جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آسیابسر

تالار پی | سیمرغ | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آسیابسر


اذان صبح: ٠٥:١١:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٤١
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٠٧:١٨
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٢٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آسیابسر (شهرستان سیمرغ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای آسیابسر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای آسیابسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آسیابسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری روستای آسیابسر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آسیابسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آسیابسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آسیابسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آسیابسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آسیابسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٥٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٦:٥٥١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٢:١١١٢:٥٦:٤٥١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:١٣٠٠:١٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٠٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٦:٢٦١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٦:١٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٩:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٧:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٥:٣١١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٦:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٥:٢٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٦:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٥:١٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٠٩٠٠:٠٦:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٥:١٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٤:٠٣٠٠:٠٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٥:١٤١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٥:١٢١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٥١٠٠:٠٥:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٥:١١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٤٥٠٠:٠٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥٥:١١١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٥:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٩٠٥:٥٢:٣٧١٢:٥٥:١١١٩:٥٨:١٤٢٠:١٨:٣١٠٠:٠٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٧٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٥:١١١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٠٤:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٧٠٥:٥١:٠١١٢:٥٥:١٣١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢٠:١٧٠٠:٠٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢١:٠٩٠٠:٠٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٥:١٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٨:٤٩١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:٥١٠٠:٠٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥٥:٢٣٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٠٤:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٠٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥٥:٣٢٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٥:٢١٠٠:٠٤:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٤٦:١٤١٢:٥٥:٣٧٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٦:١٠٠٠:٠٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آسیابسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آسیابسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آسیابسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آسیابسر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای آسیابسر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای آسیابسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آسیابسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای آسیابسر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٥:٤١١٢:١١:٥٨١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:١٨٢٣:٢٩:٢٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٢٤١٢:١١:٤٩١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٨:١٥٢٣:٢٩:٢٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٣:٠٧١٢:١١:٣٩١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٩:١١٢٣:٢٩:١١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٤٨١٢:١١:٢٩١٧:٥١:٤١١٨:١٠:٠٨٢٣:٢٩:٠١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٠:٢٩١٢:١١:١٨١٧:٥٢:٣٩١٨:١١:٠٤٢٣:٢٨:٥١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٩:٠٩١٢:١١:٠٦١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:٠٠٢٣:٢٨:٤٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٧:٤٨١٢:١٠:٥٤١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٥٦٢٣:٢٨:٢٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٦:٢٦١٢:١٠:٤١١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:٥١٢٣:٢٨:١٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٥:٠٤١٢:١٠:٢٨١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٤٦٢٣:٢٨:٠٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٣:٤٢١٢:١٠:١٥١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:٤١٢٣:٢٧:٤٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٢:١٨١٢:١٠:٠١١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٣٦٢٣:٢٧:٣٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٠:٥٥١٢:٠٩:٤٦١٧:٥٩:١٢١٨:١٧:٣٠٢٣:٢٧:٢٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٩:٣٠١٢:٠٩:٣٢١٨:٠٠:٠٧١٨:١٨:٢٤٢٣:٢٧:٠٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٨:٠٦١٢:٠٩:١٦١٨:٠١:٠١١٨:١٩:١٨٢٣:٢٦:٤٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٦:٤٠١٢:٠٩:٠١١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:١٢٢٣:٢٦:٣٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٥:١٥١٢:٠٨:٤٥١٨:٠٢:٥٠١٨:٢١:٠٦٢٣:٢٦:١٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٤٩١٢:٠٨:٢٩١٨:٠٣:٤٤١٨:٢٢:٠٠٢٣:٢٥:٥٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٢٣١٢:٠٨:١٣١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٥٣٢٣:٢٥:٤٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٠:٥٦١٢:٠٧:٥٦١٨:٠٥:٣١١٨:٢٣:٤٦٢٣:٢٥:٢٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٢٩١٢:٠٧:٣٩١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٤:٤٠٢٣:٢٥:٠٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٨:٠٢١٢:٠٧:٢٢١٨:٠٧:١٧١٨:٢٥:٣٣٢٣:٢٤:٤٤
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠٧:٠٥١٨:٠٨:١٠١٨:٢٦:٢٦٢٣:٢٤:٢٤
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:١٩٢٣:٢٤:٠٤
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٦:٣٠١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٨:١٢٢٣:٢٣:٤٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٢:١٢١٢:٠٦:١٢١٨:١٠:٤٨١٨:٢٩:٠٥٢٣:٥٣:٢٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٠:٤٤١٣:٠٥:٥٥١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٥٨٠٠:٢٣:٠٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٩:١٦١٣:٠٥:٣٧١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٥٠٠٠:٢٢:٤٢
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٧:٤٨١٣:٠٥:١٩١٩:١٣:٢٥١٩:٣١:٤٣٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٦:٢٠١٣:٠٥:٠١١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٣٦٠٠:٢١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای آسیابسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای آسیابسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای آسیابسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آسیابسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آسیابسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای آسیابسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای آسیابسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آسیابسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای آسیابسر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤١:٥٣١٢:١٢:٣٦١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٢٩٢٣:٢٩:٥٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٠:٤٠١٢:١٢:٣٠١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٣:٢٧٢٣:٢٩:٥٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٩:٢٧١٢:١٢:٢٣١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٢٥٢٣:٢٩:٤٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٨:١٣١٢:١٢:١٥١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٥:٢٣٢٣:٢٩:٤٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٦:٥٧١٢:١٢:٠٧١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٦:٢٠٢٣:٢٩:٣٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٥:٤١١٢:١١:٥٨١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:١٨٢٣:٢٩:٢٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٢٤١٢:١١:٤٩١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٨:١٥٢٣:٢٩:٢٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٣:٠٧١٢:١١:٣٩١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٩:١١٢٣:٢٩:١١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٤٨١٢:١١:٢٩١٧:٥١:٤١١٨:١٠:٠٨٢٣:٢٩:٠١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٠:٢٩١٢:١١:١٨١٧:٥٢:٣٩١٨:١١:٠٤٢٣:٢٨:٥١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٩:٠٩١٢:١١:٠٦١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:٠٠٢٣:٢٨:٤٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٧:٤٨١٢:١٠:٥٤١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٥٦٢٣:٢٨:٢٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٦:٢٦١٢:١٠:٤١١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:٥١٢٣:٢٨:١٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٥:٠٤١٢:١٠:٢٨١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٤٦٢٣:٢٨:٠٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٣:٤٢١٢:١٠:١٥١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:٤١٢٣:٢٧:٤٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٢:١٨١٢:١٠:٠١١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٣٦٢٣:٢٧:٣٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٠:٥٥١٢:٠٩:٤٦١٧:٥٩:١٢١٨:١٧:٣٠٢٣:٢٧:٢٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٩:٣٠١٢:٠٩:٣٢١٨:٠٠:٠٧١٨:١٨:٢٤٢٣:٢٧:٠٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٨:٠٦١٢:٠٩:١٦١٨:٠١:٠١١٨:١٩:١٨٢٣:٢٦:٤٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٦:٤٠١٢:٠٩:٠١١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:١٢٢٣:٢٦:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٥:١٥١٢:٠٨:٤٥١٨:٠٢:٥٠١٨:٢١:٠٦٢٣:٢٦:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٤٩١٢:٠٨:٢٩١٨:٠٣:٤٤١٨:٢٢:٠٠٢٣:٢٥:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٢٣١٢:٠٨:١٣١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٥٣٢٣:٢٥:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٠:٥٦١٢:٠٧:٥٦١٨:٠٥:٣١١٨:٢٣:٤٦٢٣:٢٥:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٢٩١٢:٠٧:٣٩١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٤:٤٠٢٣:٢٥:٠٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٨:٠٢١٢:٠٧:٢٢١٨:٠٧:١٧١٨:٢٥:٣٣٢٣:٢٤:٤٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠٧:٠٥١٨:٠٨:١٠١٨:٢٦:٢٦٢٣:٢٤:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:١٩٢٣:٢٤:٠٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٦:٣٠١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٨:١٢٢٣:٢٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آسیابسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای آسیابسر روستای آسیابسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای آسیابسر روستای آسیابسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آسیابسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آسیابسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آسیابسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آسیابسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آسیابسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آسیابسر

روستای آسیابسر بر روی نقشه

روستای آسیابسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آسیابسر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آسیابسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آسیابسر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای آسیابسر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای آسیابسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آسیابسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آسیابسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آسیابسر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آسیابسر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آسیابسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آسیابسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آسیابسر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آسیابسر دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ آسیابسر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آسیابسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ آسیابسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آسیابسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو