جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آقازال

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز آقازال


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٦
اذان مغرب: ١٧:١٨:٣٦
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آقازال (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای آقازال)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آقازال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آقازال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گریستن
آن كه از دست روزگار به خشم می آید، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آقازال

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آقازال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آقازال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آقازال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آقازال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آقازال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٠:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٥:٥٩١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤١٠٠:١٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٧:٣١١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:١٣٠٠:١٨:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٥:١٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٣:١٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٧:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٢:١٨١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٧:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٧:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٧:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٦:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٦:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٦:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٦:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٥:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٥:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٥:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:١١٠٠:١٥:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠١:١٦١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٥:٠٠٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٥:٠٥٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٤:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٥:١٠٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٤:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٥:١٥٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آقازال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آقازال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آقازال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آقازال

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آقازال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آقازال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آقازال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آقازال

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای آقازال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آقازال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آقازال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آقازال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آقازال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آقازال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای آقازال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آقازال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آقازال

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢١:١٧١١:٥٢:٤٤١٧:٢٣:٤٣١٧:٤٢:٠٨٢٣:١١:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٢:١١١١:٥٢:٣٦١٧:٢٢:٣٢١٧:٤١:٠٠٢٣:١٠:٥٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٣:٠٦١١:٥٢:٢٨١٧:٢١:٢٣١٧:٣٩:٥٢٢٣:١٠:٤٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٤:٠١١١:٥٢:٢٢١٧:٢٠:١٤١٧:٣٨:٤٦٢٣:١٠:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٢:١٦١٧:١٩:٠٧١٧:٣٧:٤٠٢٣:١٠:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٥:٥٣١١:٥٢:١١١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٣٦٢٣:١٠:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٦:٤٩١١:٥٢:٠٦١٧:١٦:٥٦١٧:٣٥:٣٤٢٣:١٠:٠٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٧:٤٥١١:٥٢:٠٢١٧:١٥:٥٢١٧:٣٤:٣٢٢٣:٠٩:٥٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٨:٤٢١١:٥١:٥٩١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:٣٢٢٣:٠٩:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٣٩١١:٥١:٥٧١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:٣٣٢٣:٠٩:٤٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:٣٧١١:٥١:٥٦١٧:١٢:٤٩١٧:٣١:٣٥٢٣:٠٩:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣١:٣٤١١:٥١:٥٥١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٣٩٢٣:٠٩:٣٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٢:٣٢١١:٥١:٥٥١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٤٤٢٣:٠٩:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٣:٣١١١:٥١:٥٦١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٥٠٢٣:٠٩:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٤:٢٩١١:٥١:٥٨١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٥٨٢٣:٠٩:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٥:٢٨١١:٥٢:٠١١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٠٧٢٣:٠٩:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٦:٢٦١١:٥٢:٠٤١٧:٠٧:١٨١٧:٢٦:١٨٢٣:٠٩:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٧:٢٥١١:٥٢:٠٨١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٥:٣١٢٣:٠٩:٣١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٨:٢٤١١:٥٢:١٤١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٤٥٢٣:٠٩:٣٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٩:٢٤١١:٥٢:٢٠١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٤:٠٠٢٣:٠٩:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٠:٢٣١١:٥٢:٢٦١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٣:١٧٢٣:٠٩:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤١:٢٢١١:٥٢:٣٤١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٣٦٢٣:٠٩:٤٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٢:٤٢١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٥٧٢٣:٠٩:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٣:٢١١١:٥٢:٥٢١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:١٩٢٣:٠٩:٥٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٤:٢٠١١:٥٣:٠٢١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٤٣٢٣:٠٩:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٣:١٣١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:٠٨٢٣:١٠:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٦:١٩١١:٥٣:٢٥١٧:٠٠:١١١٧:١٩:٣٦٢٣:١٠:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٧:١٩١١:٥٣:٣٨١٦:٥٩:٣٧١٧:١٩:٠٥٢٣:١٠:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٨:١٨١١:٥٣:٥١١٦:٥٩:٠٦١٧:١٨:٣٦٢٣:١٠:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٩:١٧١١:٥٤:٠٦١٦:٥٨:٣٦١٧:١٨:٠٩٢٣:١٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آقازال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آقازال روستای آقازال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آقازال روستای آقازال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آقازال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آقازال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آقازال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آقازال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آقازال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آقازال

روستای آقازال بر روی نقشه

روستای آقازال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آقازال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آقازال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آقازال
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آقازال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای آقازال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آقازال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آقازال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آقازال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آقازال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آقازال
زمان پخش اذان مستقیم به افق آقازال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آقازال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آقازال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آقازال
زمان پخش اذان زنده به افق آقازال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آقازال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آقازال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو