جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آشتیان

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز آشتیان


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٢٣
اذان مغرب: ١٨:١٣:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٤٢:١٧

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشتیان (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر آشتیان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر آشتیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشتیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

آبراهام لینكلن
ادعا نمی‌كنم كه رویدادها را مهار كرده‌ام، بلكه با افسوس بی‌پایان، می‌گویم كه رویدادها مرا مهار كرده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشتیان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشتیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آشتیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٣:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٢:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٥:١١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢٢٠٠:٢١:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٧:١٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٢١:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٧:١٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢١:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢١:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٠:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٠:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٦:٤١١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:١٧٠٠:١٩:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٩:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٩:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١١٠٦:١٢:١٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٩:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١١:١٨١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٨:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٨:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٨:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٨:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٧:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:١١٠٠:١٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:١٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٧:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٧:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٧:١٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٦:٤٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:١٧٠٧:١١:٤٦١٢:٢٢:٣٦١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٢:٥٠٢٣:٣٩:٤٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١١:١٠١٢:٢٢:٤٩١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٠:٠٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٠:٣٣١٢:٢٣:٠٠١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٤٠:١٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:٥٠٠٧:٠٩:٥٤١٢:٢٣:١٠١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٥:٤٤٢٣:٤٠:٣٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٩:١٤١٢:٢٣:٢٠١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٤٢٢٣:٤٠:٤٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٣:٢٩١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٠:٥٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٧:٤٨١٢:٢٣:٣٧١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤١:١٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٧:٠٢١٢:٢٣:٤٤١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤١:٢١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٦:١٦١٢:٢٣:٥١١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٣٣٢٣:٤١:٣١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٥:٢٧١٢:٢٣:٥٦١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٣٠٢٣:٤١:٣٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٤:٠١١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٢:٢٨٢٣:٤١:٤٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٣:٤٧١٢:٢٤:٠٥١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٢٥٢٣:٤١:٥٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٢:٥٤١٢:٢٤:٠٨١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:٢١٢٣:٤٢:٠١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٢:٠٠١٢:٢٤:١٠١٧:٤٦:٤٥١٨:٠٥:١٨٢٣:٤٢:٠٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠١:٠٥١٢:٢٤:١٢١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٦:١٤٢٣:٤٢:١١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٠:٠٨١٢:٢٤:١٢١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٧:١٠٢٣:٤٢:١٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٩:١١١٢:٢٤:١٢١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٠٦٢٣:٤٢:١٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٨:١٢١٢:٢٤:١٢١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٩:٠٢٢٣:٤٢:١٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٧:١١١٢:٢٤:١٠١٧:٥١:٣٦١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٦:١٠١٢:٢٤:٠٨١٧:٥٢:٣٣١٨:١٠:٥٣٢٣:٤٢:٢١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٥:٠٨١٢:٢٤:٠٥١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٤٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٤:٠٤١٢:٢٤:٠١١٧:٥٤:٢٦١٨:١٢:٤٢٢٣:٤٢:١٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٢:٥٩١٢:٢٣:٥٧١٧:٥٥:٢٣١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٢:١٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:١١٠٦:٥١:٥٤١٢:٢٣:٥٢١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٣١٢٣:٤٢:١٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٠:٤٧١٢:٢٣:٤٦١٧:٥٧:١٤١٨:١٥:٢٥٢٣:٤٢:١٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٩:٣٩١٢:٢٣:٤٠١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:١٩٢٣:٤٢:٠٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٨:٣١١٢:٢٣:٣٣١٧:٥٩:٠٥١٨:١٧:١٢٢٣:٤٢:٠١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٧:٢١١٢:٢٣:٢٦١٧:٥٩:٥٩١٨:١٨:٠٥٢٣:٤١:٥٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٦:١١١٢:٢٣:١٧١٨:٠٠:٥٣١٨:١٨:٥٨٢٣:٤١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٥٠٧:١٤:٤٣١٢:٢١:٠٦١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٧:٠٤٢٣:٣٧:٥٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٤:١٨١٢:٢١:٢٣١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٨:٠٢٢٣:٣٨:١٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٩٠٧:١٣:٥١١٢:٢١:٤٠١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٨:٥٩٢٣:٣٨:٣٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٣:٢٢١٢:٢١:٥٥١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٩:٥٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٢:٥٢١٢:٢٢:١٠١٧:٣١:٤٧١٧:٥٠:٥٤٢٣:٣٩:١٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٢:٢٣١٧:٣٢:٤٧١٧:٥١:٥٢٢٣:٣٩:٣٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١١:٤٦١٢:٢٢:٣٦١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٢:٥٠٢٣:٣٩:٤٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١١:١٠١٢:٢٢:٤٩١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٠:٠٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٠:٣٣١٢:٢٣:٠٠١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٤٠:١٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٠٠٧:٠٩:٥٤١٢:٢٣:١٠١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٥:٤٤٢٣:٤٠:٣٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٩:١٤١٢:٢٣:٢٠١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٤٢٢٣:٤٠:٤٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٣:٢٩١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٠:٥٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٧:٤٨١٢:٢٣:٣٧١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤١:١٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٧:٠٢١٢:٢٣:٤٤١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٣٦٢٣:٤١:٢١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٦:١٦١٢:٢٣:٥١١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٣٣٢٣:٤١:٣١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٥:٢٧١٢:٢٣:٥٦١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٣٠٢٣:٤١:٣٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٤:٠١١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٢:٢٨٢٣:٤١:٤٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٣:٤٧١٢:٢٤:٠٥١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٢٥٢٣:٤١:٥٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٢:٥٤١٢:٢٤:٠٨١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:٢١٢٣:٤٢:٠١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٢:٠٠١٢:٢٤:١٠١٧:٤٦:٤٥١٨:٠٥:١٨٢٣:٤٢:٠٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠١:٠٥١٢:٢٤:١٢١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٦:١٤٢٣:٤٢:١١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٠:٠٨١٢:٢٤:١٢١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٧:١٠٢٣:٤٢:١٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٩:١١١٢:٢٤:١٢١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٠٦٢٣:٤٢:١٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٨:١٢١٢:٢٤:١٢١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٩:٠٢٢٣:٤٢:١٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٧:١١١٢:٢٤:١٠١٧:٥١:٣٦١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٦:١٠١٢:٢٤:٠٨١٧:٥٢:٣٣١٨:١٠:٥٣٢٣:٤٢:٢١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٥:٠٨١٢:٢٤:٠٥١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٤٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٤:٠٤١٢:٢٤:٠١١٧:٥٤:٢٦١٨:١٢:٤٢٢٣:٤٢:١٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٢:٥٩١٢:٢٣:٥٧١٧:٥٥:٢٣١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٢:١٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥١:٥٤١٢:٢٣:٥٢١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٣١٢٣:٤٢:١٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آشتیان

آشتیان مرکز شهرستان آشتیان در استان مرکزی است که از متعلقات عراق عجم بوده که مردمان آنجا مدتی بعد از شکست ساسانیان از اعراب نیز آیین زرتشتی داشته‌اند لذا نام این شهر تاریخی بنا به روایات تغییر یافته لفظ آتشدان است که در گذر تاریخ نام این مکان از

شهر آشتیان در ویکیپدیا

شهر آشتیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشتیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشتیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشتیان بر روی نقشه

شهر آشتیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشتیان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشتیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشتیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آشتیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آشتیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق آشتیان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آشتیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آشتیان
افق شرعی امروز فردا آشتیان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آشتیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آشتیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو