جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آسمان آباد

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز آسمان آباد


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:١٤
اذان ظهر: ١٢:١٨:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٣١
اذان مغرب: ١٧:٣٦:١٥
نیمه شب: ٢٣:٣٥:١٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آسمان آباد (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر آسمان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر آسمان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آسمان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
رها كردن را بیاموزید كه كلیدخوشبختی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آسمان آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آسمان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آسمان آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آسمان آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آسمان آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آسمان آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:٢٥١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٣٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤١:١٨١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٤٢٠٠:٣٧:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٢٢٠٦:٤٠:١٢١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٩:٠٧١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٣٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٨:٠٣١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٦:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٦:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٥:٥٨١٣:٢١:١٣٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٣٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٥:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢٠:٥٢٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٥:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٢:٠٠١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٤:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣١:٠٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٠:٤٩٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٤:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣٠:٠٨١٣:٢٠:٣٧٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٤:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٤:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٨:٢١١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٣:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٣:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٦:٣٨١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٣:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٣:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٣:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٤:١٥١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٢١٠٠:٣٢:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٣٢:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٢:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٢:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٣٢:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:١٧٠٠:٣٢:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٠:٠٥١٣:٢٠:٣١٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٠:٣٤٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٢:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٨:٥٣١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٢:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢١٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٢:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آسمان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آسمان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آسمان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آسمان آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر آسمان آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر آسمان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آسمان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر آسمان آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٧:٤٢١٢:١١:٤٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣٤:٥٩٢٣:٢٨:٥٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٨:٣٦١٢:١٢:٠٨١٧:١٥:٢٧١٧:٣٤:٤٩٢٣:٢٩:٠٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:٢٩١٢:١٢:٣٠١٧:١٥:١٧١٧:٣٤:٤١٢٣:٢٩:٢٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٠:٢٢١٢:١٢:٥٢١٧:١٥:٠٩١٧:٣٤:٣٥٢٣:٢٩:٤٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١١:١٤١٢:١٣:١٤١٧:١٥:٠٣١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣٠:٠٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٢:٠٥١٢:١٣:٣٧١٧:١٤:٥٨١٧:٣٤:٢٧٢٣:٣٠:٢٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٥:٥٤٠٧:١٢:٥٦١٢:١٤:٠١١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٢٧٢٣:٣٠:٤٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٦:٣٨٠٧:١٣:٤٦١٢:١٤:٢٦١٧:١٤:٥٥١٧:٣٤:٢٨٢٣:٣١:٠٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٤:٣٥١٢:١٤:٥١١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣١:٣١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٥:٢٣١٢:١٥:١٦١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:٣٥٢٣:٣١:٥٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٨:٤٨٠٧:١٦:١١١٢:١٥:٤٢١٧:١٥:٠٤١٧:٣٤:٤١٢٣:٣٢:١٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٦:٥٧١٢:١٦:٠٨١٧:١٥:١١١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٢:٤١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٥٠:١١٠٧:١٧:٤٣١٢:١٦:٣٥١٧:١٥:٢٠١٧:٣٤:٥٩٢٣:٣٣:٠٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٨:٢٧١٢:١٧:٠٢١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:١١٢٣:٣٣:٣١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٥١:٣١٠٧:١٩:١١١٢:١٧:٣٠١٧:١٥:٤٣١٧:٣٥:٢٤٢٣:٣٣:٥٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٩:٥٣١٢:١٧:٥٨١٧:١٥:٥٧١٧:٣٥:٣٩٢٣:٣٤:٢٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢٠:٣٤١٢:١٨:٢٦١٧:١٦:١٣١٧:٣٥:٥٦٢٣:٣٤:٥٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢١:١٤١٢:١٨:٥٥١٧:١٦:٣١١٧:٣٦:١٥٢٣:٣٥:١٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢١:٥٣١٢:١٩:٢٤١٧:١٦:٥٠١٧:٣٦:٣٥٢٣:٣٥:٤٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٢:٣١١٢:١٩:٥٣١٧:١٧:١٢١٧:٣٦:٥٧٢٣:٣٦:١٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٠:٢٢١٧:١٧:٣٥١٧:٣٧:٢٠٢٣:٣٦:٤١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٣:٤٢١٢:٢٠:٥٢١٧:١٨:٠٠١٧:٣٧:٤٥٢٣:٣٧:١٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٤:١٥١٢:٢١:٢١١٧:١٨:٢٦١٧:٣٨:١٢٢٣:٣٧:٣٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢١:٥١١٧:١٨:٥٤١٧:٣٨:٤٠٢٣:٣٨:٠٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٧:٢٢٠٧:٢٥:١٨١٢:٢٢:٢١١٧:١٩:٢٤١٧:٣٩:١٠٢٣:٣٨:٣٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٧:٥١٠٧:٢٥:٤٧١٢:٢٢:٥١١٧:١٩:٥٥١٧:٣٩:٤١٢٣:٣٩:٠٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٨:١٩٠٧:٢٦:١٥١٢:٢٣:٢١١٧:٢٠:٢٨١٧:٤٠:١٤٢٣:٣٩:٣٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٢٦:٤١١٢:٢٣:٥١١٧:٢١:٠٣١٧:٤٠:٤٨٢٣:٤٠:٠٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٩:١٢٠٧:٢٧:٠٦١٢:٢٤:٢١١٧:٢١:٣٩١٧:٤١:٢٤٢٣:٤٠:٣٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٧:٢٩١٢:٢٤:٥١١٧:٢٢:١٦١٧:٤٢:٠٠٢٣:٤١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آسمان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آسمان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آسمان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آسمان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آسمان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آسمان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر آسمان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آسمان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آسمان آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٢:١٢١٢:١٠:٠٠١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٣٧٢٣:٢٧:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٣:٠٨١٢:١٠:١٦١٧:١٧:٠٧١٧:٣٦:١٦٢٣:٢٧:٣٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٤:٠٣١٢:١٠:٣٣١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٥٧٢٣:٢٧:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٤:٥٩١٢:١٠:٥٠١٧:١٦:٢٦١٧:٣٥:٤٠٢٣:٢٨:٠٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٥:٥٤١٢:١١:٠٩١٧:١٦:٠٩١٧:٣٥:٢٥٢٣:٢٨:٢٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٦:٤٨١٢:١١:٢٨١٧:١٥:٥٣١٧:٣٥:١١٢٣:٢٨:٣٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٧:٤٢١٢:١١:٤٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣٤:٥٩٢٣:٢٨:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٨:٣٦١٢:١٢:٠٨١٧:١٥:٢٧١٧:٣٤:٤٩٢٣:٢٩:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:٢٩١٢:١٢:٣٠١٧:١٥:١٧١٧:٣٤:٤١٢٣:٢٩:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٠:٢٢١٢:١٢:٥٢١٧:١٥:٠٩١٧:٣٤:٣٥٢٣:٢٩:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١١:١٤١٢:١٣:١٤١٧:١٥:٠٣١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣٠:٠٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٢:٠٥١٢:١٣:٣٧١٧:١٤:٥٨١٧:٣٤:٢٧٢٣:٣٠:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٤٠٧:١٢:٥٦١٢:١٤:٠١١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٢٧٢٣:٣٠:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٨٠٧:١٣:٤٦١٢:١٤:٢٦١٧:١٤:٥٥١٧:٣٤:٢٨٢٣:٣١:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٤:٣٥١٢:١٤:٥١١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣١:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٥:٢٣١٢:١٥:١٦١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:٣٥٢٣:٣١:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٨٠٧:١٦:١١١٢:١٥:٤٢١٧:١٥:٠٤١٧:٣٤:٤١٢٣:٣٢:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٦:٥٧١٢:١٦:٠٨١٧:١٥:١١١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٢:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١١٠٧:١٧:٤٣١٢:١٦:٣٥١٧:١٥:٢٠١٧:٣٤:٥٩٢٣:٣٣:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٨:٢٧١٢:١٧:٠٢١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:١١٢٣:٣٣:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:١٩:١١١٢:١٧:٣٠١٧:١٥:٤٣١٧:٣٥:٢٤٢٣:٣٣:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٩:٥٣١٢:١٧:٥٨١٧:١٥:٥٧١٧:٣٥:٣٩٢٣:٣٤:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢٠:٣٤١٢:١٨:٢٦١٧:١٦:١٣١٧:٣٥:٥٦٢٣:٣٤:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢١:١٤١٢:١٨:٥٥١٧:١٦:٣١١٧:٣٦:١٥٢٣:٣٥:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢١:٥٣١٢:١٩:٢٤١٧:١٦:٥٠١٧:٣٦:٣٥٢٣:٣٥:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٢:٣١١٢:١٩:٥٣١٧:١٧:١٢١٧:٣٦:٥٧٢٣:٣٦:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٠:٢٢١٧:١٧:٣٥١٧:٣٧:٢٠٢٣:٣٦:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٣:٤٢١٢:٢٠:٥٢١٧:١٨:٠٠١٧:٣٧:٤٥٢٣:٣٧:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٤:١٥١٢:٢١:٢١١٧:١٨:٢٦١٧:٣٨:١٢٢٣:٣٧:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢١:٥١١٧:١٨:٥٤١٧:٣٨:٤٠٢٣:٣٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آسمان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آسمان آباد شهر آسمان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آسمان آباد شهر آسمان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آسمان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آسمان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آسمان آباد

آسمان‌آباد شهری است در استان ایلام در غرب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان چرداول قرار دارد

شهر آسمان آباد در ویکیپدیا

شهر آسمان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آسمان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آسمان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آسمان آباد بر روی نقشه

شهر آسمان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آسمان آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر آسمان آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر آسمان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آسمان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آسمان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آسمان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آسمان آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آسمان آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آسمان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آسمان آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آسمان آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آسمان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آسمان آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو