جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آقازال

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز آقازال

اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آقازال (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای آقازال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آقازال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آقازال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان پریسكورن
مهمترین كامیابی یی كه به دست آوردم، پرسیدن و خواستن از خویشتن بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آقازال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آقازال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آقازال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آقازال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آقازال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آقازال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٤:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٨:٢٤١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٨:١٠١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٣:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٣:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٢:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٢:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٧:١٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢١:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:١١٠٠:٢١:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٦:٤١١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢١:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٠:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٠:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٦:١٠١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٠:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٦:٠٠١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٩:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٥:٥١١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٢٧٠٠:١٩:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٩:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:١٣٠٠:١٨:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٨:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٥:٢١١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٨:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٥:١٤١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٨:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٧:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١١:٣٢١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٣١٠٠:١٧:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٦:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٦:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آقازال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آقازال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آقازال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آقازال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آقازال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آقازال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آقازال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آقازال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای آقازال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آقازال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آقازال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آقازال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آقازال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آقازال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای آقازال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آقازال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آقازال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آقازال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آقازال روستای آقازال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آقازال روستای آقازال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای آقازال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آقازال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آقازال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای آقازال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آقازال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آقازال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٥٣:١٦١٣:١٠:١٥٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٨:٢٣٠٠:١٧:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٥٣:٣٠١٣:١٠:٢٨٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٨:٣٤٠٠:١٧:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٥٣:٤٦١٣:١٠:٤١٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٨:٤٣٠٠:١٧:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٥٤:٠٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٨:٥١٠٠:١٧:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٥٤:٢١١٣:١١:٠٧٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٥٧٠٠:١٨:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٥٤:٤٠١٣:١١:٢٠٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٩:٠١٠٠:١٨:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٥٥:٠١١٣:١١:٣٢٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٩:٠٣٠٠:١٨:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٥٥:٢٤١٣:١١:٤٤٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٩:٠٤٠٠:١٨:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٥٥:٤٧١٣:١١:٥٦٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٩:٠٢٠٠:١٩:١٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٥٦:١٢١٣:١٢:٠٨٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٥٩٠٠:١٩:٢٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٦:٣٨١٣:١٢:٢٠٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٥٤٠٠:١٩:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٧:٠٥١٣:١٢:٣١٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٢٠:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٧:٣٣١٣:١٢:٤٢٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٢٠:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٨:٠٢١٣:١٢:٥٢٢٠:٢٧:٣١٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٢٠:٣٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٨:٣٣١٣:١٣:٠٣٢٠:٢٧:٢٠٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٠:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٩:٠٤١٣:١٣:١٣٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٢١:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٩:٣٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢١:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠٠:١٠١٣:١٣:٣١٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢١:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠٠:٤٤١٣:١٣:٤٠٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٢١:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠١:١٩١٣:١٣:٤٨٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٤٨٠٠:٢٢:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٦:٠١:٥٥١٣:١٣:٥٦٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٦:٢٤٠٠:٢٢:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٢:٣٢١٣:١٤:٠٤٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٢٢:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٣:٠٩١٣:١٤:١١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٢٣:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٣:٤٨١٣:١٤:١٨٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٢٣:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٤:٢٤٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٢٣:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٥:٠٧١٣:١٤:٢٩٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٣:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٤:٣٤٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٢٤:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٤:٣٩٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٢٤:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٧:١٠١٣:١٤:٤٣٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:١٧٠٠:٢٤:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٤:٤٧٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٣٨٠٠:٢٤:٤٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٤:٤٩٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٢٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آقازال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آقازال روستای آقازال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آقازال روستای آقازال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آقازال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آقازال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آقازال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آقازال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آقازال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آقازال

روستای آقازال بر روی نقشه

روستای آقازال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آقازال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آقازال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آقازال
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آقازال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای آقازال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آقازال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آقازال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای آقازال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آقازال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آقازال رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آقازال
افق شرعی امروز فردا آقازال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آقازال دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آقازال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آقازال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آقازال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آقازال
زمان پخش اذان آنلاین به افق آقازال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آقازال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو