جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آغاجاری

آغاجاری | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز آغاجاری

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٠١
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٣٥

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آغاجاری (شهرستان آغاجاری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر آغاجاری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر آغاجاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آغاجاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

ویكتور هوگو
یك پرنده ی كوچك كه زیر برگها آواز می خواند برای اثبات خدا كافی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آغاجاری

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آغاجاری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آغاجاری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آغاجاری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آغاجاری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آغاجاری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٠:٥٦١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٢٩٠٠:٢٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٣:١٥١٣:١٠:٤٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٠:٢٨١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤١:٠٢١٣:١٠:١٤١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣١٠٠:٢٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٠:٠١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:١١٠٠:٢٨:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٨:٥١١٣:٠٩:٤٧١٩:٤١:١٣١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٧:٤٦١٣:٠٩:٣٥١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٧:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٥:٣٩١٣:٠٩:١١١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٦:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٦:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٦:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٥:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:٣٥١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٥:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٨:١٨١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٥:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٥:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٨:٠١١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٤:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٤:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٤:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٣:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:١١١٣:٠٧:٢٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٣:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٧:٢٢١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٣:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٧:١٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٣:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٧:١٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٧:١٠١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٢:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٢:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٢:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٢:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آغاجاری

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر آغاجاری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آغاجاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آغاجاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر آغاجاری

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر آغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر آغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آغاجاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آغاجاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آغاجاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر آغاجاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آغاجاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آغاجاری

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر آغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آغاجاری شهر آغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آغاجاری شهر آغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آغاجاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آغاجاری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آغاجاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آغاجاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آغاجاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آغاجاری

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٢:١٤١١:٥٦:٣٧١٧:١٠:٤٤١٧:٢٩:٠٧٢٣:١٥:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٣:٠٥١١:٥٦:٥٣١٧:١٠:٢٥١٧:٢٨:٥٠٢٣:١٥:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٣:٥٦١١:٥٧:٠٩١٧:١٠:٠٨١٧:٢٨:٣٥٢٣:١٥:٥٩
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٤:٤٧١١:٥٧:٢٧١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٨:٢١٢٣:١٦:١٣
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٥:٣٧١١:٥٧:٤٥١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٨:٠٩٢٣:١٦:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٦:٢٧١١:٥٨:٠٤١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٧:٥٩٢٣:١٦:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٧:١٧١١:٥٨:٢٣١٧:٠٩:١٧١٧:٢٧:٥١٢٣:١٧:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٨:٠٦١١:٥٨:٤٤١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٧:٤٤٢٣:١٧:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٨:٥٦١١:٥٩:٠٤١٧:٠٩:٠١١٧:٢٧:٣٩٢٣:١٧:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٩:٤٤١١:٥٩:٢٦١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٧:٣٥٢٣:١٧:٥٣
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٩:٤٨١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٨:١٣
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥١:٢١١٢:٠٠:١١١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٨:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٢:٠٨١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣٥٢٣:١٨:٥٤
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٢:٥٥١٢:٠٠:٥٩١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٧:٣٩٢٣:١٩:١٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٣:٤١١٢:٠١:٢٤١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٧:٤٤٢٣:١٩:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٤:٢٧١٢:٠١:٤٩١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٧:٥٠٢٣:٢٠:٠١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٥:١٢١٢:٠٢:١٥١٧:٠٩:١٠١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٠:٢٤
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٥:٥٦١٢:٠٢:٤١١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٠٩٢٣:٢٠:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٦:٤٠١٢:٠٣:٠٨١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٨:٢٠٢٣:٢١:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٧:٢٢١٢:٠٣:٣٥١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٣٤٢٣:٢١:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٨:٠٤١٢:٠٤:٠٣١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٤٩٢٣:٢٢:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٤:٣١١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٠٥٢٣:٢٢:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥١٠٦:٥٩:٢٥١٢:٠٤:٥٩١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٢٣٢٣:٢٢:٥٨
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٠:٠٤١٢:٠٥:٢٨١٧:١٠:٤٨١٧:٢٩:٤٣٢٣:٢٣:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٠:٤٢١٢:٠٥:٥٧١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:٠٤٢٣:٢٣:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠١:١٩١٢:٠٦:٢٦١٧:١١:٣٠١٧:٣٠:٢٦٢٣:٢٤:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠١:٥٥١٢:٠٦:٥٦١٧:١١:٥٤١٧:٣٠:٥٠٢٣:٢٤:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٢:٣٠١٢:٠٧:٢٥١٧:١٢:١٩١٧:٣١:١٦٢٣:٢٥:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٣:٠٣١٢:٠٧:٥٥١٧:١٢:٤٥١٧:٣١:٤٣٢٣:٢٥:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٣:٣٥١٢:٠٨:٢٥١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:١١٢٣:٢٦:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آغاجاری شهر آغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آغاجاری شهر آغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آغاجاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آغاجاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آغاجاری

آغاجاری شهری در استان خوزستان و از توابع شهرستان آغاجاری است. این شهر از بزرگترین مناطق نفت‌خیز اما محروم ایران می‌باشد. جمعیت آن در حدود دوازده هزار نفر است و طوایف مختلفی مانندفارس، لر، ترک و عرب در آن سکونت دارند

شهر آغاجاری در ویکیپدیا

شهر آغاجاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آغاجاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آغاجاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آغاجاری بر روی نقشه

شهر آغاجاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آغاجاری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آغاجاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آغاجاری
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر آغاجاری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر آغاجاری + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر آغاجاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آغاجاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آغاجاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آغاجاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آغاجاری رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ آغاجاری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آغاجاری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آغاجاری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آغاجاری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آغاجاری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آغاجاری
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آغاجاری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آغاجاری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آغاجاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو