جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آسمان آباد

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز آسمان آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:١٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٠:٢٩

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آسمان آباد (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر آسمان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آسمان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آسمان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

مارتین لوید جونز
بیشتر ناملایمات زندگی ناشی از این است كه به خودتان گوش می دهید به جای اینكه با خودتان حرف بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آسمان آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آسمان آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آسمان آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آسمان آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آسمان آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آسمان آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢٤:١٦١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٣٩٠٠:٤٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٣:٢٢١٣:٢٤:٠٢١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٢٧٠٠:٤٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٣:٤٨١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:١٤٠٠:٤٠:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥٠:٥٥١٣:٢٣:٣٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٠٢٠٠:٣٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٩:٤٢١٣:٢٣:٢٠١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٥٠٠٠:٣٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٨:٣٠١٣:٢٣:٠٧١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٣٨٠٠:٣٩:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٧:١٨١٣:٢٢:٥٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٨:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٦:٠٨١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٨:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٠٣٠٠:٣٨:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٢:١٩٢٠:٠١:٢١٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٧:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:٤١١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٧:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤١:٣٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٧:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٠:٢٧١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٦:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٦:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٨:١٨١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣٦:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٧:١٤١٣:٢١:٢١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٦:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٦:١٢١٣:٢١:١٣٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٥:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:١٠١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٥:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٤:١٠١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٥:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:١١١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٥:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٢:١٣١٣:٢٠:٤٧٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٤:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣١:١٦١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٣٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٠:٣٧٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٤:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢٠:٣٠٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٧:٤١١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٣:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٣:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آسمان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آسمان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آسمان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آسمان آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آسمان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آسمان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آسمان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آسمان آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آسمان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آسمان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آسمان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آسمان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آسمان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آسمان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آسمان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آسمان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آسمان آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آسمان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آسمان آباد شهر آسمان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آسمان آباد شهر آسمان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آسمان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آسمان آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آسمان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آسمان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آسمان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آسمان آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٥:٥٣٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٨:٤٢٠٠:٣٤:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٨:٢٠٢٠:٥٨:٥٣٠٠:٣٥:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:١٤:٠٧١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٨:٣٠٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٥:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:١٤:٢٤١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٩:١١٠٠:٣٥:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٤:٤٢١٣:٢٦:٤٥٢٠:٣٨:٤٥٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٥:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٥:٠١١٣:٢٦:٥٨٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٣٦:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٥:٢١١٣:٢٧:١١٢٠:٣٨:٥٤٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣٦:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٥:٤٣١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٨:٥٦٢٠:٥٩:٢٦٠٠:٣٦:٣٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٧:٣٥٢٠:٣٨:٥٧٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣٦:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٦:٢٩١٣:٢٧:٤٧٢٠:٣٨:٥٦٢٠:٥٩:٢٣٠٠:٣٧:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٨:٥٣٢٠:٥٩:١٩٠٠:٣٧:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٧:٢٠١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:١٤٠٠:٣٧:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٨:٢٠٢٠:٣٨:٤٣٢٠:٥٩:٠٧٠٠:٣٧:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٨:١٥١٣:٢٨:٣١٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣٨:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٨:٤٤١٣:٢٨:٤١٢٠:٣٨:٢٦٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٣٨:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٩:١٤١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٨:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٩:٠١٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٣٨:٥٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٩:١٠٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٣٩:١٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٩:١٩٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٩:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٢١:٢٣١٣:٢٩:٢٧٢٠:٣٧:١٦٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٣٩:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:٢١:٥٧١٣:٢٩:٣٥٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٧:٠٦٠٠:٣٩:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٩:٤٢٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٤٠:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٩:٤٩٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٦:١٩٠٠:٤٠:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٩:٥٦٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٤٠:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٢٤:٢١١٣:٣٠:٠٢٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٤٠:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٤:٥٨١٣:٣٠:٠٨٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٤:٥٦٠٠:٤١:١١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:٣٠:١٣٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٤١:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٦:١٥١٣:٣٠:١٧٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٤١:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢٦:٥٤١٣:٣٠:٢١٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٣:١٩٠٠:٤١:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:٣٠:٢٥٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٤٢:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٨:١٤١٣:٣٠:٢٨٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٤٢:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آسمان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آسمان آباد شهر آسمان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آسمان آباد شهر آسمان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آسمان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آسمان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آسمان آباد

آسمان‌آباد شهری است در استان ایلام در غرب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان چرداول قرار دارد

شهر آسمان آباد در ویکیپدیا

شهر آسمان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آسمان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آسمان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آسمان آباد بر روی نقشه

شهر آسمان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آسمان آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آسمان آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آسمان آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آسمان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آسمان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آسمان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آسمان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آسمان آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آسمان آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آسمان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آسمان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آسمان آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آسمان آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آسمان آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آسمان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آسمان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو