جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آشخانه

مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز آشخانه


اذان صبح: ٠٣:٢٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤٧:١٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشخانه (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر آشخانه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آشخانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشخانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ می‌فرماید: من تا زمانی كه بنده‌ام، مرا یاد می‌كند و لب‌هایش برای (ذكر نام من) به حركت در می‌آید، با او هستم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشخانه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشخانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشخانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آشخانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشخانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آشخانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٢:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٢:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥١:٣١١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥١:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥١:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٩:٣٦١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٣١٢٣:٥١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٩:٢٩١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:٢٩٢٣:٥٠:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٩:٢١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٠:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٩:١٥١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٠:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٥:١٩٢٣:٤٩:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٩:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤١:١٩١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:١٤٢٣:٤٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٦٠٥:٤٠:١٧١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:١١٢٣:٤٨:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٩:٠٨٢٣:٤٨:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٨:١٧١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٤٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٧:١٨١٢:٣٨:٤١١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠١:٠٢٢٣:٤٨:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٨:٣٩١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤٨:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٣٢٠٥:٣٥:٢٧١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:٥٤٢٣:٤٧:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:١٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٤٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٥٦٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٤٧:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٤١٠٥:٣٢:٥٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٤٧:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣٢:٠١١٢:٣٨:٤٠١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٤٧:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:١٤٠٥:٣١:١٣١٢:٣٨:٤١١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٧:٢٩٢٣:٤٦:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٣٠:٢٧١٢:٣٨:٤٤١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٤٦:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٨:٤٧١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٩:١٥٢٣:٤٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:١٠:٠٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٨:١٨١٢:٣٨:٥٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:١١:٠٠٢٣:٤٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٣٨٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٨:٥٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:٥١٢٣:٤٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٧:٠٠١٢:٣٩:٠٤١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٤٢٢٣:٤٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشخانه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آشخانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آشخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آشخانه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشخانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر آشخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٦٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٨:٥٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:١١:١٢٢٣:٤٦:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٣٠٥:٢٧:٢٩١٢:٣٩:٠٠١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٢:٠٣٢٣:٤٦:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٢٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٩:٠٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٥٤٢٣:٤٦:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٣٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٩:١١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٤٣٢٣:٤٥:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٦٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٩:١٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣١٠٥:٢٥:٠٩١٢:٣٩:٢٤١٩:٥٤:٠١٢٠:١٥:٢٠٢٣:٤٥:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٨٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣٩:٣١١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٦:٠٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٧٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٦:٥٣٢٣:٤٥:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٥:٥٩٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٩:٤٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٧:٣٩٢٣:٤٥:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٣٠٥:٢٣:١٦١٢:٣٩:٥٥١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٨:٢٣٢٣:٤٥:٤١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٠٠٥:٢٢:٥٣١٢:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٩:٠٦٢٣:٤٥:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٨٠٥:٢٢:٣١١٢:٤٠:١٣١٩:٥٨:١٤٢٠:١٩:٤٨٢٣:٤٥:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٣:١٠٠٥:٢٢:١٠١٢:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٥٣٢٠:٢٠:٢٩٢٣:٤٥:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٣٠٥:٢١:٥٢١٢:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:٢١:٠٩٢٣:٤٥:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٢:٠٠٠٥:٢١:٣٦١٢:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢١:٤٨٢٣:٤٥:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣١:٢٩٠٥:٢١:٢١١٢:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٢:٢٥٢٣:٤٥:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٠٠٥:٢١:٠٨١٢:٤١:٠٥٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٣:٠١٢٣:٤٥:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٤٠٥:٢٠:٥٧١٢:٤١:١٧٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٣:٣٦٢٣:٤٦:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٠:١١٠٥:٢٠:٤٧١٢:٤١:٢٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٤:٠٩٢٣:٤٦:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٩:٥٠٠٥:٢٠:٤٠١٢:٤١:٤٠٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٤:٤١٢٣:٤٦:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٢٠٥:٢٠:٣٤١٢:٤١:٥٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٥:١٢٢٣:٤٦:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٧٠٥:٢٠:٣٠١٢:٤٢:٠٤٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٥:٤١٢٣:٤٦:٢٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٥٠٥:٢٠:٢٧١٢:٤٢:١٧٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٦:٠٨٢٣:٤٦:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٨:٥٥٠٥:٢٠:٢٦١٢:٤٢:٢٩٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٦:٣٤٢٣:٤٦:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٨٠٥:٢٠:٢٨١٢:٤٢:٤٢٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٦:٥٨٢٣:٤٦:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٤٠٥:٢٠:٣٠١٢:٤٢:٥٥٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٧:٢٠٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٣٠٥:٢٠:٣٥١٢:٤٣:٠٧٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٧:٤١٢٣:٤٧:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٤٠٥:٢٠:٤١١٢:٤٣:٢٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٨:٠٠٢٣:٤٧:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٨٠٥:٢٠:٤٩١٢:٤٣:٣٣٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٨:١٧٢٣:٤٧:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٨:٥٥٠٥:٢٠:٥٨١٢:٤٣:٤٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٨:٣٣٢٣:٤٧:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٥٠٥:٢١:٠٩١٢:٤٣:٥٩٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٨:٤٧٢٣:٤٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آشخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه شهر آشخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آشخانه شهر آشخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشخانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر آشخانه

آشخانه شهری در استان خراسان شمالی است. این شهر مرکز شهرستان مانه و سملقان است و در ۴۰ کیلومتری غرب بجنورد قرار گرفته‌است. بیشتر ساکنین این شهر را کردهای کرمانج تشکیل می‌دهند که با زبان کردی کرمانجی تکلم می‌نمایند

شهر آشخانه در ویکیپدیا

شهر آشخانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشخانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشخانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشخانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشخانه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آشخانه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر آشخانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشخانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشخانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آشخانه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آشخانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آشخانه
افق شرعی امروز فردا آشخانه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آشخانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آشخانه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آشخانه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آشخانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشخانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو