جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آشتیان

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز آشتیان

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٤٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشتیان (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر آشتیان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آشتیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آشتیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
(برای آگاه شدن از خوبی یا بدی) از خودت سؤال كن، اگرچه دیگران چیزهای دیگری بگویند (و برخلاف تو نظر بدهند زیرا خود آدم به وضع خودش آگاهی بیشتری دارد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشتیان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشتیان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آشتیان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٠:١٦١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٦:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٠:٠١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٦:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٧:٢٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٥:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٣:٤٠١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣١:١٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٤:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٣:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٨:١٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٣:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٣:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٢:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٢:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٧:٣٨١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٢:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٠٩٠٠:٢١:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٩٠٠:٢١:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢١:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٩:٠١١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٠:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٠:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٠١١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٠:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٦:٤١١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٠:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:١٠١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٩:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:١٥١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٦٠٦:١١:٣٠١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:١٥٠٠:١٨:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٧:٤٦١٣:١١:٥٢٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٠:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٨:٠٠١٣:١٢:٠٦٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٢٠:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٨:١٥١٣:١٢:١٩٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٢٠:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٨:٣٢١٣:١٢:٣٢٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٧:١٤٠٠:٢٠:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٨:٥٠١٣:١٢:٤٤٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:٢١٠٠:٢١:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٩:٠٩١٣:١٢:٥٧٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٢١:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٩:٣٠١٣:١٣:١٠٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢١:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٥٩:٥٢١٣:١٣:٢٢٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٢١:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٢٠٦:٠٠:١٥١٣:١٣:٣٤٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢٢:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٦:٠٠:٣٩١٣:١٣:٤٦٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٢٢:٢٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠١:٠٤١٣:١٣:٥٧٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:٢١٠٠:٢٢:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٦:٠١:٣١١٣:١٤:٠٨٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٧:١٥٠٠:٢٢:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠١:٥٨١٣:١٤:١٩٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٢٣:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٢:٢٧١٣:١٤:٣٠٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٢٣:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠٢:٥٦١٣:١٤:٤٠٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٣:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٤:٥٠٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٢٣:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٣:٥٨١٣:١٥:٠٠٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٦:١٨٠٠:٢٤:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٥:٠٩٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٢٤:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٥:١٨٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٢٤:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٥:٢٦٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٢٥:٠٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٦:١٣١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٢٥:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٥:٤١٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٢٥:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٥:٤٨٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٤:١٣٠٠:٢٥:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٢٦:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٦:٠١٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:١٧٠٠:٢٦:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٩:١٨١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٢٦:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٦:١٢٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:١٥٠٠:٢٦:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:١٠:٣٧١٣:١٦:١٦٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٤١٠٠:٢٦:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:١١:١٧١٣:١٦:٢٠٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٠٦٠٠:٢٧:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:١١:٥٧١٣:١٦:٢٤٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٢٧:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٢:٣٨١٣:١٦:٢٧٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٥١٠٠:٢٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آشتیان

آشتیان مرکز شهرستان آشتیان در استان مرکزی است که از متعلقات عراق عجم بوده که مردمان آنجا مدتی بعد از شکست ساسانیان از اعراب نیز آیین زرتشتی داشته‌اند لذا نام این شهر تاریخی بنا به روایات تغییر یافته لفظ آتشدان است که در گذر تاریخ نام این مکان از

شهر آشتیان در ویکیپدیا

شهر آشتیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشتیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشتیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشتیان بر روی نقشه

شهر آشتیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشتیان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آشتیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشتیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آشتیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق آشتیان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آشتیان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آشتیان
افق شرعی امروز فردا آشتیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آشتیان
جدول اوقات شرعی امروز فردا آشتیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آشتیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو