جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آشتیان

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز آشتیان

اذان صبح: ٠٤:٤١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٣٧
اذان مغرب: ١٨:١٤:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:١٢

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشتیان (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر آشتیان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آشتیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آشتیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

گیل لیندن فیلد
كاری پسندیده است كه از آن احساس لذت كنیم و نیازهای روانی ما را بهیود بخشد و این امر، هرگز ارتباطی به میزان دریافت مادی ما ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشتیان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشتیان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آشتیان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٠:٠١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٦:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٧:٢٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٥:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٣:٤٠١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٤:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣١:١٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٤:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٨:١٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٣:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٣:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٢:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٢:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٧:٣٨١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٢:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٠٩٠٠:٢١:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٩٠٠:٢١:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢١:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢١:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٩:٠١١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٠:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٠:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٠١١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٠:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٦:٤١١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٠:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٩:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:١٠١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:١٥١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٩:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٦٠٦:١١:٣٠١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:١٥٠٠:١٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٨:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آشتیان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آشتیان شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:٠٩١٢:٠٢:٣٦١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٤:١٨٢٣:٢١:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٨:٥٢١٢:٠٢:١٥١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٢:٥٣٢٣:٢١:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٥:٥٩:٣٥١٢:٠١:٥٤١٨:٠٣:٤٠١٨:٢١:٢٧٢٣:٢٠:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٠:١٩١٢:٠١:٣٣١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٠٢٢٣:٢٠:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠١:٠٢١٢:٠١:١٢١٨:٠٠:٥٠١٨:١٨:٣٧٢٣:٢٠:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠١:٤٦١٢:٠٠:٥٢١٧:٥٩:٢٦١٨:١٧:١٣٢٣:١٩:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٠٠:٣٢١٧:٥٨:٠١١٨:١٥:٤٩٢٣:١٩:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٣:١٤١٢:٠٠:١٢١٧:٥٦:٣٧١٨:١٤:٢٥٢٣:١٩:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٣:٥٩١١:٥٩:٥٢١٧:٥٥:١٤١٨:١٣:٠١٢٣:١٨:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٤:٤٣١١:٥٩:٣٣١٧:٥٣:٥٠١٨:١١:٣٨٢٣:١٨:٣٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٥:٢٨١١:٥٩:١٣١٧:٥٢:٢٧١٨:١٠:١٦٢٣:١٨:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٦:١٣١١:٥٨:٥٥١٧:٥١:٠٤١٨:٠٨:٥٣٢٣:١٧:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٦:٥٩١١:٥٨:٣٦١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٧:٣٢٢٣:١٧:٤١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٧:٤٤١١:٥٨:١٨١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٦:١١٢٣:١٧:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٨:٣٠١١:٥٨:٠٠١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٤:٥٠٢٣:١٧:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٩:١٧١١:٥٧:٤٣١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٣٠٢٣:١٦:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٠:٠٣١١:٥٧:٢٦١٧:٤٤:١٨١٨:٠٢:١١٢٣:١٦:٣١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٠:٥٠١١:٥٧:٠٩١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٠:٥٢٢٣:١٦:١٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١١:٣٧١١:٥٦:٥٤١٧:٤١:٣٩١٧:٥٩:٣٤٢٣:١٥:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:٢٥١١:٥٦:٣٨١٧:٤٠:٢١١٧:٥٨:١٦٢٣:١٥:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٣:١٣١١:٥٦:٢٣١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:٠٠٢٣:١٥:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٤:٠١١١:٥٦:٠٩١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٥:٤٤٢٣:١٥:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٤:٥٠١١:٥٥:٥٥١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٤:٢٩٢٣:١٤:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٣٩١١:٥٥:٤١١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:١٥٢٣:١٤:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٦:٢٩١١:٥٥:٢٩١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٢:٠١٢٣:١٤:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:١٨١١:٥٥:١٧١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٠:٤٩٢٣:١٤:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٠٨١١:٥٥:٠٥١٧:٣١:٣٣١٧:٤٩:٣٧٢٣:١٤:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:٥٩١١:٥٤:٥٤١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٣:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٩:٥٠١١:٥٤:٤٤١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:١٧٢٣:١٣:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٠:٤١١١:٥٤:٣٤١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٦:٠٨٢٣:١٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آشتیان

آشتیان مرکز شهرستان آشتیان در استان مرکزی است که از متعلقات عراق عجم بوده که مردمان آنجا مدتی بعد از شکست ساسانیان از اعراب نیز آیین زرتشتی داشته‌اند لذا نام این شهر تاریخی بنا به روایات تغییر یافته لفظ آتشدان است که در گذر تاریخ نام این مکان از

شهر آشتیان در ویکیپدیا

شهر آشتیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشتیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشتیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشتیان بر روی نقشه

شهر آشتیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشتیان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آشتیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشتیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق آشتیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آشتیان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ آشتیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آشتیان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آشتیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آشتیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آشتیان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آشتیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو