جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آشتیان

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز آشتیان


اذان صبح: ٠٥:٢١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٢:٤١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشتیان (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر آشتیان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آشتیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشتیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
آنچه به نظر می رسد بزرگترین مشكل زندگی شماست ممكن است تبدیل به بزرگترین موقعیت شما شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشتیان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشتیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آشتیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٥:١١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢٢٠٠:٢١:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٧:١٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٢١:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٧:١٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢١:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢١:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٠:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٠:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٠:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٦:٤١١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:١٧٠٠:١٩:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٩:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٩:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٩:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١١٠٦:١٢:١٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٩:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١١:١٨١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٨:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٨:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٨:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٨:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:١١٠٠:١٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:١٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٧:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٧:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٧:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٦:٤٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٧:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢١:٤٣١١:٥٤:٢٢١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٤:٤٣٢٣:١٣:٠٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٢:٣٥١١:٥٤:١٣١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٣:٣٧٢٣:١٢:٥٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٣:٢٨١١:٥٤:٠٦١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٣٢٢٣:١٢:٤٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٤:٢١١١:٥٣:٥٩١٧:٢٣:١١١٧:٤١:٢٨٢٣:١٢:٣٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٥:١٤١١:٥٣:٥٣١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٢٥٢٣:١٢:٣٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٣:٤٨١٧:٢١:٠٢١٧:٣٩:٢٣٢٣:١٢:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٧:٠١١١:٥٣:٤٤١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:٢٢٢٣:١٢:١٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٧:٥٦١١:٥٣:٤٠١٧:١٨:٥٨١٧:٣٧:٢٣٢٣:١٢:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٣:٣٧١٧:١٧:٥٨١٧:٣٦:٢٥٢٣:١٢:٠٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٩:٤٥١١:٥٣:٣٥١٧:١٦:٥٩١٧:٣٥:٢٨٢٣:١١:٥٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٠:٤٠١١:٥٣:٣٣١٧:١٦:٠١١٧:٣٤:٣٢٢٣:١١:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣١:٣٦١١:٥٣:٣٣١٧:١٥:٠٥١٧:٣٣:٣٨٢٣:١١:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٢:٣١١١:٥٣:٣٣١٧:١٤:١٠١٧:٣٢:٤٥٢٣:١١:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٣:٢٧١١:٥٣:٣٤١٧:١٣:١٦١٧:٣١:٥٤٢٣:١١:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٤:٢٣١١:٥٣:٣٦١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:٠٤٢٣:١١:٤١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٥:٢٠١١:٥٣:٣٨١٧:١١:٣٣١٧:٣٠:١٦٢٣:١١:٤٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٦:١٦١١:٥٣:٤٢١٧:١٠:٤٤١٧:٢٩:٢٩٢٣:١١:٤٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٧:١٣١١:٥٣:٤٦١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٤٣٢٣:١١:٤٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٨:١٠١١:٥٣:٥١١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٧:٥٩٢٣:١١:٤٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٩:٠٧١١:٥٣:٥٧١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:١٧٢٣:١١:٤٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٠:٠٤١١:٥٤:٠٤١٧:٠٧:٤١١٧:٢٦:٣٦٢٣:١١:٤٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٠٢١١:٥٤:١١١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٥:٥٦٢٣:١١:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٥٩١١:٥٤:٢٠١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:١٩٢٣:١١:٥٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٢:٥٧١١:٥٤:٢٩١٧:٠٥:٤١١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٢:٠١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٣:٥٤١١:٥٤:٣٩١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٤:٠٩٢٣:١٢:٠٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٤:٥١١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٣٦٢٣:١٢:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٥:٤٩١١:٥٥:٠٢١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٢:٢٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٦:٤٦١١:٥٥:١٥١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٢:٣١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٧:٤٤١١:٥٥:٢٩١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:٠٩٢٣:١٢:٤١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٨:٤١١١:٥٥:٤٣١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٤٣٢٣:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آشتیان

آشتیان مرکز شهرستان آشتیان در استان مرکزی است که از متعلقات عراق عجم بوده که مردمان آنجا مدتی بعد از شکست ساسانیان از اعراب نیز آیین زرتشتی داشته‌اند لذا نام این شهر تاریخی بنا به روایات تغییر یافته لفظ آتشدان است که در گذر تاریخ نام این مکان از

شهر آشتیان در ویکیپدیا

شهر آشتیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشتیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشتیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشتیان بر روی نقشه

شهر آشتیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشتیان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشتیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشتیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آشتیان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آشتیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آشتیان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آشتیان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آشتیان
زمان پخش اذان مستقیم به افق آشتیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آشتیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آشتیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو