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آقامحله بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آقامحله بهمبر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٩:٣٤٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:١٠:١٩١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:١٥٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٦:١١:٠٦١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٢٨:١١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٦:١١:٥٤١٣:١٩:٣٧٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٢٨:٢٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:١٢:٤٢١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٢٨:٣٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٣:٣٠١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٨:٤٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٤:١٩١٣:١٩:٣٤٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٢٨:٥٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٥:٠٨١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٢٩:٠٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٥:٥٨١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٢٩:١٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٦:٤٨١٣:١٩:٢٦٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٥٨٠٠:٢٩:٢٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٧:٣٨١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٢٩:٣٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٨:٢٨١٣:١٩:١٨٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٢٩:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٩:١٨١٣:١٩:١٣٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٢٩:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٢٠:٠٩١٣:١٩:٠٨٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٩:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٩:٠١٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٠:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٢١:٥٠١٣:١٨:٥٥٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٠:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٢:٤١١٣:١٨:٤٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٠:١٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٨:٣٩٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٠:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٤:٢٣١٣:١٨:٣٠٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٥٨٠٠:٣٠:١٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٥:١٣١٣:١٨:٢١٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٠:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٨:١١٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٠:١٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٨:٠١٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٠:٢٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٧:٥٠٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٠:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٠:١٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣٠:١٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٣٠:١٩١٣:١٧:١٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٠:١٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٣١:١٠١٣:١٧:٠١٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣٠:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٣٠:٠٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٢:٥١١٣:١٦:٣٣١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:٣٠:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٦:١٨١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣٠:٠٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٦:٠٣١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آقامحله بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آقامحله بهمبر روستای آقامحله بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آقامحله بهمبر روستای آقامحله بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آقامحله بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آقامحله بهمبر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آقامحله بهمبر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آقامحله بهمبر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آقامحله بهمبر

روستای آقامحله بهمبر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آقامحله بهمبر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای آقامحله بهمبر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آقامحله بهمبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آقامحله بهمبر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا آقامحله بهمبر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آقامحله بهمبر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آقامحله بهمبر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آقامحله بهمبر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آقامحله بهمبر
زمان پخش اذان مستقیم به افق آقامحله بهمبر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آقامحله بهمبر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آقامحله بهمبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آقامحله بهمبر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو