جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آشخانه

مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز آشخانه


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢١
اذان ظهر: ١١:٥٥:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٥٨
نیمه شب: ٢٣:١٢:٤٤

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشخانه (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر آشخانه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آشخانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشخانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
بهترین شیوه برای اینكه آدمی بداند چه باید بكند، این است كه ابتدا ببیند خودش كیست و چیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشخانه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشخانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشخانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آشخانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشخانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آشخانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٤١٢٣:٥٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٢:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥١:٣١١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥١:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥١:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٩:٣٦١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٣١٢٣:٥١:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٩:٢٩١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:٢٩٢٣:٥٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٩:٢١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٩:١٥١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٠:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٥:١٩٢٣:٤٩:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٩:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤١:١٩١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:١٤٢٣:٤٩:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٦٠٥:٤٠:١٧١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:١١٢٣:٤٨:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٩:٠٨٢٣:٤٨:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٨:١٧١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٤٨:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٧:١٨١٢:٣٨:٤١١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠١:٠٢٢٣:٤٨:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٨:٣٩١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٣٢٠٥:٣٥:٢٧١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:٥٤٢٣:٤٧:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:١٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٤٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٥٦٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٤٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٤١٠٥:٣٢:٥٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٤٧:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣٢:٠١١٢:٣٨:٤٠١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٤٧:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:١٤٠٥:٣١:١٣١٢:٣٨:٤١١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٧:٢٩٢٣:٤٦:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣٠:٢٧١٢:٣٨:٤٤١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٤٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٨:٤٧١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٩:١٥٢٣:٤٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:١٠:٠٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٨:١٨١٢:٣٨:٥٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:١١:٠٠٢٣:٤٦:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٣٨٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٨:٥٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:٥١٢٣:٤٦:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٧:٠٠١٢:٣٩:٠٤١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٤٢٢٣:٤٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشخانه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آشخانه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آشخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آشخانه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢١:٢١٠٦:٥٠:١٨١١:٥٤:٥٣١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٤٤٢٣:١٠:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٥:٠٥١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٠:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٨:٥٣١١:٥٥:١٧١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٥٢٢٣:١٠:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٨:٠٨١١:٥٥:٢٧١٧:٠٣:١٠١٧:٢٢:٥٦٢٣:١١:٠٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٧:٢١١١:٥٥:٣٧١٧:٠٤:١٧١٧:٢٤:٠٠٢٣:١١:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٦:٣٢١١:٥٥:٤٦١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٥:٠٤٢٣:١١:٣٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٥:٤٢١١:٥٥:٥٤١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٦:٠٨٢٣:١١:٤٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٤:٥١١١:٥٦:٠١١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٧:١٢٢٣:١١:٥٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٣:٥٧١١:٥٦:٠٧١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٨:١٥٢٣:١٢:٠٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:٠٢١١:٥٦:١٣١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٩:١٩٢٣:١٢:١٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٢:٠٦١١:٥٦:١٨١٧:١٠:٥٦١٧:٣٠:٢٣٢٣:١٢:٢٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤١:٠٨١١:٥٦:٢١١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٢٦٢٣:١٢:٣٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٠:٠٩١١:٥٦:٢٥١٧:١٣:٠٨١٧:٣٢:٣٠٢٣:١٢:٣٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٩:٠٨١١:٥٦:٢٧١٧:١٤:١٤١٧:٣٣:٣٣٢٣:١٢:٤٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١١:١٠٠٦:٣٨:٠٦١١:٥٦:٢٨١٧:١٥:١٩١٧:٣٤:٣٦٢٣:١٢:٤٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٧:٠٢١١:٥٦:٢٩١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:٣٩٢٣:١٢:٥٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٥:٥٨١١:٥٦:٢٩١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٤٢٢٣:١٢:٥٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٤:٥١١١:٥٦:٢٨١٧:١٨:٣٥١٧:٣٧:٤٥٢٣:١٢:٥٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٣:٤٤١١:٥٦:٢٧١٧:١٩:٣٩١٧:٣٨:٤٧٢٣:١٢:٥٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٢:٣٦١١:٥٦:٢٥١٧:٢٠:٤٤١٧:٣٩:٤٩٢٣:١٢:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٥:١١٠٦:٣١:٢٦١١:٥٦:٢٢١٧:٢١:٤٨١٧:٤٠:٥١٢٣:١٢:٥٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:١٥١١:٥٦:١٨١٧:٢٢:٥٢١٧:٤١:٥٣٢٣:١٢:٥٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٩:٠٣١١:٥٦:١٤١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٢:٥٥٢٣:١٢:٥٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٧:٥٠١١:٥٦:٠٩١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:٥٦٢٣:١٢:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٣٦١١:٥٦:٠٣١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٤:٥٧٢٣:١٢:٤٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٥:٢١١١:٥٥:٥٧١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٥:٥٨٢٣:١٢:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٤:٠٥١١:٥٥:٥٠١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٦:٥٩٢٣:١٢:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٢:٤٨١١:٥٥:٤٣١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٥٩٢٣:١٢:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢١:٣٠١١:٥٥:٣٤١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:٥٩٢٣:١٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشخانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آشخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٣٦١١:٥٦:٠٣١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٤:٥٧٢٣:١٢:٤٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٥:٢١١١:٥٥:٥٧١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٥:٥٨٢٣:١٢:٤٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٤:٠٥١١:٥٥:٥٠١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٦:٥٩٢٣:١٢:٣٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٢:٤٨١١:٥٥:٤٣١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٥٩٢٣:١٢:٣٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢١:٣٠١١:٥٥:٣٤١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:٥٩٢٣:١٢:٢٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٠:١١١١:٥٥:٢٦١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٥٩٢٣:١٢:١٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٥٢١١:٥٥:١٦١٧:٣٢:١٤١٧:٥٠:٥٩٢٣:١٢:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٧:٣١١١:٥٥:٠٦١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٥٨٢٣:١٢:٠٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٦:١٠١١:٥٤:٥٦١٧:٣٤:١٥١٧:٥٢:٥٧٢٣:١١:٥٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٤:٤٨١١:٥٤:٤٥١٧:٣٥:١٥١٧:٥٣:٥٦٢٣:١١:٤٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٣:٢٥١١:٥٤:٣٣١٧:٣٦:١٥١٧:٥٤:٥٥٢٣:١١:٣١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٢:٠٢١١:٥٤:٢١١٧:٣٧:١٤١٧:٥٥:٥٣٢٣:١١:١٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٠:٣٨١١:٥٤:٠٨١٧:٣٨:١٤١٧:٥٦:٥١٢٣:١١:٠٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٩:١٣١١:٥٣:٥٥١٧:٣٩:١٢١٧:٥٧:٤٩٢٣:١٠:٥٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٤٧١١:٥٣:٤٢١٧:٤٠:١١١٧:٥٨:٤٦٢٣:١٠:٤٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٦:٢١١١:٥٣:٢٨١٧:٤١:٠٩١٧:٥٩:٤٤٢٣:١٠:٢٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٤:٥٥١١:٥٣:١٣١٧:٤٢:٠٧١٨:٠٠:٤١٢٣:١٠:١١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٣:٢٨١١:٥٢:٥٩١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٣٨٢٣:٠٩:٥٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٢:٠٠١١:٥٢:٤٤١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٣٥٢٣:٠٩:٣٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٠:٣٣١١:٥٢:٢٨١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٣١٢٣:٠٩:٢٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٩:٠٤١١:٥٢:١٢١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٢٨٢٣:٠٩:٠٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٧:٣٥١١:٥١:٥٦١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٥:٢٤٢٣:٠٨:٤٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٦:٠٦١١:٥١:٤٠١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٢٠٢٣:٠٨:٣٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٤:٣٧١١:٥١:٢٣١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٧:١٦٢٣:٠٨:١٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٣:٠٨١١:٥١:٠٦١٧:٤٩:٤١١٨:٠٨:١٢٢٣:٠٧:٥٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥١:٣٨١١:٥٠:٤٩١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٩:٠٨٢٣:٠٧:٣٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٠:٠٨١١:٥٠:٣٢١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٠٤٢٣:٠٧:١٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٨:٣٧١١:٥٠:١٥١٧:٥٢:٢٩١٨:١١:٠٠٢٣:٠٦:٥٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٧:٠٧١١:٤٩:٥٧١٧:٥٣:٢٤١٨:١١:٥٦٢٣:٠٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشخانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آشخانه

آشخانه شهری در استان خراسان شمالی است. این شهر مرکز شهرستان مانه و سملقان است و در ۴۰ کیلومتری غرب بجنورد قرار گرفته‌است. بیشتر ساکنین این شهر را کردهای کرمانج تشکیل می‌دهند که با زبان کردی کرمانجی تکلم می‌نمایند

شهر آشخانه در ویکیپدیا

شهر آشخانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشخانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشخانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشخانه بر روی نقشه

شهر آشخانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشخانه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آشخانه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر آشخانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشخانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشخانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ آشخانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آشخانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آشخانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا آشخانه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آشخانه
زمان پخش اذان مستقیم به افق آشخانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آشخانه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آشخانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو