جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آشتیان

آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز آشتیان


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١١:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤١

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آشتیان (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر آشتیان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آشتیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشتیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

اُرد بزرگ
تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آشتیان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آشتیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آشتیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آشتیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٥:١١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢٢٠٠:٢١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٧:١٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٢١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٧:١٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢١:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢١:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٠:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٠:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٦:٤١١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:١٧٠٠:١٩:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٩:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٩:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٩:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١١٠٦:١٢:١٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٩:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١١:١٨١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٨:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٨:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٨:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٨:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:١١٠٠:١٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:١٧:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٧:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٧:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٧:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٦:٤٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آشتیان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آشتیان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٥:٠٩١٣:١٥:٣٥١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٢٧٠٠:٣٣:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٥:١٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:١٥٠٠:٣٣:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٢:٢٣١٣:١٤:٥٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:٣٢:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠١:٠٠١٣:١٤:٤١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٥٠٠٠:٣٢:٢٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٩:٣٨١٣:١٤:٢٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٣٨٠٠:٣٢:٠٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٨:١٥١٣:١٤:٠٥١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٢٦٠٠:٣١:٤٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٦:٥٣١٣:١٣:٤٧١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:١٣٠٠:٣١:٢٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٥:٣١١٣:١٣:٢٩١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٠١٠٠:٣٠:٥٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٣:١٢١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤٩٠٠:٣٠:٣٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٢:٤٨١٣:١٢:٥٤١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٣٧٠٠:٣٠:١٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥١:٢٧١٣:١٢:٣٧١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٩:٤٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٢:٢٠١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:١٣٠٠:٢٩:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٨:٤٦١٣:١٢:٠٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٠١٠٠:٢٩:٠٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٧:٢٦١٣:١١:٤٦١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٨:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٦:٠٦١٣:١١:٣٠١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٨:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٤٧١٣:١١:١٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٧:٥٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٠:٥٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٧:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:١١١٣:١٠:٤٢١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٧:١٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٠:٢٧١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٦:٥٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٩:٣٦١٣:١٠:١٢١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٦:٠٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٥:٤٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٥:٢٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٩:١٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٥:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٤:٤٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٨:٥١١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٤:٢١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٤:٠١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٣:٤٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٨:١٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٣:٢٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر آشتیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آشتیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٣:٢٧١٢:١٧:٢٢١٨:٢١:٥١١٨:٣٩:٤٠٠٠:٠٥:٤٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٩٠٧:١٢:٠٤١٣:١٧:٠٥١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٢٨٠٠:٣٥:٢٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٠:٤١١٣:١٦:٤٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:١٦٠٠:٣٤:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٢٠٧:٠٩:١٨١٣:١٦:٢٩١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٠٤٠٠:٣٤:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠٧:٥٥١٣:١٦:١١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٥١٠٠:٣٤:١٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٦:٣٢١٣:١٥:٥٣١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٣٩٠٠:٣٣:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٥:٠٩١٣:١٥:٣٥١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٢٧٠٠:٣٣:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٥:١٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:١٥٠٠:٣٣:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٢:٢٣١٣:١٤:٥٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:٣٢:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠١:٠٠١٣:١٤:٤١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٥٠٠٠:٣٢:٢٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٩:٣٨١٣:١٤:٢٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٣٨٠٠:٣٢:٠٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٨:١٥١٣:١٤:٠٥١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٢٦٠٠:٣١:٤٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٦:٥٣١٣:١٣:٤٧١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:١٣٠٠:٣١:٢٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٥:٣١١٣:١٣:٢٩١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٠١٠٠:٣٠:٥٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٣:١٢١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤٩٠٠:٣٠:٣٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٢:٤٨١٣:١٢:٥٤١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٣٧٠٠:٣٠:١٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥١:٢٧١٣:١٢:٣٧١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٩:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٢:٢٠١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:١٣٠٠:٢٩:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٨:٤٦١٣:١٢:٠٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٠١٠٠:٢٩:٠٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٧:٢٦١٣:١١:٤٦١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٨:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٦:٠٦١٣:١١:٣٠١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٨:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٤٧١٣:١١:١٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٧:٥٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٠:٥٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٧:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:١١١٣:١٠:٤٢١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٧:١٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٠:٢٧١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٦:٥٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٩:٣٦١٣:١٠:١٢١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٦:٠٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٥:٤٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٥:٢٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٩:١٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٥:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آشتیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آشتیان شهر آشتیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آشتیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آشتیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آشتیان

آشتیان مرکز شهرستان آشتیان در استان مرکزی است که از متعلقات عراق عجم بوده که مردمان آنجا مدتی بعد از شکست ساسانیان از اعراب نیز آیین زرتشتی داشته‌اند لذا نام این شهر تاریخی بنا به روایات تغییر یافته لفظ آتشدان است که در گذر تاریخ نام این مکان از

شهر آشتیان در ویکیپدیا

شهر آشتیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آشتیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آشتیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آشتیان بر روی نقشه

شهر آشتیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آشتیان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر آشتیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آشتیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آشتیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آشتیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آشتیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آشتیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آشتیان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آشتیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آشتیان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آشتیان
زمان پخش اذان مستقیم به افق آشتیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آشتیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو