جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آشخانه

مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز آشخانه


اذان صبح: ٠٣:٣١:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:١٠
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٥٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشخانه (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر آشخانه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آشخانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آشخانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
آرامش همیشگی نیز كسل كننده است؛ گاهی طوفان هم لازم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشخانه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشخانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشخانه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آشخانه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشخانه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آشخانه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٨:٥٧١٢:٤٢:٣٣١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥٦:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٧:٣٣١٢:٤٢:١٨١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٦:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٢:٠٤١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤١:٥٠١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:٤٤٢٣:٥٥:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٣:٢٦١٢:٤١:٣٧١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:٤٢٢٣:٥٥:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤١:٢٤١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٤:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤١:١١١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥٤:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٠:٤٧١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:٣١٢٣:٥٣:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٤:٢٩٢٣:٥٣:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٠:٢٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٣:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٠:١٤١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥٢:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٢:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥١:٤٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥١:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:١٧٢٣:٥١:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٠:٢٧١٩:٥٠:١٥٢٣:٥١:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٣١:٢١١٩:٥١:١٣٢٣:٥١:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:١١٢٣:٥٠:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٩:١٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥٣:٠٩٢٣:٥٠:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٤:٠٦٢٣:٥٠:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٦:٠٢٢٣:٤٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٦:٥٩٢٣:٤٩:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:٥٦٢٣:٤٩:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٥٤٢٣:٤٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٩:٥١٢٣:٤٨:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٣٧:٣٢١٢:٣٨:٤١١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٤٨:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٨:٣٩١٩:٤١:١٥٢٠:٠١:٤٤٢٣:٤٨:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣٥:٤٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٤٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشخانه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آشخانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آشخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آشخانه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشخانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آشخانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آشخانه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٨:١٨١٢:٣٨:٥٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:١١:٠٠٢٣:٤٦:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٨٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٨:٥٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:٥١٢٣:٤٦:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٧:٠٠١٢:٣٩:٠٤١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٤٢٢٣:٤٦:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٧٠٥:٢٦:٢٤١٢:٣٩:١٠١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٣:٣٢٢٣:٤٦:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٢٥:٥٠١٢:٣٩:١٦١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٤:٢١٢٣:٤٥:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٤٠٥:٢٥:١٧١٢:٣٩:٢٢١٩:٥٣:٥١٢٠:١٥:٠٩٢٣:٤٥:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥١٠٥:٢٤:٤٦١٢:٣٩:٢٩١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٥:٥٦٢٣:٤٥:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٠٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٩:٣٧١٩:٥٥:١٩٢٠:١٦:٤٣٢٣:٤٥:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١١٠٥:٢٣:٤٨١٢:٣٩:٤٥١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٧:٢٨٢٣:٤٥:٤٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٤٠٥:٢٣:٢٢١٢:٣٩:٥٣١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٨:١٣٢٣:٤٥:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٢٢:٥٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:٥٦٢٣:٤٥:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٨٠٥:٢٢:٣٦١٢:٤٠:١١١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٩:٣٨٢٣:٤٥:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٩٠٥:٢٢:١٥١٢:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:٢٠:٢٠٢٣:٤٥:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٢٠٥:٢١:٥٦١٢:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٢١٢٠:٢١:٠٠٢٣:٤٥:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٧٠٥:٢١:٣٩١٢:٤٠:٤١١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢١:٣٨٢٣:٤٥:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٥٠٥:٢١:٢٤١٢:٤٠:٥١٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٢:١٦٢٣:٤٥:٥٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٦٠٥:٢١:١٠١٢:٤١:٠٢٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٢:٥٢٢٣:٤٥:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٩٠٥:٢٠:٥٨١٢:٤١:١٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٣:٢٧٢٣:٤٥:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٥٠٥:٢٠:٤٨١٢:٤١:٢٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٤:٠١٢٣:٤٦:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٤٠٥:٢٠:٤٠١٢:٤١:٣٦٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٤:٣٣٢٣:٤٦:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٥٠٥:٢٠:٣٤١٢:٤١:٤٨٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٥:٠٣٢٣:٤٦:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٩٠٥:٢٠:٢٩١٢:٤٢:٠٠٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٥:٣٣٢٣:٤٦:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٦٠٥:٢٠:٢٦١٢:٤٢:١٢٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٦:٠٠٢٣:٤٦:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٦٠٥:٢٠:٢٥١٢:٤٢:٢٥٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٦:٢٧٢٣:٤٦:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٨٠٥:٢٠:٢٦١٢:٤٢:٣٨٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٦:٥١٢٣:٤٦:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٤٠٥:٢٠:٢٨١٢:٤٢:٥٠٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٧:١٤٢٣:٤٧:٠٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٢٠٥:٢٠:٣٣١٢:٤٣:٠٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٧:٣٥٢٣:٤٧:١١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٢٠٥:٢٠:٣٨١٢:٤٣:١٦٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٧:٥٥٢٣:٤٧:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٦٠٥:٢٠:٤٦١٢:٤٣:٣٠٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٨:١٣٢٣:٤٧:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٣٠٥:٢٠:٥٥١٢:٤٣:٤٣٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٨:٢٩٢٣:٤٧:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٢٠٥:٢١:٠٦١٢:٤٣:٥٦٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٨:٤٤٢٣:٤٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آشخانه شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آشخانه شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشخانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آشخانه

آشخانه شهری در استان خراسان شمالی است. این شهر مرکز شهرستان مانه و سملقان است و در ۴۰ کیلومتری غرب بجنورد قرار گرفته‌است. بیشتر ساکنین این شهر را کردهای کرمانج تشکیل می‌دهند که با زبان کردی کرمانجی تکلم می‌نمایند

شهر آشخانه در ویکیپدیا

شهر آشخانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشخانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشخانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشخانه بر روی نقشه

شهر آشخانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشخانه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آشخانه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر آشخانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آشخانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشخانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آشخانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آشخانه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آشخانه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آشخانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آشخانه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آشخانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آشخانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آشخانه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو