جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد

جلگه ماژان | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز آسیاب شریف آباد


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٢١
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٤٢

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای آسیاب شریف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای آسیاب شریف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آسیاب شریف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

ایزاك سینگر
اگر پیوسته ورد زبانتان باشد كه شرایط، بد است، هیچ بعید [=دور از ذهن] نیست كه پیشگو شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آسیاب شریف آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آسیاب شریف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آسیاب شریف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آسیاب شریف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آسیاب شریف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٢:٠١١٩:١١:١٩١٩:٢٩:٣٧٢٣:٤٨:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣١:٥١١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥١:٠٧١٢:٣١:٤٢١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:٠٩٢٣:٤٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٠:٠٥١٢:٣١:٣٣١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٥٥٢٣:٤٧:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣١:٢٥١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٤٢٢٣:٤٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣١:١٧١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣١:١٠١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:١٤٢٣:٤٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٦:١٠١٢:٣١:٠٣١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٦:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٠:٥٧١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٠:٥١١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٣٣٢٣:٤٥:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٠:٤٦١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٥:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٠:٤٢١٩:١٩:٢٠١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٥:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٤١:٣٩١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٥:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٣٩٢٣:٤٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٩:٥٩١٢:٣٠:٣١١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٤:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:١١٢٣:٤٤:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٣٨:٢٤١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٤:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٤:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٦:١١١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٣:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٣:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٤:١٠١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٣:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٣:٣٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:١٣٢٣:٤٣:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣٢:٥٦١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٥٧٢٣:٤٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:١٤٠٥:٣٢:٢٢١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤٣:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٢٤٢٣:٤٣:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣١:١٧١٢:٣٠:٤٧١٩:٣٠:٣٨١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٣:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٠:٤٧١٢:٣٠:٥٢١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٣:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آسیاب شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آسیاب شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آسیاب شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آسیاب شریف آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای آسیاب شریف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آسیاب شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آسیاب شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای آسیاب شریف آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آسیاب شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای آسیاب شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای آسیاب شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آسیاب شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آسیاب شریف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای آسیاب شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آسیاب شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آسیاب شریف آباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣١:٤١١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٣٤٢٣:٤٣:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣١:١٠١٢:٣٠:٤٨١٩:٣٠:٤٨١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٣:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٠:٥٣١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٥٨٢٣:٤٣:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣٠:١١١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٤٠٢٣:٤٣:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٠٠٥:٢٩:٤٤١٢:٣١:٠٥١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:٢١٢٣:٤٣:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٢٩:١٩١٢:٣١:١٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٠١٢٣:٤٣:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣١:١٩١٩:٣٤:٠١١٩:٥٣:٤١٢٣:٤٣:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٢٠٥:٢٨:٣٢١٢:٣١:٢٧١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٢٠٢٣:٤٣:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٨:١٢١٢:٣١:٣٥١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٣:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٤٠٥:٢٧:٥٢١٢:٣١:٤٣١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٥:٣٦٢٣:٤٣:١١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٢٧:٣٥١٢:٣١:٥٢١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٦:١٣٢٣:٤٣:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٢٧:١٨١٢:٣٢:٠١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٤٩٢٣:٤٣:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٧:٠٤١٢:٣٢:١١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٢٥٢٣:٤٣:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٠٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٢:٢١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:٥٩٢٣:٤٣:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٢٦:٣٩١٢:٣٢:٣٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٨:٣٢٢٣:٤٣:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٢٦:٢٩١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٠٥٢٣:٤٣:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢٦:٢٠١٢:٣٢:٥٤١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٩:٣٦٢٣:٤٣:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٩٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٣:٠٥١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:٠٧٢٣:٤٣:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٤٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٣:١٦١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٤٣:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٢٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٣:٢٨١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٠٤٢٣:٤٤:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٠١١٢:٣٣:٤٠١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:٣١٢٣:٤٤:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٣:٥٢١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٥٧٢٣:٤٤:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٤:٠٥١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٢:٢١٢٣:٤٤:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٢٠٥:٢٦:٠٢١٢:٣٤:١٧١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٠٠٥:٢٦:٠٥١٢:٣٤:٣٠١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٣:٠٦٢٣:٤٤:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٠٠٥:٢٦:١٠١٢:٣٤:٤٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٢٧٢٣:٤٥:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٢٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٤٥:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٦:٢٣١٢:٣٥:٠٩١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٤٥:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢٦:٣٢١٢:٣٥:٢١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٢١٢٣:٤٥:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٤٢١٢:٣٥:٣٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٤٥:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢١٠٥:٢٦:٥٤١٢:٣٥:٤٧١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٤٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آسیاب شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آسیاب شریف آباد روستای آسیاب شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آسیاب شریف آباد روستای آسیاب شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آسیاب شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای آسیاب شریف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آسیاب شریف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آسیاب شریف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آسیاب شریف آباد

روستای آسیاب شریف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آسیاب شریف آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای آسیاب شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای آسیاب شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آسیاب شریف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آسیاب شریف آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آسیاب شریف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آسیاب شریف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آسیاب شریف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آسیاب شریف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آسیاب شریف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آسیاب شریف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آسیاب شریف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آسیاب شریف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو